***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 19:17***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.302.312 -1.302.312 -1.302.312 0 0 29.619.682 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 -1.302.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.619.682 0 0 0 169.624.160 113.501.607 283.125.767 407.586.337 135.661 407.721.998
Transferler
0 0 0 0 3.435.968 110.065.639 -113.501.607 -3.435.968 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 81.344.785 81.344.785 81.344.785 54.895 81.399.680
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-930.387 -930.387 -930.387 0 0 0 -930.387 -930.387
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -32.005.680 -32.005.680 -32.005.680 -17.296 -32.022.976
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -2.232.699 -2.232.699 -2.232.699 0 0 33.055.650 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.837.014 93.298.657 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 -2.232.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.055.650 0 0 0 247.684.119 81.344.785 329.028.904 455.995.055 173.260 456.168.315
Transferler
72.162.986 -72.162.986 0 0 0 0 2.270.532 79.074.253 -81.344.785 -2.270.532 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 137.264.514 137.264.514 137.264.514 88.219 137.352.733
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-899.346 -899.346 -899.346 0 0 0 -899.346 -899.346
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -18.783.005 -18.783.005 -18.783.005 -27.907 -18.810.912
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 21.135.671 0 0 0 0 0 7.529 0 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 -3.132.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.326.182 0 0 0 307.975.367 137.264.514 445.239.881 573.577.218 233.572 573.810.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
166.148.402 70.476.283
Dönem Karı (Zararı)
137.352.733 81.399.680
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
137.352.733 81.399.680
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.197.961 36.593.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,21 30.846.401 30.524.657
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
266.531 2.858.683
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
803.556 2.494.148
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-537.025 364.535
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
901.175 -3.354.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
293.600 -1.531.095
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
607.575 -1.823.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.128.749 2.584.133
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.678.246 -6.237.066
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 10.896.416 15.866.919
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 3.036.705 3.413.455
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -7.383.624 -10.459.175
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 35.552.400 4.395.686
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-239.797 -415.792
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-239.797 -415.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.556.172 -27.835.681
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.082.675 252.784
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
888.393 -1.999.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.971.068 2.251.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.391.943 -2.987.050
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.391.943 -2.987.050
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.712.258 -29.991.978
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.654.410 -3.575.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.696.364 12.573.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.946 13.177
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.691.418 12.559.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
475.682 458.725
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.466.261 -2.495.417
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.785 6.379
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.451.476 -2.501.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.438.405 -2.070.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.438.405 -2.070.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
199.994.522 90.157.119
Ödenen Faiz
-14.115.141 -19.191.355
Alınan Faiz
7.746.847 10.156.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -27.477.826 -10.646.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.155.950 -42.288.311
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
556.907 722.076
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
556.907 722.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.776.618
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -549.239 -516.149
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-3.143.982 -2.111.973
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-3.143.982 -2.111.973
Alınan Faiz
8.267.646 6.394.353
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.471.151 -31.824.538
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.251.711 198.438
Kredilerden Nakit Girişleri
0 198.438
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.251.711
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-911.950 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-911.950 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-18.810.912 -32.022.976
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.521.301 -3.636.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.521.301 -3.636.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 89.980.301 93.616.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 184.501.602 89.980.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 184.978.244 90.098.119
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5-6 92.438.904 62.471.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.436.821 5.325.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 88.002.083 57.146.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 810.139 3.204.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 810.139 3.204.437
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 128.906.230 133.081.463
Peşin Ödenmiş Giderler
5-17 13.320.564 10.666.154
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 7.613.374 4.433.935
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 5.707.190 6.232.219
Diğer Dönen Varlıklar
17 778.540 3.968.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 778.540 3.968.580
ARA TOPLAM
