***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.02.2017 23:53***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-a 6.277.458 26.955.673 33.233.131 3.329.033 29.160.943 32.489.976
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-b 1.100.623 2.335.121 3.435.744 1.160.527 1.342.922 2.503.449
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.100.623 2.335.121 3.435.744 1.160.527 1.342.922 2.503.449
Devlet Borçlanma Senetleri
499.667 6.552 506.219 391.672 9.064 400.736
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
141.396 0 141.396 79.367 121 79.488
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
40.030 2.301.736 2.341.766 149.282 1.302.717 1.451.999
Diğer Menkul Değerler
419.530 26.833 446.363 540.206 31.020 571.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
V-I-c 2.779.957 6.477.836 9.257.793 1.658.379 4.717.715 6.376.094
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
275.700 191.138 466.838 1.297.194 11.009 1.308.203
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 191.138 191.138 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
261.286 0 261.286 1.287.534 0 1.287.534
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
14.414 0 14.414 9.660 11.009 20.669
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-ç 38.168.227 13.602.145 51.770.372 35.679.613 11.329.729 47.009.342
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
65.618 109.686 175.304 82.660 266.500 349.160
Devlet Borçlanma Senetleri
37.494.912 11.722.552 49.217.464 34.968.833 9.802.942 44.771.775
Diğer Menkul Değerler
607.697 1.769.907 2.377.604 628.120 1.260.287 1.888.407
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-d 125.891.447 99.404.215 225.295.662 116.229.454 77.708.373 193.937.827
Krediler ve Alacaklar
124.678.344 99.357.939 224.036.283 115.215.974 77.693.485 192.909.459
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
143.466 77.765 221.231 159.179 167.032 326.211
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
124.534.878 99.280.174 223.815.052 115.056.795 77.526.453 192.583.248
Takipteki Krediler
5.104.267 169.214 5.273.481 3.791.534 128.697 3.920.231
Özel Karşılıklar (-)
-3.891.164 -122.938 -4.014.102 -2.778.054 -113.809 -2.891.863
FAKTORİNG ALACAKLARI
2.542.973 442.584 2.985.557 1.617.795 333.483 1.951.278
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-e 6.375.960 381.798 6.757.758 4.224.904 272.513 4.497.417
Devlet Borçlanma Senetleri
6.262.251 186.739 6.448.990 4.153.244 157.408 4.310.652
Diğer Menkul Değerler
113.709 195.059 308.768 71.660 115.105 186.765
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-f 176.074 0 176.074 166.792 0 166.792
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
134.584 0 134.584 126.240 0 126.240
Konsolide Edilmeyenler
41.490 0 41.490 40.552 0 40.552
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
41.490 0 41.490 40.552 0 40.552
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-g 5.831.815 0 5.831.815 4.779.842 0 4.779.842
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.831.815 0 5.831.815 4.779.842 0 4.779.842
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
V-I-ğ 2.260 0 2.260 2.260 0 2.260
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.260 0 2.260 2.260 0 2.260
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.260 0 2.260 2.260 0 2.260
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-h 1.410.344 2.391.898 3.802.242 1.147.324 2.051.987 3.199.311
Finansal Kiralama Alacakları
1.693.541 2.638.959 4.332.500 1.379.133 2.300.873 3.680.006
Faaliyet Kiralaması Alacakları
7.878 0 7.878 2.776 0 2.776
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-291.075 -247.061 -538.136 -234.585 -248.886 -483.471
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-ı 0 272 272 0 4.093 4.093
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 272 272 0 4.093 4.093
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-i 5.803.067 58.232 5.861.299 5.817.603 51.059 5.868.662
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j 503.646 75.837 579.483 457.906 48.855 506.761
Şerefiye
35.974 0 35.974 35.974 0 35.974
Diğer
467.672 75.837 543.509 421.932 48.855 470.787
