***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2017 18:12
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 13.624.232 -359.042 6.517.447 73.778.184 13.437.284 118.214.574 118.214.574
Transferler
277.500 13.159.784 -13.437.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.290 10.006.345 9.993.055 9.993.055
Dönem Karı (Zararı)
10.006.345 10.006.345 10.006.345
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.290 -13.290 -13.290
Kar Payları
-3.330.000 -3.330.000 -3.330.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 116.469 13.624.232 -372.332 6.794.947 83.607.968 10.006.345 124.877.629 124.877.629
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 116.469 12.909.944 -970.239 6.794.947 84.143.684 14.456.043 128.550.848 128.550.848
Transferler
777.000 13.679.043 -14.456.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-973.931 197.165 884.644 19.748.005 19.855.883 19.855.883
Dönem Karı (Zararı)
19.748.005 19.748.005 19.748.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-973.931 197.165 884.644 107.878 107.878
Kar Payları
-8.325.000 -8.325.000 -8.325.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 116.469 11.936.013 -773.074 7.571.947 90.382.371 19.748.005 140.081.731 140.081.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.926.031 16.468.230
Dönem Karı (Zararı)
19.748.005 10.006.345
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.748.005 10.006.345
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.007.530 4.688.347
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.368.229 2.555.005
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.066.957 775.465
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.066.957 775.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.005.286 526.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 987.019 1.050.711
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -16.000 -21.918
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
34.267 -502.779
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
896.941
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
545.869 -480.751
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
368.975 -449.739
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 368.975 -449.739
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.809.033 850.860
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.905 14.552
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -22.905 14.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.772.594 3.062.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -15.293.351 3.106.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.337.276 -1.666.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.956.075 4.773.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.701.669 -451.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.701.669 -451.552
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -13.353.057 708.203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.290.748 -1.907.743
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 16.448.334 -993.635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 41.711 -616.914
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 16.406.623 -376.721
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
618.256 1.164.098
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.206 22.441
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
587.050 1.141.657
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
799.641 1.436.270
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.982.941 17.757.104
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.288.874
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-56.910
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.038.029 -2.008.399
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3.825.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.538.765 91.129
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.538.765 91.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -3.576.794 -5.925.344
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.576.794 -5.818.128
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-107.216
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.864.242 -10.728.130
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.361.315
Kredilerden Nakit Girişleri
12 1.361.315
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.805.499
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.805.499
Ödenen Temettüler
-8.325.000 -3.330.000
Ödenen Faiz
22 -171.771 -673.653
Alınan Faiz
21 271.214 81.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.023.760 3.731.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.023.760 3.731.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.208.028 824.258
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.231.788 4.555.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.231.788 8.208.028
Ticari Alacaklar
6-7 56.491.983 41.389.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.938.846 10.660.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 39.553.137 30.729.165
Diğer Alacaklar
3.897.728 2.196.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.897.728 2.196.059
Stoklar
8 51.427.304 37.009.568
Peşin Ödenmiş Giderler
4.263.709 913.510
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.263.709 913.510
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 987.878 1.270.137
Diğer Dönen Varlıklar
5.107.598 5.906.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.107.598 5.906.346
ARA TOPLAM
132.407.988 96.893.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
132.407.988 96.893.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.483 32.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.483 32.022
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 19.664.740 20.033.715
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 5.692.542 8.181.124
Maddi Duran Varlıklar
10 61.148.028 60.734.300
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 104.325 154.682
Peşin Ödenmiş Giderler
1.888.374 1.947.825
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.888.374 1.947.825
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.512.492 91.083.668
TOPLAM VARLIKLAR
220.920.480 187.977.227
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 32.024.000 30.662.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 32.024.000 30.662.685
Banka Kredileri
12 32.024.000 30.662.685
Ticari Borçlar
6-7 30.930.556 14.818.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 50.294 9.418
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 30.880.262 14.809.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.551.569 1.964.519
Diğer Borçlar
6 94.928 63.722
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 94.928 63.722
Ertelenmiş Gelirler
2.039.085 1.239.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.039.085 1.239.444
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 3.080.438 1.359.881
Kısa Vadeli Karşılıklar
13-14 1.378.983 970.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.078.383 653.632
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 300.600 316.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
204.150 177.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
204.150 177.239
ARA TOPLAM
72.303.709 51.256.369
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.303.709 51.256.369
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.390.963 4.781.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.390.963 4.781.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.144.077 3.388.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.535.040 8.170.010
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.838.749 59.426.379
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 140.081.731 128.550.848
Ödenmiş Sermaye
15 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 11.162.939 11.939.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 11.162.939 11.939.705
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 11.936.013 12.909.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -773.074 -970.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.571.947 6.794.947
Yasal Yedekler
15 7.571.947 6.794.947
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 90.382.371 84.143.684
Net Dönem Karı veya Zararı
15 19.748.005 14.456.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.081.731 128.550.848
TOPLAM KAYNAKLAR
220.920.480 187.977.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 122.456.898 87.274.733 67.549.466 43.690.731
Satışların Maliyeti
16 -89.468.473 -69.001.138 -49.469.607 -34.923.819
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 32.988.425 18.273.595 18.079.859 8.766.912
BRÜT KAR (ZARAR)
32.988.425 18.273.595 18.079.859 8.766.912
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -3.545.577 -3.638.278 -1.872.085 -1.773.375
Pazarlama Giderleri
17-18 -6.729.285 -5.255.374 -3.813.691 -2.680.419
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17-18 -579.891 -293.273 -322.614 -155.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 7.274.545 2.411.489 1.872.928 1.292.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.380.049 -537.254 -1.073.366 -152.104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.028.168 10.960.905 12.871.031 5.297.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 584.538 316.631 212.400 174.762
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -33.013 -54.151 -33.013 -54.151
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -368.975 449.739 -466.710 -64.408
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.210.718 11.673.124 12.583.708 5.354.102
Finansman Gelirleri
22 1.455.173 81.022 276.448 42.528
Finansman Giderleri
22 -3.109.235 -896.941 -768.260 -408.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.556.656 10.857.205 12.091.896 4.987.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.808.651 -850.860 -1.943.187 -357.513
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.080.438 -1.009.584 -2.092.560 -503.134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 271.787 158.724 149.373 145.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.748.005 10.006.345 10.148.709 4.630.333
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.748.005 10.006.345 10.148.709 4.630.333
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24 19.748.005 10.006.345 10.148.709 4.630.333
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,77910000 0,90147300 0,91429800 0,41714700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
107.878 -13.290 168.182 38.997
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-111.609 0 -55.805 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
246.457 -16.613 266.033 48.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -26.970 3.323 -42.046 -9.749
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -26.970 3.323 -42.046 -9.749
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.878 -13.290 168.182 38.997
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.855.883 9.993.055 10.316.891 4.669.330
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.855.883 9.993.055 10.316.891 4.669.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623635


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9375 17,9435 % -0,08  
Euro 18,2537 18,2672 % 0,07  
Sterlin 21,6656 21,7743 % 0,36  
Frank 18,8204 18,9338 % -0,45  
Riyal 4,7699 4,7938 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -4,57  
Altın Gr. 1.025 1.025 -2,63  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.884 6.951 -5,00  
Yarım 3.355 3.398 -3,00  
Çeyrek 1.682 1.699 -1,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,16 -0,13  
Gümüş Gr. 11,64 11,65 -0,08  
B. Petrol 92,91 92,91 -2,19