***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.02.2017 18:48***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-a 6.116.010 26.310.618 32.426.628 3.288.379 28.364.146 31.652.525
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-b-c 641.882 1.943.085 2.584.967 444.401 1.147.897 1.592.298
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
641.882 1.943.085 2.584.967 444.401 1.147.897 1.592.298
Devlet Borçlanma Senetleri
454.858 6.552 461.410 262.528 9.064 271.592
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
163.106 0 163.106 56.255 0 56.255
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
22.916 1.936.533 1.959.449 124.592 1.138.833 1.263.425
Diğer Menkul Değerler
1.002 0 1.002 1.026 0 1.026
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
V-I-ç 182.982 2.046.098 2.229.080 87.888 1.429.613 1.517.501
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-d 33.869.227 11.457.683 45.326.910 31.072.239 9.788.121 40.860.360
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
34.172 91.104 125.276 34.172 256.380 290.552
Devlet Borçlanma Senetleri
33.825.053 10.178.627 44.003.680 31.028.365 8.519.904 39.548.269
Diğer Menkul Değerler
10.002 1.187.952 1.197.954 9.702 1.011.837 1.021.539
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-e 123.444.445 80.812.798 204.257.243 114.031.662 63.902.094 177.933.756
Krediler ve Alacaklar
122.340.282 80.803.563 203.143.845 113.137.177 63.899.443 177.036.620
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
513.497 397.581 911.078 617.442 613.319 1.230.761
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
121.826.785 80.405.982 202.232.767 112.519.735 63.286.124 175.805.859
Takipteki Krediler
4.926.675 17.680 4.944.355 3.597.737 5.952 3.603.689
Özel Karşılıklar (-)
-3.822.512 -8.445 -3.830.957 -2.703.252 -3.301 -2.706.553
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-f 5.163.632 193.708 5.357.340 3.476.526 115.105 3.591.631
Devlet Borçlanma Senetleri
5.049.923 0 5.049.923 3.414.877 0 3.414.877
Diğer Menkul Değerler
113.709 193.708 307.417 61.649 115.105 176.754
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-g 128.246 0 128.246 128.246 0 128.246
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
128.246 0 128.246 128.246 0 128.246
Mali İştirakler
124.575 0 124.575 124.575 0 124.575
Mali Olmayan İştirakler
3.671 0 3.671 3.671 0 3.671
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-ğ 9.757.612 556.539 10.314.151 8.708.812 556.539 9.265.351
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.048.139 556.539 4.604.678 4.045.020 556.539 4.601.559
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.709.473 0 5.709.473 4.663.792 0 4.663.792
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-i 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j 4.375.485 8.867 4.384.352 4.340.202 10.077 4.350.279
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k 373.855 337 374.192 353.554 354 353.908
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
373.855 337 374.192 353.554 354 353.908
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-l 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
V-I-m 403.647 112.252 515.899 474.380 330 474.710
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
403.647 112.252 515.899 474.380 330 474.710
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-n 79.931 0 79.931 42.929 0 42.929
Satış Amaçlı
79.931 0 79.931 42.929 0 42.929
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-o 2.541.195 1.105.779 3.646.974 2.289.970 1.664.120 3.954.090
AKTİF TOPLAMI
187.078.149 124.547.764 311.625.913 168.739.188 106.978.396 275.717.584
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
V-II-a 88.764.566 88.595.410 177.359.976 73.230.005 80.572.421 153.802.426
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
2.959.486 3.323.315 6.282.801 2.253.576 3.665.080 5.918.656
Diğer
85.805.080 85.272.095 171.077.175 70.976.429 76.907.341 147.883.770
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b 376.769 422.814 799.583 304.363 623.611 927.974
ALINAN KREDİLER
V-II-c 1.182.087 29.702.610 30.884.697 2.651.943 25.756.556 28.408.499
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.372.350 3.220.485 20.592.835 17.046.938 3.042.209 20.089.147
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
3.251.535 0 3.251.535 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
14.120.815 3.220.485 17.341.300 17.046.938 3.042.209 20.089.147
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 5.182.378 17.282.823 22.465.201 6.325.685 13.435.444 19.761.129
Bonolar
4.350.211 206.424 4.556.635 5.551.796 1.927.381 7.479.177
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
832.167 17.076.399 17.908.566 773.889 11.508.063 12.281.952
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
7.599.323 1.003.183 8.602.506 6.303.311 547.070 6.850.381
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-e 1.279.915 831.620 2.111.535 1.481.694 635.411 2.117.105
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-f 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-g 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-ğ 7.493.767 50.842 7.544.609 7.064.150 29.596 7.093.746
Genel Karşılıklar
3.065.693 8.168 3.073.861 2.842.117 9.712 2.851.829
