***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2018 19:19


3.266.061 34.781
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.689.784 -19.141.002
Finansman Giderleri
22 -3.828.262 -266.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.518.046 -19.407.582
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
552.596 2.456.004
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 552.596 2.456.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.965.450 -16.951.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.965.450 -16.951.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-24.965.450 -16.951.578
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç 23 -5,13690000 -3,48800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 20.239.591 115.994 -49.108.388 -3.697.964 18.423.517 18.423.517
Transferler
-3.697.964 3.697.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.390.876 -16.951.578 -8.560.702 -8.560.702
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 28.630.467 115.994 -52.806.352 -16.951.578 9.862.815 9.862.815
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 28.630.467 115.994 -52.806.352 -16.951.578 9.862.815 9.862.815
Transferler
-16.951.578 16.951.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.064.793 -24.965.450 99.343 99.343
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 53.695.260 115.994 -69.757.930 -24.965.450 9.962.158 9.962.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.496.454 1.713.610
Dönem Karı (Zararı)
-24.965.450 -16.951.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.627.993 50.450.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.890.626 6.497.060
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
852.881 3.722.782
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.168.085 2.942.395
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -315.204 780.387
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.782.870 40.261.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
652.060 482.019
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
458.255 19.560
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 42.672.555 39.760.360
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.708.335 2.447.670
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -44.489 -163.904
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 3.570.269 254.668
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.006.691 162.331
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4.189.246 2.194.575
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -552.596 -2.456.004
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.123 -23.300
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-54.123 -23.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.584.807 5.643.102
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.502.324 -50.003.534
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -1.869.745 1.078.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.632.579 -51.081.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.391 -35.550
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.775 -35.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.616 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-848.250 -353.659
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.770.824 -209.282
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.145.537 55.865.463
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.997.183 70.108.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.148.354 -14.243.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
185.214 398.206
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13.518.326 -282.026
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.169.263 263.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.238.203 2.391
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
68.940 261.093
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.247.350 39.141.671
Alınan Temettüler
-3.199.173 -11.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.164.064 -550.926
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -44.380.567 -36.865.654
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.116.818 -7.929.558
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
275.541 28.369
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
275.541 28.369
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.636.021 -8.133.312
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -19.118.531 -6.197.621
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.517.490 -1.935.691
Alınan Temettüler
3.199.173 11.481
Alınan Faiz
19 44.489 163.904
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.973.416 6.321.711
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.949.515 6.576.379
Kredilerden Nakit Girişleri
7 31.949.515 6.576.379
Ödenen Faiz
22 -1.976.099 -254.668
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.360.144 105.763
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.360.144 105.763
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.592 285.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.751.736 391.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.965.450 -16.951.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.064.793 8.390.876
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 26.383.993 8.832.501
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
26.383.993 8.832.501
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.319.200 -441.625
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.319.200 -441.625
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6374 8,6397 % 1,34  
Euro 10,1371 10,1431 % 0,84  
Sterlin 11,8343 11,8936 % 0,98  
Frank 9,2315 9,2871 % 0,90  
Riyal 2,2971 2,3086 % 1,38  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -0,66  
Altın Gr. 487 487 6,17  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,43 22,45 -0,48  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,05  
B. Petrol 75,34 75,34 -0,33