***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 18:21
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443
Transferler
5.161.500 73.577.361 -78.738.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.594 919.707 24.819.902 25.648.015 25.648.015
Dönem Karı (Zararı)
24.819.902 24.819.902 24.819.902
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.594 919.707 828.113 828.113
Kar Payları
-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.447.996 -761.385 19.626.938 90.939 164.397.090 24.819.902 245.829.458 245.829.458
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002
Transferler
6.604.500 143.887.836 -150.492.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.940 1.201.470 46.668.358 47.775.888 47.775.888
Dönem Karı (Zararı)
46.668.358 46.668.358 46.668.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.940 1.201.470 1.107.530 1.107.530
Kar Payları
-66.600.000 -66.600.000 -66.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 29.827.305 -1.243.069 23.222.947 90.939 245.272.941 46.668.358 355.055.890 355.055.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.497.531 67.640.043
Dönem Karı (Zararı)
46.668.358 24.819.902
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.668.358 24.819.902
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.320.381 6.180.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 3.553.129 2.896.744
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9 -323.392 -304.900
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -323.392 -304.900
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.239.963 3.377.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.239.963 3.318.362
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 59.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25-27 -1.659.476 208.845
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -115.826 674.021
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -115.826 674.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 625.983 -671.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.200.366 36.709.048
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -34.916.951 -30.826.891
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.856.691 -15.633.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -30.060.260 -15.193.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.738.527 -5.183.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.738.527 -5.183.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -33.819.906 -1.527.325
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -9.466.704 232.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 28.421.019 18.131.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 29.808 41.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 28.391.211 18.090.283
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 67.551.741 53.635.378
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 56.674.339 44.312.180
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.877.402 9.323.198
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 14.442.386 2.606.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.272.692 -359.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.263.904 -359.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.788
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.189.105 67.709.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 438.430 -69.602
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.130.004 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.811.180 -7.854.615
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-4.410.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-15 -15.401.180 -7.854.615
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -15.356.739 -7.854.615
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -44.441 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.916.509 -50.743.794
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 34.395.895 1.299.839
Kredilerden Nakit Girişleri
16 34.395.895 1.299.839
Ödenen Temettüler
-66.600.000 -52.170.000
Ödenen Faiz
27 -447.970 -469.689
Alınan Faiz
26 1.735.566 596.056
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.769.842 9.041.634
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.769.842 9.041.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
131.990.799 67.557.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
156.760.641 76.598.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 156.760.641 131.990.799
Ticari Alacaklar
6-7 188.329.702 153.851.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 42.502.673 38.104.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 145.827.029 115.747.704
Diğer Alacaklar
8 11.432.401 5.693.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.432.401 5.693.874
Stoklar
9 127.308.238 93.488.332
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.490.046 1.804.022
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.490.046 1.804.022
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 2.130.004 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.338.804 75.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 2.338.804 75.825
ARA TOPLAM
490.789.836 386.904.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
490.789.836 386.904.572
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 58.560 53.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 58.560 53.385
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 23.446.774 18.890.515
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 5.500.000 5.500.000
Maddi Duran Varlıklar
13 151.118.490 139.272.155
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 478.314 561.166
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 726.148 763.256
Diğer Haklar
15 726.148 763.256
Peşin Ödenmiş Giderler
10 16.357.058 7.576.378
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 16.357.058 7.576.378
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
197.685.344 172.616.855
TOPLAM VARLIKLAR
688.475.180 559.521.427
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 71.273.861 32.473.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 71.273.861 32.473.905
Banka Kredileri
16 70.969.896 32.176.141
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 303.965 297.764
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 8.666.667 10.333.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 8.666.667 10.333.333
Banka Kredileri
16 8.666.667 10.333.333
Diğer Finansal Yükümlülükler
16 8.786 0
Ticari Borçlar
6-7 110.147.528 82.860.752
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 42.051 13.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 110.105.477 82.847.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.639.994 5.601.987
Diğer Borçlar
6 56.714.832 40.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 56.714.832 40.493
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 40.089.845 25.639.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 40.089.845 25.639.191
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.130.004 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
18-19 3.081.846 2.413.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.347.238 1.679.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 734.608 734.608
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 13.237.320 4.414.981
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 13.237.320 4.414.981
ARA TOPLAM
312.990.683 163.778.428
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.990.683 163.778.428
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 187.550 2.933.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 187.550 2.933.731
Banka Kredileri
16 0 2.666.667
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 187.550 267.064
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 14.020.356 11.473.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 14.020.356 11.473.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 6.220.701 7.455.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.428.607 21.862.997
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
333.419.290 185.641.425
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 355.055.890 373.880.002
Ödenmiş Sermaye
20 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 28.584.236 27.476.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 28.584.236 27.476.706
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.827.305 29.921.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.243.069 -2.444.539
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 23.222.947 16.618.447
Yasal Yedekler
23.222.947 16.618.447
Diğer Yedekler
20 90.939 90.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 245.272.941 167.985.105
Net Dönem Karı veya Zararı
20 46.668.358 150.492.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
355.055.890 373.880.002
TOPLAM KAYNAKLAR
688.475.180 559.521.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 221.582.834 146.086.429
Satışların Maliyeti
21 -170.335.824 -113.913.669
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.247.010 32.172.760
BRÜT KAR (ZARAR)
51.247.010 32.172.760
Genel Yönetim Giderleri
22 -5.420.324 -3.772.196
Pazarlama Giderleri
22 -13.720.972 -9.575.564
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -708.391 -454.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 18.116.542 17.384.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -6.366.207 -11.016.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.147.658 24.738.770
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.735.566 596.056
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 115.826 -674.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.999.050 24.660.805
Finansman Gelirleri
27 12.333.881 4.619.867
Finansman Giderleri
27 -10.038.590 -5.132.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.294.341 24.148.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-625.983 671.589
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.130.004 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.504.021 671.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.668.358 24.819.902
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.668.358 24.819.902
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.668.358 24.819.902
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 4,20440000 2,23600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.107.530 828.113
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-117.428 -117.428
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.494.231 1.174.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-269.273 -228.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -269.273 -228.529
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.107.530 828.113
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.775.888 25.648.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.775.888 25.648.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932547


BIST
12:282.871
Değişim :  0,09% |  2,49
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.879
En Düşük
2.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:26
TRCAS 10,57 76.539.353 % 9,99  
BARMA 47,90 50.343.571 % 9,96  
KIMMR 4,66 75.476.306 % 9,91  
ARDYZ 7,23 21.321.856 % 9,88  
MERKO 4,38 106.082.519 % 9,77  
12:26 Alış Satış %  
Dolar 17,9568 17,9656 % 0,15  
Euro 18,5049 18,5177 % -0,08  
Sterlin 21,7464 21,8554 % -0,40  
Frank 18,9903 19,1047 % -0,02  
Riyal 4,7683 4,7922 % 0,09  
12:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 -1,22  
Altın Gr. 1.032 1.032 -0,71  
Cumhuriyet 6.887 6.991 -33,00  
Tam 6.918 6.968 -24,00  
Yarım 3.371 3.406 -12,00  
Çeyrek 1.691 1.703 -6,00  
Gümüş.Ons 20,31 20,34 0,01  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,02  
B. Petrol 100 100 0,24