***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 18:19
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 12.909.944 -970.239 6.794.947 84.143.684 14.456.043 128.550.848 128.550.848
Transferler
777.000 13.679.043 -14.456.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-999.382 43.053 30.733.360 0 30.661.675 30.661.675
Dönem Karı (Zararı)
30.733.360 0 30.733.360 30.733.360
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-999.382 43.053 884.644 0 -71.685 -71.685
Kar Payları
-8.325.000 0 0 -8.325.000 -8.325.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 11.910.562 -927.186 7.571.947 90.382.371 30.733.360 0 150.887.523 150.887.523
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 12.861.852 -1.505.218 7.571.947 90.382.371 41.864.228 0 162.391.649 162.391.649
Transferler
1.609.500 40.254.728 -41.864.228 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.646 1.055.406 36.317.635 0 37.266.395 37.266.395
Dönem Karı (Zararı)
36.317.635 0 36.317.635 36.317.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.646 1.055.406 0 948.760 948.760
Kar Payları
-16.650.000 0 -16.650.000 -16.650.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 12.755.206 -449.812 9.181.447 113.987.099 36.317.635 0 183.008.044 183.008.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.252.849 1.526.405
Dönem Karı (Zararı)
36.317.635 30.733.360
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.317.635 30.733.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.955.461 9.493.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.614.841 3.823.234
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-348.848 -1.066.957
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
395.641 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -744.489 -1.066.957
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.778.866 35.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.834.938 -114.550
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 281.436 -16.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-337.508 165.705
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.184.988 458.716
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 2.337.798 941.743
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 2.337.798 941.743
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 8.483.641 5.324.040
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-95.825 -22.905
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -95.825 -22.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.782.562 -38.699.981
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -41.251.467 -25.129.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -13.294.335 -8.287.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -27.957.132 -16.841.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.097.815 -1.896.834
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.097.815 -1.896.834
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -37.288.964 -27.310.619
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-319.558 -722.238
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 19.287.564 16.764.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.127 45.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.284.437 16.719.609
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.370.017 1.798.474
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.910 31.206
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.350.107 1.767.268
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
931.933 1.100.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.414.272 -3.305.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.414.272 -3.305.389
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.509.466 1.526.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-522.973 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.220.410 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.865.347 -4.465.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 97.458 2.538.765
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 97.458 2.538.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -16.962.805 -7.003.857
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -16.842.629 -7.003.857
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -120.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.210.224 -4.464.757
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 46.241.750 3.777.881
Kredilerden Nakit Girişleri
12 46.241.750 3.777.881
Ödenen Temettüler
-16.650.000 -8.325.000
Ödenen Faiz
22 -562.120 -262.200
Alınan Faiz
22 180.594 344.562
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-907.972 -7.403.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-907.972 -7.403.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.950.393 8.208.028
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.042.421 804.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.042.421 4.950.393
Ticari Alacaklar
6-7 114.050.814 72.799.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 36.490.834 23.196.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 77.559.980 49.602.848
Diğer Alacaklar
9.515.678 3.417.863
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.515.678 3.417.863
Stoklar
8 101.252.513 64.708.038
Peşin Ödenmiş Giderler
508.648 1.704.733
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
508.648 1.704.733
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.945.846 5.422.499
Diğer Dönen Varlıklar
10.039.035 7.814.712
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.039.035 7.814.712
ARA TOPLAM
245.354.955 160.817.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
245.354.955 160.817.585
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
29.451 37.688
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.451 37.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 18.559.791 20.897.589
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 8.000.000 8.000.000
Maddi Duran Varlıklar
10 77.315.792 66.160.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 295.447 276.474
