***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.07.2017 18:19***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-a 5.241.818 28.119.011 33.360.829 6.277.458 26.955.673 33.233.131
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-b 1.124.777 2.105.392 3.230.169 1.100.623 2.335.121 3.435.744
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.124.777 2.105.392 3.230.169 1.100.623 2.335.121 3.435.744
Devlet Borçlanma Senetleri
209.796 5.311 215.107 499.667 6.552 506.219
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
209.265 0 209.265 141.396 0 141.396
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
220.482 1.964.007 2.184.489 40.030 2.301.736 2.341.766
Diğer Menkul Değerler
485.234 136.074 621.308 419.530 26.833 446.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
V-I-c 4.753.037 5.827.295 10.580.332 2.779.957 6.477.836 9.257.793
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
335.245 88.051 423.296 275.700 191.138 466.838
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 191.138 191.138
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
304.713 0 304.713 261.286 0 261.286
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
30.532 88.051 118.583 14.414 0 14.414
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-ç 40.256.291 14.224.423 54.480.714 38.168.227 13.602.145 51.770.372
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
74.340 131.314 205.654 65.618 109.686 175.304
Devlet Borçlanma Senetleri
39.501.219 12.517.700 52.018.919 37.494.912 11.722.552 49.217.464
Diğer Menkul Değerler
680.732 1.575.409 2.256.141 607.697 1.769.907 2.377.604
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-d 143.687.996 104.699.931 248.387.927 125.891.447 99.404.215 225.295.662
Krediler ve Alacaklar
142.566.038 104.654.935 247.220.973 124.678.344 99.357.939 224.036.283
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
133.410 36.643 170.053 143.466 77.765 221.231
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
142.432.628 104.618.292 247.050.920 124.534.878 99.280.174 223.815.052
Takipteki Krediler
5.710.394 189.230 5.899.624 5.104.267 169.214 5.273.481
Özel Karşılıklar (-)
-4.588.436 -144.234 -4.732.670 -3.891.164 -122.938 -4.014.102
FAKTORİNG ALACAKLARI
3.250.112 584.101 3.834.213 2.542.973 442.584 2.985.557
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-e 9.025.680 426.430 9.452.110 6.375.960 381.798 6.757.758
Devlet Borçlanma Senetleri
8.917.231 201.082 9.118.313 6.262.251 186.739 6.448.990
Diğer Menkul Değerler
108.449 225.348 333.797 113.709 195.059 308.768
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-f 197.277 0 197.277 176.074 0 176.074
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
155.758 0 155.758 134.584 0 134.584
Konsolide Edilmeyenler
41.519 0 41.519 41.490 0 41.490
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
41.519 0 41.519 41.490 0 41.490
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-g 6.976.699 0 6.976.699 5.831.815 0 5.831.815
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
6.976.699 0 6.976.699 5.831.815 0 5.831.815
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
V-I-ğ 2.260 0 2.260 2.260 0 2.260
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.260 0 2.260 2.260 0 2.260
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.260 0 2.260 2.260 0 2.260
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-h 1.580.417 2.477.590 4.058.007 1.410.344 2.391.898 3.802.242
Finansal Kiralama Alacakları
1.891.968 2.730.417 4.622.385 1.693.541 2.638.959 4.332.500
Faaliyet Kiralaması Alacakları
8.585 0 8.585 7.878 0 7.878
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-320.136 -252.827 -572.963 -291.075 -247.061 -538.136
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-ı 0 14.387 14.387 0 272 272
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 14.387 14.387 0 272 272
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.842.923 55.570 5.898.493 5.803.067 58.232 5.861.299
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
688.755 78.298 767.053 503.646 75.837 579.483
Şerefiye
35.974 0 35.974 35.974 0 35.974
Diğer
652.781 78.298 731.079 467.672 75.837 543.509
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-i 3.475.236 0 3.475.236 3.373.451 0 3.373.451
VERGİ VARLIĞI
V-I-j 578.321 46.057 624.378 511.009 126.596 637.605
Cari Vergi Varlığı
38.769 14.200 52.969 41.147 4.774 45.921
Ertelenmiş Vergi Varlığı
539.552 31.857 571.409 469.862 121.822 591.684
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k 110.466 14.935 125.401 92.839 13.975 106.814
Satış Amaçlı
110.466 14.935 125.401 92.839 13.975 106.814
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-l 21.156.212 3.378.593 24.534.805 17.655.666 2.590.428 20.246.094
AKTİF TOPLAMI
248.283.522 162.140.064 410.423.586 218.772.516 155.047.748 373.820.264
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
