***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 18:26***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.746 438.750 -518.596 15.282.816 4.702.838 19.985.654
Transferler
-518.596 518.596
Dönem Karı (Zararı)
688.215 688.215 277.551 965.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.045 -6.045 -6.045
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -27.791 -79.846 688.215 15.964.986 4.980.389 20.945.375
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 14.630.564 -25.652 -49.468 1.278.868 29.873.045 7.627.810 37.500.855
Transferler
1.278.868 -1.278.868
Dönem Karı (Zararı)
-853.845 -853.845 213.439 -640.406
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.614.129 -25.229 1.588.900 349.462 1.938.362
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 16.244.693 -50.881 1.229.400 -853.845 30.608.100 8.190.711 38.798.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.369 -1.780.309
Dönem Karı (Zararı)
-640.406 965.766
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-640.406 965.766
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.483.026 -264.841
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 462.160 466.360
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
208.356 -524.400
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.556
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 657.366 -524.400
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -454.566
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.974 36.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 8.310 45.446
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 43.788 50.065
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-23.124 -58.937
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.810 -108.336
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 141.380 31.548
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -84.570 -139.884
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
377.264
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
349.462 -135.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-947.989 -2.481.234
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
931.024 -353.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 931.024 -353.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-498.185 -377.105
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -479.155 -382.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -19.030 5.837
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.464.140 246.912
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -1.666.388 328.891
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -119.849 -3.262.294
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
919.514 1.029.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 919.514 1.029.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 92.274 138.205
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
308.943 15.500
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 308.943 15.500
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 170.819 -399.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
377.999 152.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 229.058 118.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 148.941 34.355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-105.369 -1.780.309
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.626 -623.865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.626 -623.865
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -47.626 -623.865
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.354 2.325.852
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.354 2.399.216
Kredilerden Nakit Girişleri
17 153.354 2.399.216
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -73.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
359 -78.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
359 -78.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 246.227 508.086
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 246.586 429.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 246.586 246.227
Ticari Alacaklar
8 3.487.246 4.339.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.487.246 4.339.256
Diğer Alacaklar
9 1.596.123 1.097.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.516.419 1.037.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 79.704 60.674
Stoklar
10 6.629.438 5.165.298
Canlı Varlıklar
11 1.937.710 1.862.001
Peşin Ödenmiş Giderler
12 750.784 675.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 584 127.990
Diğer Dönen Varlıklar
14 422.399 522.252
ARA TOPLAM
15.070.870 14.036.864
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.070.870 14.036.864
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
11 14.690.662 13.872.226
Maddi Duran Varlıklar
15 36.144.652 34.375.304
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.225.711 1.226.021
Şerefiye
5 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
16 10.548 10.858
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 581.575 706.613
Diğer Duran Varlıklar
14 182.872 184.671
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.825.472 50.364.835
TOPLAM VARLIKLAR
67.896.342 64.401.699
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 8.771.529 8.818.045
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 1.189.543 927.098
Ticari Borçlar
18 10.316.898 9.358.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 271.174 178.900
Diğer Borçlar
19 317.563 8.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 317.563 8.620
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 298.139 127.320
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 532.375 383.434
ARA TOPLAM
21.697.221 19.801.469
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.697.221 19.801.469
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 3.618.181 3.578.708
Uzun Vadeli Karşılıklar
225.725 216.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 225.725 216.489
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 3.556.404 3.304.178
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.400.310 7.099.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.097.531 26.900.844
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.608.100 29.873.045
Ödenmiş Sermaye
26,1 7.397.250 7.397.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26,2 6.641.483 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.193.812 14.604.912
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.193.812 14.604.912
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26,4 16.244.693 14.630.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26,3 -50.881 -25.652
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26,5 1.229.400 -49.468
Net Dönem Karı veya Zararı
-853.845 1.278.868
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 8.190.711 7.627.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.798.811 37.500.855
TOPLAM KAYNAKLAR
67.896.342 64.401.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 9.868.428 10.308.217
Satışların Maliyeti
29 -7.211.757 -8.037.306
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.656.671 2.270.911
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
30 328.451 614.161
BRÜT KAR (ZARAR)
2.985.122 2.885.072
Genel Yönetim Giderleri
31,2 -977.657 -993.164
Pazarlama Giderleri
31,1 -1.991 -207.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32,1 1.158.339 555.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32,2 -2.056.076 -362.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.107.737 1.877.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.107.737 1.877.700
Finansman Gelirleri
34,1 151.602 237.887
Finansman Giderleri
34,2 -1.572.617 -1.283.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-313.278 832.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-327.128 133.333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -233.873
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -93.255 133.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-640.406 965.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
-640.406 965.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,2 213.439 277.551
Ana Ortaklık Payları
-853.845 688.215
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,11540000 0,09300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.938.361 -6.045
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 2.625.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -32.344 -7.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-654.339 1.705
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-661.454
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 7.115 1.705
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.938.361 -6.045
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.297.955 959.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
562.901 277.330
Ana Ortaklık Payları
735.054 682.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781967


BIST
16:571.491
Değişim :  -2,95% |  -45,35
Açılış :  1.536  
Önceki Kapanış :  1.536  
En Yüksek
1.541
En Düşük
1.485
BIST En Aktif Hisseler16:57
KONTR 48,46 221.534.668 % 9,99  
MAALT 279,60 66.222.878 % 9,99  
COSMO 16,30 2.359.487 % 9,99  
INTEM 65,05 21.406.834 % 9,97  
GLRYH 11,04 18.952.626 % 9,96  
16:57 Alış Satış %  
Dolar 7,3974 7,4008 % 0,77  
Euro 8,9539 8,9594 % 0,24  
Sterlin 10,1020 10,1527 % 0,43  
Frank 8,2930 8,3429 % 0,49  
Riyal 1,9671 1,9769 % 0,77  
16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.844 -7,87  
Altın Gr. 438 438 1,02  
Cumhuriyet 2.901 2.945 -9,00  
Tam 2.889 2.962 -8,94  
Yarım 1.396 1.433 -4,32  
Çeyrek 700 716 -2,16  
Gümüş.Ons 25,13 25,16 -0,31  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,04  
B. Petrol 55,55 55,55 -0,09