Diğer Haklar
11 295.447 276.474
Peşin Ödenmiş Giderler
1.940.252 1.620.694
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.940.252 1.620.694
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.140.733 96.993.342
TOPLAM VARLIKLAR
351.495.688 257.810.927
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 86.881.250 40.639.500
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 86.881.250 40.639.500
Banka Kredileri
12 86.881.250 40.639.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
6-7 52.620.737 33.333.173
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 41.291 38.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 52.579.446 33.295.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.218.394 1.868.287
Diğer Borçlar
6 95.305 75.395
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 95.305 75.395
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
4.266.600 3.334.667
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.266.600 3.334.667
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 8.694.500 5.879.603
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.167.684 958.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 876.248 948.413
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
291.436 10.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
216.907 139.914
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
216.907 139.914
ARA TOPLAM
158.161.377 86.228.952
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.161.377 86.228.952
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.128.475 5.009.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.128.475 5.009.574
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 4.197.792 4.180.752
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.326.267 9.190.326
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
168.487.644 95.419.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
183.008.044 162.391.649
Ödenmiş Sermaye
15 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.305.394 11.356.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 12.305.394 11.356.634
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.755.206 12.861.852
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-449.812 -1.505.218
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 9.181.447 7.571.947
Yasal Yedekler
9.181.447 7.571.947
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 113.987.099 90.382.371
Net Dönem Karı veya Zararı
15 36.317.635 41.864.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
183.008.044 162.391.649
TOPLAM KAYNAKLAR
351.495.688 257.810.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 309.483.217 193.002.235 119.901.117 70.545.337
Satışların Maliyeti
16 -226.835.846 -140.196.047 -86.506.073 -50.727.574
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.647.371 52.806.188 33.395.044 19.817.763
BRÜT KAR (ZARAR)
82.647.371 52.806.188 33.395.044 19.817.763
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -8.634.989 -5.733.136 -3.119.500 -2.187.559
Pazarlama Giderleri
17-18 -17.507.679 -10.238.909 -6.722.011 -3.509.624
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17-18 -848.844 -1.195.853 -247.873 -615.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 42.988.613 9.511.305 21.167.233 2.236.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -20.520.253 -5.973.278 -6.809.182 -593.229
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.124.219 39.176.317 37.663.711 15.148.149
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.014.693 834.824 320.902 250.286
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -2.571 -33.013 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -2.337.798 -941.743 -1.644.280 -572.768
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.798.543 39.036.385 36.340.333 14.825.667
Finansman Gelirleri
22 2.389.154 1.767.506 708.618 312.333
Finansman Giderleri
22 -34.386.421 -4.746.491 -24.293.196 -1.637.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.801.276 36.057.400 12.755.755 13.500.744
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.483.641 -5.324.040 -1.762.453 -2.515.389
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -8.694.500 -5.342.613 -2.748.655 -2.262.175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 210.859 18.573 986.202 -253.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.317.635 30.733.360 10.993.302 10.985.355
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.317.635 30.733.360 10.993.302 10.985.355
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.317.635 30.733.360 10.993.302 10.985.355
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 3,27185920 2,76877100 0,99038800 0,98967200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
948.760 -71.684 515.186 -215.404
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-136.725 -143.421 -33.426 -31.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.313.384 53.816 693.922 -192.641
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-227.899 17.921 -145.310 9.049
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -227.899 17.921 -145.310 9.049
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
948.760 -71.684 515.186 -215.404
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.266.395 30.661.676 11.508.488 10.769.951
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37.266.395 30.661.676 11.508.488 10.769.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715880


BIST
18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0604 18,0957 % 0,09  
Euro 18,2042 18,2594 % -0,01  
Sterlin 21,4455 21,5531 % -0,22  
Frank 18,7796 18,8928 % -0,13  
Riyal 4,7941 4,8181 % -0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 -2,70  
Altın Gr. 1.019 1.019 -2,14  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.826 6.928 -9,00  
Yarım 3.326 3.387 -5,00  
Çeyrek 1.668 1.693 -2,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,44 -0,12  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 -0,07  
B. Petrol 96,48 96,48 -0,06