***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 18:48***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 109.711.754 570.444.968 41.182.296 199.253.097
Satışların Maliyeti
17 -50.258.125 -510.345.766 -19.108.077 -179.371.937
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.453.629 60.099.202 22.074.219 19.881.160
BRÜT KAR (ZARAR)
59.453.629 60.099.202 22.074.219 19.881.160
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.377.762 -21.826.553 -6.707.728 -7.153.079
Pazarlama Giderleri
18 -39.640.199 -49.625.387 -13.579.493 -15.248.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 23.312.972 40.649.004 9.092.217 14.798.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -11.182.036 -42.746.862 -6.335.344 -16.179.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.566.604 -13.450.596 4.543.871 -3.900.999
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50.001 70.978 25.642 48.631
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.592 0 -10.816 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.604.013 -13.379.618 4.558.697 -3.852.368
Finansman Giderleri
22 -7.620.205 -8.380.618 -2.347.466 -2.296.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.983.808 -21.760.236 2.211.231 -6.148.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.742.688 1.046.630 -340.833 171.602
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -688.431 0 -149.675 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.054.257 1.046.630 -191.158 171.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.241.120 -20.713.606 1.870.398 -5.977.145
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,29820000 -1,65940000 -0,75800000 -0,32690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.582.622 -21.461.140
Dönem Karı (Zararı)
5.241.120 -20.713.606
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.241.120 -20.713.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.658.987 51.271.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,19 15.066.995 17.744.638
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.554.384 -257.411
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.521.558 272.659
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 32.826 -530.070
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.515.784 26.325.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.295.120 1.785.323
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -192.000 -240.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 22.002.904 24.780.300
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-23.463 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.421.239 8.491.145
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-228.986 -595.069
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 7.085.288 8.190.175
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
105.190 1.292.903
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-540.253 -396.864
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
368.771 62.238
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.742.685 -1.046.630
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.592 -48.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.700.542 -33.436.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.044.551 -25.044.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-360.852 532.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.683.699 -25.577.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-422.266 -509.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-422.266 -509.526
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.463.587 -793.955
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.530.263 2.112.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.415.745 -14.447.960
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.539.665 15.311.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.123.920 -29.759.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.326.219 -970.425
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.349.651 5.659.696
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
260.422 558.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.760.325 1.689.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.499.903 -1.131.397
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.199.565 -2.878.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -227.056 -817.990
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -17.633.028 -17.764.318
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.756.859 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-809.014 -1.612.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.179 49.525
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.179 49.525
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.100.642 -2.256.604
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.100.642 -2.256.604
Alınan Temettüler
23.463 0
Alınan Faiz
228.986 595.069
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.450.668 22.205.630
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43.833.084
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.580.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.253.084
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.861.784
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 13.300.000 45.799.752
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -12.502.434 -47.118.799
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -15.684.300 -17.923.205
Ödenen Faiz
-563.934 -523.418
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.322.940 -867.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.322.940 -867.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18:051.418
Değişim :  -0,42% |  -5,94
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.424  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.413
BIST En Aktif Hisseler18:05
GARFA 9,35 6.350.023 % 10,00  
TEZOL 16,77 4.390.721 % 9,97  
FRIGO 19,86 59.601.491 % 9,97  
BASCM 10,50 364.014 % 9,95  
YEOTK 51,80 228.375.066 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5234 8,5253 % 1,17  
Euro 10,0487 10,0593 % 0,87  
Sterlin 11,7233 11,7821 % 0,80  
Frank 9,1621 9,2173 % 0,40  
Riyal 2,2670 2,2784 % 1,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 -39,36  
Altın Gr. 480 481 -5,50  
Cumhuriyet 3.192 3.240 -35,00  
Tam 3.173 3.255 -36,43  
Yarım 1.534 1.575 -17,63  
Çeyrek 769 787 -8,81  
Gümüş.Ons 22,88 22,92 -0,95  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,20  
B. Petrol 75,65 75,65 0,20