***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.11.2020 18:22
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 49.720.624
Yeni Bakiye
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 49.720.624
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.047 47.193 54.871 744.486 337.578 3.757.628 4.938.709
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1 28.816 -64.274 -35.459
Kar Dağıtımı
6.769.085 -6.769.085
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.769.085 -6.769.085
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.531 1.070.717 2.749.041 -167.175 1.752.347 765.157 -1.067.459 1.321.387 34.007.790 5.928.910 3.757.628 54.623.874
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Yeni Bakiye
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.286 -91.126 562.250 -653.701 292.517 5.184.139 5.286.793
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
82.699 -8.253 512.238 586.684
Kar Dağıtımı
6.071.461 -6.071.461 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.071.461 -6.071.461 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 88.513 1.029.760 2.727.578 -226.266 1.770.580 1.493.093 -258.217 1.942.149 40.079.251 6.416.362 5.184.139 64.746.942


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 199.666.460 399.001.324 598.667.784 149.796.339 290.959.998 440.756.337
GARANTİ VE KEFALETLER
38.004.001 82.098.522 120.102.523 31.903.241 61.085.821 92.989.062
Teminat Mektupları
37.698.713 49.908.019 87.606.732 31.795.897 38.451.496 70.247.393
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
664.331 540.329 1.204.660 576.475 976.230 1.552.705
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.348.123 19.915.022 24.263.145 1.935.615 15.107.009 17.042.624
Diğer Teminat Mektupları
32.686.259 29.452.668 62.138.927 29.283.807 22.368.257 51.652.064
Banka Kredileri
34.700 11.800.778 11.835.478 0 6.504.495 6.504.495
İthalat Kabul Kredileri
0 206.349 206.349 0 111.643 111.643
Diğer Banka Kabulleri
34.700 11.594.429 11.629.129 0 6.392.852 6.392.852
Akreditifler
270.588 17.091.933 17.362.521 107.344 13.482.177 13.589.521
Belgeli Akreditifler
258.833 12.290.800 12.549.633 95.025 9.693.110 9.788.135
Diğer Akreditifler
11.755 4.801.133 4.812.888 12.319 3.789.067 3.801.386
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.297.792 3.297.792 0 2.647.653 2.647.653
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
67.190.739 22.446.996 89.637.735 57.195.362 12.394.658 69.590.020
Cayılamaz Taahhütler
65.939.025 16.704.708 82.643.733 56.523.318 8.259.675 64.782.993
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.877.931 7.182.551 10.060.482 926.022 1.770.544 2.696.566
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 3.588 0 3.588
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
21.873.397 976.393 22.849.790 18.930.150 691.460 19.621.610
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.661.200 0 2.661.200 2.673.042 0 2.673.042
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
25.650 0 25.650 23.261 0 23.261
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
36.231.686 0 36.231.686 31.090.963 0 31.090.963
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
153.211 0 153.211 113.842 0 113.842
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.115.950 8.545.764 10.661.714 2.762.450 5.797.671 8.560.121
Cayılabilir Taahhütler
1.251.714 5.742.288 6.994.002 672.044 4.134.983 4.807.027
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.176.714 5.742.288 6.919.002 587.044 4.134.983 4.722.027
Diğer Cayılabilir Taahhütler
75.000 0 75.000 85.000 0 85.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
94.471.720 294.455.806 388.927.526 60.697.736 217.479.519 278.177.255
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
94.471.720 294.455.806 388.927.526 60.697.736 217.479.519 278.177.255
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.858.918 23.375.673 29.234.591 5.471.564 16.739.104 22.210.668
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.670.916 9.947.275 14.618.191 2.941.784 8.195.147 11.136.931
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.188.002 13.428.398 14.616.400 2.529.780 8.543.957 11.073.737
Para ve Faiz Swap İşlemleri
85.758.662 240.791.839 326.550.501 51.678.508 186.651.608 238.330.116
Swap Para Alım İşlemleri
4.454.054 86.126.840 90.580.894 4.648.644 61.491.754 66.140.398
Swap Para Satım İşlemleri
79.229.808 21.447.533 100.677.341 46.073.264 18.992.170 65.065.434
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.037.400 66.608.733 67.646.133 478.300 53.083.842 53.562.142
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.037.400 66.608.733 67.646.133 478.300 53.083.842 53.562.142
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
974.421 14.073.346 15.047.767 3.547.664 11.745.692 15.293.356
Para Alım Opsiyonları
630.995 2.522.387 3.153.382 1.980.082 2.565.449 4.545.531
Para Satım Opsiyonları
343.426 2.814.499 3.157.925 1.567.582 2.766.699 4.334.281
Faiz Alım Opsiyonları
0 4.368.230 4.368.230 0 3.206.772 3.206.772
Faiz Satım Opsiyonları
0 4.368.230 4.368.230 0 3.206.772 3.206.772
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.879.719 1.841.656 3.721.375 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
