***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 18:58
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 25.396.400 -986.685 9.181.447 87.831 113.873.100 57.710.620 216.479.182 216.479.182
Transferler
3.990.209 53.720.411 -57.710.620
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.385 823.215 43.939.892 44.620.722 44.620.722
Dönem Karı (Zararı)
43.939.892 43.939.892 43.939.892
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.385 823.215 680.830 680.830
Kar Payları
-23.310.000 -23.310.000 -23.310.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.714.708 -1.714.708 -1.714.708
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 116.469 -1.714.708 25.254.015 -163.470 13.171.656 87.831 144.283.511 43.939.892 236.075.196 236.075.196
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443
Transferler
5.161.500 73.577.361 -78.738.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-183.188 12.961 56.461.090 56.290.863 56.290.863
Dönem Karı (Zararı)
56.461.090 56.461.090 56.461.090
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-183.188 12.961 -170.227 -170.227
Kar Payları
-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
498.952 498.952 498.952
Dönem Sonu Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.356.402 -1.668.131 19.626.938 90.939 164.896.042 56.461.090 276.971.258 276.971.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.926.243 33.511.980
Dönem Karı (Zararı)
56.461.090 43.939.892
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.461.090 43.939.892
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.686.539 14.238.012
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 6.091.363 4.574.137
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.199.467 3.834.336
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -719.302 6.475.886
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -480.165 -2.641.550
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.816.656 2.984.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.757.444 2.938.382
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 59.212 46.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
105.228 -145.434
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 1.427.280 196.693
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 1.427.280 196.693
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 2.445.479 2.793.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.468.256 -15.786.179
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -34.854.925 -21.486.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -15.229.167 6.462.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -19.625.758 -27.948.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.141.992 -1.227.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.141.992 -1.227.177
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.695.132 -21.145.010
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.354.353 -2.763.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 28.944.445 30.165.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 49.678 18.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 28.894.767 30.147.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 2.305.191 3.147.055
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -31.416 40.657
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.336.607 3.106.398
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.459.357 277.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.577.289 -2.754.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.577.289 -2.754.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
71.615.885 42.391.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -334.282 -811.397
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.355.360 -8.068.348
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.722.154 6.962.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-15 -22.722.154 -11.501.812
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -22.533.549 -11.459.879
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -188.605 -41.933
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.464.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.851.084 -38.069.148
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
13 0 -1.714.708
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.714.708
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.916.120 -13.637.660
Kredilerden Nakit Girişleri
31.916.120 -13.637.660
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-110.521 296.569
Ödenen Temettüler
-52.170.000 -23.310.000
Ödenen Faiz
27 -1.136.956 -293.079
Alınan Faiz
26 1.151.321 589.730
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
498.952 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.353.005 2.405.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.353.005 2.405.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.557.161 9.466.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.910.166 11.871.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 93.910.166 67.557.161
Ticari Alacaklar
6-7 130.669.907 95.325.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.921.043 19.985.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 95.748.864 75.340.278
Diğer Alacaklar
8 8.353.169 10.495.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.353.169 10.495.161
Stoklar
9 80.431.998 81.646.965
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.114.306 1.667.186
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.114.306 1.667.186
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.478.363 2.021.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 2.478.363 2.021.602
ARA TOPLAM
316.957.909 258.713.971
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
316.957.909 258.713.971
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 36.874 31.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 36.874 31.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 18.421.302 19.837.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 4.400.000 4.400.000
Maddi Duran Varlıklar
13 130.385.147 112.798.596
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 118.882 227.241
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 700.059 667.272
Diğer Haklar
15 700.059 667.272
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.236.835 8.038.297
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.236.835 8.038.297
