***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.05.2017 18:14***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-a 4.977.326 28.028.636 33.005.962 6.277.458 26.955.673 33.233.131
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-b 1.309.964 2.455.425 3.765.389 1.100.623 2.335.121 3.435.744
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.309.964 2.455.425 3.765.389 1.100.623 2.335.121 3.435.744
Devlet Borçlanma Senetleri
306.672 7.388 314.060 499.667 6.552 506.219
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
299.829 0 299.829 141.396 0 141.396
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
196.164 2.329.235 2.525.399 40.030 2.301.736 2.341.766
Diğer Menkul Değerler
507.299 118.802 626.101 419.530 26.833 446.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
V-I-c 2.206.228 7.741.256 9.947.484 2.779.957 6.477.836 9.257.793
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
257.888 0 257.888 275.700 191.138 466.838
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 191.138 191.138
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
230.840 0 230.840 261.286 0 261.286
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
27.048 0 27.048 14.414 0 14.414
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-ç 39.208.445 14.391.386 53.599.831 38.168.227 13.602.145 51.770.372
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
70.815 128.731 199.546 65.618 109.686 175.304
Devlet Borçlanma Senetleri
38.518.679 12.437.800 50.956.479 37.494.912 11.722.552 49.217.464
Diğer Menkul Değerler
618.951 1.824.855 2.443.806 607.697 1.769.907 2.377.604
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-d 136.626.281 106.541.249 243.167.530 125.891.447 99.404.215 225.295.662
Krediler ve Alacaklar
135.458.164 106.470.561 241.928.725 124.678.344 99.357.939 224.036.283
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
134.433 69.104 203.537 143.466 77.765 221.231
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
135.323.731 106.401.457 241.725.188 124.534.878 99.280.174 223.815.052
Takipteki Krediler
5.452.035 238.231 5.690.266 5.104.267 169.214 5.273.481
Özel Karşılıklar (-)
-4.283.918 -167.543 -4.451.461 -3.891.164 -122.938 -4.014.102
FAKTORİNG ALACAKLARI
2.404.341 653.437 3.057.778 2.542.973 442.584 2.985.557
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-e 8.189.296 354.525 8.543.821 6.375.960 381.798 6.757.758
Devlet Borçlanma Senetleri
8.018.266 189.813 8.208.079 6.262.251 186.739 6.448.990
Diğer Menkul Değerler
171.030 164.712 335.742 113.709 195.059 308.768
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-f 198.091 0 198.091 176.074 0 176.074
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
156.601 0 156.601 134.584 0 134.584
Konsolide Edilmeyenler
41.490 0 41.490 41.490 0 41.490
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
41.490 0 41.490 41.490 0 41.490
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-g 6.280.474 0 6.280.474 5.831.815 0 5.831.815
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
6.280.474 0 6.280.474 5.831.815 0 5.831.815
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
V-I-ğ 2.260 0 2.260 2.260 0 2.260
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.260 0 2.260 2.260 0 2.260
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.260 0 2.260 2.260 0 2.260
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-h 1.534.245 2.597.259 4.131.504 1.410.344 2.391.898 3.802.242
Finansal Kiralama Alacakları
1.836.928 2.872.023 4.708.951 1.693.541 2.638.959 4.332.500
Faaliyet Kiralaması Alacakları
8.875 0 8.875 7.878 0 7.878
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-311.558 -274.764 -586.322 -291.075 -247.061 -538.136
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-ı 0 4.805 4.805 0 272 272
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 4.805 4.805 0 272 272
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.693.208 60.711 5.753.919 5.803.067 58.232 5.861.299
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
730.660 78.868 809.528 503.646 75.837 579.483
Şerefiye
35.974 0 35.974 35.974 0 35.974
Diğer
694.686 78.868 773.554 467.672 75.837 543.509
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-i 3.422.298 0 3.422.298 3.373.451 0 3.373.451
VERGİ VARLIĞI
V-I-j 520.848 80.177 601.025 511.009 126.596 637.605
Cari Vergi Varlığı
62.790 10.863 73.653 41.147 4.774 45.921
Ertelenmiş Vergi Varlığı
458.058 69.314 527.372 469.862 121.822 591.684
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k 101.818 15.590 117.408 92.839 13.975 106.814
Satış Amaçlı
101.818 15.590 117.408 92.839 13.975 106.814
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-l 19.743.988 2.895.593 22.639.581 17.655.666 2.590.428 20.246.094