V-II-a 89.559.647 105.464.999 195.024.646 87.276.252 91.883.186 179.159.438
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
1.349.631 2.691.042 4.040.673 1.471.070 2.410.677 3.881.747
Diğer
88.210.016 102.773.957 190.983.973 85.805.182 89.472.509 175.277.691
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b 289.473 968.152 1.257.625 609.046 696.039 1.305.085
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.525.759 48.993.868 53.519.627 3.903.307 48.262.772 52.166.079
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
27.127.301 2.268.098 29.395.399 21.542.364 3.431.639 24.974.003
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
7.250.719 0 7.250.719 3.861.679 0 3.861.679
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
3.891.013 0 3.891.013 3.099.024 0 3.099.024
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
15.985.569 2.268.098 18.253.667 14.581.661 3.431.639 18.013.300
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 8.259.236 23.346.874 31.606.110 7.898.055 20.762.626 28.660.681
Bonolar
6.722.243 12.720 6.734.963 6.574.877 206.424 6.781.301
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.536.993 23.334.154 24.871.147 1.323.178 20.556.202 21.879.380
FONLAR
1.722 24.126 25.848 1.511 3.806 5.317
Müstakriz Fonları
1.722 24.126 25.848 1.511 3.806 5.317
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
22.552.247 1.937.852 24.490.099 20.483.739 1.910.162 22.393.901
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-d 3.518.345 1.336.092 4.854.437 2.104.485 905.758 3.010.243
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-e 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-f 0 30.916 30.916 0 51.433 51.433
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 30.916 30.916 0 51.433 51.433
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 14.604.924 1.316.060 15.920.984 13.715.949 1.202.986 14.918.935
Genel Karşılıklar
3.494.956 66.574 3.561.530 3.232.407 53.686 3.286.093
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
771.741 1.427 773.168 696.381 2.390 698.771
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
6.362.570 1.179.817 7.542.387 5.839.334 1.101.649 6.940.983
Diğer Karşılıklar
3.975.657 68.242 4.043.899 3.947.827 45.261 3.993.088
VERGİ BORCU
V-II-ğ 911.907 2.919 914.826 500.036 18.235 518.271
Cari Vergi Borcu
886.416 2.919 889.335 477.043 18.235 495.278
Ertelenmiş Vergi Borcu
25.491 0 25.491 22.993 0 22.993
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 7.738.144 7.738.144 0 4.930.016 4.930.016
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 45.491.805 153.120 45.644.925 42.120.477 -393.615 41.726.862
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
7.978.698 -90.484 7.888.214 6.276.338 -572.646 5.703.692
Hisse Senedi İhraç Primleri
33.941 0 33.941 33.941 0 33.941
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
3.655.350 -90.794 3.564.556 1.988.503 -572.956 1.415.547
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.704.711 310 2.705.021 2.669.198 310 2.669.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
-1.179 0 -1.179 -1.179 0 -1.179
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.585.875 0 1.585.875 1.585.875 0 1.585.875
Kar Yedekleri
24.633.746 374.640 25.008.386 21.053.306 327.077 21.380.383
Yasal Yedekler
3.452.976 1.563 3.454.539 3.041.719 1.563 3.043.282
Statü Yedekleri
94.223 0 94.223 81.638 0 81.638
Olağanüstü Yedekler
21.199.770 30.173 21.229.943 17.934.989 30.173 17.965.162
Diğer Kar Yedekleri
-113.223 342.904 229.681 -5.040 295.341 290.301
Kar veya Zarar
3.050.860 -132.392 2.918.468 5.220.514 -128.119 5.092.395
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
286.975 -128.119 158.856 187.816 -94.377 93.439
Dönem Net Karı / Zararı
2.763.885 -4.273 2.759.612 5.032.698 -33.742 4.998.956
Azınlık Payları
V-II-ı 5.328.501 1.356 5.329.857 5.070.319 -19.927 5.050.392
PASİF TOPLAMI
216.842.366 193.581.220 410.423.586 200.155.221 173.665.043 373.820.264


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 2.774.889 71.201 15.797.306 73.379 3.311.612 1.236.211 2.709.044 -1.179 32.122.342 4.561.184 36.683.526
Yeni Bakiye
4.500.000 1.615.938 33.941 2.774.889 71.201 15.797.306 73.379 3.311.612 1.236.211 2.709.044 -1.179 32.122.342 4.561.184 36.683.526
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.461.235 1.461.235 41.622 1.502.857
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
-35.811 -35.811 -35.811
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
17.777 34 17.811 451 18.262
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
0
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
39.063 39.063 -26.067 12.996
Dönem Net Karı (Zararı)
2.153.602 2.153.602 281.999 2.435.601
Kar Dağıtımı
268.393 10.437 2.163.139 -3.261.615 -819.646 -117.071 -936.717
Dağıtılan Temettü
-936.132 -936.132 -118.060 -1.054.192