421.232.621 303.489.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
421.232.621 303.489.985
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 44.250 41.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 44.250 41.895
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 229.270 229.270
Maddi Duran Varlıklar
11 233.217.556 205.839.987
Arazi ve Arsalar
24.059.097 24.059.097
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.564.859 5.303.462
Binalar
36.157.840 29.475.356
Tesis, Makine ve Cihazlar
149.243.936 126.863.385
Taşıtlar
972.843 1.185.393
Mobilya ve Demirbaşlar
7.971.182 7.026.936
Özel Maliyetler
65.525 96.983
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.497.489 11.088.370
Diğer Maddi Duran Varlıklar
684.785 741.005
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.295.181 3.254.901
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.487.585 4.232.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.487.585 4.232.424
Peşin Ödenmiş Giderler
17 10.812.307 7.668.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 10.812.307 7.668.325
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 24.272.551 24.173.907
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
277.358.700 245.440.709
TOPLAM VARLIKLAR
698.591.321 548.930.694
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5-7 760.356 1.794.224
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.528 64.945.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 59.852 54.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 80.400.131 64.890.733
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
2.500.853
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 38.451 23.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.928.663 2.477.187
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 7.694.586 356.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-16 4.530.238 3.083.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.839.717 1.000.099
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.690.521 2.082.946
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
ARA TOPLAM
101.698.541 75.490.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.698.541 75.490.744
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 5.000.691 2.627.062
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5-7 3.895.371 2.077.455
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-7 3.895.371 2.077.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.105.320 549.607
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.105.320 549.607
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 15.293.908 12.467.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 15.293.908 12.467.379
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.787.391 2.177.194
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.081.990 17.271.635
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.780.531 92.762.379
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
573.577.218 455.995.055
Ödenmiş Sermaye
18 75.000.000 2.837.014
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.135.671 93.298.657
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.529 7.529
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Pay Bazlı Ödemeler (-)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -3.132.045 -2.232.699
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.132.045 -2.232.699
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.132.045 -2.232.699
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 35.326.182 33.055.650
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 2.315.343 2.315.343
Yasal Yedekler
18 33.010.839 30.740.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
307.975.367 247.684.119
Net Dönem Karı veya Zararı
137.264.514 81.344.785
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
233.572 173.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
573.810.790 456.168.315
TOPLAM KAYNAKLAR
698.591.321 548.930.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 898.903.315 737.165.985
Satışların Maliyeti
19 -698.402.343 -613.184.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.500.972 123.981.096
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
200.500.972 123.981.096
Genel Yönetim Giderleri
20 -20.113.428 -17.591.945
Pazarlama Giderleri
20 -29.545.778 -24.949.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 32.294.654 24.239.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -22.051.993 -15.635.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
161.084.427 90.044.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 36.368.911 17.974.040
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -13.651.789 -6.356.043
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
183.801.549 101.662.285
Finansman Giderleri
24 -10.896.416 -15.866.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
172.905.133 85.795.366
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -35.552.400 -4.395.686
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -34.816.011 -9.429.853
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -736.389 5.034.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.352.733 81.399.680
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.352.733 81.399.680
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.219 54.895
Ana Ortaklık Payları
137.264.514 81.344.785
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 28,67268000 40,00742000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -899.346 -930.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -899.346 -930.387
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-899.346 -930.387
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
136.453.387 80.469.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.219 54.895
Ana Ortaklık Payları
136.365.168 80.414.398http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911992


BIST
18:051.530
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.530  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ITTFH 2,72 28.676.276 % 0,00  
ORGE 10,52 18.852.982 % 0,00  
VAKBN 4,21 674.277.033 % 0,00  
TSPOR 2,34 105.244.419 % 0,00  
TMSN 19,12 103.833.347 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6883 7,6969 % -0,72  
Euro 9,1202 9,1358 % -0,65  
Sterlin 10,6099 10,6631 % -0,50  
Frank 8,1825 8,2318 % -0,62  
Riyal 2,0426 2,0529 % -0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.694 13,03  
Altın Gr. 418 418 -0,04  
Cumhuriyet 2.778 2.820 39,00  
Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,37 25,40 0,27  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,02  
B. Petrol 68,40 68,40 0,16