***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 18:54
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 12.861.852 -1.505.218 7.571.947 90.382.371 41.864.228 162.391.649 162.391.649
Transferler
41.864.228 -41.864.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.286 618.983 10.869.279 11.447.976 11.447.976
Dönem Karı (Zararı)
10.869.279 10.869.279 10.869.279
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.286 618.983 578.697 578.697
Dönem Sonu Bakiyeler
17 11.100.000 116.469 12.821.566 -886.235 7.571.947 132.246.599 10.869.279 173.839.625 173.839.625
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182
Transferler
57.710.620 -57.710.620
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.193 673.519 16.938.376 17.540.702 17.540.702
Dönem Karı (Zararı)
16.938.376 16.938.376 16.938.376
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.193 673.519 602.326 602.326
Dönem Sonu Bakiyeler
17 11.100.000 116.469 25.325.207 -313.166 9.181.447 87.831 171.583.720 16.938.376 234.019.884 234.019.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.920.425 -127.401
Dönem Karı (Zararı)
16.938.376 10.869.279
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.938.376 10.869.279
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.512.987 5.946.780
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-12 2.223.036 1.810.548
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 16.556 34.371
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 16.556 34.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.308.378 205.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.308.378 520.646
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-315.155
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.195.391
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.195.391
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-271.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 531.538 722.735
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 531.538 722.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.628.870 3.426.062
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 19.554
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 19.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.340.777 -16.943.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -8.106.322 -15.643.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.962.959 -10.588.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.143.363 -5.055.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.356.145 -5.566.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.356.145 -5.566.015
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -7.702.580 -14.800.315
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.393.558 -4.103.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 24.642.315 18.759.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 98.864 36.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 24.543.451 18.723.058
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.675.511 2.877.850
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.977
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.660.534 2.877.850
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.048.520 265.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-466.964 1.266.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-466.964 1.266.811
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.792.140 -127.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -811.397
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.060.318
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.203.077 -4.824.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 24.492
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 24.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.261.013 -4.849.449
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.261.013 -4.849.449
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 18.464.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.090.116 1.045.161
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.097.598
Kredilerden Nakit Girişleri
1.097.598
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.597.240
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.597.240
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
337.123
Ödenen Faiz
24 -111.276 -87.975
Alınan Faiz
23 281.277 35.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.033.386 -3.907.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.033.386 -3.907.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.466.515 4.950.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.499.901 1.043.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 46.499.901 9.466.514
Ticari Alacaklar
6-7 107.575.753 99.510.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 37.187.322 33.205.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 70.388.431 66.305.421
Diğer Alacaklar
12.365.529 6.009.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.365.529 6.009.390
Stoklar
8 88.423.027 80.720.449
Peşin Ödenmiş Giderler
913.747 742.380
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
913.747 742.380
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 5.614.224 8.758.212
Diğer Dönen Varlıklar
1.048.148 2.291.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.048.148 2.291.380
ARA TOPLAM
262.440.329 207.499.098
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
262.440.329 207.499.098
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.475 31.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.475 31.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 19.462.979 19.984.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 4.000.000 22.464.090
Maddi Duran Varlıklar
10 94.142.285 92.789.131
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 335.055
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 232.799 263.320
Diğer Haklar
12 232.799 263.320
Peşin Ödenmiş Giderler
5.688.945 2.466.755
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.688.945 2.466.755
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.892.538 137.998.984
TOPLAM VARLIKLAR
386.332.867 345.498.082
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 48.831.509 54.252.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 48.831.509 54.252.000
Banka Kredileri
13 48.654.759 54.252.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 176.750
Ticari Borçlar
6-7 65.200.558 41.608.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 146.022 50.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 65.054.536 41.557.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.800.661 2.385.429
Diğer Borçlar
6 110.282 95.305
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 110.282 95.305
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.843.889 2.859.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.843.889 2.859.383
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 5.614.224 11.204.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
15-16 1.310.131 993.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.056.721 740.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 253.410 253.410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.501.084 191.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.501.084 191.767
ARA TOPLAM
138.212.338 113.590.202
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.212.338 113.590.202
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 160.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 160.374
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 160.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 7.205.307 5.875.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 7.205.307 5.875.421
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 6.734.964 9.553.277
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.100.645 15.428.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
152.312.983 129.018.900
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
234.019.884 216.479.182
Ödenmiş Sermaye
17 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 25.012.041 24.409.715
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 25.012.041 24.409.715
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.325.207 25.396.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-313.166 -986.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 9.181.447 9.181.447
Yasal Yedekler
9.181.447 9.181.447
Diğer Yedekler
17 87.831 87.831
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 171.583.720 113.873.100
Net Dönem Karı veya Zararı
17 16.938.376 57.710.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
234.019.884 216.479.182
TOPLAM KAYNAKLAR
386.332.867 345.498.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 123.019.219 91.989.791
Satışların Maliyeti
18 -93.620.953 -68.585.670
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.398.266 23.404.121
BRÜT KAR (ZARAR)
29.398.266 23.404.121
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.831.334 -2.719.899
Pazarlama Giderleri
20 -6.426.904 -5.167.805
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -324.131 -233.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 6.468.961 7.089.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.831.480 -4.820.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.453.378 17.552.263
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 361.673 260.932
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -531.538 -722.735
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.283.513 17.090.460
Finansman Gelirleri
24 2.374.585 519.056
Finansman Giderleri
24 -3.090.852 -3.314.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.567.246 14.295.341
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.628.870 -3.426.062
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.614.224 -2.960.403
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.985.354 -465.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.938.376 10.869.279
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.938.376 10.869.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.938.376 10.869.279
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,52600000 0,97921400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
592.234 578.697
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-91.273 -51.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
850.548 753.867
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-167.041 -123.521
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -167.041 -123.521
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
592.234 578.697
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.530.610 11.447.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.530.610 11.447.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758897


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9234 17,9291 % -0,05  
Euro 18,3600 18,4123 % -0,65  
Sterlin 21,6894 21,7982 % -0,66  
Frank 18,9597 19,0739 % -0,18  
Riyal 4,7601 4,7840 % -0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 10,79  
Altın Gr. 1.038 1.038 5,31  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.949 7.029 37,00  
Yarım 3.386 3.436 18,00  
Çeyrek 1.698 1.718 9,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,82 0,48  
Gümüş Gr. 11,98 12,00 0,27  
B. Petrol 97,94 97,94 -1,66