***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2018 23:56***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 25.000.000 -38.827 -1.759.039 9.976.331 -238.563 2.061.453 9.039.516 18.620.869 62.661.740 17.910 62.679.650
Transferler
18.620.869 -18.620.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 1.282.672 -266.095 1.089.416 -1.089.416 9.596.808 10.613.385 4.661 10.618.046
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.122.471 -1.122.471 -1.122.471
Dönem Sonu Bakiyeler
20 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -504.658 3.150.869 26.570.969 9.596.808 72.152.654 22.571 72.175.225
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -504.658 3.150.869 26.570.969 9.596.808 72.152.654 22.571 72.175.225
Transferler
614.557 8.982.251 -9.596.808 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 5.507.662 11.864 11.740.168 17.259.694 11.409 17.271.103
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.161.298 1.839.173 3.000.471 3.000.471
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 25.000.000 0 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -492.794 3.765.426 35.553.220 11.740.168 92.412.819 33.980 92.446.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.799.048 -63.942.933
Dönem Karı (Zararı)
11.751.574 9.601.472
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.084.193 -6.011.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 3.453.534 2.033.390
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 -6.269
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 1.969.907 1.347.392
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.131.951 -776.594
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.925.999 -10.588.199
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 16.089
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.187
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.718.702 1.957.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-124.526.580 -65.211.324
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -28.581.952 -23.200.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.252.432 5.301.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -120.072.493 -32.582.458
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.788.073 -8.855.694
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
895.127 895.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.697.097 -6.769.479
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-110.690.813 -61.621.565
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.447 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
37.893.212 -2.321.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.056.548 -16.150.116
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-200.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 1.306.086 56.235
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -14.872.872 -16.282.393
Alınan Faiz
3.710.238 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 76.042
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.601.324 69.273.711
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.734.369 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
366.676.444 205.717.913
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-230.987.551 -126.078.436
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.709.670 -1.143.706
Ödenen Faiz
-25.066.747 -10.298.251
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -2.045.521 1.076.191
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.745.728 -10.819.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.745.728 -10.819.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.161.712 16.981.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.907.440 6.161.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.952.961 6.161.712
Finansal Yatırımlar
5 186.977 1.076.191
Ticari Alacaklar
127.982.114 99.400.162
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.048.585 687.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 126.933.529 98.712.534
Diğer Alacaklar
3.930.184 2.677.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.930.184 2.677.752
Stoklar
9 212.311.823 92.239.330
Peşin Ödenmiş Giderler
10 31.043.229 10.444.912
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
746 2.193
Diğer Dönen Varlıklar
19 20.070.295 12.324.408
ARA TOPLAM
431.478.329 224.326.660
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
431.478.329 224.326.660
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.598 20.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.598 20.818
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 174.636 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 7.952.000 7.200.000
Maddi Duran Varlıklar
13 52.364.397 42.631.846
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 15.550.415 9.717.796
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.550.415 9.717.796
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.712.998 1.850.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 9.338.356 7.616.646
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
93.117.400 69.037.189
TOPLAM VARLIKLAR
524.595.729 293.363.849
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 154.690.310 107.794.967
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.493.303 5.067.140
Ticari Borçlar
45.541.960 35.753.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.541.960 35.753.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.520.809 1.331.732
Diğer Borçlar
4.061.747 2.470.473
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.061.747 2.470.473
Ertelenmiş Gelirler
10 46.635.878 5.477.549
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.696.626 1.093.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.106.509 711.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 590.117 381.671
ARA TOPLAM
262.640.633 158.989.222
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.640.633 158.989.222
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 157.117.476 51.914.354
Diğer Borçlar
472.851 1.168.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 472.851 1.168.998
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.500.334 3.498.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.500.334 3.498.780
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.417.636 5.617.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.508.297 62.199.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
432.148.930 221.188.624
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.412.819 72.152.654
Ödenmiş Sermaye
20 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
20 0 -1.161.298
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.839.173
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.273.871 10.754.345
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.273.871 10.754.345
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 16.766.665 11.259.003
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -492.794 -504.658
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.765.426 3.150.869
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 35.553.220 26.570.969
Net Dönem Karı veya Zararı
11.740.168 9.596.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 33.980 22.571
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.446.799 72.175.225
TOPLAM KAYNAKLAR
524.595.729 293.363.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 177.225.811 144.583.597
Satışların Maliyeti
21 -86.416.376 -88.147.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.809.435 56.436.465
BRÜT KAR (ZARAR)
90.809.435 56.436.465
Genel Yönetim Giderleri
22 -19.190.338 -13.136.245
Pazarlama Giderleri
22 -18.790.115 -15.009.793
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -872.722 -1.500.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 26.509.508 18.796.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -16.193.807 -8.378.637
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.271.961 37.208.640
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 5.388.239 1.260.558
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -2.800.263 -557.089
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.859.937 37.912.109
Finansman Gelirleri
26 12.662.283 2.567.257
Finansman Giderleri
26 -63.051.945 -28.920.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.470.275 11.558.763
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.718.701 -1.957.291
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.946.345 -2.196.848
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 227.644 239.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.751.574 9.601.472
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.751.574 9.601.472
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 11.406 4.664
Ana Ortaklık Payları
20 11.740.168 9.596.808
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.519.528 1.105.275
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.810.997 1.348.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.831 -221.745
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-306.300 -21.563
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-306.300 -21.563
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.519.528 1.105.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.271.102 10.706.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.406 3.821
Ana Ortaklık Payları
17.259.696 10.702.926http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664410


BIST11:141.386
Değişim :  -0,36% |  -5,02
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391
En Düşük
1.384
BIST En Aktif Hisseler11:14
TUREX 11,57 9.936.085 % 9,98  
DENGE 1,29 82.921 % 8,25  
MAKTK 2,92 37.486.215 % 6,57  
PINSU 7,47 4.353.998 % 6,26  
LOGO 39,00 73.460.474 % 5,92  
11:14 Alış Satış %  
Dolar 8,7190 8,7215 % 0,42  
Euro 10,3137 10,3188 % 0,67  
Sterlin 11,9731 12,0332 % 0,18  
Frank 9,4297 9,4865 % 0,92  
Riyal 2,3169 2,3285 % 0,34  
11:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 3,40  
Altın Gr. 506 506 2,52  
Cumhuriyet 3.340 3.394 4,00  
Tam 3.324 3.407 -2,36  
Yarım 1.606 1.648 -1,14  
Çeyrek 806 824 -0,57  
Gümüş.Ons 26,01 26,05 -0,12  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 72,76 72,76 -0,67