***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.03.2017 00:19***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 6.139.733 80.480.862 -3.336.110 44.533 1.031.613 -212.619.021 -85.381.287 256.543.313 -23.698.986 232.844.327
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-5.899.332 -77.763.752 85.381.287 1.718.203 -194.694 1.523.509
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
85.110.057 -3.938.857 -13.011 -2.956.359 -62.595.705 15.606.125 -7.603.009 8.003.116
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-502.261 -502.261
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 6.139.733 159.691.587 -7.274.967 31.522 -2.956.359 1.031.613 -290.382.773 -62.595.705 273.867.641 -31.998.950 241.868.691
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 6.139.733 159.691.587 -7.274.967 31.522 -2.956.359 1.031.613 -290.382.773 -62.595.705 273.867.641 -31.998.950 241.868.691
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.956.359 -65.552.064 62.595.705 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.873.205 -1.504.537 480.842 -2.686.400 -74.177.081 -69.013.971 -22.277.342 -91.291.313
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
19 140.000.000 140.000.000 140.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
55.350.000 55.350.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
25.498 25.498 25.498
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
35 17.707.918 -6.806.732 140.483 -25.350 -11.041.669 -25.350 -25.646.092 -25.671.442
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 161.758.060 -8.639.021 487.014 -2.686.400 1.031.613 -374.252.090 -66.383.405 344.853.818 -24.572.384 320.281.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.953.336 -59.954.918
Dönem Karı (Zararı)
-96.454.423 -70.148.979
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
208.701.234 274.602.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 54.999.511 39.088.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
42.658.300 3.955.858
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 7.041.878 55.525
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 13.856.450 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 11.361.215 709.758
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 10.398.757 3.190.575
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
76.727.125 118.988.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.164.624 3.585.634
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.982.968 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
64.579.533 115.403.279
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
118.228.847 145.264.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.307.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
139.536.159
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
82.533.637 4.498.540
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
548.739 5.458.944
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 548.739 5.458.944
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -27.350.400 -37.244.888
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 137.191 1.798.476
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -139.781.716 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -7.205.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.376.432 -169.570.762
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.947.024 -226.378.305
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.347.712 -3.813.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.599.312 -222.565.117
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.925.031 -44.499.294
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.958.404 149.011.325
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.996.803 38.351.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.961.601 110.659.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.687.157 -47.704.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.343.860 -53.580.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.656.703 5.876.336
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
129.623.243 34.882.902
Ödenen Faiz
-21.453.412 -18.175.925
Alınan Faiz
18.180.031 17.119.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -6.034.385 -1.309.095
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -230.749 -693.978
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 -50.131.392 -91.777.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
54.100.522 -122.322.519
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
35 192.621.164 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.693.496 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.982.020 1.913.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -144.320.212 -126.015.915
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -135.866.931 -113.727.434
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -8.453.281 -12.288.481
Alınan Faiz
23 3.032.909 1.767.454
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.478.137 12.267
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.153.511 188.999.770
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
19 195.350.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.855.780 714.924.027
Kredilerden Nakit Girişleri
71.855.780 714.924.027
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-248.474.262 -461.009.545
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.110.809 -438.372.482
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-102.363.453 -22.637.063
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.934.644 1.299.375
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
23 4.087.860
Ödenen Faiz
-110.013.405 -91.383.287
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -502.261
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.936.980 21.583.601
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.900.347 6.722.333
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
480.842 -22.070
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.381.189 6.700.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36 24.464.535 17.764.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36 36.845.724 24.464.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
36 36.845.724 24.464.535
Ticari Alacaklar
251.395.575 281.649.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 681.592 14.788.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 250.713.983 266.861.601
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
14.672.516 7.679.153
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 14.672.516 7.679.153
Diğer Alacaklar
1.178.713 1.758.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.178.713 1.758.758
Stoklar
9 111.964.203 135.103.682
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.912.778 15.409.542
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 654.309 423.598
Diğer Dönen Varlıklar
18 68.871.951 72.978.237
ARA TOPLAM
495.495.769 539.467.254
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
27 0 19.621.544
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
495.495.769 559.088.798
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.695.610 2.114