38.814 1.803.256 1.842.070 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
1.840.905 38.400 1.879.305 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 14.373.292 14.373.292 0 2.343.115 2.343.115
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
589.189.690 571.188.734 1.160.378.424 547.916.565 414.540.975 962.457.540
EMANET KIYMETLER
40.642.501 70.007.823 110.650.324 41.199.588 32.346.684 73.546.272
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
24.192.741 4.682.712 28.875.453 25.209.839 3.179.363 28.389.202
Tahsile Alınan Çekler
13.368.626 38.893.351 52.261.977 12.690.407 12.294.549 24.984.956
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.627.545 15.957.946 18.585.491 2.932.325 12.417.721 15.350.046
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
453.589 10.473.814 10.927.403 367.017 4.455.051 4.822.068
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
548.547.189 501.180.911 1.049.728.100 506.716.977 382.194.291 888.911.268
Menkul Kıymetler
44.459.807 172.696 44.632.503 39.135.450 5.890 39.141.340
Teminat Senetleri
2.711.302 19.825.582 22.536.884 2.977.525 15.525.296 18.502.821
Emtia
97.577.756 30.278.519 127.856.275 92.058.677 19.501.597 111.560.274
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
335.473.259 346.624.006 682.097.265 314.369.096 270.300.149 584.669.245
Diğer Rehinli Kıymetler
68.325.065 104.280.108 172.605.173 58.176.229 76.861.359 135.037.588
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
788.856.150 970.190.058 1.759.046.208 697.712.904 705.500.973 1.403.213.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
19.734.022 10.808.917
Alınan Faizler
28.741.626 31.379.911
Ödenen Faizler
-11.145.218 -18.261.777
Alınan Temettüler
542.333 469.929
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.901.899 5.040.799
Elde Edilen Diğer Kazançlar
573.375 562.983
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.235.928 714.114
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.339.085 -5.465.122
Ödenen Vergiler
-2.982.618 -1.546.420
Diğer
5.205.782 -2.085.500
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
8.601.033 4.054.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-537.363 -133.592
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
606.947 -735.016
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-39.220.220 2.545.852
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.715.070 -247.657
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.231.390 -929.267
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
36.247.090 14.461.581
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.659.355 -6.135.462
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
22.110.394 -4.772.414
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
28.335.055 14.862.942
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.481.514 -9.214.137
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-480.822 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-322.649 -273.068
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
170.029 369.572
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-17.963.240 -13.682.865
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.913.144 7.092.580
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-12.537.324 -8.941.942
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.149.906 6.658.957
Diğer
-410.558 -437.371
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-950.204 -552.750
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
19.582.762 11.877.965
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.158.650 -12.061.669
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-374.316 -369.046
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.232.468 -409.436
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.135.805 4.686.619
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
41.877.301 30.559.853
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.013.106 35.246.472


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.184.139 3.757.628
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
102.654 1.181.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-98.412 44.146
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-8.096 -3.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-91.126 47.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
810 339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
201.066 1.136.935
Yabancı Para Çevrim Farkları
562.250 54.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-766.251 914.837
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
292.517 337.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
112.550 -170.351
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.286.793 4.938.709


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
49.068.386 116.503.645 165.572.031 43.873.366 81.575.604 125.448.970
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.303.009 83.281.722 88.584.731 5.941.992 60.217.752 66.159.744
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 5.054.582 58.212.915 63.267.497 5.262.530 47.970.711 53.233.241
Bankalar
