***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.07.2017 18:14***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-a 5.231.317 27.270.896 32.502.213 6.116.010 26.310.618 32.426.628
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-b-c 530.477 1.660.380 2.190.857 641.882 1.943.085 2.584.967
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
530.477 1.660.380 2.190.857 641.882 1.943.085 2.584.967
Devlet Borçlanma Senetleri
194.823 5.236 200.059 454.858 6.552 461.410
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
185.050 0 185.050 163.106 0 163.106
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
149.402 1.655.144 1.804.546 22.916 1.936.533 1.959.449
Diğer Menkul Değerler
1.202 0 1.202 1.002 0 1.002
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
V-I-ç 218.953 1.843.472 2.062.425 182.982 2.046.098 2.229.080
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-d 36.392.291 11.966.843 48.359.134 33.869.227 11.457.683 45.326.910
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
34.350 108.938 143.288 34.172 91.104 125.276
Devlet Borçlanma Senetleri
36.352.922 10.897.558 47.250.480 33.825.053 10.178.627 44.003.680
Diğer Menkul Değerler
5.019 960.347 965.366 10.002 1.187.952 1.197.954
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-e 140.654.393 83.922.418 224.576.811 123.444.445 80.812.798 204.257.243
Krediler ve Alacaklar
139.652.720 83.913.565 223.566.285 122.340.282 80.803.563 203.143.845
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
700.139 438.004 1.138.143 513.497 397.581 911.078
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
138.952.581 83.475.561 222.428.142 121.826.785 80.405.982 202.232.767
Takipteki Krediler
5.517.193 24.438 5.541.631 4.926.675 17.680 4.944.355
Özel Karşılıklar (-)
-4.515.520 -15.585 -4.531.105 -3.822.512 -8.445 -3.830.957
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-f 7.777.050 223.861 8.000.911 5.163.632 193.708 5.357.340
Devlet Borçlanma Senetleri
7.668.601 0 7.668.601 5.049.923 0 5.049.923
Diğer Menkul Değerler
108.449 223.861 332.310 113.709 193.708 307.417
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-g 128.246 0 128.246 128.246 0 128.246
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
128.246 0 128.246 128.246 0 128.246
Mali İştirakler
124.575 0 124.575 124.575 0 124.575
Mali Olmayan İştirakler
3.671 0 3.671 3.671 0 3.671
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-ğ 11.276.053 556.539 11.832.592 9.757.612 556.539 10.314.151
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.461.124 556.539 5.017.663 4.048.139 556.539 4.604.678
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
6.814.929 0 6.814.929 5.709.473 0 5.709.473
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-i 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.406.777 7.925 4.414.702 4.375.485 8.867 4.384.352
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
560.369 316 560.685 373.855 337 374.192
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
560.369 316 560.685 373.855 337 374.192
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
V-I-k 493.827 21.700 515.527 403.647 112.252 515.899
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
493.827 21.700 515.527 403.647 112.252 515.899
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 97.661 0 97.661 79.931 0 79.931
Satış Amaçlı
97.661 0 97.661 79.931 0 79.931
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-m 3.339.537 1.929.050 5.268.587 2.541.195 1.105.779 3.646.974
AKTİF TOPLAMI
211.106.951 129.403.400 340.510.351 187.078.149 124.547.764 311.625.913
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
V-II-a 90.954.652 100.334.445 191.289.097 88.764.566 88.595.410 177.359.976
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
2.744.780 2.934.242 5.679.022 2.959.486 3.323.315 6.282.801
Diğer
88.209.872 97.400.203 185.610.075 85.805.080 85.272.095 171.077.175
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b 187.094 796.833 983.927 376.769 422.814 799.583
ALINAN KREDİLER
V-II-c 1.988.206 29.898.824 31.887.030 1.182.087 29.702.610 30.884.697
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
22.615.353 2.100.446 24.715.799 17.372.350 3.220.485 20.592.835
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
7.147.719 0 7.147.719 3.251.535 0 3.251.535
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
280.167 0 280.167 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
15.187.467 2.100.446 17.287.913 14.120.815 3.220.485 17.341.300
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 4.629.153 19.863.373 24.492.526 5.182.378 17.282.823 22.465.201
Bonolar
3.673.284 12.720 3.686.004 4.350.211 206.424 4.556.635
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
955.869 19.850.653 20.806.522 832.167 17.076.399 17.908.566
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
7.179.245 910.714 8.089.959 7.599.323 1.003.183 8.602.506
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-d 2.565.377 1.216.833 3.782.210 1.279.915 831.620 2.111.535
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-e 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-f 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 7.850.577 79.109 7.929.686 7.493.767 50.842 7.544.609
Genel Karşılıklar
3.325.194 13.658 3.338.852 3.065.693 8.168 3.073.861
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
