***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 18:58
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 47.616.627 -322.097 -150.005 65.250 -25.950.128 916.024 76.100.671 76.100.671
Transferler
916.024 -916.024 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.396.850 -513.111 161.200 50.130.479 96.175.418 96.175.418
Dönem Karı (Zararı)
50.130.479 50.130.479 50.130.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
46.396.850 -513.111 161.200 46.044.939 46.044.939
Dönem Sonu Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 94.013.477 -835.208 11.195 65.250 -25.034.104 50.130.479 172.276.089 172.276.089
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 94.013.477 -884.510 -371.984 65.250 -25.034.104 65.507.547 187.220.676 187.220.676
Transferler
2.411.747 63.095.800 -65.507.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-300.232 1.089.724 45.015.790 45.805.282 45.805.282
Dönem Karı (Zararı)
45.015.790 45.015.790 45.015.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-300.232 1.089.724 789.492 789.492
Sermaye Arttırımı
161.115.827 -124.957.215 -36.158.612 0 0
Kar Payları
-1.903.084 -1.903.084 -1.903.084
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
8.061.638 114.773.215 122.834.853 122.834.853
Dönem Sonu Bakiyeler
212.918.465 0 94.013.477 -1.184.742 717.740 2.476.997 0 45.015.790 353.957.727 353.957.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.796.677 87.887.118
Dönem Karı (Zararı)
45.015.790 50.130.479
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.015.790 50.130.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.902.707 49.586.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 5.599.328 3.260.628
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.022.244
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.124.845
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 102.601
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.072.286 1.120.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.072.286 773.725
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 346.468
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.782.752 7.712.081
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.997.957 -31.498
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 4.780.709 7.743.579
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.953.749 25.940.171
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 12.494.592 14.575.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.888.327 -11.256.554
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.545.601 -19.209.728
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.551.314 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.994.287 -19.209.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.492.887 97.053
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-230.947 1.143.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.261.940 -1.046.072
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.215.761 -9.695.135
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.668.940 -3.058.536
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.033.701 21.123.520
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.983.174 -4.247.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.949.473 25.370.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-383.872 218.496
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.952 -6.581.906
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -5.845.330
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.952 -736.576
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.764.593 7.122.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.651.392 -1.272.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.736.110 -1.141.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-84.718 -130.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.969.830 88.460.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-569.470 -571.124
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.257.377 -2.113
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.971.896 -15.967.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.971.896 -15.967.490
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.860.367 -14.134.293
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.111.529 -1.833.197
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.049.159 -43.823.051
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.834.853 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.834.853 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.798.045 129.605.786
Kredilerden Nakit Girişleri
15 44.798.045 129.605.786
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.943.523 -163.549.348
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -98.943.523 -163.549.348
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -1.294.583 -2.354.631
Ödenen Temettüler
-1.903.084 0
Ödenen Faiz
-4.440.506 -7.576.356
Alınan Faiz
2.997.957 31.498
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 20.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.280.586 28.096.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.280.586 28.096.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.714.950 2.025.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.995.536 30.122.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.995.536 14.714.950
Ticari Alacaklar
124.452.914 69.696.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,27 15.145.795 5.594.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 109.307.119 64.101.569
Diğer Alacaklar
4.957.718 4.721.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,27 4.940.524 4.709.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 17.194 12.194
Stoklar
6 81.038.800 45.823.039
Peşin Ödenmiş Giderler
7 7.051.117 5.747.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
153.587 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 8.245.780 9.868.443
ARA TOPLAM
247.895.452 150.571.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
247.895.452 150.571.418
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 1.211.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 1.211.263
Diğer Alacaklar
7.276.290 6.019.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 7.276.290 6.019.350
Maddi Duran Varlıklar
10 253.108.865 230.505.621
