***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 20:52***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -4.279 877.682 -18.729 16.239.082 4.313.948 20.553.030
Transferler
-18.729 18.729
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 988 214.102 215.090 -30.475 184.615
Dönem Karı (Zararı)
214.102 214.102 -30.475 183.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
988 988 988
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -3.291 858.953 214.102 16.454.172 4.283.473 20.737.645
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -7.629 858.953 14.207 16.249.939 4.413.423 20.663.362
Transferler
14.207 -14.207
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 10.016 -19.634 -9.618 259.767 250.149
Dönem Karı (Zararı)
-19.634 -19.634 259.767 240.133
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.016 10.016 10.016
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 2.387 873.160 -19.634 16.240.321 4.673.190 20.913.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
559.700 -231.215
Dönem Karı (Zararı)
138.887 272.790
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
138.887 272.790
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
391.467 -205.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-28-30 425.231 384.896
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
327.776 -363.774
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-28 318.745 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-29 9.031 -363.774
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.190 16.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-22 28.190 16.866
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
170.566 91.406
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 117.111 98.068
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-31 182.907 53.586
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17-31 -129.452 -60.248
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
7 -560.296 -335.165
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.346 -298.234
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-816.244 260.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -816.244 260.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
456.719 -522.051
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 312.408 -489.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 144.311 -32.420
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 721.835 542.038
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -585.724 -180.690
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 704.780 -430.282
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-648.764 -39.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -648.764 -39.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 72.534 -11.250
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-133.914 -49.667
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -133.914 -49.667
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20 43.647 205.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
214.477 -72.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12-13 218.439 -66.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -3.962 -6.443
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
559.700 -231.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-735.790 -509.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-359.815 -122.877
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -359.815 -122.877
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -375.975 -386.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
279.938 611.922
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
431.232 1.004.028
Kredilerden Nakit Girişleri
16 431.232 1.004.028
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -151.294 -392.106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.848 -128.681
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.848 -128.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 224.410 310.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
328.258 181.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 328.258 224.410
Ticari Alacaklar
2.306.306 1.431.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.306.306 1.431.418
Diğer Alacaklar
611.491 1.068.210
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-8 551.933 864.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 59.558 203.869
Stoklar
9 579.711 1.301.546
Canlı Varlıklar
10 1.097.830 512.106
Peşin Ödenmiş Giderler
901.214 1.452.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 901.214 1.452.215
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 20.774 20.349
Diğer Dönen Varlıklar
1.228.968 1.447.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 1.228.968 1.447.832
ARA TOPLAM
7.074.552 7.458.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.074.552 7.458.086
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Canlı Varlıklar
10 10.705.703 10.338.759
Maddi Duran Varlıklar
17.660.395 17.725.252
Arazi ve Arsalar
14 6.052.609 6.052.609
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 286.142 283.911
Binalar
14 9.972.834 9.976.705
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 326.183 487.058
Taşıtlar
14 388.485 154.575
Mobilya ve Demirbaşlar
14 625.089 643.996
Özel Maliyetler
14 9.053 10.107
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
14 0 116.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.219.149 1.219.709
Şerefiye
4 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
15 3.986 4.546
Peşin Ödenmiş Giderler
5.543 159.322
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.543 159.322
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 330.898 301.017
Diğer Duran Varlıklar
12.269 12.269
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 12.269 12.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.933.957 29.756.328
TOPLAM VARLIKLAR
37.008.509 37.214.414
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.098.821 4.415.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.098.821 4.415.333
Banka Kredileri
16 5.095.720 4.415.333
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.101 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.956.790 2.043.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.956.790 2.043.845
Banka Kredileri
1.812.338 1.775.713
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
144.452 268.132
Ticari Borçlar
4.393.260 5.171.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17 4.393.260 5.171.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 148.025 71.432
Diğer Borçlar
276.698 410.612
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 276.698 410.612
Ertelenmiş Gelirler
200.290 156.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
20 200.290 156.643
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.977 29.939
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 25.977 29.939
ARA TOPLAM
12.099.861 12.299.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.099.861 12.299.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.893.327 3.092.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.893.327 3.092.712
Banka Kredileri
16 2.862.782 3.034.553
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 30.545 58.159
Uzun Vadeli Karşılıklar
141.198 129.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 141.198 129.587
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 960.612 1.029.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.995.137 4.251.772
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.094.998 16.551.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.240.321 16.249.939
Ödenmiş Sermaye
25,1 7.397.250 7.397.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25,2 6.641.483 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.348.062 1.338.046
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.348.062 1.338.046
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25,4 1.345.675 1.345.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25,3 2.387 -7.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25,5 873.160 858.953
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.634 14.207
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25,6 4.673.190 4.413.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.913.511 20.663.362
TOPLAM KAYNAKLAR
37.008.509 37.214.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 7.652.697 4.442.281
Satışların Maliyeti
28 -5.891.610 -3.644.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.761.087 797.295
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
29 -9.031 363.774
BRÜT KAR (ZARAR)
1.752.056 1.161.069
Genel Yönetim Giderleri
30 -935.570 -583.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 201.764 65.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -534.695 -88.721
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
483.555 554.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
483.555 554.410
Finansman Gelirleri
33 60.221 27.706
Finansman Giderleri
33 -404.889 -309.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
138.887 272.790
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
101.246 -89.163
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 101.246 -89.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
240.133 183.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
240.133 183.627
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 259.767 -30.475
Ana Ortaklık Payları
-19.634 214.102
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.014 988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 12.518 1.235
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.504 -247
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -2.504 -247
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.014 988
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
250.147 184.615
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
252.029 -30.475
Ana Ortaklık Payları
-1.882 215.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551669


BIST18:051.467
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.467  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ANELE 3,08 35.760.559 % 0,00  
TEKTU 2,20 398.033.652 % 0,00  
THYAO 11,95 743.022.102 % 0,00  
PRKAB 12,65 100.605.211 % 0,00  
TUKAS 9,50 183.064.168 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4082 7,4167 % 0,04  
Euro 8,9696 8,9839 % 0,06  
Sterlin 10,1038 10,1545 % -0,07  
Frank 8,3028 8,3528 % -0,03  
Riyal 1,9701 1,9800 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 -4,19  
Altın Gr. 437 438 -1,41  
Cumhuriyet 2.906 2.950 -4,00  
Tam 2.892 2.964 -7,13  
Yarım 1.398 1.434 -3,45  
Çeyrek 701 717 -1,72  
Gümüş.Ons 25,04 25,08 -0,15  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,03  
B. Petrol 55,14 55,14 -0,39