***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2020 15:07
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.02.2020
Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe EFELER
Adres UMURLU MAHALLESİ OSB CADDESİ NO: 59-58/1 EFELER AYDIN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması
4 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi
6 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Gündem Vekalet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündemin 1.maddesine geçildi
Olağan Genel Kurul Başkanlığına Ercan Çerçioğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin Genel Kurul Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda yetki verilmesi 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Müjdat Özbek, oy toplayıcı olarak Füsun Eleman'ı tayin ettiği Genel Kurul'a açıklandı.
Gündemin 2.maddesine geçildi
2019 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan ortaklara önceden dağıtılmış olması nedeni ile tamamen okunmadan özet sunum yapılması Ercan Çerçioğlu tarafından önerildi. Alt Gündem maddesi ile birlikte Oya sunuldu. 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakere edildi. 2019 yılı Faaliyet Raporu oylandı ve 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 3.maddesine geçildi
2019 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi
Gündemin 4.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildi.
Gündemin 5.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 30.000.TL , başkan vekiline aylık net 10.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.000.TL ücretlerin , nisan 2020 ayından itibaren 2021 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi. Başka bir öneri olmadığından söz konusu öneri oya sunuldu yönetim kurulunun önerisi 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi
Gündemin 6.maddesine geçildi
Toplantı Başkanı 2019 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 67.900 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2020 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 150.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi
Gündemin 7.maddesine geçildi
Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi oya sunuldu, oylama sonucunda, 23.054.053 kabul ve 2 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi
.
Alınan karar gereğince Şirketimizin 2019 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 86.871.085 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı net dönem karı 78.738.861 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından ayrılmamasını, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 67.900 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 ‘ine tekabül eden brüt 555.000 TL'nin, II. temettü olarak da brüt 51.615.000 TL'sı olmak üzere brüt toplam 52.170.000 TL'sı tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 5.161.500 TL'sı ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %470 (4,70 TL), net % 399,50 (3,9950 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 02/04/2020 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.
Gündemin 8.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Sun Bağımsız Denetim Y.M.M. A.Ş ‘nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu, 23.054.054 kabul ve 1 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi
Gündemin 9.maddesine geçildi
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, 23.054.053 kabul ve 2 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.03.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZİRUN CETVELİ.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurulu 24.Mart.2020 Salı günü saat 12:00 da Umurlu mahallesi OSB caddesi no:59-58/1 Efeler /AYDIN adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrı ve Bilgilendirme Dökümanı ile Gündem ve Vekaletname ektedir.
Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi toplantıya davet edilecektir.
24.03.2020 tarihinde saat 12:00 da Genel Kurulumuz yapılmış ve sonuçları ekte yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832098


BIST
16:432.785
Değişim :  -0,37% |  -10,36
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:43
KRTEK 22,00 40.734.898 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.734.880 % 10,00  
NTGAZ 13,98 46.953.248 % 9,99  
OBASE 16,89 44.720.633 % 9,96  
ALKA 47,24 30.660.272 % 9,96  
16:43 Alış Satış %  
Dolar 17,9305 17,9417 % -0,04  
Euro 18,3641 18,3789 % 0,44  
Sterlin 21,6759 21,7846 % 0,40  
Frank 18,7737 18,8868 % 0,44  
Riyal 4,7616 4,7855 % 0,14  
16:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 9,73  
Altın Gr. 1.038 1.038 7,17  
Cumhuriyet 6.916 7.021 41,00  
Tam 6.954 7.007 20,00  
Yarım 3.388 3.426 10,00  
Çeyrek 1.699 1.712 5,00  
Gümüş.Ons 20,55 20,58 -0,10  
Gümüş Gr. 11,89 11,91 -0,02  
B. Petrol 97,67 97,67 1,02