***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 21:27***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 487.014 -2.686.400 1.031.613 -366.976.506 -74.177.081 344.853.818 -24.572.384 320.281.434
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.686.400 671.600 3.358.000 3.358.000
Transferler
-28.372 -73.477.109 73.505.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
441.313 -5.955.259 -271.310 -4.075.609 6.906.865 -2.954.000 -4.823.922 -7.777.922
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
156.438 9.590.178 9.746.616 29.396.306 39.142.922
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.774.429 215.704 -4.075.609 1.031.613 -430.863.437 6.906.865 355.004.434 355.004.434
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.774.429 215.704 -4.075.609 1.031.613 -430.863.437 6.906.865 355.004.434 355.004.434
Transferler
6.906.865 -6.906.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
124.295 -9.006.941 -12.914.418 -21.797.064 -21.797.064
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.774.429 339.999 -13.082.550 1.031.613 -423.956.572 -12.914.418 333.207.370 333.207.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.502.558 112.288.727
Dönem Karı (Zararı)
-12.914.418 -18.520.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
93.385.395 216.951.068
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 13.759.120 12.522.564
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.009 -834.727
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 16.009
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -834.727
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.215.669 962.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.494.422 -610.102
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.721.247 1.572.731
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.877.389 9.893.377
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
3.960.269 -1.866.942
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.917.120 11.760.319
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.569.959 191.355.203
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.329.511 816.828
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.329.511 816.828
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.382.262 2.235.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.328.708 -72.292.404
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.869.826 -5.035.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-289.000 20.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.580.826 -5.055.463
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.230.049 -19.628.702
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.515.848 -21.720.284
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.032.355 -7.358.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
47.548.203 -14.361.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.744.681 -25.908.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-57.976.335 -22.112.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.231.654 -3.795.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.142.269 126.138.241
Ödenen Faiz
-1.750.052 -561.824
Alınan Faiz
3.547.792 1.208.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-652.779 -1.019.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -62.002 -39.251
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -18.727.786 -13.437.310
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.516.134 -19.307.740
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-978.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.195.325 399.406
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.123.936 -19.872.625
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.625.768 -19.259.007
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -498.168 -613.618
Alınan Faiz
412.477
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.143.979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.657.968 -84.998.531
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.144.422 -45.914.581
Kredilerden Nakit Girişleri
170.144.422 -44.119.825
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 -1.794.756
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-136.906.715 -87.445.861
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-116.906.715 -87.445.861
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.000.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-640.416 -1.637.021
Ödenen Faiz
-21.939.323 -10.883.687
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
60.882.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.639.276 7.982.456
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
124.295 -327.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.763.571 7.654.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.241.710 36.845.724
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.005.281 44.500.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21.005.281 16.241.710
Finansal Yatırımlar
17.333.500
Ticari Alacaklar
438.926.411 416.289.378
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 29.605.824 29.316.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 409.320.587 386.972.554
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
28.942.376 25.216.799
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
28.942.376 25.216.799
Diğer Alacaklar
181.523 210.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
181.523 210.251
Türev Araçlar
19.437.194 10.989.917
Stoklar
7 153.097.531 109.867.482
Peşin Ödenmiş Giderler
64.306.463 14.964.355
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 562.502 500.500
Diğer Dönen Varlıklar
10 89.065.903 32.514.796
ARA TOPLAM
815.525.184 644.128.688
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
815.525.184 644.128.688
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.725.860 9.725.860
Ticari Alacaklar
107.986.703 114.769.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 107.986.703 114.769.919
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
135.639.896 133.773.952
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
135.639.896 133.773.952
Türev Araçlar
54.586.120 43.959.667
Maddi Duran Varlıklar
8 466.516.160 463.849.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
210.970.085 217.768.342
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 210.970.085 217.768.342
Peşin Ödenmiş Giderler
1.116.511 1.022.671
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 84.083.517 80.160.836
Diğer Duran Varlıklar
10 61.571.897 116.885.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.132.196.749 1.181.916.658
TOPLAM VARLIKLAR
1.947.721.933 1.826.045.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 203.845.552 103.579.448
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 178.552.929 69.014.019
Ticari Borçlar
234.569.402 190.053.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 5.000.269 8.032.624
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 229.569.133 182.020.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.255.942 5.700.070
Türev Araçlar
7.300.682 5.600.630
Ertelenmiş Gelirler
11 16.341.324 9.463.782
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.574.143 40.575.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.821.961 2.242.153
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 30.752.182 38.333.728
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.330.491 2.259.417
ARA TOPLAM
682.770.465 426.246.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
682.770.465 426.246.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 888.239.544 1.000.454.748
Türev Araçlar
14.836.866 13.207.407
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.965.549 30.128.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.855.810 17.593.975
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.109.739 12.534.732
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 702.139 1.003.249
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
931.744.098 1.044.794.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.614.514.563 1.471.040.912
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
333.207.370 355.004.434
Ödenmiş Sermaye
600.000.000 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305.130 5.305.130
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.165.231 6.165.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
147.733.159 147.733.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
147.733.159 147.733.159
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
155.774.429 155.774.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.041.270 -8.041.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.742.551 -3.859.905
Yabancı Para Çevrim Farkları
339.999 215.704
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.082.550 -4.075.609
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.082.550 -4.075.609
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.031.613 1.031.613
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-423.956.572 -430.863.437
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.914.418 6.906.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
333.207.370 355.004.434
TOPLAM KAYNAKLAR
1.947.721.933 1.826.045.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 261.969.873 88.092.336
Satışların Maliyeti
15 -235.599.310 -81.653.468
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.370.563 6.438.868
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 179.262.060 161.013.448
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -164.582.272 -150.032.928
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.679.788 10.980.520
BRÜT KAR (ZARAR)
41.050.351 17.419.388
Genel Yönetim Giderleri
16 -10.433.159 -8.844.684
Pazarlama Giderleri
16 -10.768.168 -5.503.284
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -2.061.304 -90.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.697.527 76.891.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.690.040 -60.641.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.795.207 19.230.962
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.484.523 4.191.806
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-816.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.279.730 22.605.941
Finansman Giderleri
-58.576.410 -38.891.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.296.680 -16.285.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.382.262 -2.235.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.382.262 -2.235.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.914.418 -18.520.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.914.418 -18.520.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -2.045.763
Ana Ortaklık Payları
-12.914.418 -16.474.660
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Zarar) 18 -0,00020000 -0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.882.646 -327.481
Yabancı Para Çevrim Farkları
124.295 -327.481
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.006.941 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.006.941 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.882.646 -327.481
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.797.064 -18.847.904
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 3.320.174
Ana Ortaklık Payları
-21.797.064 -22.168.078http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682103


BIST
18:051.538
Değişim :  0,46% |  6,99
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.531  
En Yüksek
1.543
En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler18:05
DYOBY 16,72 165.519.315 % 10,00  
CRFSA 66,00 20.029.490 % 10,00  
ULUSE 69,30 10.163.225 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.495.538 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5498 7,5621 % 1,57  
Euro 9,0453 9,0685 % 0,91  
Sterlin 10,4596 10,5120 % 0,97  
Frank 8,0949 8,1437 % 0,40  
Riyal 2,0082 2,0183 % 1,47  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.696 1.696 -18,56  
Altın Gr. 411 412 0,96  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,25 25,29 -0,89  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 -0,11  
B. Petrol 66,65 66,65 2,58