***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2017 18:19***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-a 5.200.992 29.316.936 34.517.928 6.116.010 26.310.618 32.426.628
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-b-c 540.645 2.043.500 2.584.145 641.882 1.943.085 2.584.967
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
540.645 2.043.500 2.584.145 641.882 1.943.085 2.584.967
Devlet Borçlanma Senetleri
200.648 8.789 209.437 454.858 6.552 461.410
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
195.916 0 195.916 163.106 0 163.106
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
144.069 2.034.711 2.178.780 22.916 1.936.533 1.959.449
Diğer Menkul Değerler
12 0 12 1.002 0 1.002
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
V-I-ç 232.393 1.538.836 1.771.229 182.982 2.046.098 2.229.080
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
14.510 0 14.510 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
14.510 0 14.510 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-d 37.814.521 10.311.881 48.126.402 33.869.227 11.457.683 45.326.910
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
34.350 123.629 157.979 34.172 91.104 125.276
Devlet Borçlanma Senetleri
37.775.201 9.925.769 47.700.970 33.825.053 10.178.627 44.003.680
Diğer Menkul Değerler
4.970 262.483 267.453 10.002 1.187.952 1.197.954
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-e 143.023.560 86.494.016 229.517.576 123.444.445 80.812.798 204.257.243
Krediler ve Alacaklar
142.139.774 86.490.845 228.630.619 122.340.282 80.803.563 203.143.845
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
940.115 483.811 1.423.926 513.497 397.581 911.078
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
141.199.659 86.007.034 227.206.693 121.826.785 80.405.982 202.232.767
Takipteki Krediler
5.670.783 25.104 5.695.887 4.926.675 17.680 4.944.355
Özel Karşılıklar (-)
-4.786.997 -21.933 -4.808.930 -3.822.512 -8.445 -3.830.957
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-f 7.843.762 267.636 8.111.398 5.163.632 193.708 5.357.340
Devlet Borçlanma Senetleri
7.739.045 0 7.739.045 5.049.923 0 5.049.923
Diğer Menkul Değerler
104.717 267.636 372.353 113.709 193.708 307.417
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-g 128.246 0 128.246 128.246 0 128.246
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
128.246 0 128.246 128.246 0 128.246
Mali İştirakler
124.575 0 124.575 124.575 0 124.575
Mali Olmayan İştirakler
3.671 0 3.671 3.671 0 3.671
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-ğ 11.498.100 556.539 12.054.639 9.757.612 556.539 10.314.151
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.835.458 556.539 5.391.997 4.048.139 556.539 4.604.678
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
6.662.642 0 6.662.642 5.709.473 0 5.709.473
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-i 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.451.210 7.536 4.458.746 4.375.485 8.867 4.384.352
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
569.991 308 570.299 373.855 337 374.192
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
569.991 308 570.299 373.855 337 374.192
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
V-I-k 389.908 8.976 398.884 403.647 112.252 515.899
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
389.908 8.976 398.884 403.647 112.252 515.899
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 106.490 0 106.490 79.931 0 79.931
Satış Amaçlı
106.490 0 106.490 79.931 0 79.931
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-m 2.887.882 1.190.994 4.078.876 2.541.195 1.105.779 3.646.974
AKTİF TOPLAMI
214.702.210 131.737.158 346.439.368 187.078.149 124.547.764 311.625.913
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
V-II-a 93.152.475 100.813.917 193.966.392 88.764.566 88.595.410 177.359.976
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
1.985.114 2.434.438 4.419.552 2.959.486 3.323.315 6.282.801
Diğer
91.167.361 98.379.479 189.546.840 85.805.080 85.272.095 171.077.175
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-b 160.009 598.136 758.145 376.769 422.814 799.583
ALINAN KREDİLER
V-II-c 2.028.514 30.644.287 32.672.801 1.182.087 29.702.610 30.884.697
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
21.742.101 3.336.518 25.078.619 17.372.350 3.220.485 20.592.835
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
5.699.052 0 5.699.052 3.251.535 0 3.251.535
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
16.043.049 3.336.518 19.379.567 14.120.815 3.220.485 17.341.300
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 3.995.570 20.464.221 24.459.791 5.182.378 17.282.823 22.465.201
Bonolar
3.020.792 87.281 3.108.073 4.350.211 206.424 4.556.635
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
974.778 20.376.940 21.351.718 832.167 17.076.399 17.908.566
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
8.901.924 1.183.820 10.085.744 7.599.323 1.003.183 8.602.506
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-d 871.066 937.850 1.808.916 1.279.915 831.620 2.111.535
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-e 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-f 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-g 8.140.439 111.353 8.251.792 7.493.767 50.842 7.544.609
Genel Karşılıklar
3.382.920 10.705 3.393.625 3.065.693 8.168 3.073.861
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
714.957 0 714.957 629.147 0 629.147
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.042.562 100.648 4.143.210 3.798.927 42.674 3.841.601
VERGİ BORCU
0
Yeni Bakiye
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.483.718 0 15.018.038 -22.515 0 3.092.238 3.038.097 2.279.090 26.692 0 0 32.034.990
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481.398 0 0 0 0 481.398
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.325 0 0 0 -34.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -8.825 0 0 0 0 0 0 0 -8.825
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.992 0 0 0 0 0 32.992
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 3.336.567 0 0 0 0 0 3.336.567
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 230.359 0 2.039.747 0 0 -3.092.238 0 0 0 0 0 -822.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -936.132 0 0 0 0 0 -936.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 230.359 0 1.925.747 0 -2.156.106 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 114.000 0 0 0 0 0 0 0 114.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.714.077 0 17.057.785 -31.340 3.336.567 32.992 3.519.495 2.244.765 26.692 0 0 35.020.665
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.615.938 3.694 0 2.714.077 0 17.057.785 28.187 0 4.734.198 3.026.223 2.254.187 26.692 0 0 35.960.981
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.240.462 0 0 0 0 2.240.462
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.718 0 0 0 17.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -129.141 0 0 0 0 0 0 0 -129.141
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 890.664.202 396.281.583 322.211.172 718.492.755


