***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 20:20***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 25.000.000 -38.827 -1.759.039 7.309.143 -309.930 2.108.305 -1.375.639 9.311.684 40.245.697 3.116.498 43.362.195
Transferler
9.311.684 -9.311.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 141.398 7.781.419 7.922.817 804.989 8.727.806
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-46.852 2.000.870 1.954.018 -2.754.972 -800.954
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.000.000 -38.827 -1.759.039 7.309.143 -168.532 2.061.453 9.936.915 7.781.419 50.122.532 1.166.515 51.289.047
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 25.000.000 -38.827 -1.759.039 9.976.331 -238.563 2.061.453 9.039.516 18.620.869 62.661.740 17.910 62.679.650
Transferler
18.620.869 -18.620.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -116.815 1.089.416 -1.089.416 7.191.545 7.074.730 4.609 7.079.339
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.000.000 -38.827 -1.759.039 9.976.331 -355.378 3.150.869 26.570.969 7.191.545 69.736.470 22.519 69.758.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.745.063 -25.540.261
Dönem Karı (Zararı)
7.196.154 8.586.408
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.196.154 8.586.408
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.369.572 3.216.156
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.001.005 812.528
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.269 7.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 382.009 912.975
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.170.574 82.322
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-506.568 -750.452
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.187 -3.549
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.323.634 2.154.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.947.102 -31.090.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.659.124 -10.887.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.427.733 784.496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -15.149.015 -21.145.262
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -25.934.634 22.205.446
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.350 1.017.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-609.712 -23.065.022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.381.376 -19.287.594
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-77.127
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.363.687 -6.175.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.582.307 -4.254.782
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 56.235 130.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -6.941.314 -4.521.413
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
268.110 136.351
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
34.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.827.387 30.970.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.665.230 117.554.509
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.149.043 -80.956.520
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-514.529 -565.423
Ödenen Faiz
-4.174.271 -5.558.384
Alınan Faiz
495.928
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.499.983 1.175.067
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.499.983 1.175.067
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.981.050 6.743.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.481.067 7.918.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.481.067 16.981.050
Finansal Yatırımlar
7 1.007.261
Ticari Alacaklar
80.858.969 76.199.845
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 475.217 455.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 80.383.752 75.743.976
Diğer Alacaklar
551.444 7.979.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 551.444 7.979.177
Stoklar
11 74.805.887 59.656.872
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.616.837 5.943.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 2.193 2.193
Diğer Dönen Varlıklar
20 13.410.192 10.434.512
ARA TOPLAM
187.733.850 177.197.627
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
187.733.850 177.197.627
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
29.696 29.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 29.696 29.696
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 6.659.000 6.659.000
Maddi Duran Varlıklar
15 36.436.778 33.486.482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 5.808.341 3.792.900
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.808.341 3.792.900
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.121.908 1.124.787
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 6.838.502 6.384.448
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.894.225 51.477.313
TOPLAM VARLIKLAR
245.628.075 228.674.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 84.994.233 51.003.001
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.172.986 3.597.900
Ticari Borçlar
19.843.945 45.778.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 19.843.945 45.778.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 982.853 755.294
Diğer Borçlar
1.552.924 1.575.274
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.552.924 1.575.274
Ertelenmiş Gelirler
12 8.081.066 7.020.798
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.421.486 1.399.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 613.269 562.124
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 808.217 836.944
ARA TOPLAM
118.049.493 111.129.914
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.049.493 111.129.914
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 49.878.109 47.741.538
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.995.846 2.609.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.995.846 2.609.471
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 4.945.638 4.514.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.819.593 54.865.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.869.086 165.995.290
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.736.470 62.661.740
Ödenmiş Sermaye
21 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -38.827 -38.827
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.620.953 9.737.768
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.620.953 9.737.768
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 9.976.331 9.976.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -355.378 -238.563
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 3.150.869 2.061.453
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 26.570.969 9.039.516
Net Dönem Karı veya Zararı
23 7.191.545 18.620.869
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 22.519 17.910
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.758.989 62.679.650
TOPLAM KAYNAKLAR
245.628.075 228.674.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 68.299.708 136.795.522 26.678.153 101.908.314
Satışların Maliyeti
5 -37.714.602 -107.002.856 -8.662.812 -82.153.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.585.106 29.792.666 18.015.341 19.754.525
BRÜT KAR (ZARAR)
30.585.106 29.792.666 18.015.341 19.754.525
Genel Yönetim Giderleri
5 -5.891.566 -4.657.162 -3.730.298 -2.352.569
Pazarlama Giderleri
5 -7.940.137 -5.696.631 -4.324.775 -2.939.293
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-587.292 -44.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5 3.176.028 10.148.423 1.845.124 3.542.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5 -2.702.021 -7.980.832 -918.296 -2.455.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.640.118 21.606.464 10.842.663 15.549.987
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5 331.339 147.639 295.755 15.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.971.457 21.754.103 11.138.418 15.565.605
Finansman Gelirleri
5 1.446.110 3.601.778 99.520 944.369
Finansman Giderleri
5 -9.897.779 -14.613.584 -5.797.813 -8.174.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.519.788 10.742.297 5.440.125 8.335.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.323.634 -2.155.889 -796.057 -1.758.556
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.317.213 -2.177.461 -939.461 -1.895.365
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -6.421 21.572 143.404 136.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.196.154 8.586.408 4.644.068 6.577.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.196.154 8.586.408 4.644.068 6.577.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.609 804.989 2.677 236.824
Ana Ortaklık Payları
23 7.191.545 7.781.419 4.641.391 6.340.258
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-116.814 141.397 -323.086 325.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-146.018 172.633 -403.858 325.657
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.204 -31.236 80.772 -631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.204 -31.236 80.772 -631
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-116.814 141.397 -323.086 325.026
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.079.340 8.727.805 4.320.982 6.902.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.350 820.153 -7.161 275.654
Ana Ortaklık Payları
7.073.990 7.907.652 4.328.143 6.626.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553831


BIST11:161.385
Değişim :  -0,39% |  -5,40
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391
En Düşük
1.384
BIST En Aktif Hisseler11:14
TUREX 11,57 9.863.876 % 9,98  
DENGE 1,29 82.921 % 8,25  
MAKTK 2,92 36.608.668 % 6,57  
PINSU 7,49 4.140.700 % 6,54  
VKFYO 7,50 249.615 % 5,78  
11:14 Alış Satış %  
Dolar 8,7182 8,7228 % 0,43  
Euro 10,3038 10,3223 % 0,70  
Sterlin 11,9617 12,0217 % 0,08  
Frank 9,4254 9,4821 % 0,87  
Riyal 2,3159 2,3275 % 0,30  
11:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 4,72  
Altın Gr. 506 506 2,40  
Cumhuriyet 3.340 3.394 4,00  
Tam 3.324 3.407 -2,36  
Yarım 1.606 1.648 -1,14  
Çeyrek 806 824 -0,57  
Gümüş.Ons 26,06 26,08 -0,08  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 72,38 72,38 -1,05