***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 18:15
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 12.909.944 -970.239 6.794.947 84.143.684 14.456.043 128.550.848 128.550.848
Transferler
777.000 13.679.043 -14.456.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-973.931 197.165 884.644 19.748.005 19.855.883 19.855.883
Dönem Karı (Zararı)
19.748.005 19.748.005 19.748.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-973.931 197.165 884.644 107.878 107.878
Kar Payları
-8.325.000 -8.325.000 -8.325.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 11.936.013 -773.074 7.571.947 90.382.371 19.748.005 140.081.731 140.081.731
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 12.861.852 -1.505.218 7.571.947 90.382.371 41.864.228 162.391.649 162.391.649
Transferler
1.609.500 40.254.728 -41.864.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.573 514.147 25.324.333 25.757.907 25.757.907
Dönem Karı (Zararı)
25.324.333 25.324.333 25.324.333
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.573 514.147 433.574 433.574
Kar Payları
-16.650.000 -16.650.000 -16.650.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 12.781.279 -991.071 9.181.447 113.987.099 25.324.333 171.499.556 171.499.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.862.534 9.926.031
Dönem Karı (Zararı)
25.324.333 19.748.005
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.324.333 19.748.005
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.690.483 6.007.148
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.676.555 2.368.229
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-582.515 -1.066.957
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
161.975
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -744.490 -1.066.957
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.277.562 1.005.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.996.126 987.019
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 281.436 -16.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
34.267
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
545.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
693.518 368.975
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 693.518 368.975
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 6.721.188 2.808.651
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-95.825 -22.905
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -95.825 -22.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.224.615 -15.829.504
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -18.759.904 -15.293.351
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.592.488 -6.337.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -12.167.416 -8.956.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.538.506 -1.701.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.538.506 -1.701.669
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -31.843.544 -13.353.057
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.088.009 -3.290.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 16.953.325 16.448.334
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 13.550 41.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 16.939.775 16.406.623
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.738.522 618.256
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.910 31.206
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.700.612 587.050
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.344.104 799.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.030.603 -56.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.030.603 -56.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-209.799 9.925.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-432.684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.220.410
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
359 382
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.615.477 -1.038.029
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.458 2.538.765
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 97.458 2.538.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -12.712.935 -3.576.794
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -12.712.935 -3.576.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.587.166 -6.864.242
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.457.760 1.361.315
Kredilerden Nakit Girişleri
12 30.457.760 1.361.315
Ödenen Temettüler
-16.650.000 -8.325.000
Ödenen Faiz
22 -377.051 -171.771
Alınan Faiz
21 156.457 271.214
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.890.845 2.023.760
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.890.845 2.023.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.950.393 8.208.028
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.059.548 10.231.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.059.548 4.950.393
Ticari Alacaklar
6-7 90.993.510 72.799.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 29.690.985 23.196.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 61.302.525 49.602.848
Diğer Alacaklar
5.961.557 3.417.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.961.557 3.417.863
Stoklar
8 98.210.673 64.708.038
Peşin Ödenmiş Giderler
2.623.656 1.704.733
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.623.656 1.704.733
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.960.403 5.422.499
Diğer Dönen Varlıklar
10.845.317 7.814.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.845.317 7.814.712
ARA TOPLAM
213.654.664 160.817.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
213.654.664 160.817.585
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
32.500 37.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.500 37.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 20.204.071 20.897.589
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 8.000.000 8.000.000
Maddi Duran Varlıklar
10 75.248.155 66.160.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 206.063 276.474
Peşin Ödenmiş Giderler
1.789.781 1.620.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.789.781 1.620.694
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.480.570 96.993.342
TOPLAM VARLIKLAR
319.135.234 257.810.927
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 71.097.260 40.639.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 71.097.260 40.639.500
Banka Kredileri
12 71.097.260 40.639.500
Ticari Borçlar
6-7 49.662.499 33.333.173
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 51.083 38.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 49.611.416 33.295.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.768.626 1.868.287
Diğer Borçlar
6 113.305 75.395
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 113.305 75.395
Ertelenmiş Gelirler
4.678.772 3.334.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.678.772 3.334.667
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 5.945.846 5.879.603
Kısa Vadeli Karşılıklar
13-14 1.258.462 958.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 967.026 948.413
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 291.436 10.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
176.985 139.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
176.985 139.914
ARA TOPLAM
136.701.755 86.228.952
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.701.755 86.228.952
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.895.239 5.009.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.895.239 5.009.574
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 5.038.684 4.180.752
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.933.923 9.190.326
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
147.635.678 95.419.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 171.499.556 162.391.649
Ödenmiş Sermaye
15 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 11.790.208 11.356.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 11.790.208 11.356.634
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 12.781.279 12.861.852
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -991.071 -1.505.218
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 9.181.447 7.571.947
Yasal Yedekler
15 9.181.447 7.571.947
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 113.987.099 90.382.371
Net Dönem Karı veya Zararı
15 25.324.333 41.864.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
171.499.556 162.391.649
TOPLAM KAYNAKLAR
319.135.234 257.810.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 189.582.100 122.456.898 97.592.309 67.549.466
Satışların Maliyeti
16 -140.329.773 -89.468.473 -71.744.103 -49.469.607
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 49.252.327 32.988.425 25.848.206 18.079.859
BRÜT KAR (ZARAR)
49.252.327 32.988.425 25.848.206 18.079.859
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -5.515.489 -3.545.577 -2.795.590 -1.872.085
Pazarlama Giderleri
17-18 -10.785.668 -6.729.285 -5.617.863 -3.813.691
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17-18 -600.971 -579.891 -367.383 -322.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 21.821.380 7.274.545 14.731.693 1.872.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -13.711.071 -5.380.049 -8.890.818 -1.073.366
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.460.508 24.028.168 22.908.245 12.871.031
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 693.791 584.538 432.859 212.400
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -2.571 -33.013 -2.571 -33.013
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -693.518 -368.975 29.217 -466.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.458.210 24.210.718 23.367.750 12.583.708
Finansman Gelirleri
22 1.680.536 1.455.173 1.161.480 276.448
Finansman Giderleri
22 -10.093.225 -3.109.235 -6.779.050 -768.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.045.521 22.556.656 17.750.180 12.091.896
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.721.188 -2.808.651 -3.295.126 -1.943.187
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -5.945.845 -3.080.438 -2.985.442 -2.092.560
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -775.343 271.787 -309.684 149.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.324.333 19.748.005 14.455.054 10.148.709
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.324.333 19.748.005 14.455.054 10.148.709
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24 25.324.333 19.748.005 14.455.054 10.148.709
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,28147100 1,77910000 1,30225700 0,91429800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
433.574 107.878 -145.123 168.182
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-103.299 -111.609 -51.650 -55.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
619.462 246.457 -134.405 266.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -82.589 -26.970 40.932 -42.046
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -82.589 -26.970 40.932 -42.046
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
433.574 107.878 -145.123 168.182
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.757.907 19.855.883 14.309.931 10.316.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.757.907 19.855.883 14.309.931 10.316.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701543


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8940 17,9339 % -0,13  
Euro 18,2014 18,2482 % -0,03  
Sterlin 21,5757 21,6839 % -0,06  
Frank 18,7594 18,8724 % -0,77  
Riyal 4,7533 4,7771 % -0,33  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -3,86  
Altın Gr. 1.024 1.024 -3,84  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.860 6.956 0,00  
Yarım 3.343 3.401 0,00  
Çeyrek 1.676 1.700 0,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,16 -0,13  
Gümüş Gr. 11,62 11,63 -0,09  
B. Petrol 92,41 92,41 -2,69