***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 00:20***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 166.632.400 219.010.271
Satışların Maliyeti
13 -148.966.942 -201.010.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.665.458 17.999.969
BRÜT KAR (ZARAR)
17.665.458 17.999.969
Genel Yönetim Giderleri
14 -6.338.906 -8.701.109
Pazarlama Giderleri
14 -17.758.543 -17.141.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 11.244.929 11.673.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -9.590.799 -9.771.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.777.861 -5.941.177
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.724 39.798
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.755.137 -5.901.379
Finansman Giderleri
18 -3.107.612 -1.706.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.862.749 -7.607.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.668 341.875
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -38.668 341.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.901.417 -7.265.523
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.901.417 -7.265.523
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-7.901.417 -7.265.523
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.044.480 -3.390.675
Dönem Karı (Zararı)
-7.901.417 -7.265.523
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.647.265 20.356.608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 6.029.855 2.307.615
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
286.066 2.622.092
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 2.561.375
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 286.066 60.717
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.207.130 11.836.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
951.081 134.928
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.256.049 11.701.527
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
85.546 3.940.901
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -371.635 -23.800
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.062.985 4.074.681
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -3.191.814 -1.159.934
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 586.010 1.049.954
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 38.668 -341.875
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.580
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.642.731 260.351
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.422.408 -45.592.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -15.676 804.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 9.438.084 -46.396.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.399.671 -1.101.350
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.399.671 -1.101.350
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.234.200 -1.663.661
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.186.170 1.045.492
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.765.945 46.820.954
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -24.802.462 56.819.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -13.963.483 -9.998.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
358.740 -309.936
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -322.832 423.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.599 637.764
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
713.193 1.313.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-600.594 -676.036
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.896.883 13.351.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-398.843 -185.948
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-10.748.754 -16.556.163
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.095 -486.620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 70.130
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 70.130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-418.539 -580.550
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -418.539 -580.550
Alınan Faiz
16 385.444 23.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.355.678 2.682.888
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.833.084
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.580.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.253.084
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.396.702 92.457.152
Kredilerden Nakit Girişleri
42.396.702 92.457.152
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.396.702 -88.160.854
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.396.702 -88.160.854
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.427.173
Ödenen Faiz
19 -3.050.233 -1.613.410
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.278.103 -1.194.407
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.278.103 -1.194.407
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.971.393 1.751.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.249.496 557.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13.249.496 5.971.393
Ticari Alacaklar
4 332.907.449 344.635.386
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 2.721.305 2.705.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 330.186.144 341.929.757
Diğer Alacaklar
1.481.564 81.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.481.564 81.893
Stoklar
6 15.044.661 14.096.527
Peşin Ödenmiş Giderler
2.470.277 5.436.279
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 0 603.678
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.470.277 4.832.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 522.284 355.375
Diğer Dönen Varlıklar
5.074.981 5.955.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.074.981 5.955.083
ARA TOPLAM
370.750.712 376.531.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
370.750.712 376.531.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.083 8.083
Ticari Alacaklar
4 8.156.198 6.436.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.156.198 6.436.679
Diğer Alacaklar
34.072 34.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.072 34.072
Maddi Duran Varlıklar
8 87.418.185 27.091.338
Tesis, Makine ve Cihazlar
43.425 44.772
Mobilya ve Demirbaşlar
6.801.928 7.168.808
Özel Maliyetler
18.525.907 19.311.469
Yapılmakta Olan Yatırımlar
654.457 566.289
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
61.392.468
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.326.693 4.832.170
Bilgisayar Yazılımları
4.326.693 4.832.170
Peşin Ödenmiş Giderler
103.232 323.400
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
103.232 323.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 4.302.943 4.341.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.349.406 43.067.353
TOPLAM VARLIKLAR
475.100.118 419.599.289
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 27.128.597 4.709.345
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.070.722
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.070.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.057.875 4.709.345
Banka Kredileri
9.722.097 4.709.345
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.335.778
Ticari Borçlar
4 356.253.444 398.211.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 319.689.378 338.739.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 36.564.066 59.472.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.269.219 1.910.479
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 8.933.112 9.219.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.287.085 15.650.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.299.799 1.184.461
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.987.286 14.466.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.835.431 2.436.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.835.431 2.436.025
ARA TOPLAM
408.706.888 432.137.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
408.706.888 432.137.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 42.599.013
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.149.858
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.149.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.449.155
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
36.449.155
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 214.156 250.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
214.156 250.244
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.949.674 4.512.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.949.674 4.512.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.762.843 4.763.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
456.469.731 436.900.569
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.630.387 -17.301.280
Ödenmiş Sermaye
12 19.440.000 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 47.440.914 47.440.914
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29.253.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 115.994 115.994
Yasal Yedekler
115.994 115.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-68.291.558 -30.428.834
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.901.417 -37.862.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.630.387 -17.301.280
TOPLAM KAYNAKLAR
475.100.118 419.599.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 53.695.260 115.994 -69.757.930 -24.965.450 9.962.158 9.962.158
Transferler
-24.965.450 24.965.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.265.523 -7.265.523 -7.265.523
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 53.695.260 115.994 -94.723.380 -7.265.523 2.696.635 2.696.635
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 115.994 -30.428.834 -37.862.724 -17.301.280 -17.301.280
Transferler
-37.862.724 37.862.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.901.417 -7.901.417 -7.901.417
Sermaye Arttırımı
14.580.000 29.253.084 43.833.084 43.833.084
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 29.253.084 0 -1.426.630 115.994 -68.291.558 -7.901.417 18.630.387 18.630.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.901.417 -7.265.523
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.901.417 -7.265.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-7.901.417 -7.265.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759070


BIST18:051.401
Değişim :  -0,43% |  -6,00
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.407  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
EGGUB 168,30 46.481.013 % 10,00  
YEOTK 66,55 203.733.195 % 10,00  
BAGFS 19,80 3.319.171 % 10,00  
OYLUM 10,58 23.906.596 % 9,98  
GARFA 12,38 7.179.185 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7649 8,7668 % 1,33  
Euro 10,3113 10,3220 % 2,05  
Sterlin 12,0068 12,0670 % 2,22  
Frank 9,4610 9,5180 % 1,71  
Riyal 2,3304 2,3421 % 1,33  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 -15,92  
Altın Gr. 494 494 2,11  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,66 22,68 -0,03  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,08  
B. Petrol 77,18 77,18 0,99