***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 22:58***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 438.718.982 449.700.414 219.708.711 236.808.659
Satışların Maliyeti
14 -399.472.349 -410.041.324 -198.462.047 -216.516.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.246.633 39.659.090 21.246.664 20.291.694
BRÜT KAR (ZARAR)
39.246.633 39.659.090 21.246.664 20.291.694
Genel Yönetim Giderleri
15 -18.354.406 -12.457.583 -9.653.297 -6.300.659
Pazarlama Giderleri
15 -35.152.551 -32.010.020 -18.010.634 -16.706.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 22.786.988 16.232.380 11.241.821 10.120.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -20.501.488 -15.194.895 -10.739.536 -9.102.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.974.824 -3.771.028 -5.914.982 -1.696.712
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.551 97.589 1.322 97.689
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.968.273 -3.673.439 -5.913.660 -1.599.023
Finansman Gelirleri
200.990 247.401 38.222 45.312
Finansman Giderleri
19 -3.875.230 -1.465.660 -2.159.677 -933.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.642.513 -4.891.698 -8.035.115 -2.487.310
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-745.722 -58.890 -1.087.597 -187.054
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -745.722 -58.890 -1.087.597 -187.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.388.235 -4.950.588 -9.122.712 -2.674.364
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.388.235 -4.950.588 -9.122.712 -2.674.364
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.388.235 -4.950.588 -9.122.712 -2.674.364
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç 20 -3,37210000 -1,01860000 -1,87710000 -0,55030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 28.630.467 -1.426.630 115.994 -52.806.352 -16.951.578 9.862.815 9.862.815
Transferler
-16.951.578 16.951.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.950.588 -4.950.588 -4.950.588
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 28.630.467 -1.426.630 115.994 -69.757.930 -4.950.588 4.912.227 4.912.227
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 53.695.260 -1.426.630 53.695.260 115.994 -69.757.930 -24.965.450 9.962.158 9.962.158
Transferler
-24.965.450 24.965.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.384.558 -16.388.235 -9.003.677 -9.003.677
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-61.079.818 64.294.546 3.214.728 3.214.728
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 0 -1.426.630 115.994 -30.428.834 -16.388.235 4.173.209 4.173.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.612.949 -9.712.623
Dönem Karı (Zararı)
-16.388.235 -4.950.588
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.388.235 -4.950.588
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.811.677 27.672.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 4.533.015 3.028.781
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.585.691 -478.294
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.486.318 51.837
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 99.373 -530.131
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 24.389.042 24.007.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.083.280 676.272
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
57.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23.248.762 23.331.051
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.555.667 1.055.352
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-119.763 -15.804
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.303.728 1.119.634
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.578.806 -2.091.317
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.950.508 2.042.839
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 745.722 58.890
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.540 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.540 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.977.398 -11.170.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.645.825 -64.865.841
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 431.669 -882.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.077.494 -63.982.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-756.468 37.521
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-756.468
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.631.709 -1.443.167
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-110.062 -8.401.315
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.678.328 56.639.879
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
67.966.136 71.053.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -3.287.808 -14.413.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-524.446 -1.143.678
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.123.240 8.677.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.889.544 -671.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.534.723 -2.019.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-645.179 1.347.357
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.553.956 11.550.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-287.458 -806.022
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-16.771.535 -20.457.304
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
69.982.782 -10.021.289
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
72.475.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.550 94.840
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.550 94.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.690.531 -10.131.933
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.690.531 -10.131.933
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
119.763 15.804
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.076.372 20.744.754
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
273.565.663 201.005.698
Kredilerden Nakit Girişleri
273.565.663 201.005.698
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-265.892.376 -179.141.310
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-265.892.376 -179.141.310
Ödenen Faiz
-3.596.915 -1.119.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.446.205 1.010.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.446.205 1.010.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.751.736 391.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.197.941 1.402.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.388.235 -4.950.588 -9.122.712 -2.674.364
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.384.558 0 7.384.558 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
7.773.219 0 7.773.219 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-388.661 0 -388.661 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-388.661 0 -388.661 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.384.558 0 7.384.558 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.003.677 -4.950.588 -1.738.154 -2.674.364
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.003.677 -4.950.588 -1.738.154 -2.674.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
54.197.941 1.751.736
Ticari Alacaklar
5 364.254.039 277.807.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,22 2.682.159 3.113.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 361.571.880 274.694.110
Diğer Alacaklar
834.896 89.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
834.896 89.707
Stoklar
7 17.118.920 13.586.584
Peşin Ödenmiş Giderler
13.605.754 13.328.282
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 142.596 1.117.375
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.463.158 12.210.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 108.371 90.406
Diğer Dönen Varlıklar
8 2.335.940 4.888.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.335.940 4.888.254
ARA TOPLAM
452.455.861 311.542.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
452.455.861 311.542.907
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 8.083 64.709.864
Ticari Alacaklar
5 2.153.145 3.390.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.153.145 3.390.247
Diğer Alacaklar
33.626 22.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.626 22.347
Maddi Duran Varlıklar
9 26.361.616 27.080.195
Tesis, Makine ve Cihazlar
47.467 50.162
Mobilya ve Demirbaşlar
7.152.080 7.335.396
Özel Maliyetler
18.952.992 17.311.409
Yapılmakta Olan Yatırımlar
209.077 2.383.228
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.737.439 6.942.434
Bilgisayar Yazılımları
5.737.439 6.942.434
Peşin Ödenmiş Giderler
163.416 331.202
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
155.888
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.528 331.202
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 4.205.261 2.124.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.662.586 104.601.205
TOPLAM VARLIKLAR
491.118.447 416.144.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 52.142.295 40.762.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 52.142.295 40.762.195
Ticari Borçlar
5 378.484.311 316.384.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,22 334.453.815 269.240.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 44.030.496 47.144.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.617.822 2.142.268
Diğer Borçlar
35.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.480
Ertelenmiş Gelirler
12 25.180.937 23.792.548
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.110.997 16.329.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.312.014 1.064.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 21.798.983 15.264.756
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.503.151 2.112.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.503.151 2.112.850
ARA TOPLAM
482.039.513 401.559.195
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
482.039.513 401.559.195
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
12 486.055 751.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
486.055 751.204
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.419.670 3.871.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.419.670 3.871.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.905.725 4.622.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
486.945.238 406.181.954
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.173.209 9.962.158
Ödenmiş Sermaye
13 4.860.000 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 47.440.914 47.440.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 52.268.630
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
53.695.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 115.994 115.994
Yasal Yedekler
115.994 115.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-30.428.834 -69.757.930
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.388.235 -24.965.450
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.173.209 9.962.158
TOPLAM KAYNAKLAR
491.118.447 416.144.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701711


BIST18:051.385
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
BJKAS 6,15 68.115.671 % 0,00  
BIOEN 37,64 396.837.127 % 0,00  
BNTAS 3,56 9.321.477 % 0,00  
FENER 32,04 114.646.360 % 0,00  
IHLGM 0,88 8.245.510 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8712 8,8749 % 0,10  
Euro 10,4013 10,4107 % -0,22  
Sterlin 12,0822 12,1428 % -0,04  
Frank 9,5248 9,5822 % -0,29  
Riyal 2,3571 2,3689 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 7,76  
Altın Gr. 501 501 2,34  
Cumhuriyet 3.301 3.351 8,00  
Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 0,18  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,05  
B. Petrol 78,31 78,31 1,08