***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 22:43***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 157.617.374 747.451.738
Satışların Maliyeti
19 -76.329.623 -669.863.435
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.287.751 77.588.303
BRÜT KAR (ZARAR)
81.287.751 77.588.303
Genel Yönetim Giderleri
20 -26.502.099 -34.269.585
Pazarlama Giderleri
20 -59.326.428 -68.135.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 30.797.417 85.575.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -13.498.971 -47.293.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.757.670 13.465.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 51.357 111.406
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.137.856 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.671.171 13.576.436
Finansman Giderleri
24 -9.043.669 -10.571.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.627.502 3.004.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.105.187 -3.294.006
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 -2.034.248
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.105.187 -1.259.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.732.689 -289.513
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.732.689 -289.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.732.689 -289.513
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,15550000 -0,01790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.195.234 -6.711.888
Dönem Karı (Zararı)
2.732.689 -289.513
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.401.526 39.672.584
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 20.340.674 22.491.445
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.349.499 3.533.223
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.625.082 4.521.098
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 599.307 -987.875
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 2.125.110 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.723.434 36.991.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -847.046 2.190.000
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-322.000 -375.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 32.892.480 35.176.915
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.725.244 9.462.117
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -470.247 -1.011.466
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 8.427.228 10.217.847
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.005.691 -3.448.114
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.226.046 3.703.850
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
405.577 188.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.105.187 3.294.006
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.252 -88.683
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-14.252 -88.683
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21 -23.463 -36.200.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.108.295 -43.323.163
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.944.877 53.212.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
100.116 87.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.844.761 53.125.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-228.359 -24.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-228.359 -24.324
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.950.159 1.220.050
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
312.929 3.623.720
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.309.317 -107.588.016
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.039.850 -77.988.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.269.467 -29.599.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-102.443 421.176
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.946.899 6.102.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
387.666 -291.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
488.436 -407.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-100.770 116.358
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.242.510 -3.940.092
Alınan Temettüler
23 0 -22.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -352.223 -1.204.987
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -30.197.406 -37.436.995
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.497.647 -307.091
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 0 36.200.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.624.994 -2.132.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.020 95.676
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.020 95.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.189.724 -3.262.188
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.189.724 -3.262.188
Alınan Temettüler
23 23.463 22.723
Alınan Faiz
21 470.247 1.011.466
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.955.596 15.085.154
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43.833.084
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43.833.084
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
18 0 -1.861.784
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 13.300.000 47.559.545
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -17.023.339 -47.118.799
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -18.604.466 -26.723.177
Ödenen Faiz
-627.791 -603.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.614.644 6.240.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.614.644 6.240.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.212.336 5.971.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.826.980 12.212.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.826.980 12.212.336
Ticari Alacaklar
6 255.245.895 294.642.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.038.660 2.618.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 253.207.235 292.024.985
Diğer Alacaklar
7 341.981 112.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 341.981 112.728
Stoklar
9 15.215.204 13.864.352
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.420.675 2.109.337
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 0 361.021
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.420.675 1.748.316
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 2.125.865 662.466
Diğer Dönen Varlıklar
16 5.874.056 6.362.492
ARA TOPLAM
301.050.656 329.966.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
301.050.656 329.966.703
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 8.083 8.083
Ticari Alacaklar
6 196.371 2.143.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 196.371 2.143.187
Diğer Alacaklar
7 26.667 27.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 26.667 27.561
Maddi Duran Varlıklar
12 18.884.589 23.770.540
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 35.683.678 48.292.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.481.721 3.688.898
Peşin Ödenmiş Giderler
10 402.354 26.621
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 4.187.040 3.081.853
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.870.503 81.039.245
TOPLAM VARLIKLAR
362.921.159 411.005.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Belirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 13.574.920 15.449.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 2.034.248
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.828.098 12.932.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 623.922 1.101.728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 14.204.176 2.964.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 299.887 2.964.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 26.767.171 28.815.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.859.057 5.580.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.859.057 5.580.520
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.976.776 37.484.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
335.807.963 386.625.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.113.196 24.380.507
Ödenmiş Sermaye
18 19.440.000 19.440.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 47.440.914 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -1.861.784 -1.861.784
Paylara İlişk -1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

-37.862.724 37.862.724 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-289.513 -289.513 -289.513
Sermaye Arttırımı
14.580.000 29.253.084 43.833.084 43.833.084
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.861.784 1.861.784 -1.861.784 -1.861.784 -1.861.784
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507
Transferler
-289.513 289.513 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.732.689 2.732.689 2.732.689
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 2.732.689 27.113.196 27.113.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.732.689 -289.513
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.732.689 -289 Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.732.689 -289.513http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913699


BIST18:051.385
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8606 8,8629 % -0,03  
Euro 10,3962 10,4048 % -0,28  
Sterlin 12,0941 12,1548 % 0,06  
Frank 9,5401 9,5976 % -0,13  
Riyal 2,3573 2,3691 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 8,64  
Altın Gr. 502 502 2,58  
Cumhuriyet 3.301 3.351 8,00  
Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,64 22,68 0,23  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,06  
B. Petrol 78,17 78,17 0,94