***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

08.11.2016 17:53***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 25.000.000 -38.827 -1.759.039 7.309.143 -309.930 2.108.305 -1.375.639 9.311.684 40.245.697 3.116.498 43.362.195
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.311.684 -9.311.684 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 99.930 14.260.093 14.360.023 14.360.023
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-46.852 2.000.870 1.954.018 -2.182.858 -228.840
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.000.000 -38.827 -1.759.039 7.309.143 -210.000 2.061.453 9.936.915 14.260.093 56.559.738 933.640 57.493.378
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 25.000.000 -38.827 -1.759.039 9.976.331 -238.563 2.061.453 9.039.516 18.620.869 62.661.740 17.910 62.679.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.620.869 -18.620.869 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -169.701 1.089.416 -1.089.416 8.772.314 8.602.613 6.417 8.609.030
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-889.823 -889.823 -889.823
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 25.000.000 -928.650 -1.759.039 9.976.331 -408.264 3.150.869 26.570.969 8.772.314 70.374.530 24.327 70.398.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.678.236 -27.625.042
Dönem Karı (Zararı)
8.765.897 14.832.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.605.438 6.073.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.454.644 1.254.676
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.269 8.543
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 853.676 1.777.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.869.673 82.322
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.780.125
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.295.471
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.187 -27.300
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.208.652 4.273.754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.177.830 -38.755.216
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -948.277 -25.441.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.328.909 1.690.632
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -15.722.735 -10.726.004
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -27.194.659 16.615.788
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.006.035 3.060.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.635.033 -23.954.184
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.806.495 -17.849.136
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.280
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.871.741 -9.780.186
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.030.066 -4.720.145
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 56.235 179.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -11.548.322 -5.053.248
Alınan Faiz
409.523 153.290
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
52.498
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.837.641 36.019.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.145.501 166.488.107
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.985.696 -123.099.293
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-827.426 -810.894
Ödenen Faiz
4.505.262 -7.255.355
Alınan Faiz
696.915
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.339 3.674.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.339 3.674.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.981.050 6.743.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.110.389 10.417.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 17.110.389 16.981.050
Finansal Yatırımlar
7 1.035.918
Ticari Alacaklar
77.148.122 76.199.845
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 486.616 455.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 76.661.506 75.743.976
Diğer Alacaklar
1.649.118 7.979.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.649.118 7.979.177
Stoklar
11 75.379.607 59.656.872
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.454.079 5.943.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 179.577 2.193
Diğer Dönen Varlıklar
20 13.898.211 10.434.512
ARA TOPLAM
193.855.021 177.197.627
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
193.855.021 177.197.627
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.846 29.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 30.846 29.696
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 6.659.000 6.659.000
Maddi Duran Varlıklar
15 38.308.563 33.486.482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 8.832.818 3.792.900
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.832.818 3.792.900
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.383.578 1.124.787
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 7.018.053 6.384.448
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.232.858 51.477.313
TOPLAM VARLIKLAR
256.087.879 228.674.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 102.745.204 51.003.001
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 7.021.638 3.597.900
Ticari Borçlar
18.583.920 45.778.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 18.583.920 45.778.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 741.667 755.294
Diğer Borçlar
569.239 1.575.274
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 569.239 1.575.274
Ertelenmiş Gelirler
12 5.154.657 7.020.798
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.485.887 1.399.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 677.670 562.124
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 808.217 836.944
ARA TOPLAM
136.302.212 111.129.914
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.302.212 111.129.914
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 40.920.097 47.741.538
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.380.880 2.609.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 3.380.880 2.609.471
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 5.085.833 4.514.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.386.810 54.865.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
185.689.022 165.995.290
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.374.530 62.661.740
Ödenmiş Sermaye
21 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -928.650 -38.827
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.568.067 9.737.768
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.568.067 9.737.768
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 9.976.331 9.976.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -408.264 -238.563
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 3.150.869 2.061.453
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 26.570.969 9.039.516
Net Dönem Karı veya Zararı
23 8.772.314 18.620.869
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 24.327 17.910
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.398.857 62.679.650
TOPLAM KAYNAKLAR
256.087.879 228.674.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 96.406.780 233.663.837 28.107.072 96.868.315
Satışların Maliyeti
5 -54.712.474 -173.170.568 -16.997.872 -66.167.712
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.694.306 60.493.269 11.109.200 30.700.603
BRÜT KAR (ZARAR)
41.694.306 60.493.269 11.109.200 30.700.603
Genel Yönetim Giderleri
5 -8.570.620 -14.068.503 -2.679.054 -9.411.341
Pazarlama Giderleri
5 -10.494.011 -9.670.643 -2.553.874 -3.974.012
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.095.339 -508.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5 6.041.455 19.727.126 2.865.427 9.578.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5 -3.279.612 -14.092.344 -577.591 -6.111.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.296.179 42.388.905 7.656.061 20.782.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5 490.589 195.203 159.250 47.564
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.786.768 42.584.108 7.815.311 20.830.005
Finansman Gelirleri
5 2.128.933 5.715.290 682.823 2.113.512
Finansman Giderleri
5 -16.941.152 -29.189.477 -7.043.373 -14.575.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.974.549 19.109.921 1.454.761 8.367.624
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.208.652 -4.277.714 114.982 -2.121.825
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.228.367 -6.106.363 88.846 -3.928.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 19.715 1.828.649 26.136 1.807.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.765.897 14.832.207 1.569.743 6.245.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.765.897 14.832.207 1.569.743 6.245.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.417 572.114 -11.026 -232.875
Ana Ortaklık Payları
23 8.772.314 14.260.093 1.580.769 6.478.674
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,35000000 0,57000000 0,06000000 0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç 0,35000000 0,57000000 0,06000000 0,26000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-169.701 99.930 -52.887 -41.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-212.126 124.912 -66.108 -47.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.425 -24.982 13.221 6.254
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42.425 -24.982 13.221 6.254
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-169.701 99.930 -52.887 -41.468
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.596.196 14.932.137 1.516.856 6.204.331
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.071 580.833 -12.421 -239.320
Ana Ortaklık Payları
8.603.267 14.351.304 1.529.277 6.443.651http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567009


BIST
16:491.350
Değişim :  -0,15% |  -2,02
Açılış :  1.356  
Önceki Kapanış :  1.352  
En Yüksek
1.363
En Düşük
1.346
BIST En Aktif Hisseler16:49
EDIP 5,06 19.933.957 % 10,00  
AGYO 2,54 27.285.066 % 9,96  
TKURU 236,30 2.642.953 % 9,96  
YAYLA 4,87 41.666.409 % 9,93  
IDGYO 2,11 20.727.625 % 9,90  
16:49 Alış Satış %  
Dolar 8,5665 8,5684 % 0,23  
Euro 10,1151 10,1225 % 0,55  
Sterlin 11,7974 11,8566 % 0,66  
Frank 9,3047 9,3608 % 0,50  
Riyal 2,2766 2,2880 % 0,19  
16:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 0,52  
Altın Gr. 496 496 0,91  
Cumhuriyet 3.293 3.343 -4,00  
Tam 3.279 3.362 -5,63  
Yarım 1.585 1.626 -2,72  
Çeyrek 795 813 -1,36  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 0,07  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,03  
B. Petrol 73,37 73,37 -0,07