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-k 3.373.451 0 3.373.451 2.962.675 0 2.962.675
VERGİ VARLIĞI
V-I-l 511.009 126.596 637.605 632.442 21.545 653.987
Cari Vergi Varlığı
41.147 4.774 45.921 51.752 10.374 62.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı
469.862 121.822 591.684 580.690 11.171 591.861
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-m 92.839 13.975 106.814 55.522 11.797 67.319
Satış Amaçlı
92.839 13.975 106.814 55.522 11.797 67.319
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-n 17.655.666 2.590.428 20.246.094 14.430.339 2.783.345 17.213.684
AKTİF TOPLAMI
218.772.516 155.047.748 373.820.264 195.649.604 129.849.368 325.498.972
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
V-II-a 87.276.252 91.883.186 179.159.438 71.476.389 82.724.901 154.201.290
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
1.471.070 2.410.677 3.881.747 499.932 2.996.451 3.496.383
Diğer
85.805.182 89.472.509 175.277.691 70.976.457 79.728.450 150.704.907
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b 609.046 696.039 1.305.085 434.206 771.942 1.206.148
ALINAN KREDİLER
V-II-c 3.903.307 48.262.772 52.166.079 4.572.972 40.895.562 45.468.534
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
21.542.364 3.431.639 24.974.003 21.440.842 3.183.591 24.624.433
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
3.861.679 0 3.861.679 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
3.099.024 0 3.099.024 1.788.893 0 1.788.893
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
14.581.661 3.431.639 18.013.300 19.651.949 3.183.591 22.835.540
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 7.898.055 20.762.626 28.660.681 8.612.253 15.467.305 24.079.558
Bonolar
6.574.877 206.424 6.781.301 7.461.176 1.927.381 9.388.557
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.323.178 20.556.202 21.879.380 1.151.077 13.539.924 14.691.001
FONLAR
1.511 3.806 5.317 1.690 28.987 30.677
Müstakriz Fonları
1.511 3.806 5.317 1.690 28.987 30.677
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
20.483.739 1.910.162 22.393.901 16.618.658 1.222.965 17.841.623
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-e 2.104.485 905.758 3.010.243 2.050.090 819.637 2.869.727
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-f 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-g 0 51.433 51.433 0 5.799 5.799
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 51.433 51.433 0 5.799 5.799
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-ğ 13.715.949 1.202.986 14.918.935 12.596.043 966.251 13.562.294
Genel Karşılıklar
3.232.407 53.686 3.286.093 2.972.728 42.664 3.015.392
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
696.381 2.390 698.771 613.598 2.051 615.649
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
5.839.334 1.101.649 6.940.983 5.231.611 898.929 6.130.540
Diğer Karşılıklar
3.947.827 45.261 3.993.088 3.778.106 22.607 3.800.713
VERGİ BORCU
V-II-h 500.036 18.235 518.271 719.474 12.920 732.394
Cari Vergi Borcu
477.043 18.235 495.278 713.575 12.920 726.495
Ertelenmiş Vergi Borcu
22.993 0 22.993 5.899 0 5.899
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-i 0 4.930.016 4.930.016 0 4.192.969 4.192.969
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j 42.120.477 -393.615 41.726.862 36.544.375 139.151 36.683.526
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
6.276.338 -572.646 5.703.692 5.516.657 45.977 5.562.634
Hisse Senedi İhraç Primleri
33.941 0 33.941 33.941 0 33.941
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.988.503 -572.956 1.415.547 1.191.800 44.411 1.236.211
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.669.198 310 2.669.508 2.707.478 1.566 2.709.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
-1.179 0 -1.179 -1.179 0 -1.179
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.585.875 0 1.585.875 1.584.617 0 1.584.617
Kar Yedekleri
21.053.306 327.077 21.380.383 18.567.313 180.783 18.748.096
Yasal Yedekler
3.041.719 1.563 3.043.282 2.773.526 1.363 2.774.889
Statü Yedekleri
81.638 0 81.638 71.201 0 71.201
Olağanüstü Yedekler
17.934.989 30.173 17.965.162 15.770.545 26.761 15.797.306
