***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 18:17
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 -3.008.491 29.539.590 -1.681.092 14.465.438 90.939 142.989.729 78.738.861 272.351.443 272.351.443
Transferler
5.161.500 73.577.361 -78.738.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-183.188 12.961 56.461.090 56.290.863 56.290.863
Dönem Karı (Zararı)
56.461.090 56.461.090 56.461.090
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-183.188 12.961 -170.227 -170.227
Kar Payları
-52.170.000 -52.170.000 -52.170.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
498.952 498.952 498.952
Dönem Sonu Bakiyeler
20 11.100.000 116.469 -3.008.491 29.356.402 -1.668.131 19.626.938 90.939 164.896.042 56.461.090 276.971.258 276.971.258
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 29.921.245 -2.444.539 16.618.447 90.939 167.985.105 150.492.336 373.880.002 373.880.002
Transferler
6.604.500 143.887.836 -150.492.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.883 7.635 126.466.530 126.286.282 126.286.282
Dönem Karı (Zararı)
126.466.530 126.466.530 126.466.530
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-187.883 7.635 -180.248 -180.248
Sermaye Arttırımı
77.145.000 -77.145.000
Kar Payları
-66.600.000 -66.600.000 -66.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20 88.245.000 116.469 29.733.362 -2.436.904 23.222.947 90.939 168.127.941 126.466.530 433.566.284 433.566.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.204.354 68.926.243
Dönem Karı (Zararı)
126.466.530 56.461.090
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
126.466.530 56.461.090
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.686.788 12.686.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 7.586.611 6.091.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9 -619.451 -1.199.467
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -690.690 -719.302
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 71.239 -480.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.459.971 3.816.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.840.308 3.757.444
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 619.663 59.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25-27 -6.019.120 105.228
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.467.509 1.427.280
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -2.467.509 1.427.280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 8.746.286 2.445.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-77.182.831 2.468.256
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -50.064.227 -34.854.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.851.031 -15.229.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -52.915.258 -19.625.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.256.740 2.141.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.256.740 2.141.992
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -85.622.177 1.695.132
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -14.606.657 2.354.353
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 66.481.019 28.944.445
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 252.802 49.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 66.228.217 28.894.767
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.946.039 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 6.417.124 2.305.191
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 7.599 -31.416
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.409.525 2.336.607
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 9.947.239 1.459.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.424.451 -1.577.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.413.338 -1.577.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.113 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.970.487 71.615.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 438.430 -334.282
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.204.563 -2.355.360
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.373.139 -22.722.154
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-4.410.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-15 -35.963.139 -22.722.154
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -35.917.656 -22.533.549
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -45.483 -188.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.978.555 -19.851.084
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 32.597.808 31.916.120
Kredilerden Nakit Girişleri
16 32.597.808 31.916.120
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -149.480 -110.521
Ödenen Temettüler
-66.600.000 -52.170.000
Ödenen Faiz
27 -724.018 -1.136.956
Alınan Faiz
26 3.897.135 1.151.321
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 498.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.147.340 26.353.005
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.147.340 26.353.005
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
131.990.799 67.557.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.843.459 93.910.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 112.843.459 131.990.799
Ticari Alacaklar
6-7 205.362.006 153.851.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 36.288.754 38.104.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 169.073.252 115.747.704
Diğer Alacaklar
8 12.950.614 5.693.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.950.614 5.693.874
Stoklar
9 179.039.270 93.488.332
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.273.796 1.804.022
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.273.796 1.804.022
Diğer Dönen Varlıklar
11 3.785.237 75.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 3.785.237 75.825
ARA TOPLAM
517.254.382 386.904.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
517.254.382 386.904.572
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 60.722 53.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 60.722 53.385
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 25.779.042 18.890.515
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 5.500.000 5.500.000
Maddi Duran Varlıklar
13 168.394.215 139.272.155
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 397.567 561.166
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 643.056 763.256
Diğer Haklar
15 643.056 763.256
Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.713.261 7.576.378