AKTİF TOPLAMI
233.407.659 165.898.917 399.306.576 218.772.516 155.047.748 373.820.264
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
V-II-a 87.619.685 106.334.849 193.954.534 87.276.252 91.883.186 179.159.438
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
1.305.687 2.681.006 3.986.693 1.471.070 2.410.677 3.881.747
Diğer
86.313.998 103.653.843 189.967.841 85.805.182 89.472.509 175.277.691
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b 479.315 796.597 1.275.912 609.046 696.039 1.305.085
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.037.887 49.912.188 53.950.075 3.903.307 48.262.772 52.166.079
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
21.465.765 3.442.892 24.908.657 21.542.364 3.431.639 24.974.003
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
2.982.253 0 2.982.253 3.861.679 0 3.861.679
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
3.268.398 0 3.268.398 3.099.024 0 3.099.024
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
15.215.114 3.442.892 18.658.006 14.581.661 3.431.639 18.013.300
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 8.567.080 21.427.181 29.994.261 7.898.055 20.762.626 28.660.681
Bonolar
7.145.308 0 7.145.308 6.574.877 206.424 6.781.301
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.421.772 21.427.181 22.848.953 1.323.178 20.556.202 21.879.380
FONLAR
3.968 14.501 18.469 1.511 3.806 5.317
Müstakriz Fonları
3.968 14.501 18.469 1.511 3.806 5.317
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
23.350.171 2.112.335 25.462.506 20.483.739 1.910.162 22.393.901
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-d 2.645.655 1.074.583 3.720.238 2.104.485 905.758 3.010.243
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-e 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-f 0 49.256 49.256 0 51.433 51.433
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 49.256 49.256 0 51.433 51.433
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 14.123.030 1.272.265 15.395.295 13.715.949 1.202.986 14.918.935
Genel Karşılıklar
3.436.593 60.494 3.497.087 3.232.407 53.686 3.286.093
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
737.092 1.385 738.477 696.381 2.390 698.771
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
6.061.527 1.151.173 7.212.700 5.839.334 1.101.649 6.940.983
Diğer Karşılıklar
3.887.818 59.213 3.947.031 3.947.827 45.261 3.993.088
VERGİ BORCU
V-II-ğ 1.002.277 10.912 1.013.189 500.036 18.235 518.271
Cari Vergi Borcu
983.255 10.912 994.167 477.043 18.235 495.278
Ertelenmiş Vergi Borcu
19.022 0 19.022 22.993 0 22.993
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 6.257.988 6.257.988 0 4.930.016 4.930.016
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 43.378.549 -72.353 43.306.196 42.120.477 -393.615 41.726.862
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
7.203.274 -285.262 6.918.012 6.276.338 -572.646 5.703.692
Hisse Senedi İhraç Primleri
33.941 0 33.941 33.941 0 33.941
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
2.897.646 -285.572 2.612.074 1.988.503 -572.956 1.415.547
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.686.991 310 2.687.301 2.669.198 310 2.669.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
-1.179 0 -1.179 -1.179 0 -1.179
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.585.875 0 1.585.875 1.585.875 0 1.585.875
Kar Yedekleri
24.671.512 378.761 25.050.273 21.053.306 327.077 21.380.383
Yasal Yedekler
3.452.976 1.563 3.454.539 3.041.719 1.563 3.043.282
Statü Yedekleri
94.223 0 94.223 81.638 0 81.638
Olağanüstü Yedekler
21.199.720 30.173 21.229.893 17.934.989 30.173 17.965.162
Diğer Kar Yedekleri
-75.407 347.025 271.618 -5.040 295.341 290.301
Kar veya Zarar
1.893.700 -159.544 1.734.156 5.220.514 -128.119 5.092.395
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
280.149 -128.119 152.030 187.816 -94.377 93.439
Dönem Net Karı / Zararı
1.613.551 -31.425 1.582.126 5.032.698 -33.742 4.998.956
Azınlık Payları
V-II-ı 5.110.063 -6.308 5.103.755 5.070.319 -19.927 5.050.392
PASİF TOPLAMI
206.673.382 192.633.194 399.306.576 200.155.221 173.665.043 373.820.264


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 2.774.889 71.201 15.797.306 73.379 3.311.612 1.236.211 2.709.044 -1.179 32.122.342 4.561.184 36.683.526
Yeni Bakiye
4.500.000 1.615.938 33.941 2.774.889 71.201 15.797.306 73.379 3.311.612 1.236.211 2.709.044 -1.179 32.122.342 4.561.184 36.683.526
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.305.079 1.305.079 20.627 1.325.706
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
-1.491 -1.491 -1.491
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
-1.518 35 -1.483 459 -1.024
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
0
