***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 22:27***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 787.089.074 793.199.023
Satışların Maliyeti
17 -715.523.997 -713.588.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.565.077 79.610.054
BRÜT KAR (ZARAR)
71.565.077 79.610.054
Genel Yönetim Giderleri
18 -26.861.055 -22.376.396
Pazarlama Giderleri
18 -63.521.399 -61.744.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 21.120.862 22.519.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -21.479.268 -21.913.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.175.783 -3.905.219
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 34.781 104.569
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.141.002 -3.800.650
Finansman Giderleri
22 -266.580 -12.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.407.582 -3.812.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.456.004 114.831
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.456.004 114.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.951.578 -3.697.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.951.578 -3.697.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.951.578 -3.697.964
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 100.714 20.039.740 115.994 -50.631.529 1.523.142 23.448.974 0 23.448.974
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.523.142 -1.523.142 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.527.344 199.851 -3.697.964 -5.025.457 0 -5.025.457
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 20.239.591 115.994 -49.108.388 -3.697.964 18.423.518 0 18.423.518
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 20.239.591 115.994 -49.108.388 -3.697.964 18.423.518 0 18.423.518
Transferler
-3.697.964 3.697.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.390.876 -16.951.578 -8.560.702 0 -8.560.702
Dönem Sonu Bakiyeler
4.860.000 47.440.914 -1.426.630 28.630.467 115.994 -52.806.352 -16.951.578 9.862.815 0 9.862.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.458.942 9.015.304
Dönem Karı (Zararı)
-19.407.582 -3.812.795
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.407.582 -3.812.795
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.651.483 61.474.864
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.497.060 5.955.225
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.722.782 1.687.860
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.942.395 1.672.272
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 780.387 15.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.261.939 53.588.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 482.019 567.803
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 19.560 34.185
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 39.760.360 52.987.004
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.193.002 339.215
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -163.904 -60.787
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
162.331 -948.374
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.194.575 1.348.376
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -23.300 -96.428
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-23.300 -96.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.643.102 -8.165.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.003.534 -78.210.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.078.436 487.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.081.970 -78.697.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.550 31.029
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.550 31.029
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-353.659 -1.554.203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-209.282 79.762
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.865.463 72.167.282
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
70.108.716 53.320.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.243.253 18.847.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13:451.425
Değişim :  0,05% |  0,71
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.424  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler13:43
GARFA 9,35 5.999.118 % 10,00  
TEZOL 16,77 2.185.986 % 9,97  
BASCM 10,50 260.201 % 9,95  
YEOTK 51,80 227.362.013 % 9,93  
AKYHO 2,45 16.023.841 % 8,89  
13:43 Alış Satış %  
Dolar 8,4586 8,4598 % 0,39  
Euro 9,9664 9,9711 % -0,01  
Sterlin 11,6634 11,7219 % 0,29  
Frank 9,1192 9,1742 % -0,07  
Riyal 2,2495 2,2607 % 0,41  
13:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.779 -15,21  
Altın Gr. 484 484 -1,65  
Cumhuriyet 3.209 3.258 -17,00  
Tam 3.192 3.272 -19,20  
Yarım 1.543 1.583 -9,29  
Çeyrek 774 791 -4,65  
Gümüş.Ons 23,49 23,51 -0,34  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 -0,06  
B. Petrol 75,42 75,42 -0,03