***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2017 20:36***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 6.139.733 -7.274.967 159.691.587 31.522 -2.956.359 1.031.613 -290.382.773 -62.595.705 273.867.641 -31.998.950 241.868.691
Transferler
-55.042.432 62.595.705 7.553.273 -7.553.273 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
134.709 -59.498.407 -59.363.698 -17.956.161 -77.319.859
Sermaye Avansı
92.028.205 92.028.205 9.562.500 101.590.705
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 92.028.205 6.139.733 -7.274.967 159.691.587 166.231 -2.956.359 1.031.613 -345.425.205 -59.498.407 314.085.421 -47.945.884 266.139.537
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 487.014 -2.686.400 1.031.613 -366.976.506 -74.177.081 344.853.818 -24.572.384 320.281.434
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.686.400 671.600 3.358.000 3.358.000
Transferler
-73.505.481 73.505.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-430.115 -11.794.706 -12.224.821 -2.794.666 -15.019.487
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 56.899 0 1.031.613 -440.481.987 -11.794.706 335.986.997 -27.367.050 308.619.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.307.191 -39.425.354
Dönem Karı (Zararı)
-14.589.372 -77.454.568
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
61.267.486 78.591.046
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.910.344 25.279.452
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.979.678 2.189.488
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.365.011 317.915
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.344.689 1.871.573
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.410.568 12.104.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.004.224 2.425.913
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.571.719 999.683
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.843.073 8.679.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.991.433 56.085.822
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.267.676 -2.855.331
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33.259.109 58.941.153
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.676.845 -1.721.839
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-51.947 -4.343.680
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-51.947 -4.343.680
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 955.451 -11.075.644
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-824.394 72.775
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-475.846 72.775
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-348.548 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.130.196 -36.717.439
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.514.966 37.799.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-577.568 7.329.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.937.398 30.470.001
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.457.713 -58.686.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.813.918 8.960.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.022.599 5.679.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.836.517 3.280.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
397.936 1.022.785
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.369.371 -25.813.266
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-36.171.559 -45.355.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.802.188 19.541.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.452.082 -35.580.961
Ödenen Faiz
-4.588.874 -4.071.882
Alınan Faiz
3.267.676 2.855.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.438.685 -1.784.310
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-95.226 -843.532
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.169.665 -44.439.486
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -649.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.369.237 3.701.938
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.109.341 2.713.993
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.259.896 987.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.538.902 -47.491.828
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -51.066.520 -44.974.107
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.472.382 -2.517.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.900.478 125.119.811
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 101.590.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
282.300.456 345.978.248
Kredilerden Nakit Girişleri
282.300.456 345.978.248
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-189.729.743 -264.724.540
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-189.729.743 -264.724.540
Ödenen Faiz
-28.670.235 -57.724.602
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.423.622 41.254.971
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-430.115 134.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.993.507 41.389.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.595.270 24.464.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.588.777 65.854.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.588.777 6.595.270
Ticari Alacaklar
327.430.658 280.224.210
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.259.160 681.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 326.171.498 279.542.618
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
19.093.230 14.672.516
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
19.093.230 14.672.516
Diğer Alacaklar
4.406.342 1.178.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.406.342 1.178.713
Türev Araçlar
4.893.251 0
Stoklar
7 146.766.605 111.964.203
Peşin Ödenmiş Giderler
19.779.269 9.912.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 749.535 654.309
Diğer Dönen Varlıklar
10 61.749.625 70.293.770
ARA TOPLAM
593.457.292 495.495.769
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
27 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
593.457.292 495.495.769
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.695.610 5.695.610
Ticari Alacaklar
146.109.807 188.166.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 78.591 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 146.031.216 188.166.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
