***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.11.2019 18:27
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -1.311.571 712.508 23.252.573 10.598.172 0 42.984.267
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 904.070 0 0 554.439 0 1.458.509
Yeni Bakiye
4.500.000 5.450 0 1.563.167 2.155.082 -99.478 1.331.613 276.751 -407.501 712.508 23.252.573 11.152.611 0 44.442.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 609.619 0 125.557 685.812 -2.820.356 586.349 0 0 4.573.304 3.760.285
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -317.294 0 0 0 0 0 0 0 29.465 0 -287.829
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.132 -5.310.304 0 -1.324.172
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.172 0 -1.679.172
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.631.132 -3.631.132 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 0 355.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.450 0 1.245.873 2.764.701 -99.478 1.457.170 962.563 -3.227.857 1.298.857 27.238.705 5.871.772 4.573.304 46.591.060
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.532 0 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.500.000 5.532 0 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -3.047 47.193 54.871 744.486 337.578 0 0 3.757.628 4.938.709
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1 0 28.816 0 0 0 0 0 0 0 -64.274 0 -35.459
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.531 0 1.070.717 2.749.041 -167.175 1.752.347 765.157 -1.067.459 1.321.387 34.007.790 5.928.910 3.757.628 54.623.874


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 157.765.046 280.079.287 437.844.333 142.340.703 259.264.460 401.605.163
GARANTİ VE KEFALETLER
30.954.832 56.522.368 87.477.200 32.415.624 58.907.288 91.322.912
Teminat Mektupları
30.729.902 36.082.814 66.812.716 32.331.131 37.823.956 70.155.087
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
560.465 916.182 1.476.647 817.618 2.615.819 3.433.437
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.121.481 14.177.257 16.298.738 1.764.875 12.986.188 14.751.063
Diğer Teminat Mektupları
28.047.956 20.989.375 49.037.331 29.748.638 22.221.949 51.970.587
Banka Kredileri
0 5.954.933 5.954.933 0 4.379.607 4.379.607
İthalat Kabul Kredileri
0 106.643 106.643 0 205.562 205.562
Diğer Banka Kabulleri
0 5.848.290 5.848.290 0 4.174.045 4.174.045
Akreditifler
224.930 12.008.829 12.233.759 84.493 14.408.070 14.492.563
Belgeli Akreditifler
219.046 8.501.590 8.720.636 68.660 11.010.797 11.079.457
Diğer Akreditifler
5.884 3.507.239 3.513.123 15.833 3.397.273 3.413.106
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.475.792 2.475.792 0 2.295.655 2.295.655
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
59.009.683 18.611.595 77.621.278 51.793.450 15.296.152 67.089.602
Cayılamaz Taahhütler
57.934.485 13.952.588 71.887.073 51.091.005 9.034.855 60.125.860
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.150.454 7.831.414 12.981.868 1.684.678 2.982.764 4.667.442
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
18.500 0 18.500 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
17.386.761 628.439 18.015.200 15.747.394 363.639 16.111.033
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.677.153 0 2.677.153 2.600.948 0 2.600.948
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
22.611 0 22.611 17.791 0 17.791
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
29.555.710 0 29.555.710 27.477.673 0 27.477.673
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
110.528 0 110.528 113.226 0 113.226
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.012.768 5.492.735 8.505.503 3.449.295 5.688.452 9.137.747
Cayılabilir Taahhütler
1.075.198 4.659.007 5.734.205 702.445 6.261.297 6.963.742
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
990.198 4.659.007 5.649.205 602.445 6.261.297 6.863.742
Diğer Cayılabilir Taahhütler
85.000 0 85.000 100.000 0 100.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
67.800.531 204.945.324 272.745.855 58.131.629 185.061.020 243.192.649
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
67.800.531 204.945.324 272.745.855 58.131.629 185.061.020 243.192.649
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.230.006 10.325.592 15.555.598 6.078.339 11.507.343 17.585.682
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.828.876 4.993.608 7.822.484 3.096.081 5.697.656 8.793.737
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.401.130 5.331.984 7.733.114 2.982.258 5.809.687 8.791.945
Para ve Faiz Swap İşlemleri
57.153.053 176.759.314 233.912.367 46.758.472 157.606.624 204.365.096
Swap Para Alım İşlemleri
4.579.539 61.570.857 66.150.396 7.172.559 55.102.408 62.274.967
Swap Para Satım İşlemleri
51.916.914 15.650.367 67.567.281 39.308.113 22.725.522 62.033.635
Swap Faiz Alım İşlemleri
328.300 49.769.045 50.097.345 138.900 39.889.347 40.028.247
Swap Faiz Satım İşlemleri
328.300 49.769.045 50.097.345 138.900 39.889.347 40.028.247
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.417.472 14.695.137 20.112.609 5.294.818 10.184.275 15.479.093
Para Alım Opsiyonları
3.365.986 4.162.558 7.528.544 2.806.159 3.959.008 6.765.167
Para Satım Opsiyonları
2.051.486 4.837.275 6.888.761 2.488.659 4.202.091 6.690.750
