***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 01:17***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 6.139.733 80.480.862 -3.336.110 44.533 1.031.613 -212.619.021 -85.381.287 256.543.313 -23.698.986 232.844.327
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.931.118 -79.217.387 85.381.287 1.232.782 1.232.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.338.124 -1.248.843 99.434 -36.406.949 39.781.766 -615.815 39.165.951
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 6.139.733 152.887.868 -4.584.953 143.967 1.031.613 -291.836.408 -36.406.949 297.557.861 -24.314.801 273.243.060
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 460.000.000 22.585.778 -12.402.788 6.139.733 159.691.587 -7.274.967 31.522 -2.956.359 1.031.613 -290.382.773 -62.595.705 273.867.641 -31.998.950 241.868.691
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-62.595.705 62.595.705 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.450 -91.120.346 -91.057.896 -22.641.519 -113.699.415
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
102.678.205 102.678.205 41.512.500 144.190.705
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 460.000.000 22.585.778 -12.402.788 102.678.205 6.139.733 159.691.587 -7.274.967 93.972 -2.956.359 1.031.613 -352.978.478 -91.120.346 285.487.950 -13.127.969 272.359.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.540.979 -91.970.754
Dönem Karı (Zararı)
-113.761.865 -37.029.492
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
130.200.807 176.283.627
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 9 41.212.903 31.949.648
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.905.793 3.778.871
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 317.915
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.587.878 -121.462
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.900.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.449.865 30.329.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.709.790 3.276.512
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 999.683
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.740.392 27.052.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
89.546.257 142.763.088
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.542.612 -17.017.378
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
95.088.869 159.780.466
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.296.665
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.296.665
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -16.586.606 -34.399.857
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
375.930 1.862.652
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
375.930 1.862.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-70.643.129 -197.916.904
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 64.308.149 -52.623.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.875.949 -3.429.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
50.432.200 -49.194.031
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -83.744.908 -202.714.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.891.025 162.362.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.585.340 20.831.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.694.315 141.531.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.428.360
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.593.330
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.150.375 -104.941.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-44.111.190 -110.292.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
960.815 5.350.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-54.204.187 -58.662.769
Ödenen Faiz
-24.404.656 -6.483.738
Alınan Faiz
1.245.947 6.617.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.281.919 -1.219.268
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -896.164 -550.148
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-31.672.454
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.919.194 -78.238.810
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-649.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.887.181 3.829.469
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
899.236 3.829.469
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
987.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.453.444 -92.468.034
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -71.886.006 -83.962.297
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.567.438 -8.505.737
Alınan Faiz
4.296.665 10.399.755
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
175.833.612 259.717.926
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
144.190.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.041.579 413.616.795
Kredilerden Nakit Girişleri
88.041.579 413.616.795
Ödenen Faiz
-56.398.672 -153.898.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.373.439 89.508.362
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
62.450 114.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.435.889 89.622.498
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.464.535 17.778.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 50.900.424 107.401.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 50.900.424 24.464.535
Ticari Alacaklar
244.530.025 263.996.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 912.199 14.788.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 243.617.826 249.208.089
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
10.025.105 7.679.153
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
10.025.105 7.679.153
Diğer Alacaklar
2.256.696 1.758.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.256.696 1.758.758
Stoklar
7 215.260.712 135.103.682
Peşin Ödenmiş Giderler
18.325.558 15.409.542
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
598.757 423.598
Diğer Dönen Varlıklar
10 101.868.850 75.148.138
ARA TOPLAM
643.766.127 523.983.643
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23 19.621.544 19.621.544
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
663.387.671 543.605.187
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
651.710 2.114
Ticari Alacaklar
197.131.067 243.298.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 197.131.067 243.298.695
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
123.631.164 124.450.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
123.631.164 124.450.583
Maddi Duran Varlıklar
8 462.796.932 450.214.569
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 183.772.448 165.377.380
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
183.772.448 165.377.380
