***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 21:45***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 6.139.733 -7.274.967 159.691.587 31.522 -2.956.359 1.031.613 -290.382.773 -62.595.705 273.867.641 -31.998.950 241.868.691
Transferler
-62.595.705 65.295.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.450 -91.120.346 -91.057.896 -22.641.519 -113.699.415
Sermaye Avansı
102.678.205 102.678.205 41.512.500 144.190.705
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 22.585.778 -12.402.788 102.678.205 6.139.733 -7.274.967 159.691.587 93.972 -2.956.359 1.031.613 -352.978.478 -91.120.346 285.487.950 -13.127.969 272.359.981
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 487.014 -2.686.400 1.031.613 -366.976.506 -74.177.081 344.853.818 -24.572.384 320.281.434
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.686.400 671.600 3.358.000 3.358.000
Transferler
-73.505.481 73.505.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-380.783 -4.088.375 -4.469.158 -4.823.922 -9.293.080
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.746.616 9.746.616 29.396.306 39.142.922
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.639.021 161.758.060 106.231 1.031.613 -430.735.371 -4.088.375 353.489.276 353.489.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.425.371 -55.231.463
Dönem Karı (Zararı)
-8.912.297 -113.761.865
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.651.705 155.510.323
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.848.327 41.212.903
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.907.351 3.905.793
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.206.960 317.915
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.114.311 3.587.878
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.600.587 7.449.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
977.844 1.709.790
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.821.719 999.683
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.444.462 4.740.392
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
44.092.175 89.546.257
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.090.097 -5.542.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
58.182.272 95.088.869
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28.884.205 25.309.516
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.286.423 4.296.665
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.286.423 4.296.665
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 3.187.271 -16.586.606
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
660.068 375.930
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
699.820 375.930
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-39.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-190.370.491 -70.643.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.606.008 64.308.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-105.785.240 13.875.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.820.768 50.432.200
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.494.650 -83.744.908
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.273.158 -1.891.025
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.307.393 -12.585.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
105.965.765 10.694.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
598.324 2.428.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.141.315 -51.743.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-52.927.369 -44.111.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-48.213.946 -7.632.515
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.631.083 -28.894.671
Ödenen Faiz
-2.880.123 -24.404.656
Alınan Faiz
13.053.496 1.245.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-519.010 -2.281.919
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-448.651 -896.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.713.577 -68.919.194
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-649.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.737.069 1.887.181
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.801.131 899.236
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
935.938 987.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.487.247 -74.453.444
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.643.285 -71.886.006
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.843.962 -2.567.438
Alınan Faiz
1.036.601 4.296.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.408.968 150.524.096
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
144.190.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
203.711.117 62.732.063
Kredilerden Nakit Girişleri
203.711.117 62.732.063
Ödenen Faiz
-55.302.149 -56.398.672
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.270.020 26.373.439
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-380.783 62.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
889.237 26.435.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.595.270 24.464.535
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.484.507 50.900.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.484.507 6.595.270
Ticari Alacaklar
455.818.243 280.224.210
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 56.049.226 681.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 399.769.017 279.542.618
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
21.704.533 14.672.516
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
21.704.533 14.672.516
Diğer Alacaklar
6.651.891 1.178.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.651.891 1.178.713
Türev Araçlar
8.652.756
Stoklar
7 142.131.251 111.964.203
Peşin Ödenmiş Giderler
28.339.588 9.912.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 448.651 654.309
Diğer Dönen Varlıklar
10 61.389.623 70.293.770
ARA TOPLAM
732.621.043 495.495.769
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
732.621.043 495.495.769
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.695.610 5.695.610
Ticari Alacaklar
131.628.695 188.166.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 78.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 131.550.104 188.166.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
130.055.064 130.625.575
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
130.055.064 130.625.575
Türev Araçlar
28.674.273 3.358.000
Maddi Duran Varlıklar
8 467.619.189 445.226.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 198.129.186 187.770.033
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
198.129.186 187.770.033
