***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2020 00:26***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 22.586 5.305 6.165 -6.454 198.485 705 -25.590 1.045 -451.295 -23.388 327.564 327.564
Transferler
-44.572 21.184 23.388 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
515 12.795 8.322 21.632 21.632
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 22.586 5.305 6.165 -6.454 153.913 1.220 -12.795 1.045 -430.111 8.322 349.196 349.196
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 0 1.045 -431.961 18.025 669.166 -5.630 663.536
Transferler
-1 83 17.943 -18.025 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.029 -4.026 -7.055 -3.454 -10.509
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 -1.533 1.128 -414.018 -4.026 662.111 -9.084 653.027


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.931 -53.196
Dönem Karı (Zararı)
-7.480 8.322
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
195.230 180.461
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 30.721 30.532
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.171 504
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.169 102
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.340 402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.771 32.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.358 7.827
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.413 25.023
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.530 88.166
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.113 -10.664
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14-19 76.643 98.830
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
82.575 94.771
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.442 -244
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.442 -244
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.401 14.142
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -155 -80.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-77.472 -233.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.473 -181.328
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.980 -108.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.493 -72.585
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -112.307 -17.239
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.946 -4.231
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.351 69.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.872 -1.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.223 71.521
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.683 -57.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.220 -42.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
88.561 -44.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.659 2.403
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.278 -44.285
Ödenen Faiz
-269 -5.738
Alınan Faiz
3.113 10.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.492 -886
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.841 -700
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.858 -12.251
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.183 76.803
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-125 -54.361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
701 145.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.759 -14.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.790 -9.901
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.969 -4.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.017 -54.582
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
402.948 345.512
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-398.480 -313.352
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.715 -13.409
Ödenen Faiz
-88.684 -88.052
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.086 14.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.269 -30.975
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.535 515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.804 -30.460
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.239 82.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.435 52.309


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16.435 47.239
Finansal Yatırımlar
49.154 2.466
Ticari Alacaklar
8 791.584 855.941
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 439.932 383.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
351.652 471.989
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
87.079 64.382
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
87.079 64.382
Diğer Alacaklar
63 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
63 99
Türev Araçlar
61.218 44.868
Stoklar
9 241.927 124.280
Peşin Ödenmiş Giderler
25.174 14.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.963 1.720
Diğer Dönen Varlıklar
12 103.612 144.427
ARA TOPLAM
1.378.209 1.300.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.378.209 1.300.368
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
150.738 150.613
Ticari Alacaklar
54.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
54.267
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
49.769 85.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
49.769 85.880
Türev Araçlar
96.928 89.735
Maddi Duran Varlıklar
10 543.494 467.628
Kullanım Hakkı Varlıkları
367 664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 224.091 235.456
Şerefiye
5 10.645 10.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
213.446 224.811
Peşin Ödenmiş Giderler
160 441
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 90.226 90.974
Diğer Duran Varlıklar
12 34.763 114.188
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.244.803 1.235.579
TOPLAM VARLIKLAR
2.623.012 2.535.947
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 629.288 904.834
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
244.879 146.471
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 244.879 146.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 79 487
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
244.800 145.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
8 250.196 229.842
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 4.903 12.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
245.293 217.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.743 6.866
Türev Araçlar
9.741 14.183
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 16.550 14.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
775 157
Kısa Vadeli Karşılıklar
57.808 46.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.159 3.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 51.649 43.304
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.686 12.522
ARA TOPLAM
1.231.666 1.376.056
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.231.666 1.376.056
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
697.628 446.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
697.628 446.591
Banka Kredileri
14 697.291 446.296
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 337 295
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 33 170
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.658 49.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
36.054 33.200
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.604 16.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
738.319 496.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.969.985 1.872.411
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
662.111 669.166
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.586 22.586
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305 5.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.779 6.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
145.890 145.891
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
145.890 145.891
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
153.912 153.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.022 -8.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.533 1.496
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.533 1.496
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.128 1.045
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-414.018 -431.961
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.026 18.025
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.084 -5.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
653.027 663.536
TOPLAM KAYNAKLAR
2.623.012 2.535.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 540.701 758.667 272.852 395.246
Satışların Maliyeti
17 -434.327 -618.776 -205.979 -317.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
106.374 139.891 66.873 77.289
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 163.395 191.425 3.585 4.367
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -136.848 -171.037 8.705 5.053
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.547 20.388 12.290 9.420
BRÜT KAR (ZARAR)
132.921 160.279 79.163 86.709
Genel Yönetim Giderleri
18 -30.641 -25.511 -15.104 -14.211
Pazarlama Giderleri
18 -22.795 -32.605 -11.378 -14.204
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -1.595 -6.252 148 -3.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
119.320 57.900 54.009 27.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.823 -7.360 -1.274 -4.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
195.387 146.451 105.564 77.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 205 80.288 0 80.026
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -50 -28 -50 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
195.542 226.711 105.514 157.504
Finansman Giderleri
14 -201.621 -204.247 -99.215 -94.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.079 22.464 6.299 63.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.401 -14.142 -3.136 -22.921
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -653 0 -653 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -748 -14.142 -2.483 -22.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.480 8.322 3.163 40.155
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.480 8.322 3.163 40.155
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.454 0 -1.228 0
Ana Ortaklık Payları
-4.026 8.322 4.391 40.155
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (Bin TL) (hisse başına) 21 -0,00000400 0,00001400 0,00000500 0,00006700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.029 13.310 -4.596 574
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.029 515 -4.596 574
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 16.404 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 16.404 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -3.609 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.029 13.310 -4.596 574
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.509 21.632 -1.433 40.729
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.454 0 -1.228 0
Ana Ortaklık Payları
-7.055 21.632 -205 40.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864052


BIST14:161.490
Değişim :  0,49% |  7,22
Açılış :  1.510  
Önceki Kapanış :  1.483  
En Yüksek
1.515
En Düşük
1.488
BIST En Aktif Hisseler14:16
LINK 51,70 76.684.174 % 10,00  
KSTUR 346,60 1.770.779 % 10,00  
MERIT 414,70 2.308.635 % 10,00  
SEKUR 36,30 3.541.210 % 10,00  
SERVE 19,80 730.773 % 10,00  
14:16 Alış Satış %  
Dolar 7,2075 7,2119 % 0,59  
Euro 8,8272 8,8349 % 1,25  
Sterlin 10,1638 10,2148 % 0,57  
Frank 7,9239 7,9716 % 0,62  
Riyal 1,9134 1,9230 % 0,39  
14:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 -9,73  
Altın Gr. 415 415 -0,53  
Cumhuriyet 2.763 2.805 -5,00  
Tam 2.751 2.821 -7,83  
Yarım 1.330 1.364 -3,79  
Çeyrek 667 682 -1,90  
Gümüş.Ons 28,08 28,11 0,17  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,08  
B. Petrol 66,44 66,44 0,26