***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.05.2021 18:32
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Yeni Bakiye
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-555 -29.981 65.092 -1.491.568 -384.022 1.456.121 -384.913
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
42 -3.889 46.347 42.500
Kar Dağıtımı
6.071.461 -6.071.461
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.071.461 -6.071.461
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.856 1.034.124 2.734.309 -226.266 1.831.725 995.935 -1.096.084 1.265.610 40.079.251 5.950.471 1.456.121 58.531.052
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452
Yeni Bakiye
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.339 35.305 83.601 -2.305.300 226.371 1.853.700 -110.662
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
65 -6.024 -262.773 -268.732
Kar Dağıtımı
6.001.764 -6.797.503 -795.739
Dağıtılan Temettü
-661.415 -661.415
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.001.764 -6.001.764
Diğer
-134.324 -134.324
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 90.789 1.029.441 2.715.193 -284.097 1.832.717 1.602.169 -1.171.744 2.335.587 46.081.015 6.021.549 1.853.700 66.606.319


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 217.115.962 454.909.123 672.025.085 216.016.443 398.524.226 614.540.669
GARANTİ VE KEFALETLER
40.260.313 95.385.745 135.646.058 39.746.728 79.828.486 119.575.214
Teminat Mektupları
39.770.173 54.396.486 94.166.659 39.206.983 48.225.907 87.432.890
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
622.805 583.244 1.206.049 687.709 535.767 1.223.476
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.292.363 28.912.109 33.204.472 4.416.349 24.422.710 28.839.059
Diğer Teminat Mektupları
34.855.005 24.901.133 59.756.138 34.102.925 23.267.430 57.370.355
Banka Kredileri
84.800 12.475.429 12.560.229 84.800 9.374.903 9.459.703
İthalat Kabul Kredileri
0 233.343 233.343 0 216.670 216.670
Diğer Banka Kabulleri
84.800 12.242.086 12.326.886 84.800 9.158.233 9.243.033
Akreditifler
405.340 25.377.308 25.782.648 454.945 19.082.336 19.537.281
Belgeli Akreditifler
350.816 17.679.614 18.030.430 435.024 13.372.331 13.807.355
Diğer Akreditifler
54.524 7.697.694 7.752.218 19.921 5.710.005 5.729.926
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.136.522 3.136.522 0 3.145.340 3.145.340
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
75.022.854 29.230.422 104.253.276 70.648.692 20.505.458 91.154.150
Cayılamaz Taahhütler
73.745.057 22.844.666 96.589.723 69.830.795 14.234.226 84.065.021
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.613.041 11.657.264 13.270.305 2.240.523 4.198.612 6.439.135
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
26.047.710 1.085.716 27.133.426 24.688.380 1.009.054 25.697.434
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.141.636 0 3.141.636 2.641.068 0 2.641.068
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
26.718 0 26.718 26.068 0 26.068
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
40.657.682 0 40.657.682 37.915.127 0 37.915.127
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
189.978 0 189.978 179.370 0 179.370
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.068.292 10.101.686 12.169.978 2.140.259 9.026.560 11.166.819
Cayılabilir Taahhütler
1.277.797 6.385.756 7.663.553 817.897 6.271.232 7.089.129
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.212.797 6.385.756 7.598.553 752.897 6.271.232 7.024.129
Diğer Cayılabilir Taahhütler
65.000 0 65.000 65.000 0 65.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
101.832.795 330.292.956 432.125.751 105.621.023 298.190.282 403.811.305
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
101.832.795 330.292.956 432.125.751 105.621.023 298.190.282 403.811.305
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.295.105 32.096.623 40.391.728 6.312.076 28.172.122 34.484.198
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.835.977 14.337.770 20.173.747 4.782.648 12.591.821 17.374.469
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.459.128 17.758.853 20.217.981 1.529.428 15.580.301 17.109.729
Para ve Faiz Swap İşlemleri
89.547.709 262.526.721 352.074.430 95.665.431 237.078.233 332.743.664
Swap Para Alım İşlemleri
4.185.123 96.181.547 100.366.670 4.334.346 87.338.121 91.672.467
Swap Para Satım İşlemleri
84.523.686 30.178.420 114.702.106 89.556.285 22.896.516 112.452.801
Swap Faiz Alım İşlemleri
419.450 68.083.377 68.502.827 887.400 63.421.798 64.309.198
Swap Faiz Satım İşlemleri
419.450 68.083.377 68.502.827 887.400 63.421.798 64.309.198
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.853.972 14.526.387 17.380.359 1.523.960 14.050.208 15.574.168
Para Alım Opsiyonları
1.573.875 2.962.818 4.536.693 951.985 2.936.454 3.888.439
Para Satım Opsiyonları
1.280.097 3.257.747 4.537.844 571.975 3.273.722 3.845.697
