***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.02.2021 18:22
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 49.720.624
Yeni Bakiye
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 49.720.624
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.224 -59.091 156.552 220.557 2.207.429 665.823 6.067.587 9.241.633
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
282 -3.888 -85.186 -88.792
Kar Dağıtımı
6.769.085 -6.769.085 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.769.085 -6.769.085 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 5.907.998 6.067.587 58.873.465
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Yeni Bakiye
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.332 -57.831 -64.294 587.725 738.072 459.584 6.810.917 8.458.841
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
84.910 -2.548 366.784 449.146
Kar Dağıtımı
6.071.461 -6.071.461 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.071.461 -6.071.461 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 6.270.908 6.810.917 67.781.452


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 216.016.443 398.524.226 614.540.669 149.796.339 290.959.998 440.756.337
GARANTİ VE KEFALETLER
39.746.728 79.828.486 119.575.214 31.903.241 61.085.821 92.989.062
Teminat Mektupları
39.206.983 48.225.907 87.432.890 31.795.897 38.451.496 70.247.393
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
687.709 535.767 1.223.476 576.475 976.230 1.552.705
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.416.349 24.422.710 28.839.059 1.935.615 15.107.009 17.042.624
Diğer Teminat Mektupları
34.102.925 23.267.430 57.370.355 29.283.807 22.368.257 51.652.064
Banka Kredileri
84.800 9.374.903 9.459.703 0 6.504.495 6.504.495
İthalat Kabul Kredileri
0 216.670 216.670 0 111.643 111.643
Diğer Banka Kabulleri
84.800 9.158.233 9.243.033 0 6.392.852 6.392.852
Akreditifler
454.945 19.082.336 19.537.281 107.344 13.482.177 13.589.521
Belgeli Akreditifler
435.024 13.372.331 13.807.355 95.025 9.693.110 9.788.135
Diğer Akreditifler
19.921 5.710.005 5.729.926 12.319 3.789.067 3.801.386
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.145.340 3.145.340 0 2.647.653 2.647.653
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
70.648.692 20.505.458 91.154.150 57.195.362 12.394.658 69.590.020
Cayılamaz Taahhütler
69.830.795 14.234.226 84.065.021 56.523.318 8.259.675 64.782.993
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.240.523 4.198.612 6.439.135 926.022 1.770.544 2.696.566
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 3.588 0 3.588
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
24.688.380 1.009.054 25.697.434 18.930.150 691.460 19.621.610
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.641.068 0 2.641.068 2.673.042 0 2.673.042
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
26.068 0 26.068 23.261 0 23.261
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
37.915.127 0 37.915.127 31.090.963 0 31.090.963
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
179.370 0 179.370 113.842 0 113.842
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.140.259 9.026.560 11.166.819 2.762.450 5.797.671 8.560.121
Cayılabilir Taahhütler
817.897 6.271.232 7.089.129 672.044 4.134.983 4.807.027
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
752.897 6.271.232 7.024.129 587.044 4.134.983 4.722.027
Diğer Cayılabilir Taahhütler
65.000 0 65.000 85.000 0 85.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
105.621.023 298.190.282 403.811.305 60.697.736 217.479.519 278.177.255
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
105.621.023 298.190.282 403.811.305 60.697.736 217.479.519 278.177.255
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.312.076 28.172.122 34.484.198 5.471.564 16.739.104 22.210.668
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.782.648 12.591.821 17.374.469 2.941.784 8.195.147 11.136.931
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.529.428 15.580.301 17.109.729 2.529.780 8.543.957 11.073.737
Para ve Faiz Swap İşlemleri
95.665.431 237.078.233 332.743.664 51.678.508 186.651.608 238.330.116
Swap Para Alım İşlemleri
4.334.346 87.338.121 91.672.467 4.648.644 61.491.754 66.140.398
Swap Para Satım İşlemleri
89.556.285 22.896.516 112.452.801 46.073.264 18.992.170 65.065.434
Swap Faiz Alım İşlemleri
887.400 63.421.798 64.309.198 478.300 53.083.842 53.562.142
Swap Faiz Satım İşlemleri
887.400 63.421.798 64.309.198 478.300 53.083.842 53.562.142
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.523.960 14.050.208 15.574.168 3.547.664 11.745.692 15.293.356
Para Alım Opsiyonları
951.985 2.936.454 3.888.439 1.980.082 2.565.449 4.545.531
Para Satım Opsiyonları
571.975 3.273.722 3.845.697 1.567.582 2.766.699 4.334.281
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.920.016 3.920.016 0 3.206.772 3.206.772
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.920.016 3.920.016 0 3.206.772 3.206.772