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.299.099 146.000.205
TOPLAM VARLIKLAR
477.257.008 404.714.176
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 72.294.592 46.808.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 72.294.592 46.808.459
Banka Kredileri
16 72.157.960 46.575.173
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 136.632 233.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 9.333.333 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 9.333.333 5.000.000
Banka Kredileri
16 9.333.333 5.000.000
Ticari Borçlar
6-7 78.302.403 49.468.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 87.689 38.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 78.214.714 49.430.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 4.283.181 3.906.053
Diğer Borçlar
6 58.420 89.836
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 58.420 89.836
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.596.415 3.125.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.596.415 3.125.827
Kısa Vadeli Karşılıklar
18-19 1.888.061 1.282.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.496.254 949.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 391.807 332.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 3.066.516 1.118.266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 3.066.516 1.118.266
ARA TOPLAM
173.822.921 110.799.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.822.921 110.799.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 7.000.000 5.013.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 7.000.000 5.013.867
Banka Kredileri
16 7.000.000 5.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 0 13.867
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 10.680.051 7.805.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 10.680.051 7.805.536
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 8.782.778 8.743.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.462.829 21.563.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
200.285.750 132.362.733
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 276.971.258 272.351.443
Ödenmiş Sermaye
20 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 116.469 116.469
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -3.008.491 -3.008.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 27.688.271 27.858.498
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 27.688.271 27.858.498
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.356.402 29.539.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.668.131 -1.681.092
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 19.626.938 14.465.438
Yasal Yedekler
19.626.938 14.465.438
Diğer Yedekler
20 90.939 90.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 164.896.042 142.989.729
Net Dönem Karı veya Zararı
20 56.461.090 78.738.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
276.971.258 272.351.443
TOPLAM KAYNAKLAR
477.257.008 404.714.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 313.333.815 262.229.806 167.247.386 139.210.587
Satışların Maliyeti
21 -238.383.719 -193.746.549 -124.470.050 -100.125.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.950.096 68.483.257 42.777.336 39.084.991
BRÜT KAR (ZARAR)
74.950.096 68.483.257 42.777.336 39.084.991
Genel Yönetim Giderleri
22 -7.161.134 -7.601.183 -3.388.938 -3.769.849
Pazarlama Giderleri
22 -19.018.279 -14.721.323 -9.442.715 -8.294.419
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -1.805.296 -2.026.090 -1.350.562 -1.701.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 32.799.370 36.771.972 15.414.503 30.303.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -17.604.868 -33.174.491 -6.588.505 -28.343.011
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.159.889 47.732.142 37.421.119 27.278.764
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.151.327 695.126 555.271 333.453
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -1.427.280 -196.693 -753.259 334.845
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.883.936 48.230.575 37.223.131 27.947.062
Finansman Gelirleri
27 7.272.274 4.887.470 2.652.407 2.512.885
Finansman Giderleri
27 -10.249.641 -6.384.396 -5.117.282 -3.293.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.906.569 46.733.649 34.758.256 27.166.403
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.445.479 -2.793.757 -3.117.068 -164.887
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.355.362 -5.622.251 -2.355.362 -8.027
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -90.117 2.828.494 -761.706 -156.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.461.090 43.939.892 31.641.188 27.001.516
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.461.090 43.939.892 31.641.188 27.001.516
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
56.461.090 43.939.892 31.641.188 27.001.516
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 5,08660000 3,95850000 2,85060000 2,43260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-181.401 671.024 -991.637 78.790
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-234.856 -182.545 -117.428 -91.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.291 1.042.833 -1.153.901 192.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
51.164 -189.264 279.692 -22.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 51.164 -189.264 279.692 -22.223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-181.401 671.024 -991.637 78.790
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.279.689 44.610.916 30.649.551 27.080.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
56.279.689 44.610.916 30.649.551 27.080.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866856


BIST
17:592.862
Değişim :  -0,21% |  -6,00
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.224.604 % 10,00  
POLHO 6,38 192.335.696 % 10,00  
COSMO 20,90 4.363.217 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.246 % 9,99  
BARMA 47,90 56.442.438 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9452 17,9553 % 0,10  
Euro 18,4060 18,4229 % -0,59  
Sterlin 21,6977 21,8065 % -0,63  
Frank 18,9471 19,0612 % -0,25  
Riyal 4,7652 4,7891 % 0,03  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 5,87  
Altın Gr. 1.035 1.035 2,21  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.937 7.000 8,00  
Yarım 3.380 3.422 4,00  
Çeyrek 1.695 1.711 2,00  
Gümüş.Ons 20,52 20,55 0,22  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 0,10  
B. Petrol 97,64 97,64 -1,96