***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 22:53***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -7.629 858.953 14.207 16.249.939 4.413.423 20.663.362
Transferler
14.207 -14.207
Dönem Karı (Zararı)
-19.634 -19.634 259.767 240.133
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 10.016 10.016 10.016
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 2.387 873.160 -19.634 16.240.321 4.673.190 20.913.511
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.305 873.161 -434.413 15.801.851 4.637.801 20.439.652
Transferler
-434.413 434.413
Dönem Karı (Zararı)
-521.446 -521.446 119.116 -402.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -7.138 -7.138 -7.138
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -28.443 438.748 -521.446 15.273.267 4.756.917 20.030.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.438.427 559.700
Dönem Karı (Zararı)
34 -402.330 138.887
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-402.330 138.887
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.485.774 391.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-28-30 439.978 425.231
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
727.026 327.776
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-30 0 318.745
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-29 727.026 9.031
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.024 28.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-22 43.024 28.190
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
407.198 170.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 49.497 117.111
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-31 178.615 182.907
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17-31 179.086 -129.452
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
7 -131.452 -560.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.295.936 29.346
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.894.029 -816.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.894.029 -816.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-830.278 456.719
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -903.731 312.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 73.453 144.311
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -630.416 721.835
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 110.302 -585.724
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 617.619 704.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.087.361 -648.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -1.087.361 -648.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -69.665 72.534
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.651 -133.914
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -94.651 -133.914
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20 305.516 43.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
277.027 214.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12-13 276.111 218.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 916 -3.962
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.212.492 559.700
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -225.935
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
303.356 -735.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.647 -359.815
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -156.647 -359.815
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.403.423 721.855
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -943.420 -1.097.830
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.999.352 279.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.067.631 4.064.680
Kredilerden Nakit Girişleri
16 8.067.631 4.064.680
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.042.477 -3.633.448
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -5.042.477 -3.633.448
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -25.802 -151.294
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.719 103.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.719 103.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
584.334 224.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
448.615 328.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 448.615 584.334
Ticari Alacaklar
3.997.463 1.517.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.997.463 1.517.224
Diğer Alacaklar
2.072.206 1.241.928
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-8 2.022.611 1.118.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 49.595 123.048
Stoklar
9 2.511.774 1.881.358
Canlı Varlıklar
10 1.102.014 1.212.316
Peşin Ödenmiş Giderler
11 297.399 915.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 297.399 915.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 1.497 20.946
Diğer Dönen Varlıklar
13 717.013 973.675
ARA TOPLAM
11.147.981 8.347.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.147.981 8.347.301
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 56.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 56.089
Canlı Varlıklar
10 8.521.418 10.113.546
Maddi Duran Varlıklar
14 17.035.062 17.317.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.219.623 1.220.373
Şerefiye
4 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
15 4.460 5.210
Peşin Ödenmiş Giderler
11 502
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 631.365 507.528
Diğer Duran Varlıklar
13 14.699 14.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.478.758 29.173.790
TOPLAM VARLIKLAR
38.626.739 37.521.091
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.771.486 5.095.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 5.771.486 5.095.579
Banka Kredileri
16 5.771.486 5.095.579
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.149.147 1.885.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 3.149.147 1.885.776
Banka Kredileri
16 3.149.147 1.885.776
Ticari Borçlar
17 4.698.926 5.607.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17 4.698.926 5.607.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 55.806 113.049
Diğer Borçlar
36.796 131.447
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 36.796 131.447
Ertelenmiş Gelirler
20 772.471 466.955
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 30.554 29.638
ARA TOPLAM
14.515.186 13.329.645
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.515.186 13.329.645
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.732.345 2.338.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 2.732.345 2.338.413
Banka Kredileri
16 2.732.345 2.338.413
Uzun Vadeli Karşılıklar
239.694 200.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 239.694 200.170
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.109.330 1.213.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.081.369 3.751.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.596.555 17.081.440
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.273.267 15.801.853
Ödenmiş Sermaye
25.1 7.397.250 7.397.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.2 6.641.483 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.317.232 1.324.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.317.232 1.324.370
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.4 1.345.675 1.345.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.3 -28.443 -21.305
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.5 438.748 873.160
Net Dönem Karı veya Zararı
-521.446 -434.410
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 4.756.917 4.637.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.030.184 20.439.651
TOPLAM KAYNAKLAR
38.626.739 37.521.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 8.046.359 7.652.697
Satışların Maliyeti
28 -6.690.394 -5.891.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.355.965 1.761.087
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
29 -727.026 -9.031
BRÜT KAR (ZARAR)
628.939 1.752.056
Genel Yönetim Giderleri
30 -936.052 -935.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 408.086 201.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -308.846 -534.695
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-207.873 483.555
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-207.873 483.555
Finansman Gelirleri
33 100.699 60.221
Finansman Giderleri
33 -521.091 -404.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-628.265 138.887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
225.935 101.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 225.935 101.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-402.330 240.133
DÖNEM KARI (ZARARI)
-402.330 240.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 119.116 259.767
Ana Ortaklık Payları
-521.446 -19.634
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.138 10.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -8.922 12.518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.784 -2.504
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.784 -2.504
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.138 10.014
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-409.468 250.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
119.116 252.029
Ana Ortaklık Payları
-528.584 -1.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624291


BIST13:531.524
Değişim :  -0,78% |  -12,02
Açılış :  1.536  
Önceki Kapanış :  1.536  
En Yüksek
1.541
En Düşük
1.524
BIST En Aktif Hisseler13:51
KONTR 48,46 61.816.208 % 9,99  
LUKSK 48,44 4.759.567 % 9,99  
COSMO 16,30 1.756.012 % 9,99  
QNBFL 145,30 2.145.209 % 9,99  
INTEM 65,05 8.980.530 % 9,97  
13:51 Alış Satış %  
Dolar 7,3623 7,3658 % 0,30  
Euro 8,9327 8,9365 % -0,02  
Sterlin 10,0795 10,1300 % 0,20  
Frank 8,2597 8,3095 % 0,08  
Riyal 1,9564 1,9662 % 0,23  
13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.846 -5,82  
Altın Gr. 437 437 0,07  
Cumhuriyet 2.896 2.939 -15,00  
Tam 2.882 2.953 -18,00  
Yarım 1.393 1.429 -8,70  
Çeyrek 699 714 -4,35  
Gümüş.Ons 25,31 25,35 -0,13  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,01  
B. Petrol 56,05 56,05 0,41