***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 18:33
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 12.861.852 -1.505.218 7.571.947 90.382.371 41.864.228 162.391.649 162.391.649
Transferler
1.609.500 40.254.728 -41.864.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.646 1.055.406 36.317.635 37.266.395 37.266.395
Dönem Karı (Zararı)
36.317.635 36.317.635 36.317.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.646 1.055.406 948.760 948.760
Kar Payları
-16.650.000 -16.650.000 -16.650.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 11.100.000 116.469 12.755.206 -449.812 9.181.447 113.987.099 36.317.635 183.008.044 183.008.044
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182
Transferler
3.990.209 53.720.411 -57.710.620
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-213.576 -482.803 65.835.777 65.139.398 65.139.398
Dönem Karı (Zararı)
65.835.777 65.835.777 65.835.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-213.576 -482.803 -696.379 -696.379
Kar Payları
-23.310.000 -23.310.000 -23.310.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
3.110 3.110 3.110
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.008.491 -3.008.491 -3.008.491
Dönem Sonu Bakiyeler
19 11.100.000 116.469 -3.008.491 25.182.824 -1.469.488 13.171.656 90.941 144.283.511 65.835.777 255.303.199 255.303.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.233.182 -13.252.849
Dönem Karı (Zararı)
65.835.777 36.317.635
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.835.777 36.317.635
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.143.120 21.955.461
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 7.200.200 4.614.841
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-8 5.629.929 -348.848
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.271.478 395.641
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.641.549 -744.489
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17-18 3.020.861 1.778.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.974.722 1.834.938
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 46.139 281.436
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-337.508
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24-26 -667.567
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -131.842
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -535.725
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.184.988
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 496.442 2.337.798
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 496.442 2.337.798
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -310.752 8.483.641
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -225.993 -95.825
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -225.993 -95.825
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.865.966 -67.782.562
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -14.630.959 -41.251.467
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 7.534.544 -13.294.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -22.165.503 -27.957.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.509 -6.097.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-124.509 -6.097.815
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -17.740.289 -37.288.964
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.040.402 -319.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 19.041.249 19.287.564
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -115 3.127
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.041.364 19.284.437
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.542.179 2.370.017
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33.881 19.910
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.508.298 2.350.107
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-98.654 931.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.814.581 -5.414.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.814.581 -5.414.272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.112.931 -9.509.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -811.397 -522.973
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.068.352 -3.220.410
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.300.994 -16.865.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
303.658 97.458
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
303.658 97.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-14 -21.071.852 -16.962.805
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-14 -21.071.852 -16.842.629
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.176
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 18.464.090
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
3.110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.446.315 29.210.224
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 -3.008.491
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -3.008.491
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-88.562 46.241.750
Kredilerden Nakit Girişleri
-386.856 46.241.750
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
298.294
Ödenen Temettüler
-23.310.000 -16.650.000
Ödenen Faiz
24-25 -721.960 -562.120
Alınan Faiz
24-25 682.698 180.594
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.485.873 -907.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.485.873 -907.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.466.514 4.950.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.952.387 4.042.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.952.387 9.466.514
Ticari Alacaklar
6-7 106.445.246 99.510.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 25.760.211 33.205.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 80.685.035 66.305.421
Diğer Alacaklar
6.133.899 6.009.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.133.899 6.009.390
Stoklar
8 101.102.286 263.320
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.717.326 2.466.755
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.717.326 2.466.755
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.895.587 137.998.984
TOPLAM VARLIKLAR
397.692.013 345.498.082
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 53.916.285 54.252.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 53.916.285 54.252.000
Banka Kredileri
15 53.865.144 54.252.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 51.141
Ticari Borçlar
6-7 60.517.827 41.608.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 51.475 50.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 60.466.352 41.557.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.961.844 2.385.429
Diğer Borçlar
1.316.851 95.305
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 129.186 95.305
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.187.665
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.696.715 2.859.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.696.715 2.859.383
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 2.210.855 11.204.309
Kısa Vadeli Karşılıklar
17-18 1.738.880 993.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.439.331 740.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 299.549 253.410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 0 191.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 0 191.767
ARA TOPLAM
127.359.257 113.590.202
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.359.257 113.590.202
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 247.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 247.153
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 247.153
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.943.926 5.875.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.943.926 5.875.421
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 6.838.478 9.553.277
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.029.557 15.428.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
142.388.814 129.018.900
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
255.303.199 216.479.182
Ödenmiş Sermaye
19 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 116.469 116.469
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -3.008.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 23.713.336 24.409.715
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 23.713.336 24.409.715
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.182.824 25.396.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.469.488 -986.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 13.171.656 9.181.447
Yasal Yedekler
13.171.656 9.181.447
Diğer Yedekler
19 90.941 87.831
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 144.283.511 113.873.100
Net Dönem Karı veya Zararı
19 65.835.777 57.710.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
255.303.199 216.479.182
TOPLAM KAYNAKLAR
397.692.013 345.498.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 401.114.898 309.483.217 138.885.092 119.901.117
Satışların Maliyeti
20 -299.016.156 -226.835.846 -105.269.607 -86.506.073
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.098.742 82.647.371 33.615.485 33.395.044
BRÜT KAR (ZARAR)
102.098.742 82.647.371 33.615.485 33.395.044
Genel Yönetim Giderleri
21 -11.262.927 -8.634.989 -3.661.744 -3.119.500
Pazarlama Giderleri
21 -22.998.821 -17.507.679 -8.277.498 -6.722.011
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -2.722.232 -848.844 -696.142 -247.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 44.856.686 42.988.613 8.084.714 21.167.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -44.578.228 -20.520.253 -11.403.737 -6.809.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.393.220 78.124.219 17.661.078 37.663.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 933.531 1.014.693 238.405 320.902
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -2.571 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -499.551 -2.337.798 -302.858 -1.644.280
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.827.200 76.798.543 17.596.625 36.340.333
Finansman Gelirleri
26 11.374.062 2.389.154 6.486.592 708.618
Finansman Giderleri
26 -11.676.237 -34.386.421 -5.291.841 -24.293.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.525.025 44.801.276 18.791.376 12.755.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 310.752 -8.483.641 3.104.509 -1.762.453
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.210.855 -8.694.500 3.411.396 -2.748.655
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.521.607 210.859 -306.887 986.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.835.777 36.317.635 21.895.885 10.993.302
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.835.777 36.317.635 21.895.885 10.993.302
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
65.835.777 36.317.635 21.895.885 10.993.302
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 5,93115108 3,27185920 1,97260225 0,99038800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-684.956 948.760 -1.355.980 515.186
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 -273.815 -136.725 -91.270 -33.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -604.333 1.313.384 -1.647.166 693.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 193.192 -227.899 382.456 -145.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 193.192 -227.899 382.456 -145.310
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-684.956 948.760 -1.355.980 515.186
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.150.821 37.266.395 20.539.905 11.508.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
65.150.821 37.266.395 20.539.905 11.508.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795588


BIST
18:053.020
Değişim :  1,34% |  40,01
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0556 18,1084 % 0,16  
Euro 18,2061 18,2899 % 0,16  
Sterlin 21,4795 21,5872 % -0,07  
Frank 18,8152 18,9286 % 0,06  
Riyal 4,8011 4,8251 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 -1,71  
Altın Gr. 1.019 1.020 -1,96  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.826 6.929 -8,00  
Yarım 3.326 3.387 -5,00  
Çeyrek 1.668 1.693 -2,00  
Gümüş.Ons 19,46 19,48 -0,08  
Gümüş Gr. 11,29 11,31 -0,05  
B. Petrol 96,71 96,71 0,17