***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2022 19:31
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.741.000 10.184.000 94.013.477 -884.510 -371.984 65.250 -25.034.104 65.507.547 187.220.676 0 187.220.676
Transferler
2.411.747 63.095.800 -65.507.547 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -71.061 -184.541 0 31.332.977 31.077.375 0 31.077.375
Dönem Karı (Zararı)
31.332.977 31.332.977 0 31.332.977
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.061 -184.541 -255.602 0 -255.602
Sermaye Arttırımı
8.061.638 8.061.638 8.061.638
Kar Payları
-1.903.084 -1.903.084 -1.903.084
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
114.773.215 114.773.215 114.773.215
Dönem Sonu Bakiyeler
51.802.638 124.957.215 94.013.477 -955.571 -556.525 2.476.997 36.158.612 31.332.977 339.229.820 0 339.229.820
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
212.918.465 94.013.477 -1.304.854 -941.171 2.476.997 0 66.067.678 373.230.592 0 373.230.592
Transferler
3.089.929 62.977.749 -66.067.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.190.338 567.466 61.459.897 59.837.025 0 59.837.025
Dönem Karı (Zararı)
61.459.897 61.459.897 0 61.459.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.190.338 567.466 -1.622.872 0 -1.622.872
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 0 -10.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
212.918.465 0 94.013.477 -3.495.192 -373.705 5.566.926 52.977.749 61.459.897 423.067.617 0 423.067.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.687.068 -347.442
Dönem Karı (Zararı)
61.459.897 31.332.977
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.104.779 17.001.533
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 5.573.007 3.697.838
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-79.740 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-79.740 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.072.112 858.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.072.112 858.027
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.933.390 658.994
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -12.849 -2.923.267
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 7.946.239 3.582.261
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.948.816 3.114.163
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
30 235.943 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -8.578.749 8.672.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-101.285.996 -34.137.457
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.404.188 -34.200.253
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.424.063 -9.913.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.828.251 -24.286.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
390.025 -1.326.581
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.076.051 -222.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.466.076 -1.103.689
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-73.161.543 -27.435.805
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.251.216 1.234.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.394.582 21.657.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.847.363 14.163.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43.241.945 7.494.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.311.252 -357.804
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.437 -30.618
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
105.437 -30.618
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-10.640.242 2.777.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.030.103 3.544.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.501.569 3.733.547
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
471.466 -189.502
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.721.320 14.197.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.011.424 -165.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -12.954.324 -14.378.888
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.652.421 -21.702.064
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-308.528 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.842 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.842 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.359.735 -21.702.064
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.758.459 -20.407.130
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.601.276 -1.294.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.351.992 59.748.880
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 122.834.853
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 122.834.853
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.518.466 20.935.540
Kredilerden Nakit Girişleri
15 102.518.466 20.935.540
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.251.500 -80.789.791
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -64.251.500 -80.789.791
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -2.562.763 -800.328
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -1.903.084
Ödenen Faiz
-6.365.060 -3.451.577
Alınan Faiz
12.849 2.923.267
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.987.497 37.699.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.987.497 37.699.374
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 41.062.777 14.714.950
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.075.280 52.414.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.075.280 41.062.777
Finansal Yatırımlar
30 3.713.968 3.641.383
Ticari Alacaklar
179.147.937 120.593.485
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,28 3.173.654 17.597.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 175.974.283 102.995.768
Diğer Alacaklar
2.203.007 1.020.157
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,28 2.079.332 1.003.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 123.675 16.876
Stoklar
6 169.866.535 96.704.992
Peşin Ödenmiş Giderler
7 25.170.063 13.767.351
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.318 153.615
Diğer Dönen Varlıklar
8 18.654.373 16.010.293
ARA TOPLAM
410.835.481 292.954.053