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
1.469 1.469 -8.503 -7.034
Dönem Net Karı (Zararı)
892.804 892.804 105.426 998.230
Kar Dağıtımı
268.193 10.437 2.159.727 -3.258.003 -819.646 -117.071 -936.717
Dağıtılan Temettü
-936.132 -936.132 -118.060 -1.054.192
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
268.193 10.437 2.043.241 -2.321.871 0 0
Diğer
116.486 116.486 989 117.475
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 0 3.043.082 81.638 17.957.033 71.861 892.804 55.078 2.541.325 2.707.553 -1.179 0 0 33.499.074 4.562.122 38.061.196
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 3.043.282 81.638 17.965.162 260.238 5.092.395 1.415.547 2.669.508 -1.179 36.676.470 5.050.392 41.726.862
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.196.209 1.196.209 38.986 1.235.195
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
-18.683 318 -18.365 -60 -18.425
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
17.793 17.793 17.793
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
100 100
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
-3.729 -3.729 2.126 -1.603
Dönem Net Karı (Zararı)
1.582.126 1.582.126 167.433 1.749.559
Kar Dağıtımı
411.257 12.585 3.264.731 -4.936.636 -1.248.063 -155.222 -1.403.285
Dağıtılan Temettü
-1.471.737 -1.471.737 -157.177 -1.628.914
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
411.257 12.585 3.041.057 -3.464.899 0 0
Diğer
223.674 223.674 1.955 225.629
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 0 3.454.539 94.223 21.229.893 241.555 1.582.126 152.030 2.612.074 2.687.301 -1.179 0 0 38.202.441 5.103.755 43.306.196


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
122.610.501 214.248.908 336.859.409 105.395.121 193.596.397 298.991.518
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 24.279.103 46.075.232 70.354.335 22.572.311 43.375.323 65.947.634
Teminat Mektupları
23.924.256 28.427.955 52.352.211 22.237.636 26.741.082 48.978.718
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
771.928 2.682.464 3.454.392 851.339 2.676.089 3.527.428
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.939.985 10.358.956 13.298.941 2.993.963 10.604.479 13.598.442
Diğer Teminat Mektupları
20.212.343 15.386.535 35.598.878 18.392.334 13.460.514 31.852.848
Banka Kredileri
0 2.567.937 2.567.937 0 2.579.744 2.579.744
İthalat Kabul Kredileri
0 142.712 142.712 0 121.307 121.307
Diğer Banka Kabulleri
0 2.425.225 2.425.225 0 2.458.437 2.458.437
Akreditifler
10.715 14.078.881 14.089.596 10.351 12.973.067 12.983.418
Belgeli Akreditifler
2.849 11.639.259 11.642.108 996 10.563.404 10.564.400
Diğer Akreditifler
7.866 2.439.622 2.447.488 9.355 2.409.663 2.419.018
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
48.296 26.790 75.086 62.084 19.746 81.830
Diğer Garantilerimizden
295.836 973.669 1.269.505 262.240 1.061.684 1.323.924
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
51.486.837 19.485.653 70.972.490 47.415.402 15.085.768 62.501.170
Cayılamaz Taahhütler
50.420.551 11.323.728 61.744.279 46.763.672 6.610.251 53.373.923
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.981.294 8.014.003 9.995.297 964.964 3.600.621 4.565.585
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.897 70.077 74.974 0 68.367 68.367
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.090.314 215.494 12.305.808 11.604.286 380.413 11.984.699
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.132.857 0 6.132.857 5.776.407 0 5.776.407
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17.103 0 17.103 14.019 0 14.019
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
23.512.254 0 23.512.254 22.217.478 0 22.217.478
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
99.390 0 99.390 100.048 0 100.048
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.582.442 3.024.154 9.606.596 6.086.470 2.560.850 8.647.320
Cayılabilir Taahhütler
1.066.286 8.161.925 9.228.211 651.730 8.475.517 9.127.247
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.066.286 8.161.925 9.228.211 651.730 8.475.517 9.127.247
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
46.844.561 148.688.023 195.532.584 35.407.408 135.135.306 170.542.714
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 10.229.550 10.229.550 0 7.747.800 7.747.800
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 10.229.550 10.229.550 0 7.747.800 7.747.800
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
46.844.561 138.458.473 185.303.034 35.407.408 127.387.506 162.794.914
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.795.287 11.445.353 16.240.640 5.482.979 18.024.200 23.507.179
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.385.232 5.703.562 8.088.794 2.559.338 9.224.059 11.783.397
