***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2022 20:14
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 94.013.477 -884.510 -371.984 65.250 -25.034.104 65.507.547 187.220.676 0 187.220.676
Transferler
2.411.747 63.095.800 -65.507.547 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 211.745 -145.958 0 20.695.120 20.760.907 0 20.760.907
Dönem Karı (Zararı)
20.695.120 20.695.120 0 20.695.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
211.745 -145.958 65.787 0 65.787
Sermaye Arttırımı
8.061.638 8.061.638 8.061.638
Kar Payları
-1.903.084 -1.903.084 -1.903.084
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
114.773.215 114.773.215 114.773.215
Dönem Sonu Bakiyeler
51.802.638 124.957.215 94.013.477 -672.765 -517.942 2.476.997 36.158.612 20.695.120 328.913.352 0 328.913.352
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
212.918.465 94.013.477 -1.304.854 -941.171 2.476.997 0 66.067.678 373.230.592 0 373.230.592
Transferler
66.067.678 -66.067.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-392.920 496.513 25.868.554 25.972.147 0 25.972.147
Dönem Karı (Zararı)
25.868.554 25.868.554 0 25.868.554
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-392.920 496.513 103.593 0 103.593
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
212.918.465 0 94.013.477 -1.697.774 -444.658 2.476.997 66.067.678 25.868.554 399.202.739 0 399.202.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.888.661 3.453.411
Dönem Karı (Zararı)
25.868.554 20.695.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.484.931 7.702.105
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.289.495 1.860.571
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
820.560 277.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 820.560 277.835
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.233.111 259.684
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -12.849 -2.027.580
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.245.960 2.287.264
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.010.194 403.706
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
30 34.201 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 7.097.370 4.900.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.907.884 -14.915.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.455.172 -20.630.979
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.574.052 -9.930.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.029.224 -10.700.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.261.307 -1.201.087
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
261.694 -129.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
999.613 -1.071.376
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.193.288 -10.427.232
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.224.725 1.608.616
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.032.635 9.332.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.306.191 7.584.295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.338.826 1.747.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.431.535 759.032
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.430 67.546
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
105.430 67.546
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
244.973 -65.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.560.029 5.642.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.033.528 -24.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-526.501 5.666.110
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.554.399 13.481.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -152.473 -54.949
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -7.181.789 -9.973.282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.100.378 -13.655.418
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.100.378 -13.655.418
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.883.150 -13.012.481
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.217.228 -642.937
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.621.351 74.317.599
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 122.834.853
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.834.853
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.053.152 21.245.333
Kredilerden Nakit Girişleri
15 28.053.152 21.245.333
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.148.677 -69.229.353
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -20.148.677 -69.229.353
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -2.655.181 -417.139
Ödenen Faiz
-1.640.792 -2.143.675
Alınan Faiz
12.849 2.027.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.367.688 64.115.592
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.367.688 64.115.592
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 41.062.777 14.714.950
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.695.089 78.830.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.695.089 41.062.777
Finansal Yatırımlar
30 3.607.182 3.641.383
Ticari Alacaklar
178.048.657 120.593.485
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,28 13.023.665 17.597.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 165.024.992 102.995.768
Diğer Alacaklar
767.967 1.020.157
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,28 741.587 1.003.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 26.380 16.876
Stoklar
6 119.898.280 96.704.992
Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.523.430 13.767.351
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
153.840 153.615
Diğer Dönen Varlıklar
8 20.043.596 16.010.293
ARA TOPLAM
347.738.041 292.954.053
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
347.738.041 292.954.053
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.664.500 6.664.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.664.500 6.664.500
Diğer Alacaklar
4.701.884 5.711.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 4.701.884 5.711.001
Maddi Duran Varlıklar
10 277.925.930 275.118.589
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 12.632.397 12.612.878
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 8.322.785 7.235.656
Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.083.728 8.064.532
Diğer Duran Varlıklar
8 60 60
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
322.331.284 315.407.216
TOPLAM VARLIKLAR
670.069.325 608.361.269
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.032.865 74.354.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.032.865 74.354.363
Banka Kredileri
15 78.302.629 70.810.797
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 3.730.236 3.543.566
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 31.170.647 24.008.663
Diğer Finansal Yükümlülükler
47.494 0
Ticari Borçlar
93.908.973 72.876.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,28 17.116.294 20.422.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 76.792.679 52.453.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.899.799 3.468.264
Diğer Borçlar
105.865 435
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 105.865 435
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 20.307.385 20.062.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.290.417 7.181.789
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9,26 567.320 1.093.821
ARA TOPLAM
240.330.765 203.046.085
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
240.330.765 203.046.085
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.365.408 17.782.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.365.408 17.782.139
Banka Kredileri
15 10.711.192 9.791.361
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 4.654.216 7.990.778
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.234.261 5.075.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.234.261 5.075.024
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 8.936.152 9.227.429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.535.821 32.084.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
270.866.586 235.130.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
399.202.739 373.230.592
Ödenmiş Sermaye
17 212.918.465 212.918.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92.315.703 92.708.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.315.703 92.708.623
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 94.013.477 94.013.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.697.774 -1.304.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-444.658 -941.171
Yabancı Para Çevrim Farkları
-444.658 -941.171
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.476.997 2.476.997
Yasal Yedekler
2.476.997 2.476.997
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.067.678
Net Dönem Karı veya Zararı
25.868.554 66.067.678
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
399.202.739 373.230.592
TOPLAM KAYNAKLAR
670.069.325 608.361.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 196.662.531 104.838.048
Satışların Maliyeti
18 -149.529.609 -77.195.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.132.922 27.642.958
BRÜT KAR (ZARAR)
47.132.922 27.642.958
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.212.421 -4.863.582
Pazarlama Giderleri
19 -7.585.450 -3.951.819
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -115.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 18.528.942 9.290.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -15.743.600 -8.823.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.120.393 19.178.553
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -34.201 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.086.192 19.178.553
Finansman Gelirleri
23 3.193.190 9.250.832
Finansman Giderleri
24 -6.313.458 -2.833.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.965.924 25.595.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.097.370 -4.900.309
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -7.290.417 -5.017.301
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 193.047 116.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.868.554 20.695.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.868.554 20.695.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.868.554 20.695.120
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,12150000 0,39950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-392.920 211.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -491.150 264.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.230 -52.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 98.230 -52.936
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
496.513 -145.958
Yabancı Para Çevrim Farkları
496.513 -145.958
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
496.513 -145.958
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.593 65.787
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.972.147 20.760.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.972.147 20.760.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024093


BIST
'
16:439.184
Değişim :  1,34% |  121,85
Açılış :  9.100  
Önceki Kapanış :  9.062  
En Düşük
9.089
En Yüksek
9.196
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:40
KONYA 9.902,50 553.416.903 % 10,00  
ISYAT 12,10 59.474.688 % 10,00  
SKYMD 11,89 213.969.157 % 9,99  
GUBRF 200,60 3.889.040.891 % 9,98  
LMKDC 28,66 88.588.605 % 9,98  
16:40 Alış Satış %  
Dolar 31,2238 31,2259 % 0,08  
Euro 33,9287 33,9422 % 0,26  
Sterlin 39,3715 39,5690 % -0,03  
Frank 35,3368 35,5497 % -0,09  
Riyal 8,3007 8,3424 % 0,07  
16:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,58 22,61 % 0,66  
Platin 878,98 884,88 % 0,66  
Paladyum 939,96 944,96 % 0,66  
Brent Pet. 81,96 81,96 % 0,66  
Altın Ons 2.041,93 2.042,31 % 0,66