Faiz Alım Opsiyonları
0 4.152.911 4.152.911 0 3.920.016 3.920.016
Faiz Satım Opsiyonları
0 4.152.911 4.152.911 0 3.920.016 3.920.016
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.136.009 1.145.597 2.281.606 2.119.556 1.949.448 4.069.004
Futures Para Alım İşlemleri
24.317 1.120.997 1.145.314 1.521 1.948.141 1.949.662
Futures Para Satım İşlemleri
1.111.692 24.600 1.136.292 2.118.035 1.307 2.119.342
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 19.997.628 19.997.628 0 16.940.271 16.940.271
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
649.815.138 616.681.145 1.266.496.283 616.280.990 563.097.495 1.179.378.485
EMANET KIYMETLER
45.842.455 79.039.584 124.882.039 43.881.000 70.901.615 114.782.615
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
26.277.113 4.536.255 30.813.368 25.350.314 4.451.310 29.801.624
Tahsile Alınan Çekler
16.208.406 42.682.837 58.891.243 15.218.680 37.822.146 53.040.826
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.903.379 18.877.777 21.781.156 2.858.449 17.207.412 20.065.861
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
453.557 12.942.715 13.396.272 453.557 11.420.747 11.874.304
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
603.972.683 537.641.561 1.141.614.244 572.399.990 492.195.880 1.064.595.870
Menkul Kıymetler
48.465.803 172.738 48.638.541 45.877.542 156.869 46.034.411
Teminat Senetleri
2.668.789 20.997.693 23.666.482 2.669.349 19.101.121 21.770.470
Emtia
121.041.349 36.008.301 157.049.650 109.623.146 31.574.919 141.198.065
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
358.266.024 369.488.113 727.754.137 344.351.988 340.246.167 684.598.155
Diğer Rehinli Kıymetler
73.530.718 110.974.716 184.505.434 69.877.965 101.116.804 170.994.769
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
866.931.100 1.071.590.268 1.938.521.368 832.297.433 961.621.721 1.793.919.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-7.429.516 6.300.099
Alınan Faizler
12.059.069 9.480.390
Ödenen Faizler
-5.234.593 -3.715.758
Alınan Temettüler
530.587 305.505
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.912.297 1.759.834
Elde Edilen Diğer Kazançlar
129.957 93.796
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
673.048 445.884
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.395.613 -2.546.401
Ödenen Vergiler
-2.005.975 -747.518
Diğer
-13.098.293 1.224.367
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
10.822.269 -6.372.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.655.335 -253.734
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-290.231 -2.576.378
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.856.937 -16.819.887
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-960.973 -765.794
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-786.489 -95.355
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.573.408 315.245
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.029.877 328.513
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.768.949 13.494.529
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.392.753 -72.762
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.850.401 -4.360.582
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-70.877 -266.732
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-89.999 -110.998
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
40.768 45.805
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.527.778 -5.920.491
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.325.652 3.378.883
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.762.936 -3.591.187
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6.030.628 2.269.034
Diğer
-95.057 -164.896
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-650.178 7.713.928
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.392.186 11.041.690
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.913.018 -3.201.815
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-129.346 -125.947
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.209.455 1.490.558
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.802.431 4.771.142
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.361.908 41.877.301
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
54.164.339 46.648.443


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.853.700 1.456.121
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.964.362 -1.841.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.966 -30.536
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.821 -617
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
35.305 -29.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
482 62
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.995.328 -1.810.498
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.601 65.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.845.191 -1.857.572