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.119.556 1.949.448 4.069.004 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
1.521 1.948.141 1.949.662 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.118.035 1.307 2.119.342 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 16.940.271 16.940.271 0 2.343.115 2.343.115
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
616.280.990 563.097.495 1.179.378.485 547.916.565 414.540.975 962.457.540
EMANET KIYMETLER
43.881.000 70.901.615 114.782.615 41.199.588 32.346.684 73.546.272
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
25.350.314 4.451.310 29.801.624 25.209.839 3.179.363 28.389.202
Tahsile Alınan Çekler
15.218.680 37.822.146 53.040.826 12.690.407 12.294.549 24.984.956
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.858.449 17.207.412 20.065.861 2.932.325 12.417.721 15.350.046
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
453.557 11.420.747 11.874.304 367.017 4.455.051 4.822.068
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
572.399.990 492.195.880 1.064.595.870 506.716.977 382.194.291 888.911.268
Menkul Kıymetler
45.877.542 156.869 46.034.411 39.135.450 5.890 39.141.340
Teminat Senetleri
2.669.349 19.101.121 21.770.470 2.977.525 15.525.296 18.502.821
Emtia
109.623.146 31.574.919 141.198.065 92.058.677 19.501.597 111.560.274
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
344.351.988 340.246.167 684.598.155 314.369.096 270.300.149 584.669.245
Diğer Rehinli Kıymetler
69.877.965 101.116.804 170.994.769 58.176.229 76.861.359 135.037.588
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
832.297.433 961.621.721 1.793.919.154 697.712.904 705.500.973 1.403.213.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
28.104.080 10.690.936
Alınan Faizler
38.484.202 40.743.322
Ödenen Faizler
-16.404.956 -23.866.286
Alınan Temettüler
543.139 470.493
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.801.535 6.940.115
Elde Edilen Diğer Kazançlar
787.561 730.481
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.597.389 908.016
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.077.374 -7.108.597
Ödenen Vergiler
-3.077.002 -2.308.000
Diğer
V-VI 8.449.586 -5.818.608
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.891.050 10.205.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-634.886 -271.746
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.669.874 -3.077.291
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-43.633.155 -10.188.922
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.013.134 1.727.554
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.055.791 -461.278
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
35.499.546 38.477.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-8.474.053 -8.533.986
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI 24.090.297 -7.466.973
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
25.213.030 20.896.161
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-17.791.592 -9.837.471
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-635.402 -8.500
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-530.639 -248.842
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
214.005 494.844
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-20.625.367 -18.850.009
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.958.458 12.196.027
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-15.274.452 -11.142.522
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6.752.597 8.299.543
Diğer
V-VI -650.792 -578.012
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.831.398 -528.663
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
20.922.579 13.975.887
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-23.253.700 -13.983.203
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-500.277 -521.347
Diğer
V-VI 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI -1.105.433 787.421
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.484.607 11.317.448
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
41.877.301 30.559.853
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.361.908 41.877.301


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.810.917 6.067.587
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.647.924 3.174.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-137.457 80.237
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-17.036 -19.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.288 -73.864
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-64.294 156.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.161 16.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.785.381 3.093.809
Yabancı Para Çevrim Farkları
587.725 220.557
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
930.213 2.771.653
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
459.584 665.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-192.141 -564.224
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.458.841 9.241.633