Diğer Kar Yedekleri
-5.040 295.341 290.301 -47.959 152.659 104.700
Kar veya Zarar
5.220.514 -128.119 5.092.395 3.402.686 -91.074 3.311.612
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
187.816 -94.377 93.439 73.186 -92.314 -19.128
Dönem Net Karı / Zararı
5.032.698 -33.742 4.998.956 3.329.500 1.240 3.330.740
Azınlık Payları
V-II-k 5.070.319 -19.927 5.050.392 4.557.719 3.465 4.561.184
PASİF TOPLAMI
200.155.221 173.665.043 373.820.264 175.066.992 150.431.980 325.498.972


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 2.511.627 64.234 13.300.346 39.375 3.415.578 3.439.122 -1.179 28.918.982 4.085.584 33.004.566
Yeni Bakiye
4.500.000 1.615.938 33.941 2.511.627 64.234 13.300.346 39.375 3.415.578 3.439.122 -1.179 28.918.982 4.085.584 33.004.566
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-2.203.955 -2.203.955 -39.476 -2.243.431
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.709.044 2.709.044 327.990 3.037.034
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
55.851 1.044 56.895 -747 56.148
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
0
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
-21.847 42.870 21.023 -92.012 -70.989
Dönem Net Karı (Zararı)
3.330.740 3.330.740 408.931 3.739.671
Kar Dağıtımı
263.262 6.967 2.496.960 -3.477.576 -710.387 -129.086 -839.473
Dağıtılan Temettü
-841.011 -841.011 -129.732 -970.743
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
263.262 6.967 2.366.336 -2.636.565 0 0
Diğer
130.624 130.624 646 131.270
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 0 2.774.889 71.201 15.797.306 73.379 3.330.740 -19.128 1.236.211 2.709.044 -1.179 0 0 32.122.342 4.561.184 36.683.526
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 2.774.889 71.201 15.797.306 73.379 3.311.612 1.236.211 2.709.044 -1.179 32.122.342 4.561.184 36.683.526
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
178.555 178.555 -3.533 175.022
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
-39.536 -39.536 -13.151 -52.687
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
185.601 781 186.382 -2.039 184.343
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
0
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
4.717 1.258 43.442 49.417 -58.900 -9.483
Dönem Net Karı (Zararı)
4.998.956 4.998.956 683.902 5.682.858
Kar Dağıtımı
268.393 10.437 2.163.139 -3.261.615 -819.646 -117.071 -936.717
Dağıtılan Temettü
-936.132 -936.132 -118.060 -1.054.192
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
268.393 10.437 2.046.653 -2.325.483 0 0
Diğer
116.486 116.486 989 117.475
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 0 3.043.282 81.638 17.965.162 260.238 4.998.956 93.439 1.415.547 2.669.508 -1.179 0 0 36.676.470 5.050.392 41.726.862


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
106.253.588 197.000.497 303.254.085 101.375.370 157.624.155 258.999.525
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 22.572.311 43.375.323 65.947.634 20.849.553 32.062.712 52.912.265
Teminat Mektupları
22.237.636 26.741.082 48.978.718 20.561.735 19.279.873 39.841.608
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
851.339 2.676.089 3.527.428 804.216 2.524.859 3.329.075
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.993.963 10.604.479 13.598.442 3.540.122 6.843.585 10.383.707
Diğer Teminat Mektupları
18.392.334 13.460.514 31.852.848 16.217.397 9.911.429 26.128.826
Banka Kredileri
0 2.579.744 2.579.744 4.821 950.759 955.580
İthalat Kabul Kredileri
0 121.307 121.307 0 135.844 135.844
Diğer Banka Kabulleri
0 2.458.437 2.458.437 4.821 814.915 819.736
Akreditifler
10.351 12.973.067 12.983.418 5.655 10.900.839 10.906.494
Belgeli Akreditifler
996 10.563.404 10.564.400 5.067 8.404.696 8.409.763
Diğer Akreditifler
9.355 2.409.663 2.419.018 588 2.496.143 2.496.731
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
62.084 19.746 81.830 50.022 14.269 64.291
Diğer Garantilerimizden
262.240 1.061.684 1.323.924 227.320 916.972 1.144.292
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
48.273.869 18.489.868 66.763.737 43.118.249 15.796.161 58.914.410
Cayılamaz Taahhütler
46.763.672 6.610.251 53.373.923 42.559.743 5.229.275 47.789.018