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
226.371 -384.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
539.891 366.004
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-110.662 -384.913


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
53.790.818 125.460.789 179.251.607 50.998.250 110.703.730 161.701.980
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.458.207 90.314.433 98.772.640 5.987.913 80.941.630 86.929.543
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 8.308.538 72.855.502 81.164.040 5.563.679 65.342.682 70.906.361
Bankalar
V-I-ç 151.711 17.490.761 17.642.472 427.313 15.622.248 16.049.561
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.042 -31.830 -33.872 -3.079 -23.300 -26.379
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 1.556.888 4.368.274 5.925.162 1.466.421 2.714.953 4.181.374
Devlet Borçlanma Senetleri
256.743 2.200.037 2.456.780 167.674 566.315 733.989
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
142.647 281.521 424.168 147.257 261.922 409.179
Diğer Finansal Varlıklar
1.157.498 1.886.716 3.044.214 1.151.490 1.886.716 3.038.206
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 43.700.872 19.519.628 63.220.500 43.348.436 22.182.510 65.530.946
Devlet Borçlanma Senetleri
43.269.868 17.721.420 60.991.288 42.920.765 20.327.275 63.248.040
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
80.176 289.472 369.648 76.843 269.119 345.962
Diğer Finansal Varlıklar
350.828 1.508.736 1.859.564 350.828 1.586.116 1.936.944
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 74.851 11.258.454 11.333.305 195.480 4.864.637 5.060.117
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
74.851 11.258.454 11.333.305 195.480 4.864.637 5.060.117
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
259.769.416 140.653.514 400.422.930 249.597.920 134.219.237 383.817.157
Krediler
V-I-e 241.571.893 142.746.541 384.318.434 231.136.428 134.385.174 365.521.602
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 35.709.992 4.462.857 40.172.849 35.451.053 6.208.384 41.659.437
Devlet Borçlanma Senetleri
35.649.400 3.159.261 38.808.661 35.395.702 5.029.387 40.425.089
Diğer Finansal Varlıklar
60.592 1.303.596 1.364.188 55.351 1.178.997 1.234.348
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.512.469 -6.555.884 -24.068.353 -16.989.561 -6.374.321 -23.363.882
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.186.657 6.189 1.192.846 1.214.294 5.800 1.220.094
Satış Amaçlı
1.186.657 6.189 1.192.846 1.214.294 5.800 1.220.094
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
24.171.302 2.834.694 27.005.996 23.387.451 2.614.932 26.002.383
İştirakler (Net)
V-I-g 276.517 0 276.517 266.305 0 266.305
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
276.517 0 276.517 266.305 0 266.305
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 23.894.785 2.834.694 26.729.479 23.121.146 2.614.932 25.736.078
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
10.370.878 2.834.694 13.205.572 10.389.989 2.614.932 13.004.921
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
13.523.907 0 13.523.907 12.731.157 0 12.731.157
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.675.378 33.706 6.709.084 6.576.739 33.540 6.610.279
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.351.136 911 1.352.047 1.329.996 845 1.330.841
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.351.136 911 1.352.047 1.329.996 845 1.330.841
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 2.134.269 1.682.121 3.816.390 2.093.900 1.326.594 3.420.494
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 4.982.846 6.112.012 11.094.858 5.046.647 4.752.557 9.799.204
VARLIKLAR TOPLAMI
354.061.822 276.783.936 630.845.758 340.245.197 253.657.235 593.902.432
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 141.924.353 240.143.041 382.067.394 134.513.823 234.362.668 368.876.491
ALINAN KREDİLER
V-II-c 2.632.702 42.241.917 44.874.619 2.113.127 38.318.218 40.431.345
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
29.114.282 7.553.047 36.667.329 17.958.135 5.038.402 22.996.537
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 4.926.065 28.706.782 33.632.847 5.436.832 25.403.816 30.840.648
Bonolar
2.862.083 0 2.862.083 3.960.641 0 3.960.641
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.063.982 28.706.782 30.770.764 1.476.191 25.403.816 26.880.007
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 1.898.243 2.956.452 4.854.695 1.336.155 6.598.330 7.934.485
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.898.243 2.956.452 4.854.695 1.336.155 6.598.330 7.934.485
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.435.062 62.412 1.497.474 1.330.308 58.909 1.389.217
KARŞILIKLAR
V-II-g 10.281.046 623.756 10.904.802 9.644.891 579.699 10.224.590
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.568.637 0 1.568.637 1.481.897 0 1.481.897