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
50.998.250 108.186.227 159.184.477 43.873.366 81.575.604 125.448.970
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.987.913 78.424.127 84.412.040 5.941.992 60.217.752 66.159.744
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 5.563.679 65.342.682 70.906.361 5.262.530 47.970.711 53.233.241
Bankalar
V-I-ç 427.313 13.104.745 13.532.058 683.360 12.270.949 12.954.309
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.079 -23.300 -26.379 -3.898 -23.908 -27.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 1.466.421 2.714.953 4.181.374 1.475.121 1.897.655 3.372.776
Devlet Borçlanma Senetleri
167.674 566.315 733.989 258.360 10.939 269.299
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
147.257 261.922 409.179 137.669 0 137.669
Diğer Finansal Varlıklar
1.151.490 1.886.716 3.038.206 1.079.092 1.886.716 2.965.808
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 43.348.436 22.182.510 65.530.946 36.236.812 15.635.533 51.872.345
Devlet Borçlanma Senetleri
42.920.765 20.327.275 63.248.040 35.822.081 14.488.127 50.310.208
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
76.843 269.119 345.962 63.903 369.921 433.824
Diğer Finansal Varlıklar
350.828 1.586.116 1.936.944 350.828 777.485 1.128.313
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 195.480 4.864.637 5.060.117 219.441 3.824.664 4.044.105
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
195.480 4.864.637 5.060.117 219.441 3.824.664 4.044.105
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
249.597.920 134.219.237 383.817.157 190.990.350 113.653.733 304.644.083
Krediler
V-I-e 231.136.428 134.385.174 365.521.602 175.565.322 113.678.236 289.243.558
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 35.451.053 6.208.384 41.659.437 28.041.103 2.847.252 30.888.355
Devlet Borçlanma Senetleri
35.395.702 5.029.387 40.425.089 27.752.402 2.361.186 30.113.588
Diğer Finansal Varlıklar
55.351 1.178.997 1.234.348 288.701 486.066 774.767
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.989.561 -6.374.321 -23.363.882 -12.616.075 -2.871.755 -15.487.830
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-n 1.214.294 5.800 1.220.094 1.100.815 1.366 1.102.181
Satış Amaçlı
1.214.294 5.800 1.220.094 1.100.815 1.366 1.102.181
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
23.387.451 2.614.932 26.002.383 19.109.551 1.961.003 21.070.554
İştirakler (Net)
V-I-g 266.305 0 266.305 250.459 0 250.459
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
266.305 0 266.305 250.459 0 250.459
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 23.121.146 2.614.932 25.736.078 18.859.092 1.961.003 20.820.095
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
10.389.989 2.614.932 13.004.921 7.954.699 1.961.003 9.915.702
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
12.731.157 0 12.731.157 10.904.393 0 10.904.393
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j 6.576.739 33.540 6.610.279 6.430.266 32.301 6.462.567
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k 1.329.996 845 1.330.841 912.885 624 913.509
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.329.996 845 1.330.841 912.885 624 913.509
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-l 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-m 2.093.900 1.326.594 3.420.494 1.038.789 792.319 1.831.108
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-o 5.046.647 7.270.060 12.316.707 2.468.498 4.118.001 6.586.499
VARLIKLAR TOPLAMI
340.245.197 253.657.235 593.902.432 265.924.520 202.134.951 468.059.471
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 134.513.823 234.362.668 368.876.491 131.290.175 164.631.827 295.922.002
ALINAN KREDİLER
V-II-c 2.113.127 38.318.218 40.431.345 1.856.265 38.394.368 40.250.633
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.958.135 5.038.402 22.996.537 739.089 448.671 1.187.760
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 5.436.832 25.403.816 30.840.648 6.423.545 24.693.665 31.117.210
Bonolar
3.960.641 0 3.960.641 5.231.941 0 5.231.941
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.476.191 25.403.816 26.880.007 1.191.604 24.693.665 25.885.269
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-g 1.336.155 6.598.330 7.934.485 349.231 1.785.132 2.134.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.336.155 6.598.330 7.934.485 349.231 1.785.132 2.134.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-f 1.330.308 58.909 1.389.217 1.348.114 48.149 1.396.263
KARŞILIKLAR
V-II-ğ 9.644.891 579.699 10.224.590 6.772.459 269.898 7.042.357
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.481.897 0 1.481.897 1.237.995 0 1.237.995
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
8.162.994 579.699 8.742.693 5.534.464 269.898 5.804.362
CARİ VERGİ BORCU
V-II-h 2.415.583 4.524 2.420.107 1.194.439 28.346 1.222.785
