***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 23:00***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 6.139.733 -7.274.967 159.691.587 31.522 -2.956.359 1.031.613 -290.382.773 -62.595.705 273.867.641 -31.998.950 241.868.691
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-62.595.705 -62.595.705 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.878 1.369.072 -25.633.214 -24.227.264 -2.858.849 -27.086.113
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 6.139.733 -7.274.967 159.691.587 68.400 -1.587.287 1.031.613 -352.978.478 -150.824.624 249.640.377 -34.857.799 214.782.578
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 487.014 -2.686.400 1.031.613 -366.976.506 -74.177.081 344.853.818 -24.572.384 320.281.434
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-74.177.081 74.177.081 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-327.481 -16.474.660 -16.802.141 -2.045.763 -18.847.904
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 159.533 -2.686.400 1.031.613 -441.153.587 -16.474.660 328.051.677 -26.618.147 301.433.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.288.727 -41.666.649
Dönem Karı (Zararı)
-18.520.423 -28.492.063
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
216.951.068 34.629.874
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 12.522.564 13.367.606
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-834.727 5.405
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -834.727 5.405
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
962.629 12.143.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-610.102 2.530.222
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.572.731 9.613.229
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.893.377 17.082.791
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.866.942 -5.288.733
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.760.319 22.371.524
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
191.355.203 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
816.828 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
816.828 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.235.194 -8.128.803
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 159.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.292.404 -50.663.503
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.035.225 67.235.276
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.238 18.199.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.055.463 49.035.279
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.628.702 -27.072.141
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.720.284 -68.410.170
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.358.438 -32.959.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.361.846 -35.450.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.908.193 -22.416.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.112.600 -12.316.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.795.593 -10.100.272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
126.138.241 -44.525.692
Ödenen Faiz
-561.824 -457.303
Alınan Faiz
1.208.076 4.816.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.019.205 -1.285.528
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -39.251 -215.016
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.437.310
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.307.740 -18.164.361
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-978.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
399.406 12.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.872.625 -18.685.082
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -19.259.007 -18.485.971
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-613.618 -199.111
Alınan Faiz
0 471.843
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.143.979 36.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.998.531 73.217.527
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-44.119.825 87.878.743
Kredilerden Nakit Girişleri
-44.119.825 87.878.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.240.617 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.445.861 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.794.756
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.637.021
Ödenen Faiz
-10.883.687 -14.661.216
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
60.882.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.982.456 13.386.517
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-327.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.654.975 13.386.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 36.845.724 24.464.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 44.500.699 37.851.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
36 44.500.699 36.845.724
Ticari Alacaklar
278.148.305 251.395.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 661.354 681.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 277.486.951 250.713.982
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
6.261.302 14.672.516
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 6.261.302 14.672.516
Diğer Alacaklar
2.105.746 1.178.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.105.746 1.178.713
Stoklar
9 132.427.633 111.964.203
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.434.202 9.912.779
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 693.560 654.309
Diğer Dönen Varlıklar
18 66.833.015 68.871.951
ARA TOPLAM
545.404.462 495.495.769
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
545.404.462 495.495.769
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
31 6.674.110 5.695.610
Ticari Alacaklar
166.984.527 188.166.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 166.984.527 188.166.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
143.771.625 130.625.575
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 143.771.625 130.625.575
Maddi Duran Varlıklar
11 454.897.244 445.226.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 183.906.536 187.770.033
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
183.906.536 187.770.033
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.986.122 2.018.211
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 82.845.552 85.080.746
Diğer Duran Varlıklar
18 63.234.045 63.234.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.118.299.761 1.107.817.258
TOPLAM VARLIKLAR
1.663.704.223 1.603.313.027
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
329.364.382 269.722.834
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
223.701.660 204.948.483
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 20.212.592 19.662.406
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
31 203.489.068 185.286.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 105.662.722 64.774.351
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 163.838.588 83.387.551
Diğer Finansal Yükümlülükler
31 60.882.619
Ticari Borçlar
150.200.242 172.043.658
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 29.861.419 44.223.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 120.338.823 127.820.393
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.231.213 10.079.792
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
30 3.200.950 2.611.014
Ertelenmiş Gelirler
10 4.023.420 2.715.224
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 65.740.821 74.260.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 833.662 1.802.733
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 64.907.159 72.458.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.540.338 3.795.547
ARA TOPLAM
786.022.573 618.616.421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
786.022.573 618.616.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 533.444.461 616.864.499
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
533.444.461 616.864.499
Banka Kredileri
31 477.512.346 539.062.238
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 55.932.115 57.804.514
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
31 19.997.747
Türev Araçlar
30 11.406.869 11.179.977
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.396.790 36.370.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 14.952.376 15.612.612
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 16.444.414 20.758.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
576.248.120 664.415.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.362.270.693 1.283.031.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
328.051.677 344.853.818
Ödenmiş Sermaye
19 600.000.000 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305.130 5.305.130
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.165.231 6.165.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
153.119.039 153.119.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
153.119.039 153.119.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.639.021 -8.639.021
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
161.758.060 161.758.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.526.867 -2.199.386
Yabancı Para Çevrim Farkları
159.533 487.014
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-2.686.400 -2.686.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.031.613 1.031.613
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-441.153.587 -366.976.506
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.474.660 -74.177.081
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.618.147 -24.572.384
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
301.433.530 320.281.434
TOPLAM KAYNAKLAR
1.663.704.223 1.603.313.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 76.075.593 145.815.648
Satışların Maliyeti
20 -83.047.917 -138.793.500
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.972.324 7.022.148
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20 161.013.448 4.188.542
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
20 -150.032.928 -925.700
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 10.980.520 3.262.842
BRÜT KAR (ZARAR)
4.008.196 10.284.990
Genel Yönetim Giderleri
21 -8.844.684 -10.619.565
Pazarlama Giderleri
21 -5.503.284 -11.048.237
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -90.940 -805.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 90.302.733 31.387.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -60.641.059 -20.144.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.230.962 -945.534
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 4.191.806 458.408
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -816.827 -440.210
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.605.941 -927.336
Finansman Giderleri
25 -38.891.170 -35.693.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.285.229 -36.620.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.235.194 8.128.804
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 -250.175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.235.194 8.378.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.520.423 -28.492.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.520.423 -28.492.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.045.765 -2.858.849
Ana Ortaklık Payları
-16.474.658 -25.633.214
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Zarar) -0,00030000 -0,00060000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.369.072
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.369.072
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-327.481 36.878
Yabancı Para Çevrim Farkları
-327.481 36.878
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-327.481 1.405.950
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.847.904 -27.086.113
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.320.174 -2.858.849
Ana Ortaklık Payları
-22.168.078 -24.227.264http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606788


BIST18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64