***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.11.2021 18:45
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.383.445 3.383.445 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-2.089.779 -2.089.799 -182.694 -2.272.493
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-774.342 -16.869 -791.211 -298.585 -1.089.796
Sermaye Arttırımı
4.204.253 84.643 4.288.896 4.288.896
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
3.192.997 -3.192.997 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 15.707.240 -76.576 -3.064.520 -2.089.799 31.996.971 7.758.390 39.755.361
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 15.446.478 -74.631 -3.064.520 -2.777.125 31.050.828 8.096.933 39.147.761
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.777.125 2.777.125 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-3.699.339 -3.699.339 125.313 -3.574.026
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-761.753 -41.568 -803.321 -293.092 -1.096.413
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.794.500 6.726.126 14.684.725 -116.199 -5.841.645 -3.699.339 26.548.168 7.929.154 34.477.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.281.404 -6.734.028
Dönem Karı (Zararı)
-3.574.026 -2.272.493
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.574.026 -2.272.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.566.332 -1.971.833
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 1.135.033 1.183.278
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.439.913 -2.493.652
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -12.833 23.914
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.427.080 -2.517.566
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.137 75.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 60.418 -34.935
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.281 110.924
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-385.210 -55.820
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -13.873 16.592
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 -417.167 -71.334
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 45.830 -1.078
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-923.379 -681.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.505.374 -2.311.676
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.480.848 -1.945.272
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -307.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.480.848 -1.637.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.043.916 1.073.804
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.054.209 1.061.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 10.293 11.829
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.132.533 -838.641
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 2.069.622 -537.762
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -346.954 245.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.637.461 385.590
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 6.637.461 385.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 53.174 -278.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.322.075 -649.769
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 5.322.075 -649.769
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 23.099 122.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
404.194 111.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -122.769 -38.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 526.963 149.413
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.365.016 -6.556.002
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-83.612 -178.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.216.865 1.159.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
189.521 98.151
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
189.521 98.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-626.062 -765.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -626.062 -763.301
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -2.311
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.653.406 3.548.500
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -1.721.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.672.378 5.720.030
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.481.893
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.481.893
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 -3.192.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.453.210 15.939.197
Kredilerden Nakit Girişleri
17 11.453.210 15.939.197
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.951.774 -13.182.796
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -12.951.774 -13.182.796
Ödenen Faiz
34 -2.173.814 -1.325.267
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-174.109 145.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-174.109 145.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 189.186 107.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 15.077 253.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 15.077 189.186
Ticari Alacaklar
8 7.496.481 6.048.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.496.481 6.048.630
Diğer Alacaklar
9 1.109.390 65.474
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.054.209 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 55.181 65.474
Stoklar
10 12.323.044 8.190.511
Canlı Varlıklar
11 1.277.371 523.686
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.034.524 674.289
Diğer Dönen Varlıklar
14 500.912 378.143
ARA TOPLAM
23.756.799 16.069.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.756.799 16.069.919
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
11 16.012.152 16.408.379
Maddi Duran Varlıklar
15 34.840.219 36.300.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.226.937 1.227.192
Şerefiye
5 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
16 11.774 12.029
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.315.506 959.946
Diğer Duran Varlıklar
14 27.805 27.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.422.619 54.923.532
TOPLAM VARLIKLAR
77.179.418 70.993.451
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 14.098.689 12.225.379
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 2.539.520 3.957.555
Ticari Borçlar
18 14.323.767 8.103.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 293.892 210.976
Diğer Borçlar
19 5.615.643 293.568
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.615.643 293.568
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 135.100 112.001
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.600.605 1.203.460
ARA TOPLAM
38.607.216 26.106.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.607.216 26.106.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 1.610.196 2.805.219
Uzun Vadeli Karşılıklar
359.038 286.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 359.038 286.794
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.079.446 2.647.265
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 46.200 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.094.880 5.739.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.702.096 31.845.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.548.168 31.050.828
Ödenmiş Sermaye
26,1 14.794.500 14.794.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26,2 6.726.126 6.726.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.568.526 15.371.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.568.526 15.371.847
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26,4 14.684.725 15.446.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26,3 -116.199 -74.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26,5 -5.841.645 -3.064.520
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -3.699.339 -2.777.125
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 7.929.154 8.096.933
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.477.322 39.147.761
TOPLAM KAYNAKLAR
77.179.418 70.993.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 15.339.565 13.159.859 5.540.812 6.011.759
Satışların Maliyeti
29 -14.791.019 -13.295.854 -5.459.930 -6.190.696
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
548.546 -135.995 80.882 -178.937
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
30 -711.065 165.957 -566.335 -862.338
BRÜT KAR (ZARAR)
-162.519 29.962 -485.453 -1.041.275
Genel Yönetim Giderleri
31,2 -1.388.939 -1.361.712 -452.802 -413.099
Pazarlama Giderleri
31,1 -16.086 0 -4.179 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32,1 1.566.483 736.129 499.590 151.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32,2 -2.045.575 -789.804 -664.561 53.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.046.636 -1.385.425 -1.107.405 -1.249.566
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.046.636 -1.385.425 -1.107.405 -1.249.566
Finansman Gelirleri
34,1 0 29.356 0 9.719
Finansman Giderleri
34,2 -2.215.531 -1.460.684 -733.143 -366.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.262.167 -2.816.753 -1.840.548 -1.606.645
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
688.141 544.260 -21.097 -87.209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -70.690 0 -70.690 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 758.831 544.260 49.593 -87.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.574.026 -2.272.493 -1.861.645 -1.693.854
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.574.026 -2.272.493 -1.861.645 -1.693.854
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26,6 125.313 -182.694 -124.143 -141.172
Ana Ortaklık Payları
-3.699.339 -2.089.799 -1.737.502 -1.552.682
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 -0,25000000 -0,14130000 -0,11740000 -0,10490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.096.413 -1.089.796 -370.409 -385.322
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -1.205.536 -1.205.536 -401.845 -401.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -55.425 -21.628 -25.057 -11.824
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
164.548 137.368 56.493 28.347
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
27 150.691 132.609 50.229 25.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 13.857 4.759 6.264 2.602
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.096.413 -1.089.796 -370.409 -385.322
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.670.439 -3.362.289 -2.232.054 -2.079.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 -167.779 -481.279 -222.891 -245.843
Ana Ortaklık Payları
-4.502.660 -2.881.010 -2.009.163 -1.833.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979512


BIST
18:052.005
Değişim :  1,19% |  23,51
Açılış :  1.990  
Önceki Kapanış :  1.981  
En Yüksek
2.012
En Düşük
1.978
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BAGFS 13,97 11.511.849 % 10,00  
HEKTS 14,76 865.479.810 % 9,99  
ISBIR 55,05 3.103.334 % 9,99  
MZHLD 38,76 5.042.303 % 9,99  
SEKUR 22,70 49.154.352 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7043 13,7063 % 1,60  
Euro 15,5142 15,5645 % 2,28  
Sterlin 18,0764 18,1670 % 1,49  
Frank 14,7978 14,8869 % 1,86  
Riyal 3,6407 3,6590 % 1,57  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 -3,20  
Altın Gr. 785 785 10,74  
Cumhuriyet 5.198 5.276 25,00  
Tam 5.177 5.308 24,69  
Yarım 2.502 2.568 11,95  
Çeyrek 1.255 1.284 5,97  
Gümüş.Ons 22,38 22,42 -0,11  
Gümüş Gr. 9,85 9,87 0,10  
B. Petrol 75,79 75,79 0,35  
Seans Raporu 18:05
daha fazla