***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 20:40***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -7.629 858.953 14.207 16.249.939 4.413.423 20.663.362
Transferler
14.207 -14.207
Dönem Karı (Zararı)
-434.410 -434.410 224.375 -210.035
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.676 -13.676 -13.676
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.305 873.160 -434.410 15.801.853 4.637.798 20.439.651
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.305 873.160 -434.410 15.801.853 4.637.798 20.439.651
Transferler
-434.410 434.410
Dönem Karı (Zararı)
-518.596 -518.596 65.040 -453.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-441 -441 -441
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.746 438.750 -518.596 15.282.816 4.702.838 19.985.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.343.746 -102.000
Dönem Karı (Zararı)
34 -453.556 -210.035
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-453.556 -210.035
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
689.101 160.017
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-28-30 947.514 871.599
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-448.256 -881.505
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-30 0 153.779
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-29 -448.256 -1.035.284
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.129 59.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-22 13.129 59.771
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
532.188 387.982
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 57.731 101.796
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-31 295.014 156.734
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17-31 179.443 129.452
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
7 -355.474 -277.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.463.827 -32.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.788.828 -118.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.788.828 -118.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
690.809 -173.718
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 607.105 -254.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 83.704 80.821
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.787.480 -579.812
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 125.624 -700.210
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 613.275 696.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
988.841 306.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 988.841 306.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -41.969 35.335
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.724 -279.165
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -92.724 -279.165
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20 91.895 310.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
736.730 470.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12-13 732.883 471.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 3.847 -301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.228.282 -82.646
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -115.464 -19.354
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
327.031 795.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-612.110 -464.656
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -605.748 -462.746
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -6.362 -1.910
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.805.517 2.345.236
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.866.376 -1.084.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.940.467 -333.917
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.296.712 8.391.622
Kredilerden Nakit Girişleri
16 13.296.712 8.391.622
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.241.850 -8.467.185
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -11.241.850 -8.467.185
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -114.395 -258.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.248 359.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.248 359.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 584.334 224.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 508.086 584.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 508.086 584.334
Ticari Alacaklar
7 4.126.609 1.517.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.126.609 1.517.224
Diğer Alacaklar
8 551.119 1.241.928
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 511.775 1.118.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 39.344 123.048
Stoklar
9 4.668.838 1.881.358
Canlı Varlıklar
10 1.086.692 1.212.316
Peşin Ödenmiş Giderler
11 302.245 915.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 302.245 915.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 2.061 20.946
Diğer Dönen Varlıklar
13 615.151 973.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 615.151 973.675
ARA TOPLAM
11.860.801 8.347.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.860.801 8.347.301
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
10 9.622.661 10.113.546
Maddi Duran Varlıklar
14 16.975.878 17.317.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.226.735 1.220.373
Şerefiye
4 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
15 11.572 5.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.125.270 507.528
Diğer Duran Varlıklar
13 14.699 14.699
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 14.699 14.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.965.243 29.173.790
TOPLAM VARLIKLAR
40.826.044 37.521.091
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 8.130.703 5.095.579
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 963.245 1.885.776
Ticari Borçlar
17 6.891.056 5.607.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17 6.891.056 5.607.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 71.080 113.049
Diğer Borçlar
18 38.723 131.447
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 38.723 131.447
Ertelenmiş Gelirler
20 558.850 466.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
20 558.850 466.955
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 33.485 29.638
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 33.485 29.638
ARA TOPLAM
16.687.142 13.329.645
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.687.142 13.329.645
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 2.224.018 2.338.413
Uzun Vadeli Karşılıklar
213.850 200.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 213.850 200.170
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.715.380 1.213.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.153.248 3.751.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.840.390 17.081.440
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.282.816 15.801.853
Ödenmiş Sermaye
25.1 7.397.250 7.397.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.2 6.641.483 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.323.929 1.324.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.323.929 1.324.370
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.4 1.345.675 1.345.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.3 -21.746 -21.305
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.5 438.750 873.160
Net Dönem Karı veya Zararı
-518.596 -434.410
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 4.702.838 4.637.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.985.654 20.439.651
TOPLAM KAYNAKLAR
40.826.044 37.521.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 14.441.424 15.360.933
Satışların Maliyeti
28 -12.335.375 -13.545.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.106.049 1.815.251
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
29 -268.843 1.035.284
BRÜT KAR (ZARAR)
1.837.206 2.850.535
Genel Yönetim Giderleri
30 -1.782.432 -1.897.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 626.035 214.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -297.656 -559.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
383.153 607.760
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
383.153 607.760
Finansman Gelirleri
33 248.703 126.781
Finansman Giderleri
33 -1.200.876 -963.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-569.020 -229.389
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
115.464 19.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 115.464 19.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-453.556 -210.035
DÖNEM KARI (ZARARI)
-453.556 -210.035
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 65.040 224.375
Ana Ortaklık Payları
-518.596 -434.410
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-441 -13.676
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -551 -17.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
110 3.419
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 110 3.419
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-441 -13.676
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-453.997 -223.711
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
74.596 229.333
Ana Ortaklık Payları
-528.593 -453.044http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667958


BIST
18:051.542
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.556
En Düşük
1.526
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 474,10 45.100.218 % 10,00  
ALKA 17,82 48.610.993 % 10,00  
GLBMD 7,15 31.443.712 % 10,00  
OZRDN 12,87 20.805.556 % 10,00  
MAALT 210,10 34.888.277 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4014 7,4100 % 0,00  
Euro 9,0194 9,0361 % 0,15  
Sterlin 10,1371 10,1880 % 0,29  
Frank 8,3438 8,3941 % 0,10  
Riyal 1,9704 1,9803 % 0,05  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 1,26  
Altın Gr. 442 442 0,55  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,61 25,64 0,17  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,04  
B. Petrol 55,20 55,20 -0,05