***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2017 18:19
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.100.000 116.469 13.088.516 -359.042 6.517.447 74.135.328 13.615.856 118.214.574 118.214.574
Transferler
13.615.856 -13.615.856
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.287 5.376.012 5.323.725 5.323.725
Dönem Karı (Zararı)
5.376.012 5.376.012 5.376.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.287 -52.287 -52.287
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.100.000 116.469 13.088.516 -411.329 6.517.447 87.751.184 5.376.012 123.538.299 123.538.299
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.100.000 116.469 12.909.944 -970.239 6.794.947 84.143.684 14.456.043 128.550.848 128.550.848
Transferler
14.456.043 -14.456.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.643 -15.661 9.599.296 9.538.992 9.538.992
Dönem Karı (Zararı)
9.599.296 9.599.296 9.599.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.643 -15.661 -60.304 -60.304
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.100.000 116.469 12.865.301 -985.900 6.794.947 98.599.727 9.599.296 138.089.840 138.089.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.942.067 5.853.755
Dönem Karı (Zararı)
9.599.296 5.376.012
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.599.296 5.376.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.447.243 2.735.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 1.614.008 1.741.510
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 -87.954
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -87.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
117.167 544.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 186.756 829.406
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 68.401
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 -69.589 -353.708
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-40.174 44.886
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -97.735
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -97.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 865.464 493.347
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -11.487
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -11.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.454.317 -1.083.977
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -10.247.350 -3.715.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -7.768.446 -453.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.478.904 -3.262.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.561.631 -834.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.561.631 -834.971
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.277.427 -1.554.575
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -745.749 -241.089
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 11.783.323 4.159.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 12.039 1.121.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 11.771.284 3.038.175
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 807.877 626.099
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 18.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 789.877 626.099
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 786.640 477.057
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.592.222 7.027.923
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.349.845 -1.174.168
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.150.741 -3.299.272
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-514.147
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 50.183 1.663.286
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 50.183 1.663.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -1.200.924 -4.448.411
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.200.924 -4.448.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
627.109 568.189
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 603.715 1.017.852
Kredilerden Nakit Girişleri
603.715 1.017.852
Ödenen Faiz
25 -161.110 -488.157
Alınan Faiz
25 184.504 38.494
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.418.435 3.122.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.418.435 3.122.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.208.028 824.258
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.626.463 3.946.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.626.463 8.208.028
Ticari Alacaklar
7 51.516.728 41.389.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 18.379.594 10.660.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.137.134 30.729.165
Diğer Alacaklar
8 4.759.353 2.196.059
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.759.353 2.196.059
Stoklar
9 40.286.995 37.009.568
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.287.676 913.510
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.287.676 913.510
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 1.270.137
Diğer Dönen Varlıklar
11 3.339.232 5.906.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 3.339.232 5.906.346
ARA TOPLAM
120.816.447 96.893.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
120.816.447 96.893.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 30.359 32.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.359 32.022
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 20.131.450 20.033.715
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 8.181.124 8.181.124
Maddi Duran Varlıklar
13 60.346.593 60.734.300
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 129.303 154.682
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.319.408 1.947.825
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.319.408 1.947.825
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.138.237 91.083.668
TOPLAM VARLIKLAR
211.954.684 187.977.227
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 31.266.400 30.662.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 31.266.400 30.662.685
Banka Kredileri
15 31.266.400 30.662.685
Ticari Borçlar
7 26.353.219 14.818.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 21.206 9.418
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 26.332.013 14.809.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.754.396 1.964.519
Diğer Borçlar
8 81.722 63.722
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 81.722 63.722
Ertelenmiş Gelirler
10 2.026.084 1.239.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 2.026.084 1.239.444
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 987.878 1.359.881
Kısa Vadeli Karşılıklar
16-17 1.294.478 970.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 977.878 653.632
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 316.600 316.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 122.390 177.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 122.390 177.239
ARA TOPLAM
64.886.567 51.256.369
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.886.567 51.256.369
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17 5.726.873 4.781.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 5.726.873 4.781.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 3.251.404 3.388.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.978.277 8.170.010
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.864.844 59.426.379
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
138.089.840 128.550.848
Ödenmiş Sermaye
18 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.879.401 11.939.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 11.879.401 11.939.705
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.865.301 12.909.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-985.900 -970.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 6.794.947 6.794.947
Yasal Yedekler
6.794.947 6.794.947
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 98.599.727 84.143.684
Net Dönem Karı veya Zararı
18 9.599.296 14.456.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.089.840 128.550.848
TOPLAM KAYNAKLAR
211.954.684 187.977.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 54.907.432 43.584.002
Satışların Maliyeti
19 -39.998.866 -34.077.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.908.566 9.506.683
BRÜT KAR (ZARAR)
14.908.566 9.506.683
Genel Yönetim Giderleri
20-21 -1.673.492 -1.864.903
Pazarlama Giderleri
20-21 -2.915.594 -2.574.955
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20-21 -257.277 -137.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.401.617 1.067.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.306.683 -318.401
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.157.137 5.677.558
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 372.138 232.560
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -66.749
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 97.735 514.147
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.627.010 6.357.516
Finansman Gelirleri
25 1.178.725 0
Finansman Giderleri
25 -2.340.975 -488.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.464.760 5.869.359
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-865.464 -493.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -987.878 -506.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 122.414 13.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.599.296 5.376.012
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.599.296 5.376.012
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.599.296 5.376.012
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 27 0,86480100 0,48432500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-60.304 -52.287
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-55.804
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.576 -65.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 15.076 13.072
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 15.076 13.072
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-60.304 -52.287
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.538.992 5.323.725
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.538.992 5.323.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603608


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9110 17,9185 % -0,22  
Euro 18,2157 18,2460 % -0,04  
Sterlin 21,5980 21,7063 % 0,04  
Frank 18,7910 18,9042 % -0,60  
Riyal 4,7590 4,7828 % -0,21  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -3,14  
Altın Gr. 1.024 1.024 -3,39  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.862 6.958 2,00  
Yarım 3.343 3.402 1,00  
Çeyrek 1.677 1.700 0,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,17 -0,12  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,09  
B. Petrol 92,02 92,02 -3,08