***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 18:44***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -492.794 3.765.426 35.552.220 11.740.168 92.412.819 33.980 92.446.799
Transferler
11.740.168 -11.740.168
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 197.372 656.261 -656.260 -16.018.202 -15.820.829 9.085 -15.811.744
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -295.422 4.421.687 46.637.128 -16.018.202 76.591.990 43.065 76.635.055
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546
Transferler
37.613 -15.755.945 15.718.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 513.681 3.134.139 3.647.820 20.922 3.668.742
Sermaye Arttırımı
50.000.000 399.916 50.399.916 50.399.916
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-445.353 -445.354 -445.354
Dönem Sonu Bakiyeler
18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 145.257 4.515.382 29.626.010 3.134.139 129.667.503 73.347 129.740.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.053.529 -49.502.398
Dönem Karı (Zararı)
3.155.061 -16.009.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.691.000 71.312.948
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 2.945.574 3.012.411
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.034.156 4.238.872
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.665.851 7.153.526
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.710.799 59.204.397
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.948.944
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-557.470 -347.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.602.006 -98.924.642
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -23.207.971 -162.706.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.893 -10.341.923
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -87.757.237 3.084.903
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.837.372 72.327.243
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.232.550 10.082.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.520.017 -11.371.450
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-59.137.945 -43.620.811
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 680.156 -3.217.529
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.404.260 -2.664.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
35.003 -4.699.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 0 -12.459.645
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.650.000
Alınan Faiz
35.003 110.346
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.190.401 32.118.032
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.096.193 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.096.193 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
473.310.128 298.798.205
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-394.464.701 -228.425.535
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-787.662 -1.708.492
Ödenen Faiz
-25.496.173 -16.491.037
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.467.384 -20.055.109
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.171.875 -22.083.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.171.875 -22.083.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.738.007 33.907.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 64.909.882 11.823.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 71.377.267 24.738.007
Finansal Yatırımlar
5 138.617 121.644
Ticari Alacaklar
141.240.214 118.032.243
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.116.391 961.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 140.123.823 117.070.462
Diğer Alacaklar
4.406.935 4.320.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.406.935 4.320.042
Stoklar
9 425.697.626 337.940.389
Peşin Ödenmiş Giderler
10 51.236.957 60.149.534
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 342.237 1.286.990
Diğer Dönen Varlıklar
17 52.991.245 38.723.676
ARA TOPLAM
747.431.098 585.312.525
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
747.431.098 585.312.525
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.676 24.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.676 24.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 98.951 83.502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.172.000 2.172.000
Maddi Duran Varlıklar
13 67.519.753 60.267.345
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.951.678 23.278.640
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 26.951.678 23.278.640
Peşin Ödenmiş Giderler
10 362.004 2.414.005
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 17.122.896 14.990.276
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.249.958 103.230.366
TOPLAM VARLIKLAR
861.681.056 688.542.891
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 23.481.423 246.344.918
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.198.911 39.149.264
Ticari Borçlar
69.218.580 71.055.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 69.218.580 71.055.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.765.477 2.098.087
Diğer Borçlar
4.796.705 11.029.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.419.717 8.867.985
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.376.988 2.161.270
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 120.891.010 73.335.571
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.511.019 2.132.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.331.132 1.327.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.179.887 804.116
ARA TOPLAM
225.863.125 445.145.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.863.125 445.145.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 488.637.643 152.052.583
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.683.596 5.386.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.683.596 5.386.098
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 10.755.842 9.841.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
506.077.081 167.280.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
731.940.206 612.425.345
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
129.667.503 76.065.121
Ödenmiş Sermaye
18 75.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.239.089 1.839.173
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.911.922 16.398.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.911.922 16.398.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 16.766.665 16.766.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 145.257 -368.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.515.382 4.477.769
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 29.626.010 45.827.308
Net Dönem Karı veya Zararı
18 3.134.139 -15.718.331
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 73.347 52.425
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
129.740.850 76.117.546
TOPLAM KAYNAKLAR
861.681.056 688.542.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
208.702.423 177.967.179 76.133.329 110.197.007
Satışların Maliyeti
-131.731.872 -74.017.175 -54.481.995 -55.777.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.970.551 103.950.004 21.651.334 54.419.826
BRÜT KAR (ZARAR)
76.970.551 103.950.004 21.651.334 54.419.826
Genel Yönetim Giderleri
-19.386.740 -15.242.002 -6.631.156 -5.583.463
Pazarlama Giderleri
-21.536.718 -17.175.484 -12.428.921 -7.131.811
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.671.766 -684.885 -840.416 -360.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.127.422 75.614.218 5.064.787 50.420.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.817.699 -43.549.983 -10.628.773 -33.036.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.685.050 102.911.868 -3.813.145 58.727.988
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.426.527 3.558.793 1.432.851 -214.101
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15.449 0 106.470.661 -2.354.719 58.513.887
Finansman Gelirleri
41.729.723 6.613.445 35.191.472 3.754.465
Finansman Giderleri
-78.259.158 -129.440.536 -19.968.846 -85.696.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.597.591 -16.356.430 12.867.907 -23.427.957
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
557.470 347.313 -1.101.716 1.696.151
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -680.156 -224.389 -362.419 1.240.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.237.626 571.702 -739.297 455.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.155.061 -16.009.117 11.766.191 -21.731.806
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.155.061 -16.009.117 11.766.191 -21.731.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.922 9.085 9.798 1.989
Ana Ortaklık Payları
3.134.139 -16.018.202 11.756.393 -21.733.795
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
513.682 197.372 359.924 -12.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
658.566 253.041 461.440 -16.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-144.884 -55.669 -101.516 3.533
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-144.884 -55.669 -101.516 3.533
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
513.682 197.372 359.924 -12.528
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.668.743 -15.811.745 12.126.115 -21.744.334
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.922 9.085 9.798 1.989
Ana Ortaklık Payları
3.647.821 -15.820.830 12.116.317 -21.746.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797752


BIST
18:051.414
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.412  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISGSY 10,67 37.041.022 % 10,00  
EMKEL 2,97 60.323.502 % 10,00  
OZRDN 9,03 4.413.389 % 9,99  
SAYAS 26,20 26.330.900 % 9,99  
PENTA 40,34 44.805.038 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4812 8,4926 % 0,21  
Euro 10,0557 10,0662 % 0,26  
Sterlin 11,7334 11,7922 % 0,67  
Frank 9,3108 9,3669 % 0,60  
Riyal 2,2528 2,2641 % 0,86  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -1,41  
Altın Gr. 493 493 4,32  
Cumhuriyet 3.271 3.321 13,00  
Tam 3.252 3.334 8,79  
Yarım 1.572 1.613 4,25  
Çeyrek 788 806 2,12  
Gümüş.Ons 25,38 25,41 0,01  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 0,00  
B. Petrol 70,66 70,66 0,28