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-h 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-i 2.286.510 19.852.049 22.138.559 2.281.084 11.265.847 13.546.931
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.286.510 19.852.049 22.138.559 2.281.084 11.265.847 13.546.931
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 15.321.692 3.547.309 18.869.001 12.844.278 2.521.424 15.365.702
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j 67.900.540 -119.088 67.781.452 59.249.365 -375.900 58.873.465
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.125.985 204 1.126.189 1.043.623 204 1.043.827
Hisse Senedi İhraç Primleri
90.520 204 90.724 5.610 204 5.814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.035.465 0 1.035.465 1.038.013 0 1.038.013
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.233.464 -617 4.232.847 4.370.921 -617 4.370.304
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.880.015 -118.675 4.761.340 3.351.446 -375.487 2.975.959
Kar Yedekleri
40.079.251 0 40.079.251 34.007.790 0 34.007.790
Yasal Yedekler
4.673.489 0 4.673.489 4.372.235 0 4.372.235
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
35.405.762 0 35.405.762 29.635.555 0 29.635.555
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
13.081.825 0 13.081.825 11.975.585 0 11.975.585
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.270.908 0 6.270.908 5.907.998 0 5.907.998
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.810.917 0 6.810.917 6.067.587 0 6.067.587
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
260.257.596 333.644.836 593.902.432 224.348.044 243.711.427 468.059.471


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 42.516.332 43.042.350
Kredilerden Alınan Faizler
31.987.586 33.059.553
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
84.888 384.820
Bankalardan Alınan Faizler
134.033 267.376
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
666 1.158
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.276.024 9.277.804
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
27.489 49.775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.161.252 5.393.805
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.087.283 3.834.224
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
33.135 51.639
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -17.274.293 -23.183.222
Mevduata Verilen Faizler
-9.521.065 -16.704.769
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.448.001 -1.800.967
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.496.380 -900.764
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.972.083 -3.466.414
Kiralama Faiz Giderleri
-235.210 -238.843
Diğer Faiz Giderleri
-601.554 -71.465
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
25.242.039 19.859.128
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.617.613 5.569.128
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.790.418 6.948.594
Gayri Nakdi Kredilerden
1.111.518 1.061.821
Diğer
5.678.900 5.886.773
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.172.805 -1.379.466
Gayri Nakdi Kredilere
-1.518 -998
Diğer
-1.171.287 -1.378.468
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-c 21.487 9.098
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-ç -3.341.357 -6.397.400
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
335.938 149.234
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-10.390.437 -5.870.570
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
6.713.142 -676.064
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-d 2.436.205 3.146.751
FAALİYET BRÜT KÂRI
29.975.987 22.186.705
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-e -10.213.836 -7.778.690
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-e -2.516.084 -547.216
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.191.989 -4.283.744
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-f -6.604.997 -5.508.800
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.449.081 4.068.255
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
3.406.471 2.806.196
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 8.855.552 6.874.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ -2.044.635 -806.864
Cari Vergi Karşılığı
-3.823.786 -1.692.604
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-434.581 -587.078
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.213.732 1.472.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 6.810.917 6.067.587
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-ı 6.810.917 6.067.587
Grubun Karı (Zararı)
6.810.917 6.067.587
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,51353711 1,34835267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908344


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,3228 12,4032 % 0,28  
Euro 13,9349 14,0153 % 0,04  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -6,70  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,13 23,17 0,04  
Gümüş Gr. 9,20 9,21 0,02  
B. Petrol 73,28 73,28 1,69