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
268.393 10.437 2.046.653 -2.325.483 0 0
Diğer
116.486 116.486 989 117.475
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 0 3.043.282 81.638 17.960.445 91.156 2.153.602 89.060 2.697.480 2.673.233 -1.179 0 0 34.938.596 4.742.118 39.680.714
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 3.043.282 81.638 17.965.162 260.238 5.092.395 1.415.547 2.669.508 -1.179 36.676.470 5.050.392 41.726.862
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
2.148.423 2.148.423 125.516 2.273.939
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
17.720 17.720 17.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
-60.620 586 -60.034 -924 -60.958
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
17.793 17.793 17.793
Sermaye Arttırımı
100 100
Nakden
100 100
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
3.147 3.147 -727 2.420
Dönem Net Karı (Zararı)
2.759.612 2.759.612 310.722 3.070.334
Kar Dağıtımı
411.257 12.585 3.264.781 -4.936.686 -1.248.063 -155.222 -1.403.285
Dağıtılan Temettü
-1.471.737 -1.471.737 -157.177 -1.628.914
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
411.257 12.585 3.041.107 -3.464.949 0 0
Diğer
223.674 223.674 1.955 225.629
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 33.941 0 3.454.539 94.223 21.229.943 199.618 2.759.612 158.856 3.564.556 2.705.021 -1.179 0 0 40.315.068 5.329.857 45.644.925


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
134.175.462 241.315.806 375.491.268 105.395.121 193.596.397 298.991.518
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 27.059.494 46.505.413 73.564.907 22.572.311 43.375.323 65.947.634
Teminat Mektupları
26.711.690 28.164.358 54.876.048 22.237.636 26.741.082 48.978.718
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
789.252 2.644.191 3.433.443 851.339 2.676.089 3.527.428
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.503.414 9.557.400 12.060.814 2.993.963 10.604.479 13.598.442
Diğer Teminat Mektupları
23.419.024 15.962.767 39.381.791 18.392.334 13.460.514 31.852.848
Banka Kredileri
0 2.257.119 2.257.119 0 2.579.744 2.579.744
İthalat Kabul Kredileri
0 107.873 107.873 0 121.307 121.307
Diğer Banka Kabulleri
0 2.149.246 2.149.246 0 2.458.437 2.458.437
Akreditifler
7.878 14.722.513 14.730.391 10.351 12.973.067 12.983.418
Belgeli Akreditifler
3.692 11.788.256 11.791.948 996 10.563.404 10.564.400
Diğer Akreditifler
4.186 2.934.257 2.938.443 9.355 2.409.663 2.419.018
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
48.303 28.886 77.189 62.084 19.746 81.830
Diğer Garantilerimizden
291.623 1.332.537 1.624.160 262.240 1.061.684 1.323.924
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
54.786.171 27.432.488 82.218.659 47.415.402 15.085.768 62.501.170
Cayılamaz Taahhütler
53.653.891 19.313.931 72.967.822 46.763.672 6.610.251 53.373.923
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.486.227 15.663.185 19.149.412 964.964 3.600.621 4.565.585
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.500 72.511 80.011 0 68.367 68.367
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.639.142 337.767 12.976.909 11.604.286 380.413 11.984.699
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.076.164 0 6.076.164 5.776.407 0 5.776.407
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17.707 0 17.707 14.019 0 14.019
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
23.916.552 0 23.916.552 22.217.478 0 22.217.478
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
102.575 0 102.575 100.048 0 100.048
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.408.024 3.240.468 10.648.492 6.086.470 2.560.850 8.647.320
Cayılabilir Taahhütler
1.132.280 8.118.557 9.250.837 651.730 8.475.517 9.127.247
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.132.280 8.118.557 9.250.837 651.730 8.475.517 9.127.247
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
52.329.797 167.377.905 219.707.702 35.407.408 135.135.306 170.542.714
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 9.877.050 9.877.050 0 7.747.800 7.747.800
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 9.877.050 9.877.050 0 7.747.800 7.747.800
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
52.329.797 157.500.855 209.830.652 35.407.408 127.387.506 162.794.914
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.101.325 12.956.102 18.057.427 5.482.979 18.024.200 23.507.179
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.459.355 6.553.762 9.013.117 2.559.338 9.224.059 11.783.397
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.641.970 6.402.340 9.044.310 2.923.641 8.800.141 11.723.782
Para ve Faiz Swap İşlemleri
41.951.436 126.388.922 168.340.358 25.023.381 98.599.195 123.622.576
Swap Para Alım İşlemleri
9.340.511 48.327.884 57.668.395 8.923.721 29.737.150 38.660.871
Swap Para Satım İşlemleri
31.593.605 24.564.736 56.158.341 15.633.248 20.521.585 36.154.833
