***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 21:29
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 47.616.627 -322.097 -150.005 65.250 -25.950.128 916.024 76.100.671 0 76.100.671
Transferler
916.024 -916.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-258.599 -113.110 -2.031.770 -2.403.479 0 -2.403.479
Dönem Karı (Zararı)
-2.031.770 -2.031.770 0 -2.031.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-258.599 -113.110 -371.709 0 -371.709
Dönem Sonu Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 47.616.627 -580.696 -263.115 65.250 -25.034.104 -2.031.770 73.697.192 0 73.697.192
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 94.013.477 -884.510 -371.984 65.250 -25.034.104 65.507.547 187.220.676 0 187.220.676
Transferler
2.411.747 63.095.800 -65.507.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
211.745 -145.958 20.695.120 20.760.907 0 20.760.907
Dönem Karı (Zararı)
20.695.120 20.695.120 0 20.695.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
211.745 -145.958 65.787 0 65.787
Sermaye Arttırımı
8.061.638 8.061.638 0 8.061.638
Kar Payları
-1.903.084 -1.903.084 0 -1.903.084
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
114.773.215 114.773.215 0 114.773.215
Dönem Sonu Bakiyeler
51.802.638 124.957.215 94.013.477 -672.765 -517.942 2.476.997 36.158.612 20.695.120 328.913.352 0 328.913.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.453.411 13.443.677
Dönem Karı (Zararı)
20.695.120 -2.031.770
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.695.120 -2.031.770
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.702.105 11.901.004
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.860.571 912.885
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -67.199
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -67.199
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
277.835 329.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 277.835 329.263
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
259.684 3.099.759
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.027.580 -13.508
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.287.264 3.113.267
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
403.706 6.474.470
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 4.900.309 1.151.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.915.583 3.929.569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.630.979 -10.191.377
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.930.194 -407.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.700.785 -9.783.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.201.087 1.562.859
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-129.711 1.008.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.071.376 554.734
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.427.232 -3.792.706
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.608.616 88.643
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.332.285 16.107.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.584.295 5.499.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.747.990 10.607.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
759.032 -163.075
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.546 -5.042.782
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -5.145.326
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
67.546 102.544
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-65.777 6.547.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.642.013 -1.187.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.097 -912.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.666.110 -274.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.481.642 13.798.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -54.949 -355.126
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -9.973.282 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.655.418 -1.672.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.655.418 -1.672.347
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -13.012.481 -1.099.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -642.937 -572.476
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.317.599 -5.856.199
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.834.853 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.834.853 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.245.333 55.739.161
Kredilerden Nakit Girişleri
15 21.245.333 55.739.161
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.229.353 -58.297.207
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -69.229.353 -58.297.207
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -417.139 -291.036
Ödenen Faiz
-2.143.675 -3.040.624
Alınan Faiz
2.027.580 13.507
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 20.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.115.592 5.915.131
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.115.592 5.915.131
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.714.950 2.025.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.830.542 7.940.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 78.830.542 14.714.950
Ticari Alacaklar
91.538.292 69.696.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,27 15.524.675 5.594.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 76.013.617 64.101.569
Diğer Alacaklar
5.343.531 4.721.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,27 4.851.483 4.709.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 492.048 12.194
Stoklar
6 56.250.271 45.823.039
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.476.004 5.747.164
Diğer Dönen Varlıklar
8 10.285.682 9.868.443
ARA TOPLAM
247.724.322 150.571.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
247.724.322 150.571.418
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 1.211.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 1.211.263
Diğer Alacaklar
6.598.678 6.019.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 6.598.678 6.019.350
Maddi Duran Varlıklar
10 242.110.113 230.505.621
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.574.360 962.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.083.489 5.623.590
Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 1.337.456
Diğer Duran Varlıklar
8 60 438.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
257.366.700 246.098.140
TOPLAM VARLIKLAR
505.091.022 396.669.558
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.242.128 75.731.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.242.128 75.731.961
Banka Kredileri
15 34.250.486 74.964.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 991.642 767.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 27.979.251 30.169.885
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 185.532 831.848
Ticari Borçlar
52.686.363 43.354.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,27 10.503.668 2.919.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 42.182.695 40.434.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.167.793 2.408.761
Diğer Borçlar
2.001.683 31.052
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,27 1.903.085 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 98.598 31.052
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 5.838.399 5.904.176
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.912.233 9.868.214
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 6.271.668 605.558
ARA TOPLAM
138.285.050 168.905.533
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.285.050 168.905.533
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.689.154 25.234.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.689.154 25.234.032
Banka Kredileri
15 20.852.858 24.734.753
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.836.296 499.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.176.107 4.217.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.176.107 4.217.902
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 11.027.359 11.091.415
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.892.620 40.543.349
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.177.670 209.448.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
328.913.352 187.220.676
Ödenmiş Sermaye
17 51.802.638 43.741.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
124.957.215 10.184.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.340.712 93.128.967
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
93.340.712 93.128.967
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 94.013.477 94.013.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-672.765 -884.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-517.942 -371.984
Yabancı Para Çevrim Farkları
-517.942 -371.984
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.476.997 65.250
Yasal Yedekler
2.476.997 65.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.158.612 -25.034.104
Net Dönem Karı veya Zararı
20.695.120 65.507.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
328.913.352 187.220.676
TOPLAM KAYNAKLAR
505.091.022 396.669.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 104.838.048 61.159.523
Satışların Maliyeti
18 -77.195.090 -45.858.343
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.642.958 15.301.180
BRÜT KAR (ZARAR)
27.642.958 15.301.180
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.863.582 -2.985.113
Pazarlama Giderleri
19 -3.951.819 -2.888.689
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-115.715 -75.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 9.290.572 5.162.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -8.823.861 -4.683.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.178.553 9.830.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.178.553 9.830.927
Finansman Gelirleri
23 9.250.832 318.851
Finansman Giderleri
23 -2.833.956 -11.029.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.595.429 -879.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.900.309 -1.151.826
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.017.301 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 116.992 -1.151.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.695.120 -2.031.770
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.695.120 -2.031.770
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.695.120 -2.031.770
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,39950000 -0,04650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
211.745 -258.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 264.681 -323.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-52.936 64.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -52.936 64.650
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-145.958 -113.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -145.958 -113.110
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.787 -371.709
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.760.907 -2.403.479
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.760.907 -2.403.479http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934277


BIST'
13:599.383
Değişim :  0,76% |  71,07
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.341
En Yüksek
9.396
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:56
FONET 22,66 159.212.053 % 10,00  
ACSEL 165,00 112.011.537 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.206.446 % 10,00  
YONGA 77,00 2.536.219 % 10,00  
TETMT 9.945,00 12.938.445 % 9,98  
13:56 Alış Satış %  
Dolar 31,0030 31,0070 % 0,01  
Euro 33,7163 33,7414 % 0,50  
Sterlin 39,2076 39,4043 % 0,40  
Frank 35,2042 35,4163 % 0,28  
Riyal 8,2455 8,2869 % 0,04  
13:56 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,06 23,10 % 0,66  
Platin 892,61 893,86 % 0,66  
Paladyum 961,46 965,54 % 0,66  
Brent Pet. 83,31 83,31 % 0,66  
Altın Ons 2.029,26 2.029,54 % 0,66