129.768.254 130.625.575
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
129.768.254 130.625.575
Türev Araçlar
19.573.003 3.358.000
Maddi Duran Varlıklar
8 476.512.766 445.226.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 182.006.141 187.770.033
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
182.006.141 187.770.033
Peşin Ödenmiş Giderler
1.426.214 2.018.211
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 84.125.295 85.080.746
Diğer Duran Varlıklar
10 91.884.520 63.234.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.137.101.610 1.111.175.258
TOPLAM VARLIKLAR
1.730.558.902 1.606.671.027
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 444.474.744 269.722.834
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 140.201.912 83.387.551
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.201.912 83.387.551
Banka Kredileri
140.201.912 83.387.551
Ticari Borçlar
183.857.576 172.043.658
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 39.200.666 44.223.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 144.656.910 127.820.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.477.727 10.079.791
Türev Araçlar
3.321.807 2.611.014
Ertelenmiş Gelirler
11 19.287.201 2.715.224
Kısa Vadeli Karşılıklar
62.686.774 74.260.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.582.063 1.802.733
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 60.104.711 72.458.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 4.537.064 3.795.548
ARA TOPLAM
868.844.805 618.616.421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
868.844.805 618.616.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 515.654.040 616.864.499
Türev Araçlar
10.417.237 11.179.977
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.022.873 36.370.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.636.949 15.612.612
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 12.385.924 20.758.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
553.094.150 664.415.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.421.938.955 1.283.031.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
335.986.997 348.211.818
Ödenmiş Sermaye
600.000.000 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305.130 5.305.130
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
6.165.231 6.165.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
153.119.039 153.119.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
153.119.039 153.119.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.639.021 -8.639.021
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
161.758.060 161.758.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.899 487.014
Yabancı Para Çevrim Farkları
56.899 487.014
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.031.613 1.031.613
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-440.481.987 -366.976.506
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.794.706 -73.505.481
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-27.367.050 -24.572.384
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
308.619.947 323.639.434
TOPLAM KAYNAKLAR
1.730.558.902 1.606.671.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 335.792.666 326.419.283 271.733.816 173.327.264
Satışların Maliyeti
15 -303.942.857 -305.758.490 -220.125.593 -167.204.990
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.849.809 20.660.793 51.608.223 6.122.274
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 166.582.170 134.488.493 5.568.722 130.299.951
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -148.861.484 -129.372.288 1.171.444 -128.446.588
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.720.686 5.116.205 6.740.166 1.853.363
BRÜT KAR (ZARAR)
49.570.495 25.776.998 58.348.389 7.975.637
Genel Yönetim Giderleri
16 -17.671.497 -23.325.630 -8.826.813 -12.706.065
Pazarlama Giderleri
16 -11.597.427 -29.059.810 -6.094.143 -18.011.573
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -1.903.231 -1.526.514 -1.812.291 -721.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
134.853.623 51.410.169 31.764.800 27.543.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-105.710.008 -51.883.796 -45.068.949 -31.743.096
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.541.955 -28.608.583 28.310.993 -27.663.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.221.803 2.317.637 -2.970.003 1.859.229
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-227.619 -194.929 589.208 245.281
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.536.139 -26.485.875 25.930.198 -25.558.539
Finansman Giderleri
-62.170.060 -62.044.337 -23.278.890 -26.350.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.633.921 -88.530.212 2.651.308 -51.909.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-955.451 11.075.644 1.279.743 2.946.840
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -609.185 0 -359.010
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -955.451 11.684.829 1.279.743 3.305.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.589.372 -77.454.568 3.931.051 -48.962.505
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.589.372 -77.454.568 3.931.051 -48.962.505
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.794.666 -17.956.161 -748.903 -22.277.342
Ana Ortaklık Payları
-11.794.706 -59.498.407 4.679.954 -26.685.163
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(zarar) -0,00020000 0,00010000 -0,00130000 -0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-430.115 134.709 -102.634 -1.271.241
Yabancı Para Çevrim Farkları
-430.115 134.709 -102.634 97.831
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.369.072
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-430.115 134.709 -102.634 -1.271.241
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.019.487 -77.319.859 3.828.417 -50.233.746
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.794.666 -17.956.161 -748.903 -15.097.312
Ana Ortaklık Payları
-12.224.821 -59.363.698 4.577.320 -35.136.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625953


BIST18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64