Swap Faiz Alım İşlemleri
508.660 26.748.151 27.256.811 233.206 24.170.230 24.403.436
Swap Faiz Satım İşlemleri
508.660 26.748.151 27.256.811 233.206 24.170.230 24.403.436
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.034.785 13.962.068 18.996.853 4.845.189 7.243.335 12.088.524
Para Alım Opsiyonları
2.562.600 6.333.753 8.896.353 2.548.688 2.847.816 5.396.504
Para Satım Opsiyonları
2.419.742 6.422.363 8.842.105 2.259.423 3.120.291 5.379.714
Faiz Alım Opsiyonları
0 602.976 602.976 0 637.614 637.614
Faiz Satım Opsiyonları
0 602.976 602.976 0 637.614 637.614
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
20.906 0 20.906 11.923 0 11.923
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
31.537 0 31.537 25.155 0 25.155
Futures Para İşlemleri
209.206 221.144 430.350 5.474 5.475 10.949
Futures Para Alım İşlemleri
117.126 91.907 209.033 4.857 618 5.475
Futures Para Satım İşlemleri
92.080 129.237 221.317 617 4.857 5.474
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
33.045 3.972.619 4.005.664 50.385 3.515.301 3.565.686
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
437.182.873 309.341.393 746.524.266 392.916.336 297.007.290 689.923.626
EMANET KIYMETLER
90.386.289 16.266.468 106.652.757 87.635.056 15.970.783 103.605.839
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
70.336.336 2.241.101 72.577.437 68.742.845 1.941.700 70.684.545
Tahsile Alınan Çekler
16.714.542 4.782.680 21.497.222 15.626.568 4.641.245 20.267.813
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.935.123 7.638.062 10.573.185 2.852.871 7.667.100 10.519.971
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
5.284 0 5.284 6.409 496 6.905
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
2.541 0 2.541 2.541 0 2.541
Diğer Emanet Kıymetler
392.463 1.604.625 1.997.088 403.822 1.720.242 2.124.064
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
346.796.584 293.074.925 639.871.509 305.281.280 281.036.507 586.317.787
Menkul Kıymetler
17.753.201 28.649.109 46.402.310 15.595.695 25.512.016 41.107.711
Teminat Senetleri
7.547.201 16.968.582 24.515.783 6.614.277 16.521.162 23.135.439
Emtia
78.648.446 14.958.102 93.606.548 70.103.065 14.824.025 84.927.090
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
204.234.783 152.067.418 356.302.201 183.624.065 141.536.997 325.161.062
Diğer Rehinli Kıymetler
38.612.953 80.431.714 119.044.667 29.344.178 82.642.307 111.986.485
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
571.358.335 550.657.199 1.122.015.534 498.311.457 490.603.687 988.915.144


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
5.857.335 3.744.981
Alınan Faizler
14.097.824 11.359.562
Ödenen Faizler
-7.260.086 -5.893.049
Alınan Temettüler
188.436 196.412
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.999.750 1.651.796
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.112.198 2.991.890
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
408.290 583.333
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.938.705 -2.548.533
Ödenen Vergiler
-828.732 -936.557
Diğer
-2.921.640 -3.659.873
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-5.480.649 2.546.329
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
49.544 6.043
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.115.045 687.891
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-22.773.225 -7.461.712
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-3.708.192 -3.122.738
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.614.180 -535.689
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
12.207.920 10.849.563
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
197.989 -269.287
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.046.180 2.392.258
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
376.686 6.291.310
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-4.384.325 -2.389.848
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-37.529 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-437.141 -167.353
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
97.736 60.417
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-9.905.629 -9.347.006
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8.821.149 7.365.672
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-3.508.992 -504.526
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
978.099 347.774
Diğer
-392.018 -144.826
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.179.716 -687.709
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.108.058 13.872.817
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.299.528 -13.506.334
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.628.914 -1.054.192
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
100 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
95.566 -139.250
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