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
410.835.481 292.954.053
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 6.664.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 6.664.500
Diğer Alacaklar
4.221.839 5.711.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 4.221.839 5.711.001
Maddi Duran Varlıklar
10 273.456.438 275.118.589
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 12.799.769 12.612.878
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 9.488.616 7.235.656
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.913.036 8.064.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9.646.946 0
Diğer Duran Varlıklar
8 32 60
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
313.526.676 315.407.216
TOPLAM VARLIKLAR
724.362.157 608.361.269
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.516.298 74.354.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.516.298 74.354.363
Banka Kredileri
15 95.590.249 70.810.797
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 3.926.049 3.543.566
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 40.814.827 24.008.663
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 14.600 0
Ticari Borçlar
108.930.888 72.876.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,28 6.575.122 20.422.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 102.355.766 52.453.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 6.779.516 3.468.264
Diğer Borçlar
105.872 435
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 105.872 435
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 9.422.170 20.062.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.975.507 7.181.789
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9,26 1.349.707 1.093.821
ARA TOPLAM
270.909.385 203.046.085
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
270.909.385 203.046.085
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.511.521 17.782.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.511.521 17.782.139
Banka Kredileri
15 14.683.830 9.791.361
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 6.827.691 7.990.778
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.873.634 5.075.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.873.634 5.075.024
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 9.227.429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.385.155 32.084.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
301.294.540 235.130.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
423.067.617 373.230.592
Ödenmiş Sermaye
17 212.918.465 212.918.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
90.518.285 92.708.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90.518.285 92.708.623
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 94.013.477 94.013.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.495.192 -1.304.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-373.705 -941.171
Yabancı Para Çevrim Farkları
-373.705 -941.171
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.566.926 2.476.997
Yasal Yedekler
17 5.566.926 2.476.997
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.977.749
Net Dönem Karı veya Zararı
61.459.897 66.067.678
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
423.067.617 373.230.592
TOPLAM KAYNAKLAR
724.362.157 608.361.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 382.229.887 198.130.816 185.567.356 93.292.768
Satışların Maliyeti
18 -285.102.238 -144.416.957 -135.572.629 -67.221.867
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.127.649 53.713.859 49.994.727 26.070.901
BRÜT KAR (ZARAR)
97.127.649 53.713.859 49.994.727 26.070.901
Genel Yönetim Giderleri
20 -16.809.590 -10.734.813 -10.597.169 -5.871.231
Pazarlama Giderleri
19 -20.655.306 -10.095.133 -13.069.856 -6.143.314
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -213.111 0 -97.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 67.018.293 16.209.816 48.489.351 6.919.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -56.969.656 -14.780.417 -41.226.056 -5.956.556
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.711.390 34.100.201 33.590.997 14.921.648
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -235.943 0 -201.742 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
69.475.447 34.100.201 33.389.255 14.921.648
Finansman Gelirleri
23 931.964 10.758.588 -2.261.226 1.507.756
Finansman Giderleri
24 -17.526.263 -4.853.301 -11.212.805 -2.019.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.881.148 40.005.488 19.915.224 14.410.059
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.578.749 -8.672.511 15.676.119 -3.772.202
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -9.748.042 -9.393.285 -2.457.625 -4.375.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 18.326.791 720.774 18.133.744 603.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.459.897 31.332.977 35.591.343 10.637.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.459.897 31.332.977 35.591.343 10.637.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
61.459.897 31.332.977 35.591.343 10.637.857
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,28870000 0,60490000 0,16720000 0,20540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.190.338 -71.061 -1.797.418 -282.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.737.922 -88.826 -2.246.772 -353.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
547.584 17.765 449.354 70.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 547.584 17.765 449.354 70.701
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
567.466 -184.541 70.953 -38.583
Yabancı Para Çevrim Farkları
567.466 -184.541 70.953 -38.583
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
567.466 -184.541 70.953 -38.583
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.622.872 -255.602 -1.726.465 -321.389
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.837.025 31.077.375 33.864.878 10.316.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
59.837.025 31.077.375 33.864.878 10.316.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055236


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66