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 181.133 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.532.128 7.576.378
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
221.487.863 172.616.855
TOPLAM VARLIKLAR
738.742.245 559.521.427
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 71.080.766 32.473.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 71.080.766 32.473.905
Banka Kredileri
16 70.773.949 32.176.141
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 306.817 297.764
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 7.000.000 10.333.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 7.000.000 10.333.333
Banka Kredileri
16 7.000.000 10.333.333
Ticari Borçlar
6-7 147.251.137 82.860.752
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 258.476 13.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 146.992.661 82.847.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.637.980 5.601.987
Diğer Borçlar
6 48.092 40.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 48.092 40.493
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 21.571.769 19.625.730
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 21.571.769 19.625.730
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.974.883 6.013.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.974.883 6.013.461
Kısa Vadeli Karşılıklar
18-19 4.257.758 2.413.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.903.487 1.679.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.354.271 734.608
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 8.763.217 4.414.981
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 8.763.217 4.414.981
ARA TOPLAM
283.585.602 163.778.428
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
283.585.602 163.778.428
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 108.531 2.933.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 108.531 2.933.731
Banka Kredileri
16 0 2.666.667
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 108.531 267.064
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 14.532.473 11.473.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 14.532.473 11.473.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 6.949.355 7.455.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.590.359 21.862.997
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
305.175.961 185.641.425
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 433.566.284 373.880.002
Ödenmiş Sermaye
20 88.245.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 27.296.458 27.476.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 27.296.458 27.476.706
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.733.362 29.921.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.436.904 -2.444.539
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 23.222.947 16.618.447
Yasal Yedekler
23.222.947 16.618.447
Diğer Yedekler
20 90.939 90.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 168.127.941 167.985.105
Net Dönem Karı veya Zararı
20 126.466.530 150.492.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
433.566.284 373.880.002
TOPLAM KAYNAKLAR
738.742.245 559.521.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 541.211.089 313.333.815 319.628.255 167.247.386
Satışların Maliyeti
21 -388.421.207 -238.383.719 -218.085.383 -124.470.050
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
152.789.882 74.950.096 101.542.872 42.777.336
BRÜT KAR (ZARAR)
152.789.882 74.950.096 101.542.872 42.777.336
Genel Yönetim Giderleri
23 -12.154.578 -7.161.134 -6.734.254 -3.388.938
Pazarlama Giderleri
23 -34.703.606 -19.018.279 -20.982.634 -9.442.715
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -1.286.064 -1.805.296 -577.673 -1.350.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 41.140.680 32.799.370 23.024.138 15.414.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -15.986.270 -17.604.868 -9.620.063 -6.588.505
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
129.800.044 62.159.889 86.652.386 37.421.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 3.897.135 1.151.327 2.161.569 555.271
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
26 2.467.509 -1.427.280 2.351.683 -753.259
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
136.164.688 61.883.936 91.165.638 37.223.131
Finansman Gelirleri
27 14.712.992 7.272.274 2.379.111 2.652.407
Finansman Giderleri
27 -15.664.864 -10.249.641 -5.626.274 -5.117.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
135.212.816 58.906.569 87.918.475 34.758.256
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.746.286 -2.445.479 -8.120.303 -3.117.068
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -9.204.563 -2.355.362 -7.074.559 -2.355.362
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 458.277 -90.117 -1.045.744 -761.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
126.466.530 56.461.090 79.798.172 31.641.188
DÖNEM KARI (ZARARI)
126.466.530 56.461.090 79.798.172 31.641.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
126.466.530 56.461.090 79.798.172 31.641.188
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 1,43310000 5,08660000 0,90430000 2,85060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-180.248 -181.401 -1.287.778 -991.637
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-234.856 -234.856 -117.428 -117.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.791 2.291 -1.487.440 -1.153.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.817 51.164 317.090 279.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 47.817 51.164 317.090 279.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-180.248 -181.401 -1.287.778 -991.637
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.286.282 56.279.689 78.510.394 30.649.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
126.286.282 56.279.689 78.510.394 30.649.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955548


BIST
18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAYAS 50,60 81.992.082 % 10,00  
HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0837 18,1055 % 0,15  
Euro 18,1324 18,2252 % -0,20  
Sterlin 21,3390 21,4460 % -0,72  
Frank 18,8014 18,9147 % -0,01  
Riyal 4,8047 4,8288 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 -10,93  
Altın Gr. 1.016 1.017 -4,85  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.816 6.904 -33,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 95,78 95,78 -0,81