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
629.147 0 629.147 553.067 0 553.067
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.798.927 42.674 3.841.601 3.668.966 19.884 3.688.850
VERGİ BORCU
V-II-h 360.140 13.834 373.974 574.023 11.031 585.054
Cari Vergi Borcu
360.140 13.834 373.974 574.023 11.031 585.054
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-i 0 4.930.016 4.930.016 0 4.047.133 4.047.133
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j 36.521.433 -560.452 35.960.981 31.979.467 55.523 32.034.990
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
7.461.306 -560.452 6.900.854 6.879.271 55.523 6.934.794
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.694 0 3.694 3.694 0 3.694
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
3.586.675 -560.452 3.026.223 2.982.574 55.523 3.038.097
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.254.187 0 2.254.187 2.279.090 0 2.279.090
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
26.692 0 26.692 26.692 0 26.692
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.590.058 0 1.590.058 1.587.221 0 1.587.221
Kar Yedekleri
19.825.929 0 19.825.929 17.507.958 0 17.507.958
Yasal Yedekler
2.714.077 0 2.714.077 2.483.718 0 2.483.718
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
17.057.785 0 17.057.785 15.018.038 0 15.018.038
Diğer Kar Yedekleri
54.067 0 54.067 6.202 0 6.202
Kar veya Zarar
4.734.198 0 4.734.198 3.092.238 0 3.092.238
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
32.992 0 32.992 9.547 0 9.547
Dönem Net Karı / Zararı
4.701.206 0 4.701.206 3.082.691 0 3.082.691
PASİF TOPLAMI
166.132.728 145.493.185 311.625.913 146.961.579 128.756.005 275.717.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.246.666 0 12.584.659 -1.500 0 3.382.442 4.952.476 0 26.692 0 0 29.311.067
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.246.666 0 12.584.659 -1.500 0 3.382.442 4.952.476 0 26.692 0 0 29.311.067
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.914.379 0 0 0 0 -1.914.379
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.279.090 0 0 0 2.279.090
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -975 0 0 0 0 0 0 0 -975
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -20.040 0 9.547 0 0 0 0 0 -10.493
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 3.082.691 0 0 0 0 0 3.082.691
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 237.052 0 2.433.379 0 0 -3.382.442 0 0 0 0 0 -712.011
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -841.011 0 0 0 0 0 -841.011
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 237.052 0 2.304.379 0 -2.541.431 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 129.000 0 0 0 0 0 0 0 129.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.483.718 0 15.018.038 -22.515 3.082.691 9.547 3.038.097 2.279.090 26.692 0 0 32.034.990
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.483.718 0 15.018.038 -22.515 0 3.092.238 3.038.097 2.279.090 26.692 0 0 32.034.990
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.874 0 0 0 0 -11.874
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.903 0 0 0 -24.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 47.865 0 0 0 0 0 0 0 47.865
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 2.837 0 32.992 0 0 0 0 0 35.829
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.701.206 0 0 0 0 0 4.701.206
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 230.359 0 2.039.747 0 0 -3.092.238 0 0 0 0 0 -822.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -936.132 0 0 0 0 0 -936.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 230.359 0 1.925.747 0 -2.156.106 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 114.000 0 0 0 0 0 0 0 114.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.714.077 0 17.057.785 28.187 4.701.206 32.992 3.026.223 2.254.187 26.692 0 0 35.960.981


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 88.760.045 142.036.214 230.796.259 91.672.574 127.335.881 219.008.455
GARANTİ VE KEFALETLER
22.035.812 41.574.468 63.610.280 20.181.325 30.459.541 50.640.866
Teminat Mektupları
22.025.461 25.814.312 47.839.773 20.167.536 18.372.484 38.540.020
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
851.339 2.676.089 3.527.428 804.216 2.524.859 3.329.075
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.993.963 10.604.479 13.598.442 3.540.122 6.843.585 10.383.707
Diğer Teminat Mektupları
18.180.159 12.533.744 30.713.903 15.823.198 9.004.040 24.827.238
Banka Kredileri
0 2.562.294 2.562.294 4.821 931.732 936.553
İthalat Kabul Kredileri
0 103.857 103.857 0 116.817 116.817
Diğer Banka Kabulleri
0 2.458.437 2.458.437 4.821 814.915 819.736
Akreditifler
10.351 12.172.144 12.182.495 5.655 10.249.180 10.254.835
Belgeli Akreditifler
996 9.760.785 9.761.781 5.067 7.780.957 7.786.024
Diğer Akreditifler
9.355 2.411.359 2.420.714 588 2.468.223 2.468.811
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.025.718 1.025.718 3.313 906.145 909.458
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
43.462.535 12.243.412 55.705.947 40.030.743 12.279.503 52.310.246
Cayılamaz Taahhütler
43.150.699 6.223.835 49.374.534 39.904.819 5.050.503 44.955.322
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
941.805 3.388.136 4.329.941 152.889 3.008.812 3.161.701