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.103.747 962.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.101.133 5.623.590
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.702.443 1.337.456
Diğer Duran Varlıklar
8 60 438.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
271.292.538 246.098.140
TOPLAM VARLIKLAR
519.187.990 396.669.558
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.733.337 75.731.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.733.337 75.731.961
Banka Kredileri
15 45.698.441 74.964.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.034.896 767.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 22.331.406 30.169.885
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 23.807 831.848
Ticari Borçlar
48.387.779 43.354.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,27 16.902.547 2.919.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 31.485.232 40.434.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.024.889 2.408.761
Diğer Borçlar
100 31.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 100 31.052
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 12.668.769 5.904.176
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 3.290.549 9.868.214
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 520.840 605.558
ARA TOPLAM
135.981.476 168.905.533
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.981.476 168.905.533
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.321.542 25.234.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.321.542 25.234.032
Banka Kredileri
15 12.014.611 24.734.753
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.306.931 499.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.096.008 4.217.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.096.008 4.217.902
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 10.831.237 11.091.415
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.248.787 40.543.349
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
165.230.263 209.448.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
353.957.727 187.220.676
Ödenmiş Sermaye
17 212.918.465 43.741.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 0 10.184.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92.828.735 93.128.967
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.828.735 93.128.967
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 94.013.477 94.013.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.184.742 -884.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
717.740 -371.984
Yabancı Para Çevrim Farkları
717.740 -371.984
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.476.997 65.250
Yasal Yedekler
2.476.997 65.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 -25.034.104
Net Dönem Karı veya Zararı
45.015.790 65.507.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
353.957.727 187.220.676
TOPLAM KAYNAKLAR
519.187.990 396.669.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 311.043.022 312.115.212 112.912.206 138.534.423
Satışların Maliyeti
18 -225.813.044 -193.489.247 -81.396.087 -76.553.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.229.978 118.625.965 31.516.119 61.981.081
BRÜT KAR (ZARAR)
85.229.978 118.625.965 31.516.119 61.981.081
Genel Yönetim Giderleri
20 -16.547.336 -8.627.059 -5.812.523 -1.971.034
Pazarlama Giderleri
19 -16.025.650 -15.580.183 -5.930.517 -7.818.663
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -2.370.566 213.111 -2.195.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 20.182.268 21.834.435 3.972.452 13.722.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -18.624.605 -22.880.450 -3.844.188 -15.130.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.214.655 91.002.142 20.114.454 48.587.230
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.214.655 91.002.142 20.114.454 48.587.230
Finansman Gelirleri
23 9.990.011 2.354.602 -768.577 1.436.903
Finansman Giderleri
23 -6.694.284 -28.650.664 -1.840.983 -11.644.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.510.382 64.706.080 17.504.894 38.379.199
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.494.592 -14.575.601 -3.822.081 -8.702.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -12.679.712 -13.296.264 -3.286.427 -8.295.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 185.120 -1.279.337 -535.654 -406.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.015.790 50.130.479 13.682.813 29.676.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.015.790 50.130.479 13.682.813 29.676.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.015.790 50.130.479 13.682.813 29.676.804
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,21140000 0,08490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-300.232 45.883.739 -229.171 46.278.310
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
53.881.628 53.881.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -375.290 -641.389 -286.464 -148.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.058 -7.356.500 57.293 -7.455.143
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-7.484.778 -7.484.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 75.058 128.278 57.293 29.635
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.089.724 161.200 1.274.265 308.797
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.089.724 161.200 1.274.265 308.797
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
789.492 46.044.939 1.045.094 46.587.107
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.805.282 96.175.418 14.727.907 76.263.911
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.805.282 96.175.418 14.727.907 76.263.911http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976546


BIST'
14:589.308
Değişim :  -0,05% |  -4,44
Açılış :  9.360  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.307
En Yüksek
9.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:56
ACSEL 165,00 112.548.942 % 10,00  
FONET 22,66 161.142.367 % 10,00  
SNKRN 38,72 5.260.499 % 10,00  
YONGA 77,00 2.536.219 % 10,00  
DGATE 41,82 68.005.117 % 9,99  
14:56 Alış Satış %  
Dolar 30,9878 30,9904 % -0,05  
Euro 33,7215 33,7462 % 0,52  
Sterlin 39,1717 39,3682 % 0,31  
Frank 35,1655 35,3774 % 0,17  
Riyal 8,2392 8,2805 % -0,04  
14:56 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,07 23,11 % 0,66  
Platin 896,74 897,50 % 0,66  
Paladyum 968,02 971,56 % 0,66  
Brent Pet. 82,93 82,93 % 0,66  
Altın Ons 2.029,01 2.029,29 % 0,66