***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 18:15
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 12.861.852 -1.505.218 7.571.947 90.382.371 41.864.228 162.391.649 162.391.649
Transferler
1.609.500 40.254.728 -41.864.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.573 514.147 433.574 25.324.333 25.757.907 25.757.907
Dönem Karı (Zararı)
25.324.333 25.324.333 25.324.333
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.573 514.147 433.574 433.574 433.574
Kar Payları
-16.650.000 -16.650.000 -16.650.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 12.781.279 -991.071 9.181.447 114.420.673 25.324.333 171.499.556 171.499.556
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182
Transferler
3.990.209 53.720.411 -57.710.620
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.385 823.215 43.939.892 44.620.722 44.620.722
Dönem Karı (Zararı)
43.939.892 43.939.892 43.939.892
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.385 823.215 680.830 680.830
Kar Payları
-23.310.000 -23.310.000 -23.310.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.714.708 -1.714.708 -1.714.708
Dönem Sonu Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 -1.714.708 25.254.015 -163.470 13.171.656 87.831 144.283.511 43.939.892 236.075.196 236.075.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.511.980 -3.862.534
Dönem Karı (Zararı)
43.939.892 25.324.333
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43.939.892 25.324.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.238.012 11.690.483
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-15 4.574.137 2.676.555
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9 3.834.336 -582.515
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.475.886 161.975
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.641.550 -744.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18-19 2.984.521 2.277.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.938.382 1.996.126
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 46.139 281.436
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26-27 -145.434 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26-27 -145.434 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 196.693 693.518
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 196.693 693.518
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.793.759 6.721.188
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 0 -95.825
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -95.825
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.786.179 -37.224.615
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -21.486.350 -18.759.904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.462.184 -6.592.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -27.948.534 -12.167.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.227.177 -2.538.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.227.177 -2.538.506
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -21.145.010 -31.843.544
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.763.067 -1.088.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 30.165.324 16.953.325
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 18.093 13.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 30.147.231 16.939.775
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-11 3.147.055 1.738.522
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 40.657 37.910
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 3.106.398 1.700.612
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 277.849 1.344.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.754.803 -3.030.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.754.803 -3.030.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.391.725 -209.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -811.397 -432.684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11-28 -8.068.348 -3.220.410
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 359
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.962.278 -12.615.477
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-15 0 97.458
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-15 0 97.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-15 -11.501.812 -12.712.935
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -11.501.812 -12.712.935
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 18.464.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.069.148 13.587.166
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
20 -1.714.708
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -1.714.708
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 30.457.760
Kredilerden Nakit Girişleri
16 0 30.457.760
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -13.637.660 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -13.637.660
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 296.569
Ödenen Temettüler
-23.310.000 -16.650.000
Ödenen Faiz
26 -293.079 -377.051
Alınan Faiz
589.730 156.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.405.110 -2.890.845
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.405.110 -2.890.845
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.466.514 4.950.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.871.624 2.059.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.871.624 9.466.514
Ticari Alacaklar
6-7 113.218.152 99.510.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 25.444.147 33.205.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 87.774.005 66.305.421
Diğer Alacaklar
8 7.236.567 6.009.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.236.567 6.009.390
Stoklar
9 104.507.007 80.720.449
Peşin Ödenmiş Giderler
10 991.376 742.380
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 991.376 742.380
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 5.622.251 8.758.212
Diğer Dönen Varlıklar
11 4.171.704 2.291.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 4.171.704 2.291.380
ARA TOPLAM
247.618.681 207.499.098
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
247.618.681 207.499.098
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 37.245 31.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 37.245 31.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 19.797.535 19.984.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 4.000.000 22.464.090
Maddi Duran Varlıklar
13 100.132.425 92.789.131
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 287.190 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 246.466 263.320
Diğer Haklar
15 246.466 263.320
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.980.825 2.466.755
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.980.825 2.466.755
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.481.686 137.998.984
TOPLAM VARLIKLAR
377.100.367 345.498.082
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 40.750.535 54.252.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 40.750.535 54.252.000
Banka Kredileri
16 40.614.340 54.252.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 136.195 0
Ticari Borçlar
6-7 70.621.872 41.608.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 68.433 50.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 70.553.439 41.557.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 4.759.015 2.385.429
Diğer Borçlar
6 135.962 95.305
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 135.962 95.305
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.140.320 2.859.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.140.320 2.859.383
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 5.622.251 11.204.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
18-19 1.645.048 993.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.345.499 740.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 299.549 253.410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 921.492 191.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 921.492 191.767
ARA TOPLAM
127.596.495 113.590.202
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.596.495 113.590.202
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 160.374 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 160.374 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 160.374 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 6.354.255 5.875.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 6.354.255 5.875.421
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 6.914.047 9.553.277
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.428.676 15.428.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.025.171 129.018.900
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 236.075.196 216.479.182
Ödenmiş Sermaye
11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
116.469 116.469
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.714.708 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.090.545 24.409.715
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.090.545 24.409.715
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.254.015 25.396.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.470 -986.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.171.656 9.181.447
Yasal Yedekler
13.171.656 9.181.447
Diğer Yedekler
87.831 87.831
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
144.283.511 113.873.100
Net Dönem Karı veya Zararı
43.939.892 57.710.620
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
236.075.196 216.479.182
TOPLAM KAYNAKLAR
377.100.367 345.498.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 262.229.806 189.582.100 139.210.587 97.592.309
Satışların Maliyeti
21 -193.746.549 -140.329.773 -100.125.596 -71.744.103
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.483.257 49.252.327 39.084.991 25.848.206
BRÜT KAR (ZARAR)
68.483.257 49.252.327 39.084.991 25.848.206
Genel Yönetim Giderleri
22 -7.601.183 -5.515.489 -3.769.849 -2.795.590
Pazarlama Giderleri
22 -14.721.323 -10.785.668 -8.294.419 -5.617.863
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -2.026.090 -600.971 -1.701.959 -367.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 36.771.972 21.821.380 30.303.011 14.731.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -33.174.491 -13.711.071 -28.343.011 -8.890.818
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.732.142 40.460.508 27.278.764 22.908.245
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 695.126 693.791 333.453 432.859
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -2.571 0 -2.571
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -196.69318:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9236 17,9356 % -0,13  
Euro 18,1970 18,2569 % 0,02  
Sterlin 21,6218 21,7302 % 0,15  
Frank 18,7973 18,9105 % -0,57  
Riyal 4,7610 4,7849 % -0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -3,86  
Altın Gr. 1.024 1.024 -3,84  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.860 6.956 0,00  
Yarım 3.343 3.401 0,00  
Çeyrek 1.676 1.700 0,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,16 -0,13  
Gümüş Gr. 11,62 11,63 -0,09  
B. Petrol 92,41 92,41 -2,69