Peşin Ödenmiş Giderler
1.221.964 2.018.211
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 82.070.619 85.080.746
Diğer Duran Varlıklar
10 91.884.516 63.234.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.136.979.116 1.111.175.258
TOPLAM VARLIKLAR
1.869.600.159 1.606.671.027
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 510.364.029 269.722.834
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 161.372.824 83.387.551
Ticari Borçlar
184.466.596 172.043.658
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 40.522.329 44.223.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 143.944.267 127.820.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.657.765 10.079.791
Türev Araçlar
3.918.257 2.611.014
Ertelenmiş Gelirler
11 14.878.807 2.715.224
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.316.495 74.260.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.692.377 1.802.733
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 61.624.118 72.458.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 885.058 3.795.548
ARA TOPLAM
946.859.831 618.616.421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
946.859.831 618.616.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 530.833.352 616.864.499
Türev Araçlar
11.159.157 11.179.977
Ertelenmiş Gelirler
11 1.193.898
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.064.645 36.370.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.551.247 15.612.612
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.513.398 20.758.084
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
569.251.052 664.415.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.516.110.883 1.283.031.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
353.489.276 348.211.818
Ödenmiş Sermaye
600.000.000 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.585.778 22.585.778
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305.130 5.305.130
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.165.231 6.165.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
153.119.039 153.119.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
153.119.039 153.119.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.639.021 -8.639.021
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
161.758.060 161.758.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
106.231 487.014
Yabancı Para Çevrim Farkları
106.231 487.014
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.031.613 1.031.613
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-430.735.371 -366.976.506
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.088.375 -73.505.481
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.572.384
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
353.489.276 323.639.434
TOPLAM KAYNAKLAR
1.869.600.159 1.606.671.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 615.460.321 498.871.440 291.684.398 172.452.157
Satışların Maliyeti
15 -547.862.285 -466.713.920 -243.150.081 -160.955.430
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.598.036 32.157.520 48.534.317 11.496.727
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 178.145.050 147.124.473 11.562.880 12.635.981
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -151.759.596 -133.656.269 -2.898.112 -4.283.982
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.385.454 13.468.204 8.664.768 8.351.999
BRÜT KAR (ZARAR)
93.983.490 45.625.724 57.199.085 19.848.726
Genel Yönetim Giderleri
16 -27.333.346 -31.674.437 -9.661.849 -8.348.807
Pazarlama Giderleri
16 -23.796.770 -39.331.359 -12.199.343 -10.271.549
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -3.576.651 -2.224.811 -1.673.420 -698.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
201.606.249 86.800.779 53.966.536 35.390.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-149.114.189 -72.300.068 -43.404.181 -20.416.272
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.768.783 -13.104.172 44.226.828 15.504.411
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.404.986 5.672.008 5.183.183 3.354.371
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.679.453 -1.178.390 -1.451.834 -983.461
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
96.494.316 -8.610.554 47.958.177 17.875.321
Finansman Giderleri
-102.219.342 -121.737.917 -40.049.282 -59.693.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.725.026 -130.348.471 7.908.895 -41.818.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.187.271 16.586.606 -2.231.820 5.510.962
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -609.185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.187.271 17.195.791 -2.231.820 5.510.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.912.297 -113.761.865 5.677.075 -36.307.297
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.912.297 -113.761.865 5.677.075 -36.307.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.823.922 -22.641.519 -2.029.256 -4.685.358
Ana Ortaklık Payları
-4.088.375 -91.120.346 7.706.331 -31.621.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kazanç/ (Kayıp) -0,00010000 -0,00200000 0,00010000 -0,00070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-380.783 62.450 49.332 -72.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-380.783 62.450 49.332 -72.259
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-380.783 62.450 49.332 -72.259
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-380.783 62.450 49.332 -72.259
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.293.080 -113.699.415 5.726.407 -36.379.556
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.823.922 -22.641.519 -2.029.256 -4.685.358
Ana Ortaklık Payları
-4.469.158 -91.057.896 7.755.663 -31.694.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640151


BIST
18:051.538
Değişim :  0,46% |  6,99
Açılış :  1.527  
Önceki Kapanış :  1.531  
En Yüksek
1.543
En Düşük
1.523
BIST En Aktif Hisseler18:05
DYOBY 16,72 165.519.315 % 10,00  
CRFSA 66,00 20.029.490 % 10,00  
ULUSE 69,30 10.163.225 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.559.339 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.495.538 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5031 7,5145 % 0,93  
Euro 8,9971 9,0114 % 0,28  
Sterlin 10,4234 10,4757 % 0,62  
Frank 8,0635 8,1120 % 0,00  
Riyal 1,9991 2,0092 % 1,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.696 1.697 -17,71  
Altın Gr. 411 411 0,53  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 25,25 25,28 -0,89  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 -0,13  
B. Petrol 66,62 66,62 2,55