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 92.050 92.050 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.604.286 379.729 11.984.015 10.340.937 566.627 10.907.564
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.776.407 0 5.776.407 5.654.056 0 5.654.056
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
14.019 0 14.019 11.630 0 11.630
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.217.478 0 22.217.478 21.219.999 0 21.219.999
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
100.048 0 100.048 100.470 0 100.470
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.496.656 2.363.920 4.860.576 2.424.838 1.475.064 3.899.902
Cayılabilir Taahhütler
311.836 6.019.577 6.331.413 125.924 7.229.000 7.354.924
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
311.836 6.019.577 6.331.413 125.924 7.229.000 7.354.924
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23.261.698 88.218.334 111.480.032 31.460.506 84.596.837 116.057.343
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
23.261.698 88.218.334 111.480.032 31.460.506 84.596.837 116.057.343
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.782.503 6.327.494 10.109.997 3.038.471 5.442.224 8.480.695
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.909.836 3.126.532 5.036.368 1.489.731 2.728.910 4.218.641
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.872.667 3.200.962 5.073.629 1.548.740 2.713.314 4.262.054
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.991.097 76.062.639 94.053.736 24.345.220 67.352.684 91.697.904
Swap Para Alım İşlemleri
3.159.504 26.123.645 29.283.149 2.813.441 27.689.453 30.502.894
Swap Para Satım İşlemleri
14.406.005 12.331.420 26.737.425 18.758.355 8.743.921 27.502.276
Swap Faiz Alım İşlemleri
212.794 18.803.787 19.016.581 1.386.712 15.459.655 16.846.367
Swap Faiz Satım İşlemleri
212.794 18.803.787 19.016.581 1.386.712 15.459.655 16.846.367
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.488.098 3.423.049 4.911.147 3.660.920 6.723.743 10.384.663
Para Alım Opsiyonları
929.087 862.560 1.791.647 2.756.108 1.818.458 4.574.566
Para Satım Opsiyonları
559.011 1.213.831 1.772.842 904.812 3.327.425 4.232.237
Faiz Alım Opsiyonları
0 673.329 673.329 0 788.930 788.930
Faiz Satım Opsiyonları
0 673.329 673.329 0 788.930 788.930
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.405.152 2.405.152 415.895 5.078.186 5.494.081
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
307.521.538 180.174.958 487.696.496 258.094.672 125.928.485 384.023.157
EMANET KIYMETLER
37.648.071 15.115.722 52.763.793 40.198.190 11.902.950 52.101.140
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
19.058.327 1.149.961 20.208.288 22.737.209 155.981 22.893.190
Tahsile Alınan Çekler
15.330.755 4.600.171 19.930.926 14.051.240 3.940.719 17.991.959
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.846.217 7.644.852 10.491.069 2.982.759 6.499.384 9.482.143
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
6.409 496 6.905 13.560 2.638 16.198
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
2.541 0 2.541 2.541 0 2.541
Diğer Emanet Kıymetler
403.822 1.720.242 2.124.064 410.881 1.304.228 1.715.109
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
269.873.467 165.059.236 434.932.703 217.896.482 114.025.535 331.922.017
Menkul Kıymetler
13.860.403 0 13.860.403 14.221.630 0 14.221.630
Teminat Senetleri
3.387.473 12.540.318 15.927.791 3.591.980 9.624.977 13.216.957
Emtia
54.362.375 13.748.471 68.110.846 40.272.232 11.164.836 51.437.068
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
183.196.831 111.436.297 294.633.128 150.183.032 74.639.709 224.822.741
Diğer Rehinli Kıymetler
15.066.385 27.334.150 42.400.535 9.627.608 18.596.013 28.223.621
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
396.281.583 322.211.172 718.492.755 349.767.246 253.264.366 603.031.612


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
12.661.000 10.545.771
Alınan Faizler
21.709.988 18.615.121
Ödenen Faizler
-11.309.254 -10.034.161
Alınan Temettüler
364.164 207.994
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.343.808 2.804.157
Elde Edilen Diğer Kazançlar
688.912 762.409
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
519.366 419.189
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.656.233 -4.182.797
Ödenen Vergiler
-1.293.158 -716.435
Diğer
V-VI 3.293.407 2.670.294
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
19.683 -4.853.916
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-297.243 -63.700
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
3.617.441 -7.479.152
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-14.591.810 -12.702.792
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
358.565 -1.737.471
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.996.798 558.751
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
13.915.171 10.532.747
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.606.123 3.854.600
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI 1.620.480 2.183.101
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
12.680.683 5.691.855
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-5.198.815 -4.646.743
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -140.227
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
20.453 20.452