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
8.712.409 623.756 9.336.165 8.162.994 579.699 8.742.693
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 502.281 6.517 508.798 2.415.583 4.524 2.420.107
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.284.544 22.181.759 24.466.303 2.286.510 19.852.049 22.138.559
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.284.544 22.181.759 24.466.303 2.286.510 19.852.049 22.138.559
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 19.450.847 5.314.331 24.765.178 15.321.692 3.547.309 18.869.001
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 68.245.095 -1.638.776 66.606.319 67.900.540 -119.088 67.781.452
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.120.026 204 1.120.230 1.125.985 204 1.126.189
Hisse Senedi İhraç Primleri
90.585 204 90.789 90.520 204 90.724
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.029.441 0 1.029.441 1.035.465 0 1.035.465
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.264.430 -617 4.263.813 4.233.464 -617 4.232.847
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.404.375 -1.638.363 2.766.012 4.880.015 -118.675 4.761.340
Kar Yedekleri
46.081.015 0 46.081.015 40.079.251 0 40.079.251
Yasal Yedekler
5.065.786 0 5.065.786 4.673.489 0 4.673.489
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
41.015.229 0 41.015.229 35.405.762 0 35.405.762
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
7.875.249 0 7.875.249 13.081.825 0 13.081.825
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.021.549 0 6.021.549 6.270.908 0 6.270.908
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.853.700 0 1.853.700 6.810.917 0 6.810.917
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
282.694.520 348.151.238 630.845.758 260.257.596 333.644.836 593.902.432


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 12.365.902 10.100.899
Kredilerden Alınan Faizler
9.375.552 7.698.902
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
118.016 0
Bankalardan Alınan Faizler
24.130 55.184
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
6 304
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.832.645 2.339.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.558 4.933
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.706.609 1.368.872
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.113.478 965.822
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
15.553 6.882
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -6.307.765 -4.345.269
Mevduata Verilen Faizler
-3.864.992 -2.533.345
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-315.097 -403.311
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-922.492 -190.591
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.059.504 -986.411
Kiralama Faiz Giderleri
-59.250 -60.056
Diğer Faiz Giderleri
-86.430 -171.555
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.058.137 5.755.630
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.553.970 1.445.655
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.913.880 1.763.536
Gayri Nakdi Kredilerden
288.505 248.582
Diğer
1.625.375 1.514.954
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-359.910 -317.881
Gayri Nakdi Kredilere
-355 -321
Diğer
-359.555 -317.560
TEMETTÜ GELİRLERİ
7.613 6.856
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -1.850.943 -938.405
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.712 -18.272
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
6.868.257 -305.268
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-8.726.912 -614.865
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 1.311.565 803.554
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.080.342 7.073.290
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -2.660.325 -2.475.311
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -357.245 -404.927
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.459.239 -1.627.605
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -1.856.058 -1.478.710
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
747.475 1.086.737
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.272.461 616.751
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.019.936 1.703.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -166.236 -247.367
Cari Vergi Karşılığı
-21.750 -67.046
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.623.130 -635.120
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.478.644 454.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.853.700 1.456.121
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 1.853.700 1.456.121
Grubun Karı (Zararı)
1.853.700 1.456.121
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,41193333 0,32358244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935381


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31