***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:49***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 -1.161.298 -1.759.039 11.259.003 -504.658 3.150.869 26.570.969 9.596.808 72.152.654 22.571 72.175.225
Transferler
8.982.251 -9.596.808 -614.557 -614.557
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 3.940.905 -9.715 614.557 8.820.855 13.366.602 6.864 13.373.466
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-733.898 -733.898 -733.898
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-197.045 -197.045 0 -197.045
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 -1.895.196 -1.759.039 15.002.863 -514.373 3.765.426 35.553.220 8.820.855 83.973.756 29.435 84.003.191
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -492.794 3.765.426 35.553.220 11.740.168 92.412.819 33.980 92.446.799
Transferler
11.740.168 -11.740.168 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 197.372 656.261 -656.260 -16.018.202 -15.820.829 9.085 -15.811.744
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -295.422 4.421.687 46.637.128 -16.018.202 76.591.990 43.065 76.635.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.502.398 -81.581.740
Dönem Karı (Zararı)
-16.009.117 8.827.716
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.312.948 2.282.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.012.411 2.486.181
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 4.238.872 1.079.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.153.526 -168.014
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
59.204.397 -2.315.491
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.948.944 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-347.314 1.201.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.924.642 -115.493.642
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -10.341.923 -41.526.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.084.903 583.013
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -162.706.183 -77.330.696
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 72.327.243 5.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.082.768 -570.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.371.450 3.345.116
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.620.811 -104.383.035
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.217.529 -2.193
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.664.058 22.803.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.699.299 -10.294.167
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -200.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.459.645 -13.719.993
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.650.000 0
Alınan Faiz
110.346 3.625.826
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.118.032 94.007.693
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.895.196
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
298.798.205 298.535.118
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-228.425.535 -184.651.052
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.708.492 -1.115.498
Ödenen Faiz
-16.491.037 -16.865.679
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.055.109 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.083.665 2.131.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.083.665 2.131.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.907.440 6.161.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.823.775 8.293.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.878.884 35.952.961
Finansal Yatırımlar
5 114.981 186.977
Ticari Alacaklar
138.324.037 127.982.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.080.534 1.048.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 137.243.503 126.933.529
Diğer Alacaklar
845.281 3.930.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 845.281 3.930.184
Stoklar
9 375.018.006 212.311.823
Peşin Ödenmiş Giderler
10 75.432.379 31.043.229
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.497.316 746
Diğer Dönen Varlıklar
17 42.708.532 20.070.295
ARA TOPLAM
665.819.416 431.478.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
665.819.416 431.478.329
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.598 24.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.598 24.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 108.028 174.636
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.172.000 7.952.000
Maddi Duran Varlıklar
13 60.538.695 52.364.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 20.960.900 15.550.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.960.900 15.550.415
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.531.376 7.712.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 11.907.111 9.338.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.242.708 93.117.400
TOPLAM VARLIKLAR
764.062.124 524.595.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 270.042.835 154.690.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 19.845.763 7.493.303
Ticari Borçlar
117.869.203 45.541.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 117.869.203 45.541.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 9.015.859 2.520.809
Diğer Borçlar
13.702.272 4.061.747
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 11.664.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.037.391 4.061.747
Ertelenmiş Gelirler
10 74.471.956 46.635.878
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.276.239 1.696.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.404.122 1.106.509
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 872.117 590.117
ARA TOPLAM
507.224.127 262.640.633
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
507.224.127 262.640.633
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 164.701.294 157.117.476
Diğer Borçlar
915.094 472.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 915.094 472.851
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.116.197 4.500.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.116.197 4.500.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9.470.357 7.417.636
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.202.942 169.508.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
687.427.069 432.148.930
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.591.990 92.412.819
Ödenmiş Sermaye
18 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.839.173 1.839.173
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.471.243 16.273.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.471.243 16.273.871
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 16.766.665 16.766.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -295.422 -492.794
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.421.687 3.765.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 46.637.128 35.553.220
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.018.202 11.740.168
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 43.065 33.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.635.055 92.446.799
TOPLAM KAYNAKLAR
764.062.124 524.595.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 177.967.179 115.552.667 110.197.007 42.833.131
Satışların Maliyeti
5 -74.017.175 -54.354.699 -55.777.181 -22.375.977
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.950.004 61.197.968 54.419.826 20.457.154
BRÜT KAR (ZARAR)
103.950.004 61.197.968 54.419.826 20.457.154
Genel Yönetim Giderleri
5 -15.242.002 -12.812.060 -5.583.463 -4.216.966
Pazarlama Giderleri
5 -17.175.484 -13.311.058 -7.131.811 -3.934.839
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5 -684.885 -434.436 -360.266 -306.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5 75.614.218 15.892.949 50.420.038 3.980.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5 -43.549.983 -10.286.015 -33.036.336 -1.566.371
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.911.868 40.247.348 58.727.988 14.413.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5 3.558.793 4.864.175 -214.101 3.631.513
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
5 0 -2.800.263 0 -1.911.705
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.470.661 42.311.260 58.513.887 16.132.927
Finansman Gelirleri
5 6.613.445 11.001.249 3.754.465 1.060.284
Finansman Giderleri
5 -129.440.536 -43.283.586 -85.696.309 -13.873.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.356.430 10.028.923 -23.427.957 3.320.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
347.313 -1.201.207 1.696.151 -503.822
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -224.389 -1.214.341 1.240.932 -399.929
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 571.702 13.134 455.219 -103.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.009.117 8.827.716 -21.731.806 2.816.216
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.009.117 8.827.716 -21.731.806 2.816.216
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.085 6.861 1.989 2.010
Ana Ortaklık Payları
21 -16.018.202 8.820.855 -21.733.795 2.814.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
197.372 3.734.144 -12.528 3.486.229
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.940.905 3.940.905
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
253.041 -12.144 -16.061 -322.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.669 -194.617 3.533 -132.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-55.669 -194.617 3.533 -132.638
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.372 3.734.144 -12.528 3.486.229
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.811.745 12.561.860 -21.744.334 6.302.445
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.085 7.046 1.989 2.195
Ana Ortaklık Payları
-15.820.830 12.554.814 -21.746.323 6.300.250http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719142


BIST
11:141.385
Değişim :  -0,38% |  -5,25
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391
En Düşük
1.384
BIST En Aktif Hisseler11:14
TUREX 11,57 9.863.876 % 9,98  
DENGE 1,29 82.921 % 8,25  
MAKTK 2,92 36.608.668 % 6,57  
PINSU 7,49 4.140.700 % 6,54  
VKFYO 7,50 249.615 % 5,78  
11:14 Alış Satış %  
Dolar 8,7182 8,7228 % 0,43  
Euro 10,3038 10,3223 % 0,70  
Sterlin 11,9617 12,0217 % 0,08  
Frank 9,4254 9,4821 % 0,87  
Riyal 2,3159 2,3275 % 0,30  
11:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 4,72  
Altın Gr. 506 506 2,40  
Cumhuriyet 3.340 3.394 4,00  
Tam 3.324 3.407 -2,36  
Yarım 1.606 1.648 -1,14  
Çeyrek 806 824 -0,57  
Gümüş.Ons 26,06 26,08 -0,08  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 72,38 72,38 -1,05