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.410.055 5.741.791 8.151.846 2.923.641 8.800.141 11.723.782
Para ve Faiz Swap İşlemleri
37.678.087 115.447.249 153.125.336 25.023.381 98.599.195 123.622.576
Swap Para Alım İşlemleri
11.192.068 38.116.876 49.308.944 8.923.721 29.737.150 38.660.871
Swap Para Satım İşlemleri
25.860.579 21.295.509 47.156.088 15.633.248 20.521.585 36.154.833
Swap Faiz Alım İşlemleri
312.720 28.017.432 28.330.152 233.206 24.170.230 24.403.436
Swap Faiz Satım İşlemleri
312.720 28.017.432 28.330.152 233.206 24.170.230 24.403.436
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.972.342 8.496.719 12.469.061 4.845.189 7.243.335 12.088.524
Para Alım Opsiyonları
2.053.575 3.487.416 5.540.991 2.548.688 2.847.816 5.396.504
Para Satım Opsiyonları
1.797.414 3.694.775 5.492.189 2.259.423 3.120.291 5.379.714
Faiz Alım Opsiyonları
0 657.264 657.264 0 637.614 637.614
Faiz Satım Opsiyonları
0 657.264 657.264 0 637.614 637.614
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
58.950 0 58.950 11.923 0 11.923
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
62.403 0 62.403 25.155 0 25.155
Futures Para İşlemleri
158.932 164.922 323.854 5.474 5.475 10.949
Futures Para Alım İşlemleri
154.697 4.242 158.939 4.857 618 5.475
Futures Para Satım İşlemleri
4.235 160.680 164.915 617 4.857 5.474
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
239.913 2.904.230 3.144.143 50.385 3.515.301 3.565.686
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
415.058.311 309.787.552 724.845.863 392.916.336 297.007.290 689.923.626
EMANET KIYMETLER
86.680.089 16.409.021 103.089.110 87.635.056 15.970.783 103.605.839
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
67.513.569 2.246.068 69.759.637 68.742.845 1.941.700 70.684.545
Tahsile Alınan Çekler
15.862.825 4.915.926 20.778.751 15.626.568 4.641.245 20.267.813
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.900.398 7.563.394 10.463.792 2.852.871 7.667.100 10.519.971
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
5.284 0 5.284 6.409 496 6.905
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
2.541 0 2.541 2.541 0 2.541
Diğer Emanet Kıymetler
395.472 1.683.633 2.079.105 403.822 1.720.242 2.124.064
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
328.378.222 293.378.531 621.756.753 305.281.280 281.036.507 586.317.787
Menkul Kıymetler
16.388.925 27.845.172 44.234.097 15.595.695 25.512.016 41.107.711
Teminat Senetleri
7.010.314 17.100.161 24.110.475 6.614.277 16.521.162 23.135.439
Emtia
76.984.563 14.880.420 91.864.983 70.103.065 14.824.025 84.927.090
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
193.477.077 151.880.383 345.357.460 183.624.065 141.536.997 325.161.062
Diğer Rehinli Kıymetler
34.517.343 81.672.395 116.189.738 29.344.178 82.642.307 111.986.485
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
537.668.812 524.036.460 1.061.705.272 498.311.457 490.603.687 988.915.144


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
4.875.912 1.311.148
Alınan Faizler
7.161.404 5.901.865
Ödenen Faizler
-3.051.429 -2.770.435
Alınan Temettüler
13.394 24.644
Alınan Ücret ve Komisyonlar
967.049 779.170
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.633.452 1.385.473
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
225.197 282.098
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.158.738 -1.453.739
Ödenen Vergiler
-184.392 -415.787
Diğer
-730.025 -2.422.141
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-4.345.176 5.364.008
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-144.182 46.568
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.682.245 2.035.575
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-15.170.209 448.231
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.720.688 -1.569.931
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.316.885 -191.430
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.920.806 5.521.702
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
223.209 -365.396
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.911.248 -561.311
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
530.736 6.675.156
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-3.449.893 -1.745.159
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-178.778 -87.765
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
31.975 28.670
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-4.713.735 -3.984.120
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
3.458.436 2.573.241
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-2.281.978 -388.229
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
564.633 179.783
Diğer
-330.446 -66.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.572.634 -3.742.468