Faiz Alım Opsiyonları
0 2.847.652 2.847.652 0 1.011.588 1.011.588
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.847.652 2.847.652 0 1.011.588 1.011.588
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 11.140 11.140 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 11.140 11.140 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.154.141 3.154.141 0 5.762.778 5.762.778
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
530.696.748 374.597.924 905.294.672 491.949.787 327.020.029 818.969.816
EMANET KIYMETLER
41.094.259 30.147.867 71.242.126 43.264.171 28.855.646 72.119.817
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
25.409.706 3.107.222 28.516.928 23.784.677 2.719.469 26.504.146
Tahsile Alınan Çekler
12.504.822 11.012.074 23.516.896 16.174.536 10.659.413 26.833.949
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.795.566 11.650.763 14.446.329 2.932.823 11.834.457 14.767.280
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 251 251
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
384.165 4.377.808 4.761.973 372.135 3.642.056 4.014.191
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
489.602.489 344.450.057 834.052.546 448.685.616 298.164.383 746.849.999
Menkul Kıymetler
38.233.028 5.570 38.238.598 24.313.343 0 24.313.343
Teminat Senetleri
3.024.201 14.742.517 17.766.718 3.093.867 14.537.333 17.631.200
Emtia
86.700.728 14.316.514 101.017.242 84.861.294 9.093.066 93.954.360
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
310.409.314 245.673.299 556.082.613 294.240.086 221.288.415 515.528.501
Diğer Rehinli Kıymetler
51.235.218 69.712.157 120.947.375 42.177.026 53.245.569 95.422.595
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
688.461.794 654.677.211 1.343.139.005 634.290.490 586.284.489 1.220.574.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
10.808.917 15.254.764
Alınan Faizler
31.379.911 25.869.879
Ödenen Faizler
-18.261.777 -13.347.354
Alınan Temettüler
469.929 505.551
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.040.799 3.811.773
Elde Edilen Diğer Kazançlar
562.983 427.831
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
714.114 428.153
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.465.122 -4.478.494
Ödenen Vergiler
-1.546.420 -864.198
Diğer
-2.085.500 2.901.623
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.054.025 10.161.405
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-133.592 -119.269
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-735.016 15.283.012
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
2.545.852 -20.956.513
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-247.657 -3.456.112
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-929.267 -1.350.242
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
14.461.581 13.038.964
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-6.135.462 -759.853
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.772.414 8.481.418
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
14.862.942 25.416.169
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.214.137 -6.405.956
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -157.796
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-273.068 -162.048
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
369.572 145.889
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.682.865 -10.849.768
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.092.580 5.820.931
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.941.942 -3.627.009
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6.658.957 2.673.825
Diğer
-437.371 -249.980
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-552.750 -2.616.648
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.877.965 8.181.292
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.061.669 -8.801.474
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.679.172
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-369.046 0
Diğer
0 -317.294
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-409.436 -696.997
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.686.619 15.696.568
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
30.559.853 14.819.787
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
35.246.472 30.516.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.757.628 4.573.304
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.181.081 -813.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
44.146 735.176
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.386 677.354
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
47.193 125.557
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
339 -67.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.136.935 -1.548.195
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.871 685.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
914.837 -3.542.820
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
337.578 586.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-170.351 722.464
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.938.709 3.760.285


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
41.048.026 70.069.712 111.117.738 36.272.160 60.855.328 97.127.488