694.457 0 694.457 629.147 0 629.147
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.830.926 65.451 3.896.377 3.798.927 42.674 3.841.601
VERGİ BORCU
V-II-ğ 753.479 524 754.003 360.140 13.834 373.974
Cari Vergi Borcu
753.479 524 754.003 360.140 13.834 373.974
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 6.651.440 6.651.440 0 4.930.016 4.930.016
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 40.044.899 -110.225 39.934.674 36.521.433 -560.452 35.960.981
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
9.457.129 -110.225 9.346.904 7.461.306 -560.452 6.900.854
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.694 0 3.694 3.694 0 3.694
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
5.564.778 -110.225 5.454.553 3.586.675 -560.452 3.026.223
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.271.907 0 2.271.907 2.254.187 0 2.254.187
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
26.692 0 26.692 26.692 0 26.692
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.590.058 0 1.590.058 1.590.058 0 1.590.058
Kar Yedekleri
23.198.300 0 23.198.300 19.825.929 0 19.825.929
Yasal Yedekler
3.076.046 0 3.076.046 2.714.077 0 2.714.077
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
20.176.527 0 20.176.527 17.057.785 0 17.057.785
Diğer Kar Yedekleri
-54.273 0 -54.273 54.067 0 54.067
Kar veya Zarar
2.889.470 0 2.889.470 4.734.198 0 4.734.198
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
2.367 0 2.367 32.992 0 32.992
Dönem Net Karı / Zararı
2.887.103 0 2.887.103 4.701.206 0 4.701.206
PASİF TOPLAMI
178.768.035 161.742.316 340.510.351 166.132.728 145.493.185 311.625.913


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.483.718 0 15.018.038 -22.515 0 3.092.238 3.038.097 2.279.090 26.692 0 0 32.034.990
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.483.718 0 15.018.038 -22.515 0 3.092.238 3.038.097 2.279.090 26.692 0 0 32.034.990
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.072.064 0 0 0 0 1.072.064
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.325 0 0 0 -34.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -2.969 0 0 0 0 0 0 0 -2.969
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.992 0 0 0 0 0 32.992
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 2.287.418 0 0 0 0 0 2.287.418
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 230.359 0 2.039.747 0 0 -3.092.238 0 0 0 0 0 -822.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -936.132 0 0 0 0 0 -936.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 230.359 0 1.925.747 0 -2.156.106 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 114.000 0 0 0 0 0 0 0 114.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.714.077 0 17.057.785 -25.484 2.287.418 32.992 4.110.161 2.244.765 26.692 0 0 34.568.038
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.714.077 0 17.057.785 28.187 0 4.734.198 3.026.223 2.254.187 26.692 0 0 35.960.981
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.428.330 0 0 0 0 2.428.330
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.720 0 0 0 17.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -108.340 0 0 0 0 0 0 0 -108.340
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.367 0 0 0 0 0 2.367
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 2.887.103 0 0 0 0 0 2.887.103
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 361.969 0 3.118.742 0 0 -4.734.198 0 0 0 0 0 -1.253.487
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.471.737 0 0 0 0 0 -1.471.737
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 361.969 0 2.900.492 0 -3.262.461 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 218.250 0 0 0 0 0 0 0 218.250
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 3.076.046 0 20.176.527 -80.153 2.887.103 2.367 5.454.553 2.271.907 26.692 0 0 39.934.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 116.906.165 192.838.449 309.744.614 88.760.045 142.036.214 230.796.259
GARANTİ VE KEFALETLER
26.186.568 44.498.634 70.685.202 22.035.812 41.574.468 63.610.280
Teminat Mektupları
26.178.690 27.147.964 53.326.654 22.025.461 25.814.312 47.839.773
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
789.252 2.644.191 3.433.443 851.339 2.676.089 3.527.428
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.503.414 9.557.400 12.060.814 2.993.963 10.604.479 13.598.442
Diğer Teminat Mektupları
22.886.024 14.946.373 37.832.397 18.180.159 12.533.744 30.713.903
Banka Kredileri
0 2.257.119 2.257.119 0 2.562.294 2.562.294
İthalat Kabul Kredileri
0 107.873 107.873 0 103.857 103.857
Diğer Banka Kabulleri
0 2.149.246 2.149.246 0 2.458.437 2.458.437
Akreditifler
7.878 13.733.809 13.741.687 10.351 12.172.144 12.182.495
Belgeli Akreditifler
3.692 10.799.552 10.803.244 996 9.760.785 9.761.781
Diğer Akreditifler
4.186 2.934.257 2.938.443 9.355 2.411.359 2.420.714
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.359.742 1.359.742 0 1.025.718 1.025.718
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
49.867.339 24.077.469 73.944.808 43.462.535 12.243.412 55.705.947
Cayılamaz Taahhütler
49.133.622 18.940.881 68.074.503 43.150.699 6.223.835 49.374.534
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.409.185 15.509.629 18.918.814 941.805 3.388.136 4.329.941
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 99.258 99.258 0 92.050 92.050
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.639.142 337.559 12.976.701 11.604.286 379.729 11.984.015