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
964.964 3.600.621 4.565.585 208.436 3.063.854 3.272.290
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 68.367 68.367 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.604.286 380.413 11.984.699 10.355.068 427.173 10.782.241
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.776.407 0 5.776.407 5.654.056 0 5.654.056
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
14.019 0 14.019 11.630 0 11.630
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.217.478 0 22.217.478 21.219.999 0 21.219.999
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
100.048 0 100.048 100.470 0 100.470
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 12.960 0 12.960
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.086.470 2.560.850 8.647.320 4.997.124 1.738.248 6.735.372
Cayılabilir Taahhütler
1.510.197 11.879.617 13.389.814 558.506 10.566.886 11.125.392
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.510.197 11.879.617 13.389.814 558.506 10.566.886 11.125.392
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
35.407.408 135.135.306 170.542.714 37.407.568 109.765.282 147.172.850
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 7.747.800 7.747.800 0 4.689.900 4.689.900
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 7.747.800 7.747.800 0 4.689.900 4.689.900
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
35.407.408 127.387.506 162.794.914 37.407.568 105.075.382 142.482.950
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.482.979 18.024.200 23.507.179 3.450.436 9.706.595 13.157.031
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.559.338 9.224.059 11.783.397 1.693.095 4.859.603 6.552.698
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.923.641 8.800.141 11.723.782 1.757.341 4.846.992 6.604.333
Para ve Faiz Swap İşlemleri
25.023.381 98.599.195 123.622.576 28.757.554 81.872.212 110.629.766
Swap Para Alım İşlemleri
8.923.721 29.737.150 38.660.871 6.368.873 29.957.234 36.326.107
Swap Para Satım İşlemleri
15.633.248 20.521.585 36.154.833 19.470.401 13.851.644 33.322.045
Swap Faiz Alım İşlemleri
233.206 24.170.230 24.403.436 1.459.140 19.031.667 20.490.807
Swap Faiz Satım İşlemleri
233.206 24.170.230 24.403.436 1.459.140 19.031.667 20.490.807
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.845.189 7.243.335 12.088.524 4.771.805 8.141.048 12.912.853
Para Alım Opsiyonları
2.548.688 2.847.816 5.396.504 3.282.994 2.575.568 5.858.562
Para Satım Opsiyonları
2.259.423 3.120.291 5.379.714 1.454.146 4.063.038 5.517.184
Faiz Alım Opsiyonları
0 637.614 637.614 0 751.221 751.221
Faiz Satım Opsiyonları
0 637.614 637.614 0 751.221 751.221
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
11.923 0 11.923 19.718 0 19.718
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
25.155 0 25.155 14.947 0 14.947
Futures Para İşlemleri
5.474 5.475 10.949 769 770 1.539
Futures Para Alım İşlemleri
4.857 618 5.475 769 0 769
Futures Para Satım İşlemleri
617 4.857 5.474 0 770 770
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
50.385 3.515.301 3.565.686 427.004 5.354.757 5.781.761
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
392.916.336 297.007.290 689.923.626 350.869.565 215.824.353 566.693.918
EMANET KIYMETLER
87.635.056 15.970.783 103.605.839 110.258.265 12.739.248 122.997.513
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
68.742.845 1.941.700 70.684.545 92.530.590 966.273 93.496.863
Tahsile Alınan Çekler
15.626.568 4.641.245 20.267.813 14.310.435 3.962.914 18.273.349
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.852.871 7.667.100 10.519.971 2.990.258 6.503.195 9.493.453
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
6.409 496 6.905 13.560 2.638 16.198
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
2.541 0 2.541 2.541 0 2.541
Diğer Emanet Kıymetler
403.822 1.720.242 2.124.064 410.881 1.304.228 1.715.109
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
305.281.280 281.036.507 586.317.787 240.611.300 203.085.105 443.696.405
Menkul Kıymetler
15.595.695 25.512.016 41.107.711 15.932.469 18.680.578 34.613.047
Teminat Senetleri
6.614.277 16.521.162 23.135.439 6.195.668 12.822.301 19.017.969