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.891.624 49.836.668 55.728.292 6.811.741 41.689.629 48.501.370
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 5.655.457 40.464.508 46.119.965 6.420.987 33.714.894 40.135.881
Bankalar
V-I-ç 238.052 9.394.632 9.632.684 393.655 7.989.485 8.383.140
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.885 -22.472 -24.357 -2.901 -14.750 -17.651
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 1.512.553 1.802.522 3.315.075 574.413 2.144.087 2.718.500
Devlet Borçlanma Senetleri
231.353 25.246 256.599 428.905 15.465 444.370
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
191.587 0 191.587 144.203 0 144.203
Diğer Finansal Varlıklar
1.089.613 1.777.276 2.866.889 1.305 2.128.622 2.129.927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 33.252.112 15.185.107 48.437.219 28.443.983 12.370.140 40.814.123
Devlet Borçlanma Senetleri
32.837.381 13.803.484 46.640.865 28.289.459 12.060.157 40.349.616
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
63.903 320.707 384.610 53.409 229.248 282.657
Diğer Finansal Varlıklar
350.828 1.060.916 1.411.744 101.115 80.735 181.850
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 391.737 3.245.415 3.637.152 442.023 4.651.472 5.093.495
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
391.737 3.245.415 3.637.152 442.023 4.651.472 5.093.495
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
177.343.321 107.787.803 285.131.124 170.438.350 114.351.238 284.789.588
Krediler
V-I-e 161.726.853 107.349.034 269.075.887 154.439.244 114.941.809 269.381.053
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 26.977.995 2.881.901 29.859.896 24.754.084 1.973.879 26.727.963
Devlet Borçlanma Senetleri
26.513.240 2.507.631 29.020.871 24.433.190 1.605.742 26.038.932
Diğer Finansal Varlıklar
464.755 374.270 839.025 320.894 368.137 689.031
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.361.527 -2.443.132 -13.804.659 -8.754.978 -2.564.450 -11.319.428
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.091.423 1.258 1.092.681 243.350 0 243.350
Satış Amaçlı
1.091.423 1.258 1.092.681 243.350 0 243.350
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
17.727.191 1.774.867 19.502.058 16.018.971 1.619.749 17.638.720
İştirakler (Net)
V-I-g 239.488 0 239.488 206.775 0 206.775
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
239.488 0 239.488 206.775 0 206.775
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 17.487.703 1.774.867 19.262.570 15.812.196 1.619.749 17.431.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
7.438.240 1.774.867 9.213.107 6.635.993 1.619.749 8.255.742
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.049.463 0 10.049.463 9.176.203 0 9.176.203
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.488.493 30.291 6.518.784 5.121.510 8.804 5.130.314
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
839.720 578 840.298 622.662 632 623.294
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
839.720 578 840.298 622.662 632 623.294
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 1.243.871 752.374 1.996.245 1.201.504 291.402 1.492.906
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 2.799.752 5.745.828 8.545.580 4.964.920 4.377.024 9.341.944
VARLIKLAR TOPLAMI
248.581.797 186.162.711 434.744.508 234.883.427 181.504.177 416.387.604
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 116.314.880 147.707.001 264.021.881 113.054.647 132.214.199 245.268.846
ALINAN KREDİLER
V-II-c 1.707.195 38.645.738 40.352.933 2.198.903 42.593.665 44.792.568
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.334.953 1.750.494 3.085.447 5.207.327 3.864.566 9.071.893
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 6.288.388 23.657.200 29.945.588 5.087.889 24.357.192 29.445.081
Bonolar
5.452.495 0 5.452.495 4.386.277 0 4.386.277
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
835.893 23.657.200 24.493.093 701.612 24.357.192 25.058.804
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 615.600 3.232.972 3.848.572 1.248.291 2.457.199 3.705.490
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
615.600 3.232.972 3.848.572 1.248.291 2.457.199 3.705.490
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.360.620 59.678 1.420.298 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 6.020.347 148.591 6.168.938 6.129.827 126.635 6.256.462
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.174.900 0 1.174.900 1.003.364 0 1.003.364
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.845.447 148.591 4.994.038 5.126.463 126.635 5.253.098
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 1.275.616 5.071 1.280.687 1.472.739 16.218 1.488.957
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.285.311 10.829.434 13.114.745 1.136.214 10.022.587 11.158.801
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.285.311 10.829.434 13.114.745 1.136.214 10.022.587 11.158.801
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 14.610.414 2.271.131 16.881.545 12.919.797 2.559.085 15.478.882
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 55.319.130 -695.256 54.623.874 50.919.858 -1.199.234 49.720.624
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.076.044 204 1.076.248 1.047.229 204 1.047.433