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.076.164 0 6.076.164 5.776.407 0 5.776.407
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17.707 0 17.707 14.019 0 14.019
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
23.916.552 0 23.916.552 22.217.478 0 22.217.478
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
102.575 0 102.575 100.048 0 100.048
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.972.297 2.994.435 5.966.732 2.496.656 2.363.920 4.860.576
Cayılabilir Taahhütler
733.717 5.136.588 5.870.305 311.836 6.019.577 6.331.413
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
733.717 5.136.588 5.870.305 311.836 6.019.577 6.331.413
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
40.852.258 124.262.346 165.114.604 23.261.698 88.218.334 111.480.032
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
40.852.258 124.262.346 165.114.604 23.261.698 88.218.334 111.480.032
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.316.019 8.209.070 11.525.089 3.782.503 6.327.494 10.109.997
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.660.324 4.092.057 5.752.381 1.909.836 3.126.532 5.036.368
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.655.695 4.117.013 5.772.708 1.872.667 3.200.962 5.073.629
Para ve Faiz Swap İşlemleri
35.273.490 101.708.261 136.981.751 17.991.097 76.062.639 94.053.736
Swap Para Alım İşlemleri
4.621.922 43.864.536 48.486.458 3.159.504 26.123.645 29.283.149
Swap Para Satım İşlemleri
30.281.828 16.967.337 47.249.165 14.406.005 12.331.420 26.737.425
Swap Faiz Alım İşlemleri
184.870 20.438.194 20.623.064 212.794 18.803.787 19.016.581
Swap Faiz Satım İşlemleri
184.870 20.438.194 20.623.064 212.794 18.803.787 19.016.581
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.262.749 10.830.733 13.093.482 1.488.098 3.423.049 4.911.147
Para Alım Opsiyonları
1.206.671 4.724.994 5.931.665 929.087 862.560 1.791.647
Para Satım Opsiyonları
1.056.078 4.822.763 5.878.841 559.011 1.213.831 1.772.842
Faiz Alım Opsiyonları
0 641.488 641.488 0 673.329 673.329
Faiz Satım Opsiyonları
0 641.488 641.488 0 673.329 673.329
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.514.282 3.514.282 0 2.405.152 2.405.152
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
343.360.443 189.856.789 533.217.232 307.521.538 180.174.958 487.696.496
EMANET KIYMETLER
39.811.444 15.183.052 54.994.496 37.648.071 15.115.722 52.763.793
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
20.187.299 1.305.561 21.492.860 19.058.327 1.149.961 20.208.288
Tahsile Alınan Çekler
16.301.242 4.740.560 21.041.802 15.330.755 4.600.171 19.930.926
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.922.615 7.532.306 10.454.921 2.846.217 7.644.852 10.491.069
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
5.284 0 5.284 6.409 496 6.905
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
2.541 0 2.541 2.541 0 2.541
Diğer Emanet Kıymetler
392.463 1.604.625 1.997.088 403.822 1.720.242 2.124.064
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
303.548.999 174.673.737 478.222.736 269.873.467 165.059.236 434.932.703
Menkul Kıymetler
15.337.357 0 15.337.357 13.860.403 0 13.860.403
Teminat Senetleri
3.288.554 11.926.516 15.215.070 3.387.473 12.540.318 15.927.791
Emtia
62.886.206 13.741.037 76.627.243 54.362.375 13.748.471 68.110.846
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
203.381.476 120.981.142 324.362.618 183.196.831 111.436.297 294.633.128
Diğer Rehinli Kıymetler
18.655.406 28.025.042 46.680.448 15.066.385 27.334.150 42.400.535
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
460.266.608 382.695.238 842.961.846 396.281.583 322.211.172 718.492.755


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
4.937.411 3.447.812
Alınan Faizler
12.695.592 10.480.796
Ödenen Faizler
-6.463.904 -5.412.070
Alınan Temettüler
403.205 363.822
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.923.729 1.593.528
Elde Edilen Diğer Kazançlar
252.588 482.778
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
408.091 546.297
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.434.756 -2.342.623
Ödenen Vergiler
-631.520 -716.290
Diğer
-1.215.614 -1.548.426
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-2.468.046 3.142.622
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
242.182 -126.259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
327.212 946.601
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-19.643.420 -7.456.327
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.018.693 -1.068.524
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.377.657 -703.273
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.844.400 10.749.964
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
487.947 -104.471
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.914.669 904.911
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.469.365 6.590.434
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-4.717.285 -2.415.378
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-293.380 -80.727
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
78.429 59.841
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-8.644.214 -8.112.642
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.045.935 5.983.021
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-3.493.945 -504.526