Peşin Ödenmiş Giderler
4.195.579 2.368.384
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 79.016.066 61.769.647
Diğer Duran Varlıklar
10 90.348.284 78.717.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.141.543.250 1.126.199.084
TOPLAM VARLIKLAR
1.804.930.921 1.669.804.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 550.839.507 141.078.086
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 116.919.330 141.759.084
Ticari Borçlar
212.966.010 214.857.035
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 34.130.354 46.715.694
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 178.835.656 168.141.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.837.837 6.409.477
Türev Araçlar
1.038.319 1.231.497
Ertelenmiş Gelirler
11 4.172.241 3.850.587
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 362.405 145.398
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.004.269 34.697.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.806.408 2.719.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 50.197.861 31.977.772
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.889.063 3.946.135
ARA TOPLAM
952.028.981 547.975.051
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
952.028.981 547.975.051
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 526.265.145 809.137.890
Türev Araçlar
7.907.269 12.010.756
Ertelenmiş Gelirler
303.767
Uzun Vadeli Karşılıklar
46.369.545 58.508.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.042.288 19.700.845
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 26.327.257 38.807.271
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
580.541.959 879.960.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.532.570.940 1.427.935.580
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
285.487.950 273.867.641
Ödenmiş Sermaye
15 460.000.000 460.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-12.402.788 -12.402.788
Sermaye Avansı
102.678.205
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.139.733 6.139.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
152.416.620 152.416.620
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
152.416.620 152.416.620
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
159.691.587 159.691.587
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.274.967 -7.274.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.862.387 -2.924.837
Yabancı Para Çevrim Farkları
93.972 31.522
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.956.359 -2.956.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.031.613 1.031.613
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-352.978.478 -290.382.773
Net Dönem Karı veya Zararı
-91.120.346 -62.595.705
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.127.969 -31.998.950
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
272.359.981 241.868.691
TOPLAM KAYNAKLAR
1.804.930.921 1.669.804.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 477.024.648 573.149.589 165.465.362 249.662.977
Satışların Maliyeti
16 -466.958.101 -516.642.921 -160.955.430 -216.655.641
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.066.547 56.506.668 4.509.932 33.007.336
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 13.468.204 8.351.999
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.468.204 0 8.351.999 0
BRÜT KAR (ZARAR)
23.534.751 56.506.668 12.861.931 33.007.336
Genel Yönetim Giderleri
17 -32.674.120 -28.954.268 -8.348.807 -9.673.062
Pazarlama Giderleri
17 -39.331.359 -33.441.557 -10.271.549 -14.255.463
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.224.811 -1.796.362 -698.297 -650.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
108.891.752 131.874.135 42.377.405 90.212.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-71.300.385 -47.383.255 -20.416.272 -24.469.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.104.172 76.805.361 15.504.411 74.171.583
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.672.008 10.399.755 3.354.371 9.487.851
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.178.390 -5.805.103 -983.461 297.137
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.610.554 81.400.013 17.875.321 83.956.571
Finansman Giderleri
-121.737.917 -152.829.362 -59.693.580 -94.796.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-130.348.471 -71.429.349 -41.818.259 -10.840.010
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.586.606 34.399.857 5.510.962 3.930.165
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -609.185 -503.475 0 -109.415
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 17.195.791 34.903.332 5.510.962 4.039.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-113.761.865 -37.029.492 -36.307.297 -6.909.845
DÖNEM KARI (ZARARI)
-113.761.865 -37.029.492 -36.307.297 -6.909.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -22.641.519 -622.543 -4.685.358 -2.307.955
Ana Ortaklık Payları
20 -91.120.346 -36.406.949 -31.621.939 -4.601.890
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Zarar 20 -0,00198000 -0,00079000 -0,00069000 -0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 76.081.307 0 -979.625
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 77.338.124 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -1.256.817 0 -979.625
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
62.450 114.136 -72.259 -50.605
Yabancı Para Çevrim Farkları
62.450 114.136 -72.259 -50.605
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.450 76.195.443 -72.259 -1.030.230
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-113.699.415 39.165.951 -36.379.556 -7.940.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.641.519 -615.815 -4.685.358 -2.315.243
Ana Ortaklık Payları
-91.057.896 39.781.766 -31.694.198 -5.624.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567180


BIST
18:051.542
Değişim :  0,26% |  3,94
Açılış :  1.534  
Önceki Kapanış :  1.538  
En Yüksek
1.546
En Düşük
1.528
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 97,90 376.243.230 % 10,00  
ISBIR 7.700,00 9.678.540 % 10,00  
YKGYO 6,82 30.006.498 % 10,00  
CLEBI 226,60 109.283.285 % 10,00  
SANFM 19,94 3.018.713 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5311 7,5368 % 0,34  
Euro 8,9753 8,9870 % -0,32  
Sterlin 10,4024 10,4546 % -0,02  
Frank 8,0621 8,1106 % 0,12  
Riyal 2,0022 2,0123 % 0,26  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.699 1,85  
Altın Gr. 411 411 0,95  
Cumhuriyet 2.721 2.762 -1,00  
Tam 2.711 2.781 1,30  
Yarım 1.310 1.345 0,63  
Çeyrek 657 673 0,32  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 -0,17  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,04  
B. Petrol 69,49 69,49 2,75