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.327 204 5.531 5.328 204 5.532
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.070.717 0 1.070.717 1.041.901 0 1.041.901
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.334.719 -506 4.334.213 4.290.573 -506 4.290.067
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.714.039 -694.954 1.019.085 1.081.082 -1.198.932 -117.850
Kar Yedekleri
34.007.790 0 34.007.790 27.238.705 0 27.238.705
Yasal Yedekler
4.372.235 0 4.372.235 4.034.962 0 4.034.962
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
29.635.555 0 29.635.555 23.203.743 0 23.203.743
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
9.686.538 0 9.686.538 12.762.269 0 12.762.269
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.928.910 0 5.928.910 5.993.184 0 5.993.184
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.757.628 0 3.757.628 6.769.085 0 6.769.085
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
207.132.454 227.612.054 434.744.508 199.375.492 217.012.112 416.387.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 32.724.741 27.786.027 10.843.739 11.147.952
Kredilerden Alınan Faizler
25.107.450 22.315.874 8.305.357 8.878.727
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
383.726 338.177 108.268 135.803
Bankalardan Alınan Faizler
196.866 71.037 59.394 41.744
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
853 784 104 171
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.991.498 5.045.869 2.357.508 2.086.662
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
33.265 19.692 5.124 8.644
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.098.644 3.179.056 1.359.386 1.288.970
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.859.589 1.847.121 992.998 789.048
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
44.348 14.286 13.108 4.845
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -18.554.374 -14.745.590 -5.889.690 -6.107.860
Mevduata Verilen Faizler
-13.466.121 -8.579.677 -4.433.611 -3.452.158
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.391.593 -1.294.651 -425.268 -566.265
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-864.710 -2.614.888 -83.893 -1.135.087
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.584.906 -2.223.491 -878.371 -949.888
Kiralama Faiz Giderleri
-181.029 0 -59.625 0
Diğer Faiz Giderleri
-66.015 -32.883 -8.922 -4.462
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
14.170.367 13.040.437 4.954.049 5.040.092
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.994.905 3.109.968 1.397.832 1.123.363
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.046.987 3.815.791 1.804.047 1.413.050
Gayri Nakdi Kredilerden
791.508 587.726 257.207 226.660
Diğer
4.255.479 3.228.065 1.546.840 1.186.390
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.052.082 -705.823 -406.215 -289.687
Gayri Nakdi Kredilere
-726 -270 -447 -141
Diğer
-1.051.356 -705.553 -405.768 -289.546
TEMETTÜ GELİRLERİ
11.772 9.938 465 446
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -5.625.900 -2.676.182 -2.037.780 -1.229.694
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
74.398 32.984 11.800 10.180
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.839.043 200.939 -2.227.795 -334.655
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.138.745 -2.910.105 178.215 -905.219
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 2.755.419 1.394.522 427.276 227.599
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.306.563 14.878.683 4.741.842 5.161.806
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -5.689.089 -5.533.769 -1.258.663 -2.956.620
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -222.807 -11.396 -22.696 145.557
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.284.117 -2.785.706 -1.065.205 -864.476
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -3.967.281 -3.405.867 -1.485.274 -1.181.001
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.143.269 3.141.945 910.004 305.266
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.932.063 2.081.178 665.049 902.490
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.075.332 5.223.123 1.575.053 1.207.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -317.704 -649.819 -226.705 30.536
Cari Vergi Karşılığı
-991.055 -134.379 -700.760 7.919
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-642.761 -1.400.021 160.192 -513.054
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.316.112 884.581 313.863 535.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.757.628 4.573.304 1.348.348 1.238.292
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 3.757.628 4.573.304 1.348.348 1.238.292
Grubun Karı (Zararı)
3.757.628 4.573.304 1.348.348 1.238.292
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,83502844 1,01628978 0,29963289 0,27517600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797035


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7011 13,7027 % 0,29  
Euro 15,4886 15,5678 % 0,38  
Sterlin 18,0811 18,1718 % -0,43  
Frank 14,8692 14,9588 % 0,36  
Riyal 3,6385 3,6568 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 16,03  
Altın Gr. 785 785 6,35  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,52 22,55 0,15  
Gümüş Gr. 9,89 9,91 0,04  
B. Petrol 70,18 70,18 0,51