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
962.073 346.177
Diğer
-372.183 -106.522
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.399.640 -1.573.852
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.069.744 9.277.901
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.198.367 -9.915.621
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.471.737 -936.132
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
70.011 -118.562
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
221.731 2.482.642
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.948.856 8.936.321
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.170.587 11.418.963


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 12.964.087 10.612.785 6.708.624 5.346.311
Kredilerden Alınan Faizler
10.472.117 8.610.441 5.433.582 4.343.970
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
145.521 86.053 77.481 44.365
Bankalardan Alınan Faizler
13.424 14.246 6.471 8.732
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
167 36 157 21
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.320.264 1.891.363 1.186.371 946.679
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
19.100 11.910 7.593 5.277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.999.164 1.711.284 1.000.869 856.025
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
302.000 168.169 177.909 85.377
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
12.594 10.646 4.562 2.544
FAİZ GİDERLERİ
V-IV-b -6.530.536 -5.627.224 -3.503.144 -2.844.074
Mevduata Verilen Faizler
-4.187.274 -3.685.899 -2.229.316 -1.936.409
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-426.100 -406.302 -217.786 -207.701
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.047.166 -819.675 -618.618 -337.409
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-850.408 -700.091 -434.062 -358.412
Diğer Faiz Giderleri
-19.588 -15.257 -3.362 -4.143
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.433.551 4.985.561 3.205.480 2.502.237
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.617.591 1.355.972 817.002 719.613
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.923.729 1.593.528 982.584 843.966
Gayri Nakdi Kredilerden
277.369 213.213 141.622 112.272
Diğer
1.646.360 1.380.315 840.962 731.694
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-306.138 -237.556 -165.582 -124.353
Gayri Nakdi Kredilere
-96 -113 -50 -1
Diğer
-306.042 -237.443 -165.532 -124.352
TEMETTÜ GELİRLERİ
624.443 682.331 225.203 316.735
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -776.552 -699.468 -515.234 -201.894
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
83.765 149.907 69.540 83.577
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.145.287 -1.069.693 -870.893 -296.607
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
284.970 220.318 286.119 11.136
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 619.815 812.674 261.040 559.243
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
8.518.848 7.137.070 3.993.491 3.895.934
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
V-IV-d -1.429.445 -1.367.686 -559.016 -732.583
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -3.564.781 -3.088.089 -1.923.035 -1.594.345
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.524.622 2.681.295 1.511.440 1.569.006
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.524.622 2.681.295 1.511.440 1.569.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -637.519 -393.877 -266.884 -250.594
Cari Vergi Karşılığı
-900.237 -723.219 -406.137 -354.283
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
262.718 329.342 139.253 103.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.887.103 2.287.418 1.244.556 1.318.412
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
V-IV-g 2.887.103 2.287.418 1.244.556 1.318.412
Grubun Karı (Zararı)
2.887.103 2.287.418 1.244.556 1.318.412
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,64157844 0,50831511 0,27656800 0,29298044


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
1.393.105 1.196.085
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
18.653 -36.131
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
-108.340 -2.969
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
1.297.381 63.796
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-263.089 -186.011
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
2.337.710 1.034.770
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.887.103 2.287.418
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
49.603 205.964
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
2.837.500 2.081.454
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
5.224.813 3.322.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620879


BIST
18:05104.954
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  103.798  
Önceki Kapanış :  104.954  
En Yüksek
105.495
En Düşük
103.798
BIST En Aktif Hisseler
IHGZT 3,85 16.271.837 % 10,00  
GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2797 8,3213 % 0,43  
Frank 6,9648 7,0068 % 0,75  
Riyal 1,7983 1,8073 % 1,14  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.715 5,47  
Altın Gr. 373 373 4,47  
Cumhuriyet 2.420 2.451 20,30  
Tam 2.491 2.515 21,00  
Yarım 1.216 1.229 10,20  
Çeyrek 608 615 5,70  
Gümüş.Ons 17,29 17,33 0,06  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 0,01  
B. Petrol 34,41 34,41 0,16