V-I-ç 250.732 25.096.869 25.347.601 683.360 12.270.949 12.954.309
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.305 -28.062 -30.367 -3.898 -23.908 -27.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 1.782.676 2.697.277 4.479.953 1.475.121 1.897.655 3.372.776
Devlet Borçlanma Senetleri
192.295 561.247 753.542 258.360 10.939 269.299
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
438.564 249.314 687.878 137.669 0 137.669
Diğer Finansal Varlıklar
1.151.817 1.886.716 3.038.533 1.079.092 1.886.716 2.965.808
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 41.966.853 21.130.377 63.097.230 36.236.812 15.635.533 51.872.345
Devlet Borçlanma Senetleri
41.539.180 19.237.440 60.776.620 35.822.081 14.488.127 50.310.208
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
76.845 257.393 334.238 63.903 369.921 433.824
Diğer Finansal Varlıklar
350.828 1.635.544 1.986.372 350.828 777.485 1.128.313
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 15.848 9.394.269 9.410.117 219.441 3.824.664 4.044.105
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.848 9.394.269 9.410.117 219.441 3.824.664 4.044.105
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
242.258.435 140.982.459 383.240.894 190.990.350 113.653.733 304.644.083
Krediler
V-I-e 223.417.746 140.870.005 364.287.751 175.565.322 113.678.236 289.243.558
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 34.273.877 5.933.768 40.207.645 28.041.103 2.847.252 30.888.355
Devlet Borçlanma Senetleri
34.049.314 4.851.657 38.900.971 27.752.402 2.361.186 30.113.588
Diğer Finansal Varlıklar
224.563 1.082.111 1.306.674 288.701 486.066 774.767
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.433.188 -5.821.314 -21.254.502 -12.616.075 -2.871.755 -15.487.830
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 981.622 1.857 983.479 1.100.815 1.366 1.102.181
Satış Amaçlı
981.622 1.857 983.479 1.100.815 1.366 1.102.181
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
21.891.117 2.528.148 24.419.265 19.109.551 1.961.003 21.070.554
İştirakler (Net)
V-I-g 257.694 0 257.694 250.459 0 250.459
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
257.694 0 257.694 250.459 0 250.459
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 21.633.423 2.528.148 24.161.571 18.859.092 1.961.003 20.820.095
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
9.587.146 2.528.148 12.115.294 7.954.699 1.961.003 9.915.702
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
12.046.277 0 12.046.277 10.904.393 0 10.904.393
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.475.357 35.005 6.510.362 6.430.266 32.301 6.462.567
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.161.782 781 1.162.563 912.885 624 913.509
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.161.782 781 1.162.563 912.885 624 913.509
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
249.139 0 249.139 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 540.070 1.864.507 2.404.577 1.038.789 792.319 1.831.108
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 4.250.291 8.393.298 12.643.589 2.468.498 4.118.001 6.586.499
VARLIKLAR TOPLAMI
326.876.199 270.309.700 597.185.899 265.924.520 202.134.951 468.059.471
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 137.516.613 234.939.678 372.456.291 131.290.175 164.631.827 295.922.002
ALINAN KREDİLER
V-II-c 2.059.985 43.861.821 45.921.806 1.856.265 38.394.368 40.250.633
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
13.582.858 5.147.812 18.730.670 739.089 448.671 1.187.760
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 7.071.937 26.787.667 33.859.604 6.423.545 24.693.665 31.117.210
Bonolar
5.262.508 0 5.262.508 5.231.941 0 5.231.941
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.809.429 26.787.667 28.597.096 1.191.604 24.693.665 25.885.269
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 1.951.271 3.627.745 5.579.016 349.231 1.785.132 2.134.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.951.271 3.627.745 5.579.016 349.231 1.785.132 2.134.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.341.898 66.544 1.408.442 1.348.114 48.149 1.396.263
KARŞILIKLAR
V-II-g 9.251.125 541.167 9.792.292 6.772.459 269.898 7.042.357
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.415.343 0 1.415.343 1.237.995 0 1.237.995
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
7.835.782 541.167 8.376.949 5.534.464 269.898 5.804.362
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 511.863 3.277 515.140 1.194.439 28.346 1.222.785
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.280.878 20.775.111 23.055.989 2.281.084 11.265.847 13.546.931
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.280.878 20.775.111 23.055.989 2.281.084 11.265.847 13.546.931
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 16.935.533 4.184.174 21.119.707 12.844.278 2.521.424 15.365.702
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 66.483.928 -1.736.986 64.746.942 59.249.365 -375.900 58.873.465
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.118.069 204 1.118.273 1.043.623 204 1.043.827
Hisse Senedi İhraç Primleri
88.309 204 88.513 5.610 204 5.814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.029.760 0 1.029.760 1.038.013 0 1.038.013