Emtia
70.103.065 14.824.025 84.927.090 51.707.000 12.762.242 64.469.242
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
183.624.065 141.536.997 325.161.062 149.817.573 98.649.672 248.467.245
Diğer Rehinli Kıymetler
29.344.178 82.642.307 111.986.485 16.958.590 60.170.312 77.128.902
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
499.169.924 494.007.787 993.177.711 452.244.935 373.448.508 825.693.443


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
14.468.280 11.801.276
Alınan Faizler
24.196.904 20.678.956
Ödenen Faizler
-12.441.604 -10.954.988
Alınan Temettüler
196.775 90.989
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.460.257 2.881.717
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.861.916 5.700.209
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
530.102 435.290
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.636.536 -5.061.472
Ödenen Vergiler
-1.664.825 -816.574
Diğer
V-VI -34.709 -1.152.851
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-2.559.827 -7.074.686
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-42.222 117.852
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.825.491 -8.327.686
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.526.584 -17.249.126
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-2.939.317 -4.390.702
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.700.112 476.491
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
14.630.539 10.067.293
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.154.627 7.511.563
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI 4.347.005 4.719.629
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
11.908.453 4.726.590
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-5.611.119 -5.612.403
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-11.938 -37.100
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
20.596 23.203
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-429.054 -985.381
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
259.054 379.855
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-16.741.259 -16.290.932
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12.245.360 10.578.811
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-1.471.950 -486.510
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
858.288 1.545.224
Diğer
V-VI -340.216 -339.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-941.342 1.299.849
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.664.699 23.894.082
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-23.551.849 -21.623.490
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.054.192 -970.743
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
V-VI 0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI 145.364 -57.933
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.501.356 356.103
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.467.773 13.562.316
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.969.129 13.918.419


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 25.061.299 21.406.966
Kredilerden Alınan Faizler
19.086.934 16.488.975
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
222.716 65.919
Bankalardan Alınan Faizler
522.260 258.602
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
164.069 96.233
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
18:051.331
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.328  
Önceki Kapanış :  1.331  
En Yüksek
1.336
En Düşük
1.316
BIST En Aktif Hisseler18:05
INVEO 34,98 27.871.601 % 10,00  
INFO 5,50 18.477.204 % 10,00  
UFUK 16,28 937.581 % 10,00  
TSPOR 5,07 344.552.297 % 9,98  
SILVR 5,18 90.918.556 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8013 7,8096 % 0,49  
Euro 9,4721 9,4864 % 0,42  
Sterlin 10,4657 10,5182 % 0,40  
Frank 8,7255 8,7780 % 0,44  
Riyal 2,0748 2,0852 % 0,42  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 -2,15  
Altın Gr. 462 462 1,78  
Cumhuriyet 3.064 3.110 25,00  
Tam 3.048 3.125 20,64  
Yarım 1.473 1.512 9,98  
Çeyrek 739 756 4,99  
Gümüş.Ons 24,03 24,05 -0,09  
Gümüş Gr. 6,03 6,05 0,01  
B. Petrol 49,57 49,57 0,86