267.643 3.074.503
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.385.944 14.467.773
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.653.587 17.542.276


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 14.547.099 11.890.916 7.530.563 5.982.621
Kredilerden Alınan Faizler
11.153.835 9.050.426 5.788.605 4.565.743
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
147.805 87.788 78.832 45.256
Bankalardan Alınan Faizler
233.785 221.590 125.463 119.394
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
39.427 90.433 25.389 45.546
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.652.795 2.214.544 1.345.322 1.097.308
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
49.344 47.460 20.371 18.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
2.228.748 1.957.642 1.109.918 979.695
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
374.703 209.442 215.033 99.092
Finansal Kiralama Gelirleri
170.936 134.751 88.031 67.605
Diğer Faiz Gelirleri
148.516 91.384 78.921 41.769
FAİZ GİDERLERİ
V-IV-b -7.331.797 -6.145.061 -3.927.865 -3.102.270
Mevduata Verilen Faizler
-4.112.282 -3.578.786 -2.186.218 -1.881.246
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-718.524 -609.862 -363.229 -313.012
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.337.834 -1.057.489 -778.051 -454.540
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.140.329 -879.517 -595.321 -446.898
Diğer Faiz Giderleri
-22.828 -19.407 -5.046 -6.574
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.215.302 5.745.855 3.602.698 2.880.351
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.296.297 1.043.058 673.760 543.964
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.999.750 1.651.796 1.032.701 872.626
Gayri Nakdi Kredilerden
286.371 219.898 146.521 115.116
Diğer
1.713.379 1.431.898 886.180 757.510
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-703.453 -608.738 -358.941 -328.662
Gayri Nakdi Kredilere
-9.688 -4.112 -5.236 -2.623
Diğer
-693.765 -604.626 -353.705 -326.039
TEMETTÜ GELİRLERİ
228.500 317.685 46.542 122.963
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -414.705 -622.343 -340.884 -147.935
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
177.111 186.605 123.967 95.755
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.006.949 -1.081.085 -826.579 -306.808
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
415.133 272.137 361.728 63.118
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 3.371.566 3.326.367 1.556.518 1.862.995
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
11.696.960 9.810.622 5.538.634 5.262.338
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
V-IV-d -1.543.824 -1.461.659 -579.184 -766.841
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -6.287.791 -5.397.754 -3.298.642 -2.730.985
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.865.345 2.951.209 1.660.808 1.764.512
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
7.908 6.725 3.684 3.256
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.873.253 2.957.934 1.664.492 1.767.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -802.919 -522.333 -343.717 -330.397
Cari Vergi Karşılığı
-1.058.678 -837.741 -476.683 -412.470
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
255.759 315.408 132.966 82.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.070.334 2.435.601 1.320.775 1.437.371
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
V-IV-g 3.070.334 2.435.601 1.320.775 1.437.371
Grubun Karı (Zararı)
2.759.612 2.153.602 1.177.486 1.260.798
Azınlık Payları Karı (Zararı)
310.722 281.999 143.289 176.573
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,61324711 0,47857822 0,26166356 0,28017733


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
1.445.703 1.282.509
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
36.446 -37.941
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
-60.034 17.811
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
972.918 381.766
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-271.131 -200.910
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
2.123.902 1.443.235
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.759.612 2.153.602
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
54.304 208.289
Diğer
2.705.308 1.945.313
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
4.883.514 3.596.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620892


BIST
18:051.524
Değişim :  -1,43% |  -22,11
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4492 7,4571 % 1,31  
Euro 9,0051 9,0163 % 0,54  
Sterlin 10,0841 10,1347 % 0,33  
Frank 8,3245 8,3746 % 0,72  
Riyal 1,9780 1,9879 % 1,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.830 -17,28  
Altın Gr. 438 438 0,88  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,80 24,85 -0,71  
Gümüş Gr. 5,93 5,93 -0,12  
B. Petrol 55,05 55,05 -1,37