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.272.509 -617 4.271.892 4.370.921 -617 4.370.304
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.913.598 -1.736.573 3.177.025 3.351.446 -375.487 2.975.959
Kar Yedekleri
40.079.251 0 40.079.251 34.007.790 0 34.007.790
Yasal Yedekler
4.673.489 0 4.673.489 4.372.235 0 4.372.235
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
35.405.762 0 35.405.762 29.635.555 0 29.635.555
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
11.600.501 0 11.600.501 11.975.585 0 11.975.585
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.416.362 0 6.416.362 5.907.998 0 5.907.998
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.184.139 0 5.184.139 6.067.587 0 6.067.587
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
258.987.889 338.198.010 597.185.899 224.348.044 243.711.427 468.059.471


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 31.082.825 32.724.741 10.928.368 10.843.739
Kredilerden Alınan Faizler
23.511.723 25.107.450 8.152.867 8.305.357
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
33.664 383.726 23.539 108.268
Bankalardan Alınan Faizler
90.218 196.866 22.802 59.394
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
612 853 204 104
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.425.245 6.991.498 2.721.821 2.357.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
18.698 33.265 6.269 5.124
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.434.433 4.098.644 1.666.723 1.359.386
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.972.114 2.859.589 1.048.829 992.998
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
21.363 44.348 7.135 13.108
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -12.363.995 -18.554.374 -4.072.947 -5.889.690
Mevduata Verilen Faizler
-6.613.379 -13.466.121 -2.026.547 -4.433.611
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.130.496 -1.391.593 -339.326 -425.268
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-902.001 -864.710 -405.097 -83.893
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.006.043 -2.584.906 -1.011.622 -878.371
Kiralama Faiz Giderleri
-178.077 -181.029 -57.952 -59.625
Diğer Faiz Giderleri
-533.999 -66.015 -232.403 -8.922
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
18.718.830 14.170.367 6.855.421 4.954.049
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.077.764 3.994.905 1.496.322 1.397.832
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.891.964 5.046.987 1.780.480 1.804.047
Gayri Nakdi Kredilerden
801.786 791.508 276.236 257.207
Diğer
4.090.178 4.255.479 1.504.244 1.546.840
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-814.200 -1.052.082 -284.158 -406.215
Gayri Nakdi Kredilere
-1.152 -726 -416 -447
Diğer
-813.048 -1.051.356 -283.742 -405.768
TEMETTÜ GELİRLERİ
25.527 11.772 707 465
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -1.701.640 -5.625.900 -346.980 -2.037.780
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
247.409 74.398 85.588 11.800
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.312.612 -6.839.043 1.810.138 -2.227.795
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-636.437 1.138.745 -2.242.706 178.215
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 1.925.846 2.755.419 562.118 427.276
FAALİYET BRÜT KÂRI
23.046.327 15.306.563 8.567.588 4.741.842
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -7.593.482 -5.689.089 -2.668.538 -1.258.663
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -2.661.025 -222.807 -1.630.144 -22.696
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.012.082 -3.284.117 -1.139.554 -1.065.205
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -4.779.929 -3.967.281 -1.631.428 -1.485.274
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.999.809 2.143.269 1.497.924 910.004
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.326.401 1.932.063 1.210.205 665.049
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.326.210 4.075.332 2.708.129 1.575.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -1.142.071 -317.704 -559.125 -226.705
Cari Vergi Karşılığı
-1.615.965 -991.055 267.632 -700.760
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-942.680 -642.761 -895.013 160.192
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.416.574 1.316.112 68.256 313.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.184.139 3.757.628 2.149.004 1.348.348
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 5.184.139 3.757.628 2.149.004 1.348.348
Grubun Karı (Zararı)
5.184.139 3.757.628 2.149.004 1.348.348
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,15203089 0,83502844 0,47755644 0,29963289http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886812


BIST
18:051.981
Değişim :  2,78% |  53,65
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5043 13,5201 % 0,22  
Euro 15,2394 15,2637 % 0,31  
Sterlin 17,8224 17,9118 % -2,26  
Frank 14,5454 14,6330 % -2,04  
Riyal 3,5892 3,6072 % -2,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 0,54  
Altın Gr. 775 776 -13,61  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,51 22,53 0,01  
Gümüş Gr. 9,79 9,80 0,03  
B. Petrol 75,31 75,31 0,13