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-276.482 -259.971
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
164.951 154.825
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-13.843.878 -13.349.793
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
9.623.878 8.194.083
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-1.470.599 -486.510
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
845.167 1.477.766
Diğer
V-VI -262.305 -257.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.559.706 -1.406.176
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.090.624 17.904.162
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-16.714.198 -18.469.327
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-936.132 -841.011
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
V-VI 0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI 90.373 -24.402
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.012.535 -385.466
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.936.321 9.321.787
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.948.856 8.936.321


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 22.327.585 19.200.361
Kredilerden Alınan Faizler
18.120.295 15.688.106
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
219.345 64.684
Bankalardan Alınan Faizler
29.622 17.230
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
83 84
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.940.171 3.410.608
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
36.205 28.431
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
3.541.291 3.295.243
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
362.675 86.934
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
18.069 19.649
FAİZ GİDERLERİ
V-IV-b -11.490.304 -10.214.805
Mevduata Verilen Faizler
-7.572.608 -6.378.023
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-787.204 -754.852
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.639.215 -1.690.336
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.469.170 -1.359.913
Diğer Faiz Giderleri
-22.107 -31.681
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.837.281 8.985.556
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.840.357 2.388.802
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.343.808 2.804.157
Gayri Nakdi Kredilerden
448.419 386.810
Diğer
2.895.389 2.417.347
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-503.451 -415.355
Gayri Nakdi Kredilere
-199 -515
Diğer
-503.252 -414.840
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-c 682.673 554.940
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-ç -816.736 -868.620
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
195.238 339.454
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-255.225 -1.116.327
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-756.749 -91.747
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-d 1.313.972 1.108.588
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
14.857.547 12.169.266
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
V-IV-e -2.597.641 -2.058.180
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-f -6.506.124 -6.327.389
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.753.782 3.783.697
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 5.753.782 3.783.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ -1.052.576 -701.006
Cari Vergi Karşılığı
-889.996 -392.150
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-162.580 -308.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 4.701.206 3.082.691
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
V-IV-ı 4.701.206 3.082.691
Grubun Karı (Zararı)
4.701.206 3.082.691
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,04471244 0,68504244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-1.085.893 -2.223.225
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-26.214 2.399.042
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
47.865 -975
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
874.429 -88.139
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
203.738 256.993
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
13.925 343.696
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.701.206 3.082.691
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
202.499 -175.509
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
4.498.707 3.258.200
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
4.715.131 3.426.387http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/584430


BIST
10:29119.012
Değişim :  0,44% |  526,49
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
119.060
En Düşük
118.398
BIST En Aktif Hisseler
KENT 758,00 7.849.075 % 10,00  
VKFYO 5,29 2.184.532 % 9,98  
ORMA 7,13 488.519 % 9,86  
GLBMD 5,25 4.575.538 % 9,83  
MRGYO 2,81 16.612.976 % 9,34  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5359 8,5787 % -0,11  
Frank 7,2536 7,2973 % 0,01  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,07  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 -2,32  
Altın Gr. 393 393 -0,30  
Cumhuriyet 2.549 2.569 -2,50  
Tam 2.624 2.636 -2,60  
Yarım 1.274 1.289 -1,20  
Çeyrek 637 645 -0,60  
Gümüş.Ons 18,14 18,18 -0,11  
Gümüş Gr. 4,00 4,00 -0,03  
B. Petrol 42,58 42,58 -0,52