***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.08.2019 18:22
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -1.297.415 671.373 24.778.705 8.766.299 42.916.403 5.208.212 48.124.615
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
904.070 577.848 1.481.918 -9.495 1.472.423
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
904.070 577.848 1.481.918 -9.495 1.472.423
Yeni Bakiye
4.500.000 40.921 1.614.759 2.563.132 -107.621 1.104.235 282.015 -393.345 671.373 24.778.705 9.344.147 44.398.321 5.198.717 49.597.038
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.696 21.063 269.433 -1.893.742 360.911 3.321.874 2.090.235 284.666 2.374.901
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-304 7 5.279 1 1.054 -93.415 -87.378 16.949 -70.429
Kar Dağıtımı
4.240.602 -5.557.043 -1.316.441 -208.751 -1.525.192
Dağıtılan Temettü
-1.679.172 -1.679.172 -213.180 -1.892.352
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.877.871 -3.877.871 0 0
Diğer
362.731 362.731 4.429 367.160
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 40.617 0 1.614.766 2.579.107 -107.621 1.125.298 551.449 -2.287.087 1.032.284 29.020.361 3.693.689 3.321.874 45.084.737 5.291.581 50.376.318
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.047 58.677 298.690 -359.020 170.351 2.381.063 2.546.714 517.962 3.064.676
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13.285 124.514 137.799 -14.166 123.633
Kar Dağıtımı
7.801.793 -7.791.913 9.880 -123.805 -113.925
Dağıtılan Temettü
-130.003 -130.003
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.791.913 -7.791.913 0 0
Diğer
9.880 9.880 6.198 16.078
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.234 0 1.103.913 3.476.982 -179.802 1.492.737 1.319.483 -2.283.038 960.616 36.838.961 2.636.142 2.381.063 52.286.291 6.402.986 58.689.277


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
183.220.686 368.203.806 551.424.492 162.350.429 324.183.710 486.534.139
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 31.533.854 62.010.503 93.544.357 32.977.443 60.576.037 93.553.480
Teminat Mektupları
31.411.605 39.261.712 70.673.317 32.819.062 38.538.848 71.357.910
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
570.114 1.848.471 2.418.585 817.618 3.525.794 4.343.412
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.135.955 14.937.924 17.073.879 1.761.444 15.656.466 17.417.910
Diğer Teminat Mektupları
28.705.536 22.475.317 51.180.853 30.240.000 19.356.588 49.596.588
Banka Kredileri
0 4.889.077 4.889.077 0 3.622.582 3.622.582
İthalat Kabul Kredileri
0 277.635 277.635 0 205.562 205.562
Diğer Banka Kabulleri
0 4.611.442 4.611.442 0 3.417.020 3.417.020
Akreditifler
83.848 15.251.223 15.335.071 84.493 16.122.452 16.206.945
Belgeli Akreditifler
70.627 10.591.169 10.661.796 68.660 12.725.179 12.793.839
Diğer Akreditifler
13.221 4.660.054 4.673.275 15.833 3.397.273 3.413.106
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
13.450 0 13.450 17.395 0 17.395
Diğer Garantilerimizden
24.951 2.608.491 2.633.442 56.493 2.292.155 2.348.648
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
62.124.344 22.424.524 84.548.868 55.987.059 18.164.982 74.152.041
Cayılamaz Taahhütler
60.900.270 15.018.377 75.918.647 55.047.839 9.726.323 64.774.162
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.295.781 7.795.764 14.091.545 1.711.886 3.332.103 5.043.989
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
400 105.522 105.922 400 97.405 97.805
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.676.543 685.956 17.362.499 15.747.394 363.815 16.111.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.897.141 0 2.897.141 2.600.948 0 -40.898 0
Diğer Faiz Giderleri
-61.104 -29.719 -35.206 -21.322
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.561.380 8.962.064 5.620.745 4.745.250
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.176.675 1.684.160 1.124.104 928.564
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.327.000 2.527.638 1.747.307 1.374.857
Gayri Nakdi Kredilerden
547.553 371.008 278.561 200.659
Diğer
2.779.447 2.156.630 1.468.746 1.174.198
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.150.325 -843.478 -623.203 -446.293
Gayri Nakdi Kredilere
-13.859 -11.245 -6.410 -5.446
Diğer
-1.136.466 -832.233 -616.793 -440.847
TEMETTÜ GELİRLERİ
22.440 17.996 17.563 11.129
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -2.278.354 -756.472 -1.731.187 -393.499
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
233.712 47.397 121.380 8.531
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.994.706 623.774 -6.191.791 -67.627
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.482.640 -1.427.643 4.339.224 -334.403
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 5.609.263 4.212.944 2.667.759 1.898.623
FAALİYET BRÜT KÂRI
16.091.404 14.120.692 7.698.984 7.190.067
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -4.805.928 -2.841.020 -2.317.659 -1.575.046
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -266.461 -126.940 13.922 -103.653
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.704.883 -2.328.194 -1.417.322 -1.210.775
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -5.714.699 -4.867.867 -2.861.532 -2.580.858
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.599.433 3.956.671 1.116.393 1.719.735
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
687.548 709.847 346.776 432.199
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.286.981 4.666.518 1.463.169 2.151.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -416.345 -934.952 -68.267 -391.089
Cari Vergi Karşılığı
-650.646 -412.287 -429.312 -68.532
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.042.570 -1.000.986 985.784 -387.934
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.276.871 478.321 -624.739 65.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.870.636 3.731.566 1.394.902 1.760.845
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 2.870.636 3.731.566 1.394.902 1.760.845
Grubun Karı (Zararı)
2.381.063 3.321.874 1.123.343 1.556.495
Azınlık Payları Karı (Zararı)
489.573 409.692 271.559 204.350
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,73819422 0,24963178 0,34588778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781259


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31