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
6.693.830 5.987.110
Alınan Faizler
19.394.418 16.075.754
Ödenen Faizler
-9.754.330 -8.203.799
Alınan Temettüler
405.100 363.822
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.926.411 2.406.283
Elde Edilen Diğer Kazançlar
328.781 626.566
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
631.515 884.994
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.813.809 -3.466.237
Ödenen Vergiler
-1.086.985 -1.112.063
Diğer
-2.337.271 -1.588.210
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-4.057.194 4.250.095
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
224.893 -112.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.001.321 3.787.104
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-22.601.498 -10.498.123
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
275.644 -354.766
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-801.591 283.546
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
13.955.594 9.528.808
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
573.122 -4.374.174
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.317.963 5.990.022
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.636.636 10.237.205
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-5.213.619 -3.008.145
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-396.327 -144.520
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
94.705 93.416
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-11.839.574 -11.467.826
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
9.967.040 9.175.402
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-3.842.841 -1.082.750
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
1.281.523 578.503
Diğer
-478.145 -160.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.970.489 -2.715.939
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.457.313 11.793.853
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.015.087 -13.573.660
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.471.737 -936.132
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
222.029 104.171
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
615.535 4.617.292
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.948.856 8.936.321
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.564.391 13.553.613


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 20.070.658 16.289.681 7.106.571 5.676.896
Kredilerden Alınan Faizler
16.224.154 13.192.732 5.752.037 4.582.291
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
231.082 150.911 85.561 64.858
Bankalardan Alınan Faizler
25.510 22.665 12.086 8.419
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
192 62 25 26
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.573.170 2.909.192 1.252.906 1.017.829
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
26.127 20.941 7.027 9.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
3.041.056 2.627.445 1.041.892 916.161
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
505.987 260.806 203.987 92.637
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
16.550 14.119 3.956 3.473
FAİZ GİDERLERİ
V-IV-b -10.417.605 -8.483.480 -3.887.069 -2.856.256
Mevduata Verilen Faizler
-6.665.562 -5.579.702 -2.478.288 -1.893.803
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-656.826 -592.206 -230.726 -185.904
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.723.002 -1.234.047 -675.836 -414.372
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.349.108 -1.060.403 -498.700 -360.312
Diğer Faiz Giderleri
-23.107 -17.122 -3.519 -1.865
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.653.053 7.806.201 3.219.502 2.820.640
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.439.036 2.045.746 821.445 689.774
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.926.411 2.406.283 1.002.682 812.755
Gayri Nakdi Kredilerden
420.505 319.697 143.136 106.484
Diğer
2.505.906 2.086.586 859.546 706.271
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-487.375 -360.537 -181.237 -122.981
Gayri Nakdi Kredilere
-150 -149 -54 -36
Diğer
-487.225 -360.388 -181.183 -122.945
TEMETTÜ GELİRLERİ
717.998 682.331 93.555 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -1.228.351 -929.313 -451.799 -229.845
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
110.464 194.269 26.699 44.362
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-954.717 -697.309 190.570 372.384
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-384.098 -426.273 -669.068 -646.591
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 903.855 1.099.828 284.040 287.154
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
12.485.591 10.704.793 3.966.743 3.567.723
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
V-IV-d -2.041.166 -1.989.915 -611.721 -622.229
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -5.393.175 -4.677.354 -1.828.394 -1.589.265
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.051.250 4.037.524 1.526.628 1.356.229
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.051.250 4.037.524 1.526.628 1.356.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -947.999 -700.957 -310.480 -307.080
Cari Vergi Karşılığı
-1.011.134 -842.091 -110.897 -118.872
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
63.135 141.134 -199.583 -188.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.103.251 3.336.567 1.216.148 1.049.149
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
V-IV-g 4.103.251 3.336.567 1.216.148 1.049.149
Grubun Karı (Zararı)
4.103.251 3.336.567 1.216.148 1.049.149
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,91183356 0,74145933 0,27025511 0,23314422


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
991.912 702.942
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
18.651 -36.131
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
-129.141 -8.825
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
1.427.767 -80.680
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-180.150 -139.058
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
2.129.039 438.248
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.103.251 3.336.567
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
61.463 183.700
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
4.041.788 3.152.867
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
6.232.290 3.774.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637766


BIST
13:01108.330
Değişim :  0,99% |  1.063,36
Açılış :  107.788  
Önceki Kapanış :  107.266  
En Yüksek
108.484
En Düşük
107.768
BIST En Aktif Hisseler
EMNIS 4,07 139.153 % 10,00  
FRIGO 16,30 1.174.986 % 9,99  
CASA 23,40 398.783 % 9,96  
TKURU 16,57 181.723 % 9,95  
TSGYO 3,76 7.147.842 % 9,94  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4875 8,5301 % 0,10  
Frank 7,0097 7,0519 % -0,67  
Riyal 1,7992 1,8083 % -0,50  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 -1,32  
Altın Gr. 379 379 -1,99  
Cumhuriyet 2.456 2.494 -14,50  
Tam 2.529 2.559 -22,50  
Yarım 1.234 1.257 -7,30  
Çeyrek 617 627 -3,60  
Gümüş.Ons 18,24 18,28 -0,04  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 -0,02  
B. Petrol 39,44 39,44 1,12