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.867.307 4.842.079
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.137.596 -7.530.355
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-157.177 -1.054.192
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
100 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-85.684 -115.920
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.432.207 1.071.609
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.385.944 14.467.773
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.953.737 15.539.382


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 7.016.536 5.908.295
Kredilerden Alınan Faizler
5.365.230 4.484.683
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
68.973 42.532
Bankalardan Alınan Faizler
108.322 102.196
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14.038 44.887
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.307.473 1.117.236
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
28.973 28.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.118.830 977.947
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
159.670 110.350
Finansal Kiralama Gelirleri
82.905 67.146
Diğer Faiz Gelirleri
69.595 49.615
FAİZ GİDERLERİ
V-IV-b -3.403.932 -3.042.791
Mevduata Verilen Faizler
-1.926.064 -1.697.540
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-355.295 -296.850
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-559.783 -602.949
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-545.008 -432.619
Diğer Faiz Giderleri
-17.782 -12.833
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.612.604 2.865.504
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
622.537 499.094
Alınan Ücret ve Komisyonlar
967.049 779.170
Gayri Nakdi Kredilerden
139.850 104.782
Diğer
827.199 674.388
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-344.512 -280.076
Gayri Nakdi Kredilere
-4.452 -1.489
Diğer
-340.060 -278.587
TEMETTÜ GELİRLERİ
181.958 194.722
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -73.821 -474.408
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
53.144 90.850
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-180.370 -774.277
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
53.405 209.019
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 1.815.048 1.463.372
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
6.158.326 4.548.284
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
V-IV-d -964.640 -694.818
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -2.989.149 -2.666.769
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.204.537 1.186.697
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
4.224 3.469
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.208.761 1.190.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -459.202 -191.936
Cari Vergi Karşılığı
-581.995 -425.271
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
122.793 233.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.749.559 998.230
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
V-IV-g 1.749.559 998.230
Grubun Karı (Zararı)
1.582.126 892.804
Azınlık Payları Karı (Zararı)
167.433 105.426
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,35158356 0,19840089


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
956.016 782.497
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
17.793 -1.793
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
-18.365 -1.483
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
420.702 649.115
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-180.509 -126.231
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
1.195.637 1.302.105
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.582.126 892.804
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
10.563 -28.716
Diğer
1.571.563 921.520
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
2.777.763 2.194.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605273


BIST
18:05100.159
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  99.705  
Önceki Kapanış :  100.159  
En Yüksek
100.865
En Düşük
99.443
BIST En Aktif Hisseler
DENGE 1,87 1.384.875 % 10,00  
AYES 3,19 46.086 % 10,00  
IZTAR 8,36 1.100.117 % 10,00  
IDEAS 4,29 908.232 % 10,00  
YBTAS 7.863,70 574.050 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5076 8,5503 % -0,53  
Frank 7,1453 7,1884 % -0,61  
Riyal 1,8510 1,8603 % -0,32  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 -1,59  
Altın Gr. 385 385 1,53  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.547 2.584 8,10  
Yarım 1.243 1.263 3,90  
Çeyrek 621 632 2,00  
Gümüş.Ons 15,49 15,52 -0,07  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 -0,02  
B. Petrol 29,08 29,08 -0,33