Ticari Alacaklar
188.166.300 243.298.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 188.166.300 243.298.695
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
130.625.575 124.450.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 130.625.575 124.450.583
Maddi Duran Varlıklar
11 445.226.451 450.214.569
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 187.770.033 165.377.380
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
187.770.033 165.377.380
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.018.211 2.368.384
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 85.080.746 61.769.647
Diğer Duran Varlıklar
18 63.234.332 63.234.101
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.107.817.258 1.110.715.473
TOPLAM VARLIKLAR
1.603.313.027 1.669.804.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
269.722.834 141.078.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
269.722.834 141.078.086
Banka Kredileri
31 64.774.351 4.351.726
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 19.662.406 17.307.086
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
31 185.286.077 105.482.294
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 0 13.936.980
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 83.387.551 141.759.084
Ticari Borçlar
172.043.658 214.974.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 44.223.265 46.715.694
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 127.820.393 168.258.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.079.791 6.409.477
Türev Araçlar
30 2.611.014 1.231.497
Ertelenmiş Gelirler
10 2.715.224 3.850.587
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 145.398
Kısa Vadeli Karşılıklar
74.260.801 34.697.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.802.733 2.719.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 72.458.068 31.977.772
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 3.795.548 3.828.608
ARA TOPLAM
618.616.421 547.975.051
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
618.616.421 547.975.051
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
616.864.499 809.137.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
616.864.499 809.137.890
Banka Kredileri
31 539.062.238 540.332.402
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 57.804.514 66.640.505
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
31 19.997.747 202.164.983
Türev Araçlar
30 11.179.977 12.010.756
Ertelenmiş Gelirler
10 0 303.767
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.370.696 58.508.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.612.612 19.700.845
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 20.758.084 38.807.271
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
664.415.172 879.960.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.283.031.593 1.427.935.580
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
344.853.818 273.867.641
Ödenmiş Sermaye
19 600.000.000 460.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305.130 -12.402.788
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.165.231 6.139.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
153.119.039 152.416.620
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
153.119.039 152.416.620
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
161.758.060 159.691.587
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.639.021 -7.274.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.199.386 -2.924.837
Yabancı Para Çevrim Farkları
487.014 31.522
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.686.400 -2.956.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.031.613 1.031.613
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-366.976.506 -290.382.773
Net Dönem Karı veya Zararı
-74.177.081 -62.595.705
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.572.384 -31.998.950
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
320.281.434 241.868.691
TOPLAM KAYNAKLAR
1.603.313.027 1.669.804.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 769.740.613 1.026.071.041
Satışların Maliyeti
20 -741.354.814 -903.026.989
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.385.799 123.044.052
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20 174.869.373 143.403.382
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-145.298.379 -124.924.195
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.570.994 18.479.187
BRÜT KAR (ZARAR)
57.956.793 141.523.239
Genel Yönetim Giderleri
21 -63.296.718 -39.149.002
Pazarlama Giderleri
21 -98.273.337 -86.843.311
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -2.984.697 -2.572.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 104.076.222 47.550.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -25.126.496 -16.989.965
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.648.233 43.518.892
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 143.306.057 6.495.511
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -23.249.631 -15.885.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
92.408.193 34.128.594
Finansman Giderleri
25 -216.213.016 -141.522.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-123.804.823 -107.393.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27.350.400 37.244.888
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.138.747 -689.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 28.489.147 37.934.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-96.454.423 -70.148.980
DÖNEM KARI (ZARARI)
-96.454.423 -70.148.980
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.277.342 -7.553.274
Ana Ortaklık Payları
-74.177.081 -62.595.706
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 29 -0,00120000 -0,00140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.368.668 81.130.524
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.873.205 85.110.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.504.537 -3.979.533
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.205.558 -2.978.429
Yabancı Para Çevrim Farkları
480.842 -22.070
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.686.400 -2.956.359
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.163.110 78.152.095
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.291.313 8.003.115
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.921.877 -7.603.009
Ana Ortaklık Payları
-69.369.436 15.606.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593034


BIST18:051.538
Değişim :  0,46% |  6,99
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.531  
En Yüksek
1.543
En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler18:05
DYOBY 16,72 165.519.315 % 10,00  
CRFSA 66,00 20.029.490 % 10,00  
ULUSE 69,30 10.163.225 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.495.538 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5110 7,5310 % 1,15  
Euro 9,0053 9,0312 % 0,50  
Sterlin 10,4181 10,4703 % 0,57  
Frank 8,0597 8,1083 % -0,04  
Riyal 1,9985 2,0086 % 0,98  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.697 -17,15  
Altın Gr. 410 410 -0,29  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,31 25,34 -0,83  
Gümüş Gr. 6,12 6,12 -0,